Mergi înainte

D 9-litere cuvinte cu D (7640)

Dând clic pe un cuvânt, poți vedea ce alte cuvinte pot fi alcătuite din literele sale.

d-voastre (14)d-voastră (14)dabilelor (16)dacicelor (12)dacicilor (12)dacicului (11)dacienele (11)dacismele (14)dacismu-i (13)dacismule (14)dacitului (11)dacrioree (12)dacronu-i (11)dacronule (12)dactilica (11)dactilice (11)dactilici (11)dactilico (12)dactilicu (11)dactilică (11)dactilu-i (10)dactilule (11)dadaismul (16)dadaistei (13)dadaistul (13)dadaiștii (13)dadoforii (18)dadoforul (18)daemon-ul (14)daemonu-i (14)daemonule (15)dafinilor (15)dafinului (14)dafniilor (15)daiacilor (12)daiacului (11)dairelele (11)dajnicele (20)dajnicu-i (19)dajnicule (20)dalailama (14)dalajelor (21)dalajului (20)dalarea-i (10)dalaserăm (14)dalați-le (10)dalați-mă (13)dalați-ne (10)dalați-vă (13)dalcaucii (11)dalcaucul (11)dalează-l (17)dalează-o (18)dalmatele (14)dalmatica (14)dalmatice (14)dalmatici (14)dalmatico (15)dalmaticu (14)dalmatică (14)dalmațian (14)dalnicele (11)daltonism (15)daltonist (12)dalându-i (12)dalându-l (12)dalărilor (12)damascu-i (13)damascule (14)damblagea (23)damblagii (23)damblagim (26)damblagit (23)damblagiu (23)damblalei (18)damfurile (17)damigeana (19)damigeano (20)damigeană (19)damigenei (19)damnabila (18)damnabile (18)damnabili (18)damnabilo (19)damnabilu (18)damnabilă (18)damnarăți (14)damnaseră (14)damnaseși (14)damnaseți (14)damnatele (14)damnați-i (13)damnați-l (13)damnați-o (14)damnației (14)damnând-o (16)damnările (14)dancingul (16)danciului (11)dandanaia (13)dandanaie (13)dandanale (13)dandanaua (13)dandismul (16)dandiului (13)danemarca (14)danezelor (19)danezilor (19)danezului (18)dangalele (16)dangătele (16)dangătu-i (15)dangătule (16)danienele (11)dansantei (11)dansantul (11)dansanții (11)dansarăți (11)dansaseră (11)dansaseși (11)dansaseți (11)dansatele (11)dansatori (12)dansatoru (12)dansați-i (10)dansați-l (10)dansați-o (11)dansurile (11)dansând-o (13)dansările (11)danteasca (11)dantească (11)dantelare (11)dantelară (11)dantelase (11)dantelata (11)dantelate (11)dantelato (12)dantelatu (11)dantelată (11)dantelași (11)dantelați (11)dantelele (11)danteleze (18)dantelezi (18)dantelura (11)danteluri (11)danteluro (12)dantelură (11)danteluța (11)danteluțe (11)danteluțo (12)danteluță (11)dantelând (13)dantelări (11)dantescul (11)danteștii (11)dantind-o (13)dantirăți (11)dantiseră (11)dantiseși (11)dantiseți (11)dantismul (14)dantistei (11)dantistul (11)dantitele (11)dantiștii (11)dantiți-i (10)dantiți-l (10)dantiți-o (11)dantologi (18)dantologu (18)dantura-i (10)danturare (11)danturară (11)danturase (11)danturași (11)danturați (11)dantureze (18)danturezi (18)danturile (11)danturând (13)danturări (11)danubiana (15)danubiano (16)danubianu (15)danubiană (15)danubiene (15)danubieni (15)danțaseră (11)danțaseși (11)danțaseți (11)danțatele (11)danțurile (11)danțările (11)daoismu-i (14)daoismule (15)darabanei (15)darabanii (15)darabantu (15)darabanul (15)daracelor (12)daracului (11)daralelor (12)daravelei (14)daraverei (14)daraverii (14)darnicele (11)darurilor (12)darvinist (14)darwinian (10)darwinism (13)darwinist (10)dascaleci (11)dascălu-i (10)dascălule (11)databilei (15)databilii (15)databilul (15)datarea-i (10)dataserăm (14)datatelor (12)datatului (11)datați-le (10)datați-mă (13)datați-ne (10)datați-vă (13)dataților (12)datează-l (17)datează-o (18)datinilor (12)dativelor (15)dativului (14)datoarele (12)datorarea (12)datorarăm (15)datorasem (15)datorat-o (12)datoratei (12)datoratul (12)datorații (12)datorează (19)datoreați (12)datorește (12)datorești (12)datoria-i (11)datoriile (12)datorilor (13)datorindu (14)datorința (12)datorințe (12)datorințo (13)datorință (12)datorirea (12)datorireo (13)datoririi (12)datorirăm (15)datorisem (15)datorit-o (12)datoritei (12)datoritul (12)datoriții (12)datornici (12)datornicu (12)datorului (12)datorându (14)datorării (12)datându-i (12)datându-l (12)datărilor (12)de-acelea (10)de-aiurea (10)de-atunci (10)dealeru-i (10)dealerule (11)dealocare (12)dealocând (14)dealocări (12)dealurile (11)debalasta (15)debalastă (15)debandada (19)debandade (19)debandadă (19)debaralei (15)debarasai (15)debarasam (18)debarasat (15)debarasau (15)debarasez (22)debarasor (16)debarasăm (18)debarcare (15)debarcară (15)debarcase (15)debarcata (15)debarcate (15)debarcato (16)debarcatu (15)debarcată (15)debarcași (15)debarcați (15)debarcând (17)debarcă-i (14)debarcă-l (14)debarcă-o (15)debarcări (15)debavurai (18)debavuram (21)debavurat (18)debavurau (18)debavurez (25)debavurăm (21)debifatei (18)debifatul (18)debifații (18)debilelor (16)debililor (16)debilitai (15)debilitam (18)debilitat (15)debilitau (15)debilitez (22)debilităm (18)debilului (15)debitanta (15)debitante (15)debitanto (16)debitantu (15)debitantă (15)debitanți (15)debitarea (15)debitarăm (18)debitasem (18)debitat-o (15)debitatei (15)debitatul (15)debitații (15)debitează (22)debitelor (16)debitezei (22)debitoare (16)debitorii (16)debitorul (16)debitului (15)debitându (17)debitării (15)debleiare (15)debleiară (15)debleiase (15)debleiază (22)debleiași (15)debleiați (15)debleiere (15)debleieri (15)debleieze (22)debleiezi (22)debleiind (17)debleului (15)deblocare (16)deblocară (16)deblocase (16)deblocata (16)deblocate (16)deblocato (17)deblocatu (16)deblocată (16)deblocași (16)deblocați (16)deblochez (30)deblocând (18)deblocări (16)debordant (18)debordare (18)debordară (18)debordase (18)debordata (18)debordate (18)debordato (19)debordatu (18)debordată (18)debordași (18)debordați (18)debordeze (25)debordezi (25)debordând (20)debordări (18)deboșatei (16)deboșatul (16)deboșații (16)deboșelor (17)debreiaje (24)debreiaju (24)debreiare (15)debreiară (15)debreiase (15)debreiata (15)debreiate (15)debreiato (16)debreiatu (15)debreiată (15)debreiază (22)debreiași (15)debreiați (15)debreiere (15)debreieri (15)debreieze (22)debreiezi (22)debreiind (17)debrețini (15)debreținu (15)debroșare (16)debroșară (16)debroșase (16)debroșași (16)debroșați (16)debroșeze (23)debroșezi (23)debroșând (18)debroșări (16)debuclare (15)debuclară (15)debuclase (15)debuclași (15)debuclați (15)debucleze (22)debuclezi (22)debuclând (17)debuclări (15)debugging (30)debulonai (16)debulonam (19)debulonat (16)debulonau (16)debulonez (23)debulonăm (19)deburajul (24)deburarea (15)deburarăm (18)deburasem (18)deburat-o (15)deburbaju (28)deburbare (19)deburbară (19)deburbase (19)deburbași (19)deburbați (19)deburbeze (26)deburbezi (26)deburbând (21)deburbări (19)deburează (22)debursare (15)debursară (15)debursase (15)debursata (15)debursate (15)debursato (16)debursatu (15)debursată (15)debursași (15)debursați (15)deburseze (22)debursezi (22)debursând (17)debursări (15)deburându (17)deburării (15)debusolai (16)debusolam (19)debusolat (16)debusolau (16)debusolez (23)debusolăm (19)debutanta (15)debutante (15)debutanto (16)debutantu (15)debutantă (15)debutanți (15)debutarea (15)debutarăm (18)debutasem (18)debutat-o (15)debutatei (15)debutatul (15)debutații (15)debutează (22)debutonai (16)debutonam (19)debutonat (16)debutonau (16)debutonez (23)debutonăm (19)debutului (15)debutându (17)debutării (15)debușarea (15)debușarăm (18)debușasem (18)debușat-o (15)debușatei (15)debușatul (15)debușații (15)debușează (22)debușeele (15)debușonai (16)debușonam (19)debușonat (16)debușonau (16)debușonez (23)debușonăm (19)debușându (17)debușării (15)decabrist (15)decacordu (14)decadalei (13)decadalii (13)decadalul (13)decadelor (14)decadenta (13)decadente (13)decadento (14)decadentu (13)decadentă (13)decadența (13)decadențe (13)decadenți (13)decadențo (14)decadență (13)decadraje (22)decadraju (22)decaedrul (13)decagoane (17)decagonal (17)decagonul (17)decagrame (19)decagramu (19)decalajul (20)decalarea (11)decalarăm (14)decalasem (14)decalat-o (11)decalatei (11)decalatul (11)decalații (11)decalcare (11)decalcata (11)decalcate (11)decalcato (12)decalcatu (11)decalcată (11)decalcați (11)decalcu-i (10)decalcule (11)decalcuri (11)decalcări (11)decalează (18)decalibra (15)decalibră (15)decalitri (11)decalitru (11)decalogul (17)decalvant (14)decalându (13)decalării (11)decameron (15)decametri (14)decametru (14)decanalei (11)decanalii (11)decanalul (11)decanatul (11)decanelor (12)decanilor (12)decantare (11)decantară (11)decantase (11)decantata (11)decantate (11)decantato (12)decantatu (11)decantată (11)decantași (11)decantați (11)decanteze (18)decantezi (18)decantoru (12)decantând (13)decantări (11)decanului (11)decapajul (21)decapante (12)decapantu (12)decaparea (12)decaparăm (15)decapasem (15)decapat-o (12)decapatei (12)decapator (13)decapatul (12)decapații (12)decapează (19)decapitai (12)decapitam (15)decapitat (12)decapitau (12)decapitez (19)decapităm (15)decapodul (15)decapotai (13)decapotam (16)decapotat (13)decapotau (13)decapotez (20)decapotăm (16)decapsula (12)decapsulă (12)decapându (14)decapării (12)decarbura (15)decarbură (15)decarilor (12)decarului (11)decasilab (15)decasteri (11)decasteru (11)decastilu (11)decatarea (11)decatarăm (14)decatasem (14)decatat-o (11)decatatei (11)decatatul (11)decatații (11)decatează (18)decatlonu (12)decatronu (12)decatându (13)decatării (11)decavarea (14)decavarăm (17)decavasem (17)decavat-o (14)decavatei (14)decavatul (14)decavații (14)decavează (21)decavându (16)decavării (14)decedarea (13)decedarăm (16)decedasem (16)decedat-o (13)decedatei (13)decedatul (13)decedații (13)decedează (20)decedându (15)decedării (13)decelabil (15)decelarea (11)decelarăm (14)decelasem (14)decelat-o (11)decelatei (11)decelatul (11)decelația (11)decelație (11)decelații (11)decelează (18)decelerai (11)deceleram (14)decelerat (11)decelerau (11)decelerez (18)decelerăm (14)decelându (13)decelării (11)decembrie (18)decenalei (11)decenalii (11)decenalul (11)deceniile (11)decentele (11)decentu-i (10)decentule (11)decența-i (10)decepției (12)decerebra (15)decerebră (15)decernare (11)decernară (11)decernase (11)decernata (11)decernate (11)decernato (12)decernatu (11)decernată (11)decernași (11)decernați (11)decerneze (18)decernezi (18)decernând (13)decernări (11)deceselor (12)decesului (11)decibelul (15)decidabil (17)decide-le (12)decide-mi (15)decide-mă (15)decide-ne (12)decide-ți (12)decideați (13)decidenta (13)decidente (13)decidentu (13)decidentă (13)decidenți (13)deciderea (13)deciderii (13)decigrade (18)decigradu (18)decigrame (19)decigramu (19)decilitri (11)decilitru (11)decimalei (14)decimalii (14)decimalul (14)decimarea (14)decimarăm (17)decimasem (17)decimat-o (14)decimatei (14)decimatul (14)decimația (14)decimație (14)decimații (14)decimează (21)decimelor (15)decimetri (14)decimetru (14)decimându (16)decimării (14)deciselor (12)deciserăm (14)decisesem (14)decisivei (14)decisivii (14)decisivul (14)decisului (11)decizia-i (17)deciziile (18)deciziune (18)deciziuni (18)decizoria (19)decizorie (19)decizorii (19)decizoriu (19)decizându (20)decișilor (12)declamare (14)declamând (16)declamări (14)declanșai (11)declanșam (14)declanșat (11)declanșau (11)declanșez (18)declanșor (12)declanșăm (14)declarant (11)declarare (11)declarară (11)declarase (11)declarata (11)declarate (11)declarato (12)declaratu (11)declarată (11)declarași (11)declarați (11)declarând (13)declară-i (10)declară-l (10)declară-o (11)declarări (11)declasare (11)declasară (11)declasase (11)declasata (11)declasate (11)declasato (12)declasatu (11)declasată (11)declasași (11)declasați (11)declaseze (18)declasezi (18)declasând (13)declasări (11)declaveta (14)declavetă (14)declimata (14)declimată (14)declinare (11)declinata (11)declinate (11)declinato (12)declinatu (11)declinată (11)declinați (11)declinu-i (10)declinule (11)declinând (13)declinări (11)declivele (14)declivule (14)decloriza (19)decloriză (19)decoafare (15)decoafară (15)decoafase (15)decoafași (15)decoafați (15)decoafeze (22)decoafezi (22)decoafând (17)decoafări (15)decocției (12)decodajul (23)decodarea (14)decodarăm (17)decodasem (17)decodat-o (14)decodatei (14)decodatul (14)decodații (14)decodează (21)decodific (17)decodându (16)decodării (14)decofraje (24)decofraju (24)decofrare (15)decofrară (15)decofrase (15)decofrași (15)decofrați (15)decofreze (22)decofrezi (22)decofrând (17)decofrări (15)decojeați (21)decojește (21)decojești (21)decojindu (23)decojirea (21)decojireo (22)decojirii (21)decojirăm (24)decojisem (24)decojit-o (21)decojitei (21)decojitul (21)decojiții (21)decolarea (12)decolarăm (15)decolasem (15)decolat-o (12)decolatei (12)decolatul (12)decolații (12)decolează (19)decoletai (12)decoletam (15)decoletat (12)decoletau (12)decoletez (19)decoletăm (15)decolmata (15)decolmată (15)decolorai (13)decoloram (16)decolorat (13)decolorau (13)decolorez (20)decolorăm (16)decoltaje (21)decoltaju (21)decoltare (12)decoltară (12)decoltase (12)decoltata (12)decoltate (12)decoltato (13)decoltatu (12)decoltată (12)decoltași (12)decoltați (12)decolteul (12)decolteze (19)decoltezi (19)decoltând (14)decoltări (12)decolându (14)decolării (12)decomanda (17)decomenta (15)decomentă (15)decomprim (19)deconecta (12)deconectă (12)decongela (17)decongelă (17)deconotai (13)deconotam (16)deconotat (13)deconotau (13)deconotez (20)deconotăm (16)deconspir (13)decontare (12)decontară (12)decontase (12)decontata (12)decontate (12)decontato (13)decontatu (12)decontată (12)decontași (12)decontați (12)deconteze (19)decontezi (19)decontu-i (11)decontule (12)deconturi (12)decontând (14)decontări (12)decoperta (13)decoperte (13)decoperto (14)decopertă (13)decorarea (12)decorarăm (15)decorasem (15)decorat-o (12)decoratei (12)decorativ (15)decorator (13)decoratul (12)decorația (12)decorație (12)decorații (12)decorează (19)decortica (12)decortică (12)decorului (12)decorându (14)decorării (12)decrement (14)decrepita (12)decrepite (12)decrepito (13)decrepitu (12)decrepită (12)decrepiți (12)decretare (11)decretară (11)decretase (11)decretata (11)decretate (11)decretato (12)decretatu (11)decretată (11)decretași (11)decretați (11)decretele (11)decreteze (18)decretezi (18)decretu-i (10)decretule (11)decretând (13)decretări (11)decriptai (12)decriptam (15)decriptat (12)decriptau (12)decriptez (19)decriptor (13)decriptăm (15)decromare (15)decromară (15)decromase (15)decromata (15)decromate (15)decromato (16)decromatu (15)decromată (15)decromași (15)decromați (15)decromeze (22)decromezi (22)decromând (17)decromări (15)decroșare (12)decroșară (12)decroșase (12)decroșași (12)decroșați (12)decroșeze (19)decroșezi (19)decroșând (14)decroșări (12)decupajul (21)decuparea (12)decuparăm (15)decupasem (15)decupat-o (12)decupatei (12)decupator (13)decupatul (12)decupații (12)decupează (19)decuplare (12)decuplară (12)decuplase (12)decuplași (12)decuplați (12)decupleze (19)decuplezi (19)decuplând (14)decuplări (12)decuprare (12)decuprară (12)decuprase (12)decuprași (12)decuprați (12)decupreze (19)decuprezi (19)decuprând (14)decuprări (12)decupându (14)decupării (12)decurge-i (15)decurge-l (15)decurge-o (16)decurgeai (16)decurgeam (19)decurgeau (16)decurgeți (16)decurgând (18)decurioni (12)decurionu (12)decursele (11)decurseră (11)decursese (11)decurseși (11)decursu-i (10)decursule (11)decusatei (11)decusatul (11)decusații (11)decuvajul (23)decuvarea (14)decuvarăm (17)decuvasem (17)decuvat-o (14)decuvează (21)decuvându (16)decuvării (14)decădeați (13)decăderea (13)decăderii (13)decăleați (11)decălește (11)decălești (11)decălindu (13)decălirea (11)decălireo (12)decălirii (11)decălirăm (14)decălisem (14)decălit-o (11)decălitei (11)decălitul (11)decăliții (11)decăzurăm (21)decăzusem (21)decăzutei (18)decăzutul (18)decăzuții (18)decăzându (20)dedalelor (14)dedalului (13)dedatelor (14)dedatului (13)dedaților (14)dedesubtu (17)dedicarea (13)dedicarăm (16)dedicasem (16)dedicatei (13)dedicator (14)dedicatul (13)dedicația (13)dedicație (13)dedicații (13)dedicându (15)dedicării (13)dedublare (17)dedublară (17)dedublase (17)dedublata (17)dedublate (17)dedublato (18)dedublatu (17)dedublată (17)dedublași (17)dedublați (17)dedubleze (24)dedublezi (24)dedublând (19)dedublări (17)deduceați (13)deducerea (13)deducerii (13)deductiva (16)deductive (16)deductivi (16)deductivo (17)deductivu (16)deductivă (16)deducându (15)deducției (13)dedulceai (13)dedulceam (16)dedulceau (13)dedulcesc (13)dedulcind (15)dedulciră (13)dedulcise (13)dedulciși (13)dedulciți (13)dedurizai (20)dedurizam (23)dedurizat (20)dedurizau (20)dedurizez (27)dedurizăm (23)deduselor (14)deduserăm (16)dedusesem (16)dedusului (13)dedușilor (14)dedându-i (14)dedându-l (14)defalcare (14)defalcară (14)defalcase (14)defalcata (14)defalcate (14)defalcato (15)defalcatu (14)defalcată (14)defalcași (14)defalcați (14)defalchez (28)defalcând (16)defalcări (14)defavoare (18)defavorii (18)defazajul (30)defazarea (21)defazarăm (24)defazasem (24)defazat-o (21)defazează (28)defazoara (22)defazoare (22)defazoară (22)defazorii (22)defazorul (22)defazându (23)defazării (21)defecanta (14)defecante (14)defecantu (14)defecantă (14)defecanți (14)defecarea (14)defecarăm (17)defecasem (17)defecasți (14)defecat-o (14)defecator (15)defecația (14)defecație (14)defecații (14)defechare (21)defecheze (28)defechezi (28)defechări (21)defectare (14)defectară (14)defectase (14)defectata (14)defectate (14)defectato (15)defectatu (14)defectată (14)defectași (14)defectați (14)defectele (14)defecteze (21)defectezi (21)defectiva (17)defective (17)defectivi (17)defectivu (17)defectivă (17)defectu-i (13)defectual (14)defectule (14)defectuos (15)defectând (16)defectări (14)defecându (16)defecării (14)defecției (14)defendori (17)defendoru (17)defensist (14)defensiva (17)defensive (17)defensivi (17)defensivo (18)defensivu (17)defensivă (17)defensori (15)defensoru (15)deferenta (14)deferente (14)deferento (15)deferentu (14)deferentă (14)deferența (14)deferențe (14)deferenți (14)deferențo (15)deferență (14)deferindu (16)deferirea (14)deferireo (15)deferirii (14)deferizai (21)deferizam (24)deferizat (21)deferizau (21)deferizez (28)deferizăm (24)defetismu (17)defetista (14)defetiste (14)defetisto (15)defetistu (14)defetistă (14)defetiști (14)defibrare (18)defibrară (18)defibrase (18)defibrași (18)defibrați (18)defibreze (25)defibrezi (25)defibrând (20)defibrări (18)deficient (14)deficitar (14)deficitul (14)defilarea (14)defilarăm (17)defilasem (17)defilat-o (14)defilatei (14)defilatul (14)defilații (14)defilează (21)defileule (14)defileuri (14)defilându (16)defilării (14)defineați (14)definește (14)definești (14)definibil (18)definindu (16)definirea (14)definireo (15)definirii (14)definirăm (17)definisem (17)definit-o (14)definitei (14)definitiv (17)definitul (14)definitva (17)definitve (17)definitvi (17)definitvu (17)definitvă (17)definiția (14)definiție (14)definiții (14)deflației (14)deflector (15)deflecția (14)deflecție (14)deflecții (14)deflegmai (22)deflegmam (25)deflegmat (22)deflegmau (22)deflegmez (29)deflegmăm (25)deflorare (15)deflorară (15)deflorase (15)deflorata (15)deflorate (15)deflorato (16)defloratu (15)deflorată (15)deflorași (15)deflorați (15)defloreze (22)deflorezi (22)deflorând (17)deflorări (15)defluirea (14)defluireo (15)defluirii (14)defoliant (15)defoliare (15)defoliară (15)defoliase (15)defoliază (22)defoliași (15)defoliați (15)defoliere (15)defolieri (15)defolieze (22)defoliezi (22)defoliind (17)deformant (18)deformare (18)deformară (18)deformase (18)deformata (18)deformate (18)deformato (19)deformatu (18)deformată (18)deformași (18)deformați (18)deformeze (25)deformezi (25)deformând (20)deformări (18)defoselor (16)defosfora (19)defosforă (19)defraudai (16)defraudam (19)defraudat (16)defraudau (16)defraudez (23)defraudăm (19)defrișare (14)defrișară (14)defrișase (14)defrișata (14)defrișate (14)defrișato (15)defrișatu (14)defrișată (14)defrișași (14)defrișați (14)defrișeze (21)defrișezi (21)defrișori (15)defrișoru (15)defrișând (16)defrișări (14)defularea (14)defularăm (17)defulasem (17)defulat-o (14)defulatei (14)defulatul (14)defulații (14)defulează (21)defulându (16)defulării (14)defunctei (14)defunctul (14)defuncții (14)defăimare (17)defăimară (17)defăimase (17)defăimata (17)defăimate (17)defăimato (18)defăimatu (17)defăimată (17)defăimași (17)defăimați (17)defăimeze (24)defăimezi (24)defăimând (19)defăimări (17)degajarea (25)degajarăm (28)degajasem (28)degajat-o (25)degajatei (25)degajatul (25)degajații (25)degajează (32)degajându (27)degajării (25)degazarea (23)degazarăm (26)degazasem (26)degazat-o (23)degazator (24)degazează (30)degazific (26)degazoara (24)degazoare (24)degazoară (24)degazorii (24)degazorul (24)degazându (25)degazării (23)degenerai (16)degeneram (19)degenerat (16)degenerau (16)degenerez (23)degenerăm (19)degerarea (16)degeratei (16)degeratul (16)degerații (16)degermina (19)degermină (19)degerându (18)degerării (16)degetarul (16)degetelor (17)degetului (16)degetuțul (16)degetăruț (16)degețelul (16)deghizare (30)deghizară (30)deghizase (30)deghizata (30)deghizate (30)deghizato (31)deghizatu (30)deghizată (30)deghizași (30)deghizați (30)deghizeze (37)deghizezi (37)deghizând (32)deghizări (30)degivrare (19)degivrară (19)degivrase (19)degivrași (19)degivrați (19)degivreze (26)degivrezi (26)degivrori (20)degivroru (20)degivrând (21)degivrări (19)degomarea (20)degomarăm (23)degomasem (23)degomat-o (20)degomează (27)degomându (22)degomării (20)degonflai (20)degonflam (23)degonflat (20)degonflau (20)degonflez (27)degonflăm (23)degradant (18)degradare (18)degradară (18)degradase (18)degradata (18)degradate (18)degradato (19)degradatu (18)degradată (18)degradași (18)degradați (18)degradeul (18)degradeze (25)degradezi (25)degradând (20)degradări (18)degresaje (25)degresaju (25)degresant (16)degresare (16)degresară (16)degresase (16)degresata (16)degresate (16)degresato (17)degresatu (16)degresată (16)degresași (16)degresați (16)degreseze (23)degresezi (23)degresiva (19)degresive (19)degresivi (19)degresivo (20)degresivu (19)degresivă (19)degresori (17)degresoru (17)degresând (18)degresări (16)degrevant (19)degrevare (19)degrevară (19)degrevase (19)degrevata (19)degrevate (19)degrevato (20)degrevatu (19)degrevată (19)degrevași (19)degrevați (19)degreveze (26)degrevezi (26)degrevând (21)degrevări (19)degroșare (17)degroșară (17)degroșase (17)degroșata (17)degroșate (17)degroșato (18)degroșatu (17)degroșată (17)degroșași (17)degroșați (17)degroșeze (24)degroșezi (24)degroșând (19)degroșări (17)degrupare (17)degrupară (17)degrupase (17)degrupași (17)degrupați (17)degrupeze (24)degrupezi (24)degrupând (19)degrupări (17)degudrona (19)degudronă (19)degurgita (21)degurgită (21)degustare (16)degustară (16)degustase (16)degustata (16)degustate (16)degustato (17)degustatu (16)degustată (16)degustași (16)degustați (16)degustând (18)degustă-i (15)degustă-l (15)degustă-o (16)degustări (16)dehiscent (18)dehularea (18)dehulatei (18)dehulatul (18)dehulații (18)dehulării (18)deicticei (11)deicticii (11)deicticul (11)deificare (14)deificară (14)deificase (14)deificata (14)deificate (14)deificatu (14)deificată (14)deificași (14)deificați (14)deificând (16)deificări (14)deismului (14)deistelor (12)deistului (11)deiștilor (12)dejalenei (20)dejectare (20)dejectară (20)dejectase (20)dejectata (20)dejectate (20)dejectato (21)dejectatu (20)dejectată (20)dejectași (20)dejectați (20)dejecteze (27)dejectezi (27)dejectând (22)dejectări (20)dejecției (20)dejistele (20)dejivrare (23)dejivrară (23)dejivrase (23)dejivrași (23)dejivrați (23)dejivreze (30)dejivrezi (30)dejivroru (24)dejivrând (25)dejivrări (23)dejojarea (30)dejojării (30)dejucarea (20)dejucarăm (23)dejucasem (23)dejucatei (20)dejucatul (20)dejucații (20)dejucându (22)dejucării (20)dejugarea (25)dejugarăm (28)dejugasem (28)dejugat-o (25)dejugatei (25)dejugatul (25)dejugații (25)dejughare (32)dejugheze (39)dejughezi (39)dejughări (32)dejugându (27)dejugării (25)dejunarea (20)dejunarăm (23)dejunasem (23)dejunat-o (20)dejunatei (20)dejunatul (20)dejunații (20)dejunează (27)dejunului (20)dejunându (22)dejunării (20)dejurstva (23)dejurstve (23)dejurstvo (24)dejurstvă (23)delaborai (16)delaboram (19)delaborat (16)delaborau (16)delaborez (23)delaborăm (19)delabrare (15)delabrară (15)delabrase (15)delabrata (15)delabrate (15)delabrato (16)delabratu (15)delabrată (15)delabrași (15)delabrați (15)delabreze (22)delabrezi (22)delabrând (17)delabrări (15)delacroix (21)delapidai (14)delapidam (17)delapidat (14)delapidau (14)delapidez (21)delapidăm (17)delatoare (12)delatorii (12)delatorul (12)delațiune (11)delațiuni (11)delcoului (12)deleagă-i (15)deleagă-l (15)deleagă-o (16)deleaturu (11)delebilei (15)delebilii (15)delebilul (15)delectare (11)delectară (11)delectase (11)delectata (11)delectate (11)delectato (12)delectatu (11)delectată (11)delectași (11)delectați (11)delecteze (18)delectezi (18)delectând (13)delectări (11)delegarea (16)delegarăm (19)delegasem (19)delegat-o (16)delegatar (16)delegatei (16)delegatul (16)delegația (16)delegație (16)delegații (16)delegându (18)delegă-le (15)delegă-mă (18)delegă-ne (15)delegă-te (15)delegării (16)delestare (11)delestară (11)delestase (11)delestata (11)delestate (11)delestato (12)delestatu (11)delestată (11)delestași (11)delestați (11)delesteze (18)delestezi (18)delestând (13)delestări (11)deleterii (11)deleterul (11)delfinist (14)delfinu-i (13)delfinule (14)deliberai (15)deliberam (18)deliberat (15)deliberau (15)deliberez (22)deliberăm (18)delicatei (11)delicatul (11)delicații (11)deliciile (11)deliciosu (12)delicioși (12)delictele (11)delictu-i (10)delictual (11)delictule (11)delictuos (12)delicvent (14)deligația (16)deligație (16)deligații (16)delimitai (14)delimitam (17)delimitat (14)delimitau (14)delimitez (21)delimităm (17)deliranta (11)delirante (11)deliranto (12)delirantu (11)delirantă (11)deliranți (11)delirarea (11)delirarăm (14)delirasem (14)delirat-o (11)deliratei (11)deliratul (11)delirații (11)delirează (18)delirului (11)delirându (13)delirării (11)delnițele (11)delocutiv (15)deloialei (12)deloialii (12)deloialul (12)deltaicei (11)deltaicii (11)deltaicul (11)deltaplan (12)deltoidei (14)deltoidul (14)deltoizii (19)delulețul (11)deluroasa (12)deluroase (12)deluroaso (13)deluroasă (12)delurosul (12)deluroșii (12)delusoria (12)delusorie (12)delusorii (12)delusoriu (12)deluviala (14)deluviale (14)deluviali (14)deluvialo (15)deluvialu (14)deluvială (14)deluviile (14)deluzoria (19)deluzorie (19)deluzorii (19)deluzoriu (19)delușoare (12)delușorul (12)deluțelor (12)deluțului (11)delăsarea (11)delăsarăm (14)delăsasem (14)delăsatei (11)delăsatul (11)delăsații (11)delăsându (13)delăsării (11)delăsător (12)delăturai (11)delăturam (14)delăturat (11)delăturau (11)delăturăm (14)demachiai (21)demachiam (24)demachiat (21)demachiau (21)demachiem (24)demachiez (28)demachiăm (24)demagogia (25)demagogic (25)demagogie (25)demagogii (25)demagogul (25)demantela (14)demantelă (14)demarajul (23)demararea (14)demararăm (17)demarasem (17)demarat-o (14)demaratei (14)demaratul (14)demarații (14)demarcaje (23)demarcaju (23)demarcare (14)demarcară (14)demarcase (14)demarcata (14)demarcate (14)demarcato (15)demarcatu (14)demarcată (14)demarcași (14)demarcați (14)demarchez (28)demarcând (16)demarcări (14)demarează (21)demaroare (15)demarorul (15)demarându (16)demarării (14)demascare (14)demascară (14)demascase (14)demascata (14)demascate (14)demascato (15)demascatu (14)demascată (14)demascași (14)demascați (14)demascând (16)demască-i (13)demască-l (13)demască-o (14)demascări (14)demenajai (23)demenajam (26)demenajat (23)demenajau (23)demenajez (30)demenajăm (26)dementele (14)dementu-i (13)dementule (14)demențele (14)demențial (14)demersala (14)demersale (14)demersali (14)demersalo (15)demersalu (14)demersală (14)demersu-i (13)demersule (14)demersuri (14)demimonda (20)demimonde (20)demimondo (21)demimondă (20)deminarea (14)deminarăm (17)deminasem (17)deminat-o (14)deminatei (14)deminatul (14)deminații (14)deminează (21)deminându (16)deminării (14)demiselor (15)demiserăm (17)demisia-i (13)demisiile (14)demisiona (15)demisionă (15)demisolul (15)demisului (14)demite-le (13)demite-mi (16)demite-mă (16)demite-ne (13)demite-ți (13)demiteați (14)demitenta (14)demitente (14)demitento (15)demitentă (14)demiterea (14)demiterii (14)demitizai (21)demitizam (24)demitizat (21)demitizau (21)demitizez (28)demitizăm (24)demiurgic (19)demiurgii (19)demiurgos (20)demiurgul (19)demivoleu (18)demixtare (23)demixtară (23)demixtase (23)demixtata (23)demixtate (23)demixtato (24)demixtatu (23)demixtată (23)demixtași (23)demixtați (23)demixteze (30)demixtezi (30)demixtând (25)demixtări (23)demișilor (15)demițându (16)demnitari (14)demnitaru (14)demnitate (14)demnități (14)demo-ului (14)demoazela (22)demoazele (22)demoazelo (23)demoazelă (22)demobilai (19)demobilam (22)demobilat (19)demobilau (19)demobilez (26)demobilăm (22)democrata (15)democrate (15)democrato (16)democratu (15)democrată (15)democrați (15)demodarea (17)demodarăm (20)demodasem (20)demodat-o (17)demodatei (17)demodatul (17)demodații (17)demodează (24)demodându (19)demodării (17)demografi (23)demografu (23)demolarea (15)demolarăm (18)demolasem (18)demolat-o (15)demolatei (15)demolator (16)demolatul (15)demolații (15)demolează (22)demoliția (15)demoliție (15)demoliții (15)demolându (17)demolării (15)demonia-i (14)demoniaca (15)demoniace (15)demoniaci (15)demoniaco (16)demoniacu (15)demoniacă (15)demonicea (15)demonicei (15)demonicii (15)demonicim (18)demonicit (15)demonicul (15)demoniile (15)demonilor (16)demonismu (18)demonizai (22)demonizam (25)demonizat (22)demonizau (22)demonizez (29)demonizăm (25)demonstra (15)demonstră (15)demontare (15)demontară (15)demontase (15)demontata (15)demontate (15)demontato (16)demontatu (15)demontată (15)demontași (15)demontați (15)demonteze (22)demontezi (22)demontica (15)demontice (15)demontici (15)demonticu (15)demontică (15)demontând (17)demontări (15)demonului (15)demorfism (21)demosului (15)demoticei (15)demotivat (18)demount-a (14)demount-ă (14)demularea (14)demularăm (17)demulasem (17)demulat-o (14)demulatei (14)demulatul (14)demulații (14)demulează (21)demulându (16)demulării (14)demutizai (21)demutizam (24)demutizat (21)demutizau (21)demutizez (28)demutizăm (24)demâncare (14)demâncatu (14)demâncări (14)denarilor (12)denarului (11)denaturai (11)denaturam (14)denaturat (11)denaturau (11)denaturez (18)denaturăm (14)denazific (21)dendrarii (13)dendrariu (13)dendritei (13)dendritic (13)dendrolog (20)denegarea (16)denegatei (16)denegatul (16)denegația (16)denegație (16)denegații (16)denegării (16)denichela (18)denichelă (18)denieru-i (10)denierule (11)denigrant (16)denigrare (16)denigrară (16)denigrase (16)denigrata (16)denigrate (16)denigrato (17)denigratu (16)denigrată (16)denigrași (16)denigrați (16)denigreze (23)denigrezi (23)denigrând (18)denigrări (16)denivelai (14)denivelam (17)denivelat (14)denivelau (14)denivelez (21)denivelăm (17)denominai (15)denominal (15)denominam (18)denominat (15)denominau (15)denominez (22)denominăm (18)denotarea (12)denotarăm (15)denotasem (15)denotat-o (12)denotatei (12)denotativ (15)denotatul (12)denotația (12)denotație (12)denotații (12)denotează (19)denotându (14)denotării (12)densifica (14)densifice (14)densifici (14)densifică (14)densitate (11)densități (11)dentalele (11)dentalu-i (10)dentalule (11)dentarele (11)dentaru-i (10)dentarule (11)denticule (11)denticulu (11)dentiform (18)dentina-i (10)dentistei (11)dentistul (11)dentiștii (11)dentițele (11)dentiției (11)dentăiele (11)denudarea (13)denudația (13)denudație (13)denudații (13)denudării (13)denumeați (14)denumește (14)denumești (14)denumindu (16)denumirea (14)denumireo (15)denumirii (14)denumirăm (17)denumisem (17)denumit-o (14)denumitei (14)denumitul (14)denumiții (14)denunțare (11)denunțară (11)denunțase (11)denunțata (11)denunțate (11)denunțato (12)denunțatu (11)denunțată (11)denunțași (11)denunțați (11)denunțu-i (10)denunțule (11)denunțuri (11)denunțând (13)denunță-i (10)denunță-l (10)denunță-o (11)denunțări (11)deocheară (19)deochease (19)deocheata (19)deocheate (19)deocheato (20)deocheatu (19)deocheată (19)deocheași (19)deocheați (19)deochindu (21)deochiu-i (18)deochiule (19)deochiuri (19)deodorant (15)deopotriv (17)deosebeai (16)deosebeam (19)deosebeau (16)deosebesc (16)deosebind (18)deosebire (16)deosebiri (16)deosebiră (16)deosebise (16)deosebita (16)deosebite (16)deosebito (17)deosebitu (16)deosebită (16)deosebiși (16)deosebiți (16)depanarea (12)depanarăm (15)depanasem (15)depanat-o (12)depanatei (12)depanator (13)depanatul (12)depanația (12)depanație (12)depanații (12)depanează (19)depanoara (13)depanoare (13)depanoară (13)depanorii (13)depanorul (13)depanându (14)depanării (12)deparatei (12)deparatul (12)deparații (12)depareiai (12)depareiam (15)depareiat (12)depareiau (12)depareiez (19)depareiăm (15)departaja (21)departajă (21)depavarea (15)depavarăm (18)depavasem (18)depavat-o (15)depavatei (15)depavatul (15)depavații (15)depavează (22)depavându (17)depavării (15)depeizata (19)depeizate (19)depeizatu (19)depeizată (19)depeizați (19)dependent (14)depeșarea (12)depeșarăm (15)depeșasem (15)depeșat-o (12)depeșatei (12)depeșatul (12)depeșații (12)depeșează (19)depeșelor (13)depeșându (14)depeșării (12)depilanta (12)depilante (12)depilanto (13)depilantu (12)depilantă (12)depilanți (12)depilarea (12)depilarăm (15)depilasem (15)depilat-o (12)depilatei (12)depilator (13)depilatul (12)depilația (12)depilație (12)depilații (12)depilează (19)depilându (14)depilării (12)depinde-i (13)depinde-l (13)depinde-o (14)depindeai (14)depindeam (17)depindeau (14)depindeți (14)depinseră (12)depinsese (12)depinseși (12)depinzând (21)depistare (12)depistară (12)depistase (12)depistata (12)depistate (12)depistato (13)depistatu (12)depistată (12)depistași (12)depistați (12)depisteze (19)depistezi (19)depistând (14)depistări (12)deplanare (12)deplantai (12)deplantam (15)deplantat (12)deplantau (12)deplantez (19)deplantăm (15)deplanări (12)deplasare (12)deplasară (12)deplasase (12)deplasata (12)deplasate (12)deplasato (13)deplasatu (12)deplasată (12)deplasași (12)deplasați (12)deplaseze (19)deplasezi (19)deplasând (14)deplasări (12)depletiva (15)depletive (15)depletivi (15)depletivu (15)depletivă (15)depleției (12)depliarea (12)depliarăm (15)depliasem (15)depliat-o (12)depliatei (12)depliatul (12)depliații (12)deplierea (12)deplierii (12)depliindu (14)deplinele (12)deplinu-i (11)deplinule (12)deplorare (13)deplorase (13)deplorata (13)deplorate (13)deplorato (14)deploratu (13)deplorată (13)deplorați (13)deplorând (15)deplorări (13)deplumare (15)deplumară (15)deplumase (15)deplumași (15)deplumați (15)deplumeze (22)deplumezi (22)deplumând (17)deplumări (15)deplângea (17)deplângem (20)deplâns-o (12)deplânsei (12)deplânsul (12)deplânșii (12)depolizai (20)depolizam (23)depolizat (20)depolizau (20)depolizez (27)depolizăm (23)depoluant (13)depoluare (13)depoluară (13)depoluase (13)depoluata (13)depoluate (13)depoluato (14)depoluatu (13)depoluată (13)depoluași (13)depoluați (13)depolueze (20)depoluezi (20)depoluând (15)depoluări (13)deponenta (13)deponente (13)deponento (14)deponentu (13)deponentă (13)deponenți (13)depontare (13)depontară (13)depontase (13)depontata (13)depontate (13)depontato (14)depontatu (13)depontată (13)depontași (13)depontați (13)deponteze (20)depontezi (20)depontând (15)depontări (13)depopulai (14)depopulam (17)depopulat (14)depopulau (14)depopulez (21)depopulăm (17)deportare (13)deportară (13)deportase (13)deportata (13)deportate (13)deportato (14)deportatu (13)deportată (13)deportași (13)deportați (13)deporteze (20)deportezi (20)deportând (15)deportări (13)deposedai (15)deposedam (18)deposedat (15)deposedau (15)deposedez (22)deposedăm (18)depozitai (20)depozitam (23)depozitar (20)depozitat (20)depozitau (20)depozitez (27)depozitul (20)depozităm (23)depoziția (20)depoziție (20)depoziții (20)depravare (15)depravară (15)depravase (15)depravata (15)depravate (15)depravato (16)depravatu (15)depravată (15)depravași (15)depravați (15)depraveze (22)depravezi (22)depravând (17)depravări (15)depreciai (12)depreciam (15)depreciat (12)depreciau (12)depreciem (15)depreciez (19)depreciăm (15)depresaje (21)depresaju (21)depresant (12)depresare (12)depresară (12)depresase (12)depresata (12)depresate (12)depresato (13)depresatu (12)depresată (12)depresași (12)depresați (12)depreseze (19)depresezi (19)depresiei (12)depresiva (15)depresive (15)depresivi (15)depresivo (16)depresivu (15)depresivă (15)depresori (13)depresoru (13)depresând (14)depresări (12)deprimant (15)deprimare (15)deprimară (15)deprimase (15)deprimata (15)deprimate (15)deprimato (16)deprimatu (15)deprimată (15)deprimași (15)deprimați (15)deprimând (17)deprimă-i (14)deprimă-l (14)deprimă-o (15)deprimări (15)deprindea (14)deprindem (17)deprins-o (12)deprinsei (12)deprinsul (12)deprinșii (12)depunctai (12)depunctam (15)depunctat (12)depunctau (12)depunctez (19)depunctăm (15)depuneați (12)depunerea (12)depunerii (12)depunându (14)depunător (13)depurativ (15)depurator (13)depurația (12)depurație (12)depurații (12)depuselor (13)depuserăm (15)depusesem (15)depusului (12)deputatei (12)deputatul (12)deputații (12)deputăția (12)deputăție (12)deputății (12)depușilor (13)depănarea (12)depănarăm (15)depănasem (15)depănatei (12)depănatul (12)depănații (12)depănușai (12)depănușam (15)depănușat (12)depănușau (12)depănușez (19)depănușăm (15)depănându (14)depănării (12)depănător (13)depărarea (12)depăratei (12)depăratul (12)depărații (12)depărtare (12)depărtară (12)depărtase (12)depărtata (12)depărtate (12)depărtato (13)depărtatu (12)depărtată (12)depărtași (12)depărtați (12)depărteze (19)depărtezi (19)depărtând (14)depărtări (12)depărării (12)depășeați (12)depășește (12)depășești (12)depășindu (14)depășirea (12)depășireo (13)depășirii (12)depășirăm (15)depășisem (15)depășit-o (12)depășitei (12)depășitul (12)depășiții (12)deraiarea (11)deraiarăm (14)deraiasem (14)deraiat-o (11)deraiatei (11)deraiatul (11)deraiații (11)deraierea (11)deraierii (11)deraiindu (13)deraind-o (13)deranjant (20)deranjare (20)deranjară (20)deranjase (20)deranjata (20)deranjate (20)deranjato (21)deranjatu (20)deranjată (20)deranjași (20)deranjați (20)deranjeze (27)deranjezi (27)deranju-i (19)deranjule (20)deranjuri (20)deranjând (22)deranjări (20)derapajul (21)deraparea (12)derapatei (12)derapatul (12)derapații (12)derapându (14)derapării (12)deratizai (18)deratizam (21)deratizat (18)deratizau (18)deratizez (25)deratizăm (21)derbedeii (17)derbedeul (17)derbiului (15)derdelușu (13)derdicare (13)derdicata (13)derdicate (13)derdicato (14)derdicatu (13)derdicată (13)derdicați (13)derdicări (13)dereglaje (25)dereglaju (25)dereglare (16)dereglară (16)dereglase (16)dereglata (16)dereglate (16)dereglato (17)dereglatu (16)dereglată (16)dereglași (16)dereglați (16)deregleze (23)dereglezi (23)dereglând (18)dereglări (16)deretecat (11)dereticai (11)dereticam (14)dereticat (11)dereticau (11)dereticăm (14)dereșelor (12)dereșilor (12)dereșului (11)dericitat (11)derivarea (14)derivarăm (17)derivasem (17)derivat-o (14)derivatei (14)derivativ (17)derivatul (14)derivația (14)derivație (14)derivații (14)derivează (21)derivelor (15)derivoare (15)derivorul (15)derivându (16)derivării (14)deriziune (18)deriziuni (18)derizoria (19)derizorie (19)derizorii (19)derizoriu (19)dermatina (14)dermatine (14)dermatino (15)dermatină (14)dermatita (14)dermatite (14)dermatito (15)dermatită (14)dermatomu (18)dermatoza (22)dermatoze (22)dermatozo (23)dermatoză (22)dermicele (14)dermicu-i (13)dermicule (14)dermitele (14)dermotrop (17)derobarea (16)derobarăm (19)derobasem (19)derobat-o (16)derobatei (16)derobatul (16)derobații (16)derobează (23)derobându (18)derobării (16)derocarea (12)derocarăm (15)derocasem (15)derocasți (12)derocat-o (12)derocatei (12)derocatul (12)derocații (12)derochare (19)derocheze (26)derochezi (26)derochări (19)derocându (14)derocării (12)derogarea (17)derogarăm (20)derogasem (20)derogatei (17)derogatul (17)derogația (17)derogație (17)derogații (17)derogându (19)derogării (17)derulanta (11)derulante (11)derulantu (11)derulantă (11)derulanți (11)derularea (11)derularăm (14)derulasem (14)derulat-o (11)derulatei (11)derulator (12)derulatul (11)derulații (11)derulează (18)deruloare (12)derulorul (12)derulându (13)derulării (11)derutanta (11)derutante (11)derutanto (12)derutantu (11)derutantă (11)derutanți (11)derutarea (11)derutarăm (14)derutasem (14)derutat-o (11)derutatei (11)derutatul (11)derutații (11)derutează (18)derutelor (12)derutându (13)derutării (11)dervișeai (14)dervișeam (17)dervișeau (14)dervișesc (14)dervișind (16)dervișiră (14)dervișise (14)dervișiși (14)dervișiți (14)dervișu-i (13)dervișule (14)derătecat (11)desabuzat (22)desagilor (17)desagului (16)desantare (11)desantară (11)desantase (11)desantata (11)desantate (11)desantato (12)desantatu (11)desantată (11)desantași (11)desantați (11)desanteze (18)desantezi (18)desantu-i (10)desantule (11)desantând (13)desantări (11)descaleca (11)descalece (11)descaleci (11)descalecă (11)descarcai (11)descarcam (14)descarcat (11)descarcau (11)descarcăm (14)descartes (11)descensiv (14)descentra (11)descentră (11)descheiai (18)descheiam (21)descheiat (18)descheiau (18)descheiem (21)descheind (20)deschiata (18)deschiate (18)deschiato (19)deschiatu (18)deschiată (18)deschiați (18)deschidea (20)deschidem (23)deschis-o (18)deschisei (18)deschisul (18)deschișii (18)descifrai (14)descifram (17)descifrat (14)descifrau (14)descifrez (21)descifrăm (17)descindea (13)descindem (16)descingea (16)descingem (19)descins-o (11)descinsei (11)descinsul (11)descintra (11)descintră (11)descinșii (11)descleiai (11)descleiam (14)descleiat (11)descleiau (11)descleiem (14)descleiez (18)descleind (13)descleiăm (14)descleșta (11)descleștă (11)desclocea (12)desclocii (12)desclocim (15)desclocit (12)descoasem (15)descojeai (21)descojeam (24)descojeau (21)descojesc (21)descojind (23)descojire (21)descojiri (21)descojiră (21)descojise (21)descojita (21)descojite (21)descojito (22)descojitu (21)descojită (21)descojiși (21)descojiți (21)descolăci (12)descompui (16)descompun (16)descompus (16)descopere (13)descoperi (13)descoperă (13)descoseai (12)descoseam (15)descoseau (12)descosând (14)descovoia (16)descreați (11)descrescu (11)descrește (11)descrești (11)descrețea (11)descreții (11)descrețim (14)descrețit (11)descriați (11)descrie-i (10)descrie-l (10)descrie-o (11)descrieai (11)descrieau (11)descriere (11)descrieri (11)descrieți (11)descriind (13)descrindu (13)descrirăm (14)descris-o (11)descrisei (11)descrisem (14)descrisul (11)descrit-o (11)descrișii (11)descrunta (11)descuamat (14)descuiară (11)descuiase (11)descuiata (11)descuiate (11)descuiato (12)descuiatu (11)descuiată (11)descuiați (11)descuiere (11)descuieri (11)descuindu (13)desculțai (11)desculțam (14)desculțat (11)desculțau (11)desculței (11)desculții (11)desculțul (11)desculțăm (14)descuraja (20)descurajă (20)descurcai (11)descurcam (14)descurcat (11)descurcau (11)descurcăm (14)descusese (11)descuseși (11)descusură (11)descususe (11)descusuta (11)descusute (11)descusuto (12)descusutu (11)descusută (11)descusuși (11)descusuți (11)descâlcea (11)descâlcii (11)descâlcim (14)descâlcit (11)descântai (11)descântam (14)descântat (11)descântau (11)descântec (11)descântăm (14)descălcai (11)descălcam (14)descălcat (11)descălcau (11)descălcăm (14)descăleca (11)descălecă (11)descălțai (11)descălțam (14)descălțat (11)descălțau (11)descălțăm (14)descărcai (11)descărcam (14)descărcat (11)descărcau (11)descărcăm (14)descărnai (11)descărnam (14)descărnat (11)descărnau (11)descărnez (18)descărnăm (14)descătușa (11)descătușă (11)descăzuta (18)descăzute (18)descăzutu (18)descăzută (18)descăzuți (18)desdemona (17)desdemono (18)desdăunai (13)desdăunam (16)desdăunat (13)desdăunau (13)desdăunez (20)desdăunăm (16)deseatina (11)deseatine (11)deseatino (12)deseatină (11)desecarea (11)desecarăm (14)desecasem (14)desecat-o (11)desecatei (11)desecatul (11)desecații (11)desecându (13)desecă-le (10)desecă-mă (13)desecă-ne (10)desecă-te (10)desecării (11)desemnare (14)desemnară (14)desemnase (14)desemnata (14)desemnate (14)desemnato (15)desemnatu (14)desemnată (14)desemnași (14)desemnați (14)desemneze (21)desemnezi (21)desemnând (16)desemnări (14)desenarea (11)desenarăm (14)desenasem (14)desenat-o (11)desenatei (11)desenator (12)desenatul (11)desenații (11)desenează (18)desenelor (12)desenului (11)desenându (13)desenării (11)desertiza (18)desertiză (18)desertu-i (10)desertule (11)deserveai (14)deserveam (17)deserveau (14)deservent (14)deservesc (14)deservind (16)deservire (14)deserviri (14)deserviră (14)deservise (14)deservita (14)deservite (14)deservito (15)deservitu (14)deservită (14)deserviși (14)deserviți (14)desesizai (18)desesizam (21)desesizat (18)desesizau (18)desesizez (25)desesizăm (21)desetinei (11)desetului (11)desfaceam (17)desfacere (14)desfaceri (14)desfaceți (14)desfereca (14)desferece (14)desfereci (14)desferecă (14)desfetire (14)desfetiri (14)desfiarea (14)desfiarăm (17)desfiasem (17)desfiat-o (14)desfiatei (14)desfiatul (14)desfiații (14)desfideai (16)desfideam (19)desfideau (16)desfidere (16)desfideri (16)desfideți (16)desfidu-i (15)desfidule (16)desfidând (18)desfierea (14)desfierii (14)desfigura (19)desfigură (19)desfiindu (16)desființa (14)desființă (14)desfirare (14)desfirata (14)desfirate (14)desfirato (15)desfiratu (14)desfirată (14)desfirați (14)desfirări (14)desfoiata (15)desfoiate (15)desfoiato (16)desfoiatu (15)desfoiată (15)desfoiați (15)desfoiere (15)desfoieri (15)desfrunzi (21)desfrânai (14)desfrânam (17)desfrânat (14)desfrânau (14)desfrânez (21)desfrânăm (17)desfundai (16)desfundam (19)desfundat (16)desfundau (16)desfundăm (19)desfăceai (14)desfăceam (17)desfăceau (14)desfăcură (14)desfăcuse (14)desfăcuta (14)desfăcute (14)desfăcuto (15)desfăcutu (14)desfăcută (14)desfăcuși (14)desfăcuți (14)desfăcând (16)desfătare (14)desfătară (14)desfătase (14)desfătata (14)desfătate (14)desfătato (15)desfătatu (14)desfătată (14)desfătași (14)desfătați (14)desfăteze (21)desfătezi (21)desfătu-i (13)desfătuia (14)desfătuii (14)desfătuim (17)desfătuit (14)desfătule (14)desfătând (16)desfătări (14)desfășare (14)desfășase (14)desfășata (14)desfășate (14)desfășato (15)desfășatu (14)desfășată (14)desfășați (14)desfășori (15)desfășura (14)desfășură (14)desfășând (16)desfășări (14)desfățare (14)desfățase (14)desfățata (14)desfățate (14)desfățato (15)desfățatu (14)desfățată (14)desfățați (14)desfățând (16)desfățări (14)deshumare (21)deshumară (21)deshumase (21)deshumata (21)deshumate (21)deshumato (22)deshumatu (21)deshumată (21)deshumași (21)deshumați (21)deshumeze (28)deshumezi (28)deshumând (23)deshumări (21)deshămare (21)deshămase (21)deshămata (21)deshămate (21)deshămato (22)deshămatu (21)deshămată (21)deshămați (21)deshămând (23)deshămări (21)desicativ (14)desicația (11)desicație (11)desicații (11)desiderat (13)desigilai (16)desigilam (19)desigilat (16)desigilau (16)desigilez (23)desigilăm (19)design-ul (15)designare (16)designară (16)designase (16)designata (16)designate (16)designato (17)designatu (16)designată (16)designași (16)designați (16)designele (16)designeri (16)designeru (16)designeze (23)designezi (23)designu-i (15)designule (16)designând (18)designări (16)desimea-i (13)desimilor (15)desinarea (11)desinatei (11)desinatul (11)desinații (11)desinența (11)desinențe (11)desinențo (12)desinență (11)desinitul (11)desinării (11)desistare (11)desistară (11)desistase (11)desistata (11)desistate (11)desistato (12)desistatu (11)desistată (11)desistași (11)desistați (11)desisteze (18)desistezi (18)desistând (13)desistări (11)desișului (11)desjucare (20)desjucata (20)desjucate (20)desjucato (21)desjucatu (20)desjucată (20)desjucați (20)desjucări (20)desk-ului (9)desktopul (12)deslușeai (11)deslușeam (14)deslușeau (11)deslușesc (11)deslușind (13)deslușire (11)deslușiri (11)deslușiră (11)deslușise (11)deslușita (11)deslușite (11)deslușito (12)deslușitu (11)deslușită (11)deslușiși (11)deslușiți (11)desmita-i (13)desmitele (14)desodatei (14)desodatul (14)desodații (14)desolvata (15)desolvată (15)desorbția (16)desorbție (16)desorbții (16)desperant (12)desperare (12)desperata (12)desperate (12)desperato (13)desperatu (12)desperată (12)desperați (12)despereca (12)desperecă (12)desperări (12)despicare (12)despicară (12)despicase (12)despicata (12)despicate (12)despicato (13)despicatu (12)despicată (12)despicași (12)despicați (12)despicând (14)despică-i (11)despică-l (11)despică-o (12)despicări (12)despiedic (14)despintec (12)despironi (13)despletea (12)despletii (12)despletim (15)despletit (12)despodobi (20)despoiata (13)despoiate (13)despoiato (14)despoiatu (13)despoiată (13)despoiați (13)despoiere (13)despoieri (13)despotica (13)despotice (13)despotici (13)despotico (14)despoticu (13)despotică (13)despotism (16)despotu-i (12)despotule (13)despovăra (16)despovără (16)despoției (13)despreoți (13)despreuna (12)despreună (12)desprinde (14)desprindă (14)desprinsa (12)desprinse (12)desprinsu (12)desprinsă (12)desprinzi (19)desprinși (12)desprăfui (15)despuiata (12)despuiate (12)despuiato (13)despuiatu (12)despuiată (12)despuiați (12)despuiere (12)despuieri (12)despuindu (14)despăduca (14)despăducă (14)despăduri (14)despăgubi (21)despărțea (12)despărții (12)despărțim (15)despărțit (12)despături (12)destinare (11)destinară (11)destinase (11)destinata (11)destinate (11)destinato (12)destinatu (11)destinată (11)destinași (11)destinați (11)destindea (13)destinele (11)destineze (18)destinezi (18)destinsei (11)destinsul (11)destinu-i (10)destinule (11)destinând (13)destinări (11)destinșii (11)destituie (11)destituit (11)destoinic (12)destrunai (11)destrunam (14)destrunat (11)destrunau (11)destrunez (18)destrunăm (14)destrămai (14)destrămam (17)destrămat (14)destrămau (14)destrămăm (17)destupare (12)destupata (12)destupate (12)destupatu (12)destupată (12)destupați (12)destupând (14)destupări (12)destăinui (11)desublima (18)desublimă (18)desuceați (11)desucește (11)desucești (11)desucindu (13)desucirăm (14)desucisem (14)desucit-o (11)desucției (11)desudația (13)desudație (13)desudații (13)desuetele (11)desuetu-i (10)desuetule (11)desulfita (14)desulfită (14)desulfona (15)desulfonă (15)desulfura (14)desulfură (14)deszicere (18)desziceri (18)deszăpezi (26)desăgeați (16)desăgelul (16)desăgește (16)desăgești (16)desăgilor (17)desăgindu (18)desăgirea (16)desăgireo (17)desăgirii (16)desăgirăm (19)desăgisem (19)desăgit-o (16)desăgitei (16)desăgitul (16)desăgiții (16)desăguței (16)desărarea (11)desărarăm (14)desărasem (14)desărat-o (11)desăratei (11)desăratul (11)desărații (11)desărcina (11)desărcină (11)desărează (18)desărându (13)desărării (11)desăvârși (14)desțeleni (11)detaiatei (11)detaiatul (11)detaiații (11)detailata (11)detailate (11)detailato (12)detailatu (11)detailată (11)detailați (11)detailist (11)detaliare (11)detaliară (11)detaliase (11)detaliata (11)detaliate (11)detaliato (12)detaliatu (11)detaliată (11)detaliază (18)detaliași (11)detaliați (11)detaliere (11)detalieri (11)detalieze (18)detaliezi (18)detaliile (11)detaliind (13)detartrai (11)detartraj (20)detartram (14)detartrat (11)detartrau (11)detartrez (18)detartrăm (14)detașabil (15)detașarea (11)detașarăm (14)detașasem (14)detașat-o (11)detașatei (11)detașatul (11)detașații (11)detașează (18)detașându (13)detașării (11)detectare (11)detectară (11)detectase (11)detectata (11)detectate (11)detectato (12)detectatu (11)detectată (11)detectași (11)detectați (11)detecteze (18)detectezi (18)detectiva (14)detective (14)detectivi (14)detectivu (14)detectivă (14)detectori (12)detectoru (12)detectând (13)detectări (11)detecției (11)detentele (11)detenției (11)detergent (16)deteriora (12)deterioră (12)determina (14)determine (14)determini (14)determină (14)detersiva (14)detersive (14)detersivi (14)detersivu (14)detersivă (14)detestare (11)detestase (11)detestata (11)detestate (11)detestato (12)detestatu (11)detestată (11)detestați (11)detestând (13)detestări (11)detonabil (16)detonanta (12)detonante (12)detonanto (13)detonantu (12)detonantă (12)detonanți (12)detonarea (12)detonarăm (15)detonasem (15)detonat-o (12)detonatei (12)detonator (13)detonatul (12)detonația (12)detonație (12)detonații (12)detonează (19)detonându (14)detonării (12)detoxific (24)detracata (11)detracate (11)detracatu (11)detracată (11)detracați (11)detractai (11)detractam (14)detractat (11)detractau (11)detractez (18)detractor (12)detractăm (14)detracția (11)detracție (11)detracții (11)detriment (14)detronare (12)detronară (12)detronase (12)detronata (12)detronate (12)detronato (13)detronatu (12)detronată (12)detronași (12)detronați (12)detroneze (19)detronezi (19)detronând (14)detronări (12)detunarea (11)detunatei (11)detunatul (11)detunații (11)detunându (13)detunării (11)detunător (12)deturnare (11)deturnară (11)deturnase (11)deturnata (11)deturnate (11)deturnatu (11)deturnată (11)deturnași (11)deturnați (11)deturneze (18)deturnezi (18)deturnând (13)deturnări (11)deuteriul (11)deuteroni (12)deuteronu (12)devalizai (21)devalizam (24)devalizat (21)devalizau (21)devalizez (28)devalizăm (24)devansare (14)devansară (14)devansase (14)devansata (14)devansate (14)devansatu (14)devansată (14)devansași (14)devansați (14)devanseze (21)devansezi (21)devansu-i (13)devansule (14)devansuri (14)devansând (16)devansări (14)devastare (14)devastară (14)devastase (14)devastata (14)devastate (14)devastato (15)devastatu (14)devastată (14)devastași (14)devastați (14)devasteze (21)devastezi (21)devastând (16)devastări (14)developai (16)developam (19)developat (16)developau (16)developer (16)developez (23)developăm (19)deveneați (14)devenindu (16)devenirea (14)devenireo (15)devenirii (14)devenirăm (17)devenisem (17)devenitei (14)devenitul (14)deveniții (14)deverbala (18)deverbale (18)deverbalo (19)deverbalu (18)deverbală (18)deversare (14)deversară (14)deversase (14)deversata (14)deversate (14)deversato (15)deversatu (14)deversată (14)deversași (14)deversați (14)deverseze (21)deversezi (21)deversoru (15)deversând (16)deversări (14)deverului (14)deviantei (14)deviantul (14)devianții (14)deviarăți (14)deviaseră (14)deviaseși (14)deviaseți (14)deviatele (14)deviatori (15)deviatoru (15)deviază-l (20)deviază-o (21)deviați-i (13)deviați-l (13)deviați-o (14)deviației (14)device-ul (13)deviceu-i (13)deviceule (14)deviceuri (14)devierile (14)deviind-o (16)devinarea (14)devinarăm (17)devinasem (17)devinat-o (14)devinația (14)devinație (14)devinații (14)devinează (21)devinându (16)devinării (14)devizelor (22)devizului (21)devoltori (16)devoltoru (16)devoluția (15)devoluție (15)devoluții (15)devoniana (15)devonianu (15)devoniană (15)devoniene (15)devonieni (15)devoranta (15)devorante (15)devoranto (16)devorantu (15)devorantă (15)devoranți (15)devorarea (15)devorarăm (18)devorasem (18)devorat-o (15)devoratei (15)devorator (16)devoratul (15)devorații (15)devorează (22)devorându (17)devorării (15)devotarea (15)devotarăm (18)devotasem (18)devotat-o (15)devotatei (15)devotatul (15)devotații (15)devotează (22)devotelor (16)devotându (17)devotării (15)devoțiune (15)devoțiuni (15)devălmașa (17)devălmașe (17)devălmași (17)devălmașu (17)devălmașă (17)dexonline (21)dextrelor (21)dextrogir (26)dextrozei (28)dextrozii (28)dextrozul (28)dezabonai (23)dezabonam (26)dezabonat (23)dezabonau (23)dezabonez (30)dezabonăm (26)dezaburea (22)dezaburii (22)dezaburim (25)dezaburit (22)dezabuzai (29)dezabuzam (32)dezabuzat (29)dezabuzau (29)dezabuzez (36)dezabuzăm (32)dezacorda (21)dezacordu (21)dezacordă (21)dezactiva (21)dezactivă (21)dezafecta (21)dezafectă (21)dezambala (25)dezambală (25)dezamețea (21)dezameții (21)dezamețim (24)dezamețit (21)dezamorsa (22)dezamorsă (22)dezamăgea (26)dezamăgii (26)dezamăgim (29)dezamăgit (26)dezanexai (27)dezanexam (30)dezanexat (27)dezanexau (27)dezanexez (34)dezanexăm (30)dezangaja (32)dezangajă (32)dezaproba (24)dezaprobă (24)dezarbora (23)dezarboră (23)dezarhiva (28)dezarhivă (28)dezarimai (21)dezarimam (24)dezarimat (21)dezarimau (21)dezarimez (28)dezarimăm (24)dezarmant (21)dezarmare (21)dezarmară (21)dezarmase (21)dezarmata (21)dezarmate (21)dezarmato (22)dezarmatu (21)dezarmată (21)dezarmași (21)dezarmați (21)dezarmeze (28)dezarmezi (28)dezarmând (23)dezarmări (21)dezasorta (19)dezasortă (19)dezastros (19)dezastrul (18)dezavuare (21)dezavuară (21)dezavuase (21)dezavuași (21)dezavuați (21)dezavueze (28)dezavuezi (28)dezavuând (23)dezavuări (21)dezaxarea (27)dezaxarăm (30)dezaxasem (30)dezaxat-o (27)dezaxatei (27)dezaxatul (27)dezaxații (27)dezaxează (34)dezaxându (29)dezaxării (27)dezbatele (22)dezbatere (22)dezbateri (22)dezbateți (22)dezbinare (22)dezbinase (22)dezbinata (22)dezbinate (22)dezbinato (23)dezbinatu (22)dezbinată (22)dezbinați (22)dezbinând (24)dezbinări (22)dezbobina (27)dezbobină (27)dezbodoli (26)dezbrăcai (22)dezbrăcam (25)dezbrăcat (22)dezbrăcau (22)dezbrăcăm (25)dezbumbat (29)dezbârcea (22)dezbârcii (22)dezbârcim (25)dezbârcit (22)dezbârnai (22)dezbârnam (25)dezbârnat (22)dezbârnau (22)dezbârnez (29)dezbârnăm (25)dezbărare (22)dezbărata (22)dezbărate (22)dezbărato (23)dezbăratu (22)dezbărată (22)dezbărați (22)dezbărări (22)dezbăteau (22)dezbătuta (22)dezbătute (22)dezbătutu (22)dezbătută (22)dezbătuți (22)dezbătând (24)dezdoiați (21)dezdoiesc (21)dezdoindu (23)dezdoirea (21)dezdoireo (22)dezdoirii (21)dezdoirăm (24)dezdoisem (24)dezdoit-o (21)dezdăunai (20)dezdăunam (23)dezdăunat (20)dezdăunau (20)dezdăunez (27)dezdăunăm (23)dezechipa (26)dezechipă (26)dezeroiza (26)dezeroiză (26)dezertare (18)dezertară (18)dezertase (18)dezertata (18)dezertate (18)dezertato (19)dezertatu (18)dezertată (18)dezertași (18)dezertați (18)dezerteze (25)dezertezi (25)dezertori (19)dezertoru (19)dezertând (20)dezertări (18)dezeșuare (18)dezeșuară (18)dezeșuase (18)dezeșuași (18)dezeșuați (18)dezeșueze (25)dezeșuezi (25)dezeșuând (20)dezeșuări (18)dezgheață (30)dezghețai (30)dezghețam (33)dezghețat (30)dezghețau (30)dezghețul (30)dezghețăm (33)dezghioca (31)dezghiocă (31)dezgoleai (24)dezgoleam (27)dezgoleau (24)dezgolesc (24)dezgolind (26)dezgolire (24)dezgoliri (24)dezgoliră (24)dezgolise (24)dezgolita (24)dezgolite (24)dezgolito (25)dezgolitu (24)dezgolită (24)dezgoliși (24)dezgoliți (24)dezgoveai (27)dezgoveam (30)dezgoveau (27)dezgovesc (27)dezgovind (29)dezgoviră (27)dezgovise (27)dezgoviși (27)dezgoviți (27)dezgrația (23)dezgrație (23)dezgrații (23)dezgroapă (25)dezgropai (25)dezgropam (28)dezgropat (25)dezgropau (25)dezgropăm (28)dezgrădea (25)dezgrădii (25)dezgrădim (28)dezgrădit (25)dezgustai (23)dezgustam (26)dezgustat (23)dezgustau (23)dezgustul (23)dezgustăm (26)deziceați (18)dezicerea (18)dezicerii (18)dezicându (20)deziderat (20)deziluzia (25)deziluzie (25)deziluzii (25)dezinhiba (29)dezinvolt (22)dezirabil (22)deziselor (19)deziserăm (21)dezisesem (21)dezisului (18)dezișilor (19)dezlegare (23)dezlegară (23)dezlegase (23)dezlegata (23)dezlegate (23)dezlegato (24)dezlegatu (23)dezlegată (23)dezlegași (23)dezlegați (23)dezlegând (25)dezlegări (23)dezlipeai (19)dezlipeam (22)dezlipeau (19)dezlipesc (19)dezlipind (21)dezlipire (19)dezlipiri (19)dezlipiră (19)dezlipise (19)dezlipita (19)dezlipite (19)dezlipito (20)dezlipitu (19)dezlipită (19)dezlipiși (19)dezlipiți (19)dezlocuia (19)dezlocuii (19)dezlocuim (22)dezlocuit (19)dezlânare (18)dezlânata (18)dezlânate (18)dezlânato (19)dezlânatu (18)dezlânată (18)dezlânați (18)dezlânări (18)dezlănțui (18)dezmembra (28)dezmembră (28)dezmeteci (21)dezmetici (21)dezmețeai (21)dezmețeam (24)dezmețeau (21)dezmețesc (21)dezmețind (23)dezmețiră (21)dezmețise (21)dezmețiși (21)dezmețiți (21)dezmiardă (23)dezmierda (23)dezmierde (23)dezmierdă (23)dezmierzi (28)dezmințea (21)dezminții (21)dezmințim (24)dezmințit (21)dezmorțea (22)dezmorții (22)dezmorțim (25)dezmorțit (22)dezmățare (21)dezmățata (21)dezmățate (21)dezmățato (22)dezmățatu (21)dezmățată (21)dezmățați (21)dezmățu-i (20)dezmățule (21)dezmățuri (21)dezmățări (21)deznisipa (19)deznisipă (19)deznodare (21)deznodata (21)deznodate (21)deznodato (22)deznodatu (21)deznodată (21)deznodați (21)deznodând (23)deznodări (21)deznomoli (23)deznămoli (22)dezolanta (19)dezolante (19)dezolanto (20)dezolantu (19)dezolantă (19)dezolanți (19)dezolarea (19)dezolarăm (22)dezolasem (22)dezolat-o (19)dezolatei (19)dezolator (20)dezolatul (19)dezolații (19)dezolează (26)dezolându (21)dezolării (19)dezonoare (20)dezonorai (20)dezonoram (23)dezonorat (20)dezonorau (20)dezonorez (27)dezonorii (20)dezonorăm (23)dezordine (21)dezordini (21)dezosarea (19)dezosarăm (22)dezosasem (22)dezosat-o (19)dezosează (26)dezosându (21)dezosării (19)dezoxidai (30)dezoxidam (33)dezoxidat (30)dezoxidau (30)dezoxidez (37)dezoxidăm (33)dezrobeai (23)dezrobeam (26)dezrobeau (23)dezrobesc (23)dezrobind (25)dezrobire (23)dezrobiri (23)dezrobiră (23)dezrobise (23)dezrobita (23)dezrobite (23)dezrobito (24)dezrobitu (23)dezrobită (23)dezrobiși (23)dezrobiți (23)dezrăsuci (18)dezumflat (24)dezuneați (18)dezunește (18)dezunești (18)dezunindu (20)dezunirea (18)dezunireo (19)dezunirii (18)dezunirăm (21)dezunisem (21)dezunit-o (18)dezveleai (21)dezveleam (24)dezveleau (21)dezvelesc (21)dezvelind (23)dezvelire (21)dezveliri (21)dezveliră (21)dezvelise (21)dezvelita (21)dezvelite (21)dezvelito (22)dezvelitu (21)dezvelită (21)dezveliși (21)dezveliți (21)dezvinuia (21)dezvinuii (21)dezvinuim (24)dezvinuit (21)dezvoltai (22)dezvoltam (25)dezvoltat (22)dezvoltau (22)dezvoltăm (25)dezvăluia (21)dezvăluie (21)dezvăluim (24)dezvăluit (21)dezvățare (21)dezvățând (23)dezvățări (21)deșartele (11)deșelarea (11)deșelarăm (14)deșelasem (14)deșelatei (11)deșelatul (11)deșelații (11)deșelându (13)deșelării (11)deșertare (11)deșertase (11)deșertata (11)deșertate (11)deșertato (12)deșertatu (11)deșertată (11)deșertați (11)deșertu-i (10)deșertule (11)deșerturi (11)deșertând (13)deșertări (11)deșeuarea (11)deșeuarăm (14)deșeuasem (14)deșeuat-o (11)deșeuatei (11)deșeuatul (11)deșeuații (11)deșeuează (18)deșeurile (11)deșeuându (13)deșeuării (11)deșiderat (13)deșirarea (11)deșiratei (11)deșiratul (11)deșirații (11)deșirându (13)deșirării (11)deșocarăm (15)deșocasem (15)deșocasți (12)deșocat-o (12)deșocatei (12)deșocatul (12)deșocații (12)deșochare (19)deșocheze (26)deșochezi (26)deșochări (19)deșocându (14)deșteaptă (12)deșteptam (15)deșteptat (12)deșteptau (12)deșteptei (12)deșteptul (12)deștepții (12)deșucheat (18)deșurubai (15)deșurubam (18)deșurubat (15)deșurubau (15)deșurubez (22)deșurubăm (18)deșănțare (11)deșănțară (11)deșănțase (11)deșănțata (11)deșănțate (11)deșănțato (12)deșănțatu (11)deșănțată (11)deșănțași (11)deșănțați (11)deșănțeze (18)deșănțezi (18)deșănțând (13)deșănțări (11)dețineați (11)deținerea (11)deținerii (11)deținurăm (14)deținusem (14)deținut-o (11)deținutei (11)deținutul (11)deținuții (11)deținându (13)deținător (12)diabetica (15)diabetice (15)diabetici (15)diabeticu (15)diabetică (15)diabetu-i (14)diabetule (15)diabeturi (15)diabolica (16)diabolice (16)diabolici (16)diabolico (17)diabolicu (16)diabolică (16)diabolism (19)diachenei (18)diaclazei (18)diaclinal (11)diaconeai (12)diaconeam (15)diaconeau (12)diaconesa (12)diaconesc (12)diaconese (12)diaconeso (13)diaconesă (12)diaconica (12)diaconice (12)diaconici (12)diaconicu (12)diaconică (12)diaconiei (12)diaconind (14)diaconiră (12)diaconise (12)diaconiși (12)diaconiți (12)diaconiță (12)diaconu-i (11)diaconule (12)diacritic (11)diacronia (12)diacronic (12)diacronie (12)diacronii (12)diademele (16)diadohu-i (20)diadohule (21)diafanele (14)diafaniza (21)diafaniză (21)diafilmul (17)diafizele (21)diafoniei (15)diaforele (15)diaforeza (22)diaforeze (22)diaforezo (23)diaforeză (22)diafotiei (15)diafragma (22)diafragme (22)diafragmo (23)diafragmă (22)diageneza (23)diageneze (23)diagenezo (24)diageneză (23)diagnozei (24)diagonala (17)diagonale (17)diagonali (17)diagonalo (18)diagonalu (17)diagonală (17)diagrafia (19)diagrafie (19)diagrafii (19)diagramei (19)dialectal (11)dialectic (11)dialectul (11)dialer-ul (10)dializele (18)dializoru (19)dialogala (17)dialogale (17)dialogali (17)dialogalu (17)dialogală (17)dialogare (17)dialogară (17)dialogase (17)dialogata (17)dialogate (17)dialogato (18)dialogatu (17)dialogată (17)dialogași (17)dialogați (17)dialoghez (31)dialogica (17)dialogice (17)dialogici (17)dialogicu (17)dialogică (17)dialogu-i (16)dialogule (17)dialoguri (17)dialogând (19)dialogări (17)diamantat (14)diamantic (14)diamantin (14)diamantul (14)diametral (14)diametrul (14)diapazonu (20)diapedeza (21)diapedeze (21)diapedezo (22)diapedeză (21)diareicei (11)diareicii (11)diareicul (11)diaristei (11)diaristul (11)diariștii (11)diascoape (13)diascopic (13)diascopul (13)diaserăți (11)diasporei (13)diastazei (18)diastazic (18)diastilul (11)diastolei (12)diastolic (12)diateca-i (10)diatecile (11)diaterman (14)diatermia (14)diatermie (14)diatermii (14)diatezele (18)diatomitu (15)diatribei (15)diavoleai (15)diavoleam (18)diavoleau (15)diavolesc (15)diavolind (17)diavoliră (15)diavolise (15)diavoliși (15)diavolița (15)diavolițe (15)diavoliți (15)diavolițo (16)diavoliță (15)diavolu-i (14)diavolule (15)diazotară (19)diazotase (19)diazotași (19)diazotați (19)diazoteze (26)diazotezi (26)diazotând (21)dibacelor (16)dibacilor (16)dibaciu-i (14)dibaciule (15)diblaru-i (14)diblarule (15)diblurile (15)dibuiască (15)dibuielii (15)dibuiește (15)dibuiești (15)dibuind-o (17)dibuirile (15)dibuirăți (15)dibuiseră (15)dibuiseși (15)dibuiseți (15)dibuiți-i (14)dibuiți-l (14)dibuiți-o (15)dibăceați (15)dibăcește (15)dibăcești (15)dibăcia-i (14)dibăciile (15)dibăcindu (17)dibăcirăm (18)dibăcisem (18)dibăcit-o (15)dicanicea (11)dicanicii (11)dicanicim (14)dicanicit (11)dichiseai (18)dichiseam (21)dichiseau (18)dichiseli (18)dichisesc (18)dichisind (20)dichisire (18)dichisiri (18)dichisiră (18)dichisise (18)dichisita (18)dichisite (18)dichisito (19)dichisitu (18)dichisită (18)dichisiși (18)dichisiți (18)dichisu-i (17)dichisule (18)dichisuri (18)dicotomia (16)dicotomic (16)dicotomie (16)dicotomii (16)dicroismu (15)dictafonu (15)dictarăți (11)dictaseră (11)dictaseși (11)dictaseți (11)dictatele (11)dictatori (12)dictatoru (12)dictatura (11)dictaturi (11)dictaturo (12)dictatură (11)dictați-i (10)dictați-l (10)dictați-o (11)dictonule (12)dictând-o (13)dictările (11)dicțiilor (12)dicționar (12)dicțiunea (11)dicțiunii (11)didactica (13)didactice (13)didactici (13)didactico (14)didacticu (13)didactică (13)diecezana (18)diecezane (18)diecezani (18)diecezană (18)diencefal (14)dietarele (11)dietetica (11)dietetice (11)dietetici (11)dieteticu (11)dietetică (11)diezaseți (18)diezatele (18)difamanta (17)difamante (17)difamantu (17)difamantă (17)difamanți (17)difamația (17)difamație (17)difamații (17)difazatei (21)difazatul (21)difazații (21)difereați (14)diferende (16)diferendu (16)diferența (14)diferențe (14)diferențo (15)diferență (14)diferindu (16)diferirea (14)diferireo (15)diferirii (14)diferisem (17)diferitei (14)diferitul (14)diferiții (14)dificilei (14)dificilii (14)dificilul (14)dificlele (14)difluența (14)difluențe (14)difluențo (15)difluență (14)diformare (18)diformata (18)diformate (18)diformatu (18)diformată (18)diformați (18)diformele (18)diformeze (25)diformări (18)difractai (14)difractam (17)difractat (14)difractau (14)difractez (21)difractăm (17)difracția (14)difracție (14)difracții (14)difterica (14)difterice (14)difterici (14)diftericu (14)difterică (14)difteriei (14)diftongai (20)diftongam (23)diftongat (20)diftongau (20)diftongii (20)diftongul (20)diftongăm (23)difuzabil (25)difuzanta (21)difuzante (21)difuzanto (22)difuzantu (21)difuzantă (21)difuzanți (21)difuzarea (21)difuzarăm (24)difuzasem (24)difuzat-o (21)difuzatei (21)difuzatul (21)difuzații (21)difuzează (28)difuzelor (22)difuzia-i (20)difuzibil (25)difuziile (21)difuzilor (22)difuziune (21)difuziuni (21)difuzivei (24)difuzivii (24)difuzivul (24)difuzoare (22)difuzorii (22)difuzorul (22)difuzului (21)difuzându (23)difuzării (21)digastric (16)digerabil (20)digerarea (16)digerarăm (19)digerasem (19)digerat-o (16)digeratei (16)digeratul (16)digerații (16)digerează (23)digerându (18)digerării (16)digestele (16)digestiei (16)digestiva (19)digestive (19)digestivi (19)digestivu (19)digestivă (19)digitalei (16)digitalii (16)digitalul (16)digitatei (16)digitatul (16)digitația (16)digitație (16)digitații (16)digitelor (17)digitizai (23)digitizam (26)digitizat (23)digitizau (23)digitizez (30)digitizăm (26)digitronu (17)digitului (16)digiților (17)digrafiei (19)digresiei (16)digresiva (19)digresive (19)digresivi (19)digresivo (20)digresivu (19)digresivă (19)digurilor (17)dihania-i (17)dihaniile (18)dihonia-i (18)dihoniile (19)dihorilor (20)dihorului (19)dihotomia (23)dihotomic (23)dihotomie (23)dihotomii (23)dihăniile (18)diindu-le (12)diindu-mă (15)diindu-ne (12)diindu-se (12)diindu-te (12)diindu-vă (15)diindu-și (12)dijmaru-i (22)dijmarule (23)dijmașu-i (22)dijmașule (23)dijmuiala (23)dijmuialo (24)dijmuială (23)dijmuiați (23)dijmuieli (23)dijmuiesc (23)dijmuindu (25)dijmuirea (23)dijmuireo (24)dijmuirii (23)dijmuirăm (26)dijmuisem (26)dijmuit-o (23)dijmuitor (24)dilatabil (15)dilatanta (11)dilatante (11)dilatanto (12)dilatantu (11)dilatantă (11)dilatanți (11)dilatarea (11)dilatatei (11)dilatator (12)dilatatul (11)dilatația (11)dilatație (11)dilatații (11)dilatelor (12)dilatoria (12)dilatorie (12)dilatorii (12)dilatoriu (12)dilatului (11)dilatării (11)dilaților (12)dilematic (14)dilemelor (15)diletanta (11)diletante (11)diletanto (12)diletantu (11)diletantă (11)diletanți (11)diligenta (16)diligente (16)diligento (17)diligentu (16)diligentă (16)diligența (16)diligențe (16)diligenți (16)diligențo (17)diligență (16)diluantei (11)diluantul (11)diluanții (11)diluarăți (11)diluaseră (11)diluaseși (11)diluaseți (11)diluatele (11)diluați-i (10)diluați-l (10)diluați-o (11)diluviala (14)diluviale (14)diluviali (14)diluvialo (15)diluvialu (14)diluvială (14)diluviana (14)diluvianu (14)diluviană (14)diluviene (14)diluvieni (14)diluviile (14)diluând-o (13)diluările (11)diluția-i (10)diluțiile (11)dimerliei (14)dimineața (14)dimineațo (15)dimineață (14)dimineții (14)diminuant (14)diminuare (14)diminuară (14)diminuase (14)diminuata (14)diminuate (14)diminuatu (14)diminuată (14)diminuași (14)diminuați (14)diminueze (21)diminuezi (21)diminutiv (17)diminuând (16)diminuări (14)dimorfele (18)dimorfism (21)dimprejur (24)dimpreună (15)dinaintea (11)dinamicei (14)dinamicii (14)dinamicul (14)dinamismu (17)dinamista (14)dinamiste (14)dinamisto (15)dinamistu (14)dinamistă (14)dinamitai (14)dinamitam (17)dinamitat (14)dinamitau (14)dinamitez (21)dinamităm (17)dinamizai (21)dinamizam (24)dinamizat (21)dinamizau (21)dinamizez (28)dinamizăm (24)dinamiști (14)dinamului (14)dinarilor (12)dinarului (11)dinastica (11)dinastice (11)dinastici (11)dinasticu (11)dinastică (11)dinastiei (11)dinatronu (12)dinauntru (11)dineurile (11)dinoceras (12)dinoterii (12)dinoteriu (12)dinozauri (19)dinozauru (19)dintr-alt (10)dintr-una (10)dintâiele (11)dinăuntru (11)dințaru-i (10)dințarule (11)dințarăți (11)dințaseră (11)dințaseși (11)dințaseți (11)dințatele (11)dințați-i (10)dințați-l (10)dințați-o (11)dințișori (12)dințișoru (12)dințura-i (10)dințurile (11)dințând-o (13)dințările (11)dințătura (11)dințături (11)dințăturo (12)dințătură (11)diocezana (19)diocezanu (19)diocezană (19)diocezele (19)diocezene (19)diocezeni (19)dionisiac (12)dionisian (12)dioptrele (13)dioptrica (13)dioptrice (13)dioptrici (13)dioptricu (13)dioptrică (13)dioptriei (13)dioramele (15)dioramica (15)dioramice (15)dioramici (15)dioramico (16)dioramicu (15)dioramică (15)dioscurii (12)dioxidu-i (22)dioxidule (23)dioxina-i (20)dipetalei (12)dipetalii (12)dipetalul (12)diplegiei (17)diplococi (14)diplococu (14)diplodoci (16)diplodocu (16)diplograf (21)diploidei (15)diploidia (15)diploidie (15)diploidii (15)diploidul (15)diploizii (20)diplomata (16)diplomate (16)diplomato (17)diplomatu (16)diplomată (16)diplomați (16)diplomele (16)diplopiei (14)dipodelor (16)dipodului (15)dipolarei (13)dipolarii (13)dipolarul (13)dipolilor (14)dipolului (13)dipozilor (21)dipsomani (16)dipsomanu (16)dipterele (12)dipteru-i (11)dipterule (12)directare (11)directară (11)directase (11)directași (11)directați (11)directele (11)directeze (18)directezi (18)directiva (14)directive (14)directivi (14)directivo (15)directivu (14)directivă (14)directori (12)directoru (12)directu-i (10)directule (11)directând (13)directări (11)direcției (11)dirigentu (16)dirigenți (16)diriginta (16)diriginte (16)diriginto (17)dirigintă (16)diriginți (16)diriguiai (16)diriguiam (19)diriguiau (16)diriguind (18)diriguire (16)diriguiri (16)diriguiră (16)diriguise (16)diriguiși (16)diriguiți (16)dirijabil (24)dirijarea (20)dirijarăm (23)dirijasem (23)dirijat-o (20)dirijatei (20)dirijatul (20)dirijații (20)dirijează (27)dirijismu (23)dirijoral (21)dirijorii (21)dirijorul (21)dirijându (22)dirijării (20)discalele (11)discalu-i (10)discalule (11)discearnă (11)discernea (11)discernem (14)discernui (11)discernut (11)dischetei (18)discipola (13)discipole (13)discipoli (13)discipolo (14)discipolu (13)discipolă (13)discipuli (12)discipulu (12)discoboli (17)discobolu (17)discoelor (13)discofili (15)discofilu (15)discoidal (14)discoilor (13)discordat (14)discordia (14)discordie (14)discordii (14)discoteca (12)discoteci (12)discoteco (13)discotecă (12)discoului (12)discrazia (18)discrazic (18)discrazie (18)discrazii (18)discredit (13)discretei (11)discretul (11)discreția (11)discreție (11)discreții (11)discromia (15)discromie (15)discromii (15)discuiați (11)discuiesc (11)discuindu (13)discuirea (11)discuireo (12)discuirii (11)discuirăm (14)discuisem (14)discuit-o (11)discuitei (11)discuitor (12)discuitul (11)discuiții (11)disculețe (11)disculețu (11)disculpai (12)disculpam (15)disculpat (12)disculpau (12)disculpei (12)disculpăm (15)discurile (11)discursiv (14)discursul (11)discusiva (14)discusive (14)discusivi (14)discusivo (15)discusivu (14)discusivă (14)discutare (11)discutară (11)discutase (11)discutata (11)discutate (11)discutato (12)discutatu (11)discutată (11)discutași (11)discutați (11)discutând (13)discută-i (10)discută-l (10)discută-o (11)discutări (11)discuției (11)disecarea (11)disecarăm (14)disecasem (14)disecat-o (11)disecatei (11)disecatul (11)disecații (11)disecându (13)disecă-le (10)disecă-mă (13)disecă-ne (10)disecă-te (10)disecării (11)disecției (11)diseminai (14)diseminam (17)diseminat (14)diseminau (14)diseminez (21)diseminăm (17)disepalei (12)disepalii (12)disepalul (12)disertare (11)disertară (11)disertase (11)disertata (11)disertate (11)disertato (12)disertatu (11)disertată (11)disertași (11)disertați (11)diserteze (18)disertezi (18)disertând (13)disertări (11)disfagiei (19)disfaziei (21)disfoniei (15)disforica (15)disforice (15)disforici (15)disforicu (15)disforică (15)disforiei (15)disgrafia (19)disgrafie (19)disgrafii (19)disidentu (13)disidența (13)disidențe (13)disidenți (13)disidențo (14)disidență (13)disimilat (14)disimulai (14)disimulam (17)disimulat (14)disimulau (14)disimulez (21)disimulăm (17)disiparea (12)disiparăm (15)disipasem (15)disipat-o (12)disipatei (12)disipativ (15)disipator (13)disipatul (12)disipația (12)disipație (12)disipații (12)disipează (19)disipându (14)disipă-le (11)disipă-mă (14)disipă-ne (11)disipă-te (11)disipării (12)disjuncta (20)disjuncte (20)disjuncto (21)disjunctu (20)disjunctă (20)disjuncți (20)disjungea (25)disjungem (28)disjuns-o (20)disjunsei (20)disk-ului (9)disketele (10)disklabel (14)dislaliei (11)dislexica (20)dislexice (20)dislexici (20)dislexico (21)dislexicu (20)dislexică (20)dislexiei (20)dislocala (12)dislocale (12)dislocali (12)dislocalo (13)dislocalu (12)dislocală (12)dislocare (12)dislocară (12)dislocase (12)dislocata (12)dislocate (12)dislocato (13)dislocatu (12)dislocată (12)dislocași (12)dislocați (12)dislochez (26)dislocând (14)dislocări (12)dismnezia (21)dismnezie (21)dismnezii (21)disociare (12)disociară (12)disociase (12)disociata (12)disociate (12)disociato (13)disociatu (12)disociată (12)disociază (19)disociași (12)disociați (12)disociere (12)disocieri (12)disocieze (19)disociezi (19)disociind (14)disolutei (12)disolutiv (15)disolutul (12)disoluția (12)disoluție (12)disoluții (12)disonanta (12)disonante (12)disonanto (13)disonantu (12)disonantă (12)disonanța (12)disonanțe (12)disonanți (12)disonanțo (13)disonanță (12)disparata (12)disparate (12)disparato (13)disparatu (12)disparată (12)disparați (12)disparent (12)dispeceri (12)dispeceru (12)dispensai (12)dispensam (15)dispensar (12)dispensat (12)dispensau (12)dispensei (12)dispensez (19)dispensăm (15)dispepsia (13)dispepsie (13)dispepsii (13)dispeptic (13)disperare (12)disperară (12)disperase (12)disperata (12)disperate (12)disperato (13)disperatu (12)disperată (12)disperași (12)disperați (12)dispersai (12)dispersam (15)dispersat (12)dispersau (12)dispersei (12)dispersez (19)dispersia (12)dispersie (12)dispersii (12)dispersiv (15)dispersor (13)dispersul (12)dispersăm (15)disperând (14)disperă-i (11)disperă-l (11)disperă-o (12)disperări (12)disperșii (12)displacem (15)displăcea (12)displăcut (12)dispneica (12)dispneice (12)dispneici (12)dispneico (13)dispneicu (12)dispneică (12)disprețui (12)disprețul (12)disprosiu (13)dispuneai (12)dispuneam (15)dispuneau (12)dispunere (12)dispuneri (12)dispuneți (12)dispunând (14)dispusele (12)dispuseră (12)dispusese (12)dispuseși (12)disputare (12)disputase (12)disputata (12)disputate (12)disputato (13)disputatu (12)disputată (12)disputați (12)disputele (12)disputând (14)disputări (12)dispăreai (12)dispăream (15)dispăreau (12)dispăreți (12)dispărură (12)dispăruse (12)dispăruta (12)dispărute (12)dispăruto (13)dispărutu (12)dispărută (12)dispăruși (12)dispăruți (12)dispărând (14)disruptiv (15)disrupția (12)disrupție (12)disrupții (12)distalele (11)distalu-i (10)distalule (11)distantei (11)distantul (11)distanțai (11)distanțam (14)distanțat (11)distanțau (11)distanței (11)distanțez (18)distanții (11)distanțăm (14)distenu-i (10)distenule (11)distihu-i (17)distihule (18)distihuri (18)distilare (11)distilară (11)distilase (11)distilata (11)distilate (11)distilato (12)distilatu (11)distilată (11)distilași (11)distilați (11)distileze (18)distilezi (18)distilând (13)distilări (11)distincta (11)distincte (11)distincto (12)distinctu (11)distinctă (11)distincți (11)distingea (16)distingem (19)distins-o (11)distinsei (11)distinsul (11)distinșii (11)distomu-i (14)distomule (15)distonant (12)distonare (12)distonase (12)distonata (12)distonate (12)distonato (13)distonatu (12)distonată (12)distonați (12)distoniei (12)distonând (14)distonări (12)distopiei (13)distragem (19)distrarea (11)distrarăm (14)distras-o (11)distrasei (11)distrasem (14)distrasul (11)distrat-o (11)distratei (11)distratul (11)distrașii (11)distrații (11)distrează (18)distribui (15)districte (11)districtu (11)distrofia (15)distrofic (15)distrofie (15)distrofii (15)distroful (15)distrugea (16)distrugem (19)distrus-o (11)distrusei (11)distrusul (11)distrușii (11)distrându (13)distrăgea (16)distrării (11)disuasiva (14)disuasive (14)disuasivi (14)disuasivu (14)disuasivă (14)disuria-i (10)disuriile (11)ditaielor (12)ditamaiei (14)ditirambi (18)ditirambu (18)diuretica (11)diuretice (11)diuretici (11)diuretico (12)diureticu (11)diuretică (11)diurezele (18)diurnalei (11)diurnalii (11)diurnalul (11)diurnelor (12)diurnilor (12)diurnista (11)diurniste (11)diurnisto (12)diurnistu (11)diurnistă (11)diurniști (11)diurnului (11)divagarea (19)divagarăm (22)divagasem (22)divagat-o (19)divagația (19)divagație (19)divagații (19)divaghare (26)divagheze (33)divaghezi (33)divaghări (26)divagându (21)divagării (19)divalenta (14)divalente (14)divalentu (14)divalentă (14)divalenți (14)divanelor (15)divanista (14)divaniste (14)divanisto (15)divanistu (14)divanistă (14)divanitei (14)divanitul (14)divaniști (14)divaniții (14)divanului (14)divaricat (14)divergeai (19)divergeam (22)divergeau (19)divergent (19)divergeți (19)divergând (21)diversele (14)diverseră (14)diversese (14)diverseși (14)diversiva (17)diversive (17)diversivi (17)diversivo (18)diversivu (17)diversivă (17)divideați (16)dividende (18)dividendu (18)dividente (16)dividentu (16)dividerea (16)dividerii (16)divinator (15)divinația (14)divinație (14)divinații (14)divinelor (15)divinilor (15)divinizai (21)divinizam (24)divinizat (21)divinizau (21)divinizez (28)divinizăm (24)divinului (14)divizarea (21)divizarăm (24)divizasem (24)divizat-o (21)divizatei (21)divizatul (21)divizații (21)divizează (28)divizia-i (20)divizibil (25)diviziile (21)divizilor (22)divizionu (22)diviziune (21)diviziuni (21)divizorii (22)divizorul (22)divizului (21)divizându (23)divizării (21)divorțare (15)divorțară (15)divorțase (15)divorțata (15)divorțate (15)divorțato (16)divorțatu (15)divorțată (15)divorțași (15)divorțați (15)divorțeze (22)divorțezi (22)divorțu-i (14)divorțule (15)divorțuri (15)divorțând (17)divorțări (15)divulgare (19)divulgară (19)divulgase (19)divulgata (19)divulgate (19)divulgato (20)divulgatu (19)divulgată (19)divulgași (19)divulgați (19)divulgând (21)divulgă-i (18)divulgă-l (18)divulgă-o (19)divulgări (19)dixie-uri (19)dixieland (22)dixtuoare (21)dixtuorul (21)dizeuru-i (17)dizeurule (18)dizeuzele (25)dizgrația (23)dizgrație (23)dizgrații (23)dizgrațiă (23)dizidenta (20)dizidente (20)dizidento (21)dizidentu (20)dizidentă (20)dizidența (20)dizidențe (20)dizidenți (20)dizidențo (21)dizidență (20)dizlocare (19)dizlocară (19)dizlocase (19)dizlocate (19)dizlocată (19)dizlocași (19)dizlocați (19)dizlocând (21)dizlocări (19)dizoluția (19)dizoluție (19)dizoluții (19)dizolvant (22)dizolvare (22)dizolvară (22)dizolvase (22)dizolvata (22)dizolvate (22)dizolvato (23)dizolvatu (22)dizolvată (22)dizolvași (22)dizolvați (22)dizolvând (24)dizolvări (22)djurstvei (23)doamnelor (16)dobașilor (17)dobașului (16)dobermani (19)dobermann (19)dobermanu (19)dobitoaca (17)dobitoace (17)dobitoaco (18)dobitoacă (17)dobitocea (17)dobitocia (17)dobitocie (17)dobitocii (17)dobitocim (20)dobitocit (17)dobitocul (17)doborându (19)doborârea (17)doborâreo (18)doborârii (17)doborârăm (20)doborâsem (20)doborâtei (17)doborâtor (18)doborâtul (17)doborâții (17)doboșarii (17)doboșarul (17)doboșului (17)dobrogean (22)dobrogene (22)dobrogeni (22)dobzălare (23)dobzălară (23)dobzălase (23)dobzălata (23)dobzălate (23)dobzălato (24)dobzălatu (23)dobzălată (23)dobzălași (23)dobzălați (23)dobzăleze (30)dobzălezi (30)dobzălând (25)dobzălări (23)dobânda-i (17)dobândeai (18)dobândeam (21)dobândeau (18)dobândesc (18)dobândind (20)dobândire (18)dobândiri (18)dobândiră (18)dobândise (18)dobândita (18)dobândite (18)dobândito (19)dobânditu (18)dobândită (18)dobândiși (18)dobândiți (18)dobânzile (23)docarelor (13)docarului (12)docentu-i (11)docentule (12)docențele (12)docetisma (15)docetisme (15)docetismi (15)docetismu (15)docetismă (15)docheru-i (18)docherule (19)docilelor (13)docililor (13)docilului (12)docimazia (22)docimazie (22)docimazii (22)doctoarea (13)doctoarei (13)doctorala (13)doctorale (13)doctorali (13)doctoralo (14)doctoralu (13)doctorală (13)doctorand (15)doctorate (13)doctoratu (13)doctorași (13)doctorașu (13)doctoreai (13)doctoream (16)doctoreau (13)doctoresc (13)doctorese (13)doctorici (13)doctoriei (13)doctorind (15)doctoriră (13)doctorise (13)doctoriși (13)doctorița (13)doctorițe (13)doctoriți (13)doctorițo (14)doctoriță (13)doctrinal (12)doctrinar (12)doctrinei (12)documenta (15)documente (15)documentu (15)documentă (15)docurilor (13)docărașul (12)dodecagon (20)dodecarii (14)dodecarul (14)dodește-i (13)dodește-l (13)dodește-o (14)dodindu-i (15)dodindu-l (15)dodiserăm (17)dodiți-mă (16)dodiți-ne (13)dodiți-vă (16)doftoarea (16)doftoarei (16)doftorași (16)doftorașu (16)doftoreai (16)doftoream (19)doftoreau (16)doftoresc (16)doftorese (16)doftorici (16)doftoriei (16)doftorind (18)doftorire (16)doftoriri (16)doftoriră (16)doftorise (16)doftorita (16)doftorite (16)doftorito (17)doftoritu (16)doftorită (16)doftoriși (16)doftorița (16)doftorițe (16)doftoriți (16)doftorițo (17)doftoriță (16)dogalelor (18)dogalilor (18)dogalului (17)dogarilor (18)dogarului (17)dogatelor (18)dogatului (17)dogaților (18)dogește-i (16)dogește-l (16)dogește-o (17)doggeru-i (21)doggerule (22)dogindu-i (18)dogindu-l (18)dogirea-i (16)dogirilor (18)dogiserăm (20)dogitelor (18)dogitului (17)dogiți-mă (19)dogiți-ne (16)dogiți-vă (19)dogiților (18)dogmatica (20)dogmatice (20)dogmatici (20)dogmatico (21)dogmaticu (20)dogmatică (20)dogmatism (23)dogmatist (20)dogmatiza (27)dogmatiză (27)dogoreala (18)dogorealo (19)dogoreală (18)dogoreați (18)dogorelii (18)dogorește (18)dogorești (18)dogorindu (20)dogorirea (18)dogorireo (19)dogoririi (18)dogorirăm (21)dogorisem (21)dogorit-o (18)dogoritei (18)dogoritor (19)dogoritul (18)dogoriții (18)dogorâtei (18)dogorâtor (19)dogorâtul (18)dogorâții (18)dogăria-i (16)dogăriile (17)dohotnița (20)dohotnițe (20)dohotnițo (21)dohotniță (20)dohotului (20)doiciseți (12)doinaru-i (11)doinarule (12)doinașu-i (11)doinașule (12)doinească (12)doinind-o (14)doinirile (12)doinirăți (12)doiniseră (12)doiniseși (12)doiniseți (12)doinitele (12)doinitori (13)doinitoru (13)doinițele (12)doiniți-i (11)doiniți-l (11)doiniți-o (12)dojeneați (21)dojenește (21)dojenești (21)dojenilor (22)dojenindu (23)dojenirea (21)dojenireo (22)dojenirii (21)dojenirăm (24)dojenisem (24)dojenit-o (21)dojenitei (21)dojenitor (22)dojenitul (21)dojeniții (21)dolarilor (13)dolarului (12)doldorele (15)doleanței (12)dolentele (12)dolescule (12)dolinelor (13)doljeanca (21)doljeanco (22)doljeancă (21)doljeanul (21)doljencei (21)doljenele (21)dolmanele (15)dolmanu-i (14)dolmanule (15)dolmenele (15)dolmenu-i (14)dolmenule (15)dolofanei (16)dolofanii (16)dolofanul (16)dolomitic (16)dolomitul (16)doloricei (13)doloricii (13)doloricul (13)dolosivei (16)dolosivii (16)dolosivul (16)dolozivii (23)dolozivul (23)dolurilor (13)domaniala (15)domaniale (15)domanialo (16)domanială (15)dombrelor (20)domeniala (15)domeniale (15)domeniali (15)domenialo (16)domenialu (15)domenială (15)domeniile (15)domestica (15)domestice (15)domestici (15)domestico (16)domesticu (15)domestică (15)domicilia (15)domicilii (15)domiciliu (15)domiciliă (15)dominanta (15)dominante (15)dominanto (16)dominantu (15)dominantă (15)dominanța (15)dominanțe (15)dominanți (15)dominanțo (16)dominanță (15)dominarea (15)dominarăm (18)dominasem (18)dominat-o (15)dominatei (15)dominator (16)dominatul (15)dominația (15)dominație (15)dominații (15)dominican (15)dominionu (16)dominique (14)dominou-i (15)dominoule (16)dominouri (16)dominându (17)domină-le (14)domină-mă (17)domină-ne (14)domină-te (14)dominării (15)domirirea (15)domirireo (16)domiririi (15)domiritei (15)domiritul (15)domiriții (15)domneasca (15)domnească (15)domnescul (15)domneștii (15)domniilor (16)domnind-o (17)domnirile (15)domnirăți (15)domniseră (15)domniseși (15)domniseți (15)domnitele (15)domnitori (16)domnitoru (16)domnișori (16)domnișoru (16)domnițele (15)domniți-i (14)domniți-l (14)domniți-o (15)domoalele (16)domoleați (16)domolelor (17)domolește (16)domolești (16)domolilor (17)domolindu (18)domolirea (16)domolireo (17)domolirii (16)domolirăm (19)domolisem (19)domolit-o (16)domolitei (16)domolitul (16)domoliții (16)domolului (16)domurilor (16)donarea-i (11)donaserăm (15)donatarii (12)donatarul (12)donatelor (13)donativii (15)donativul (15)donatoare (13)donatorii (13)donatorul (13)donatului (12)donați-le (11)donați-mă (14)donați-ne (11)donați-vă (14)donația-i (11)donațiile (12)donaților (13)donațiune (12)donațiuni (12)dondăirea (14)dondăireo (15)dondăirii (14)dondăitei (14)dondăitul (14)dondăiții (14)dondăneai (14)dondăneam (17)dondăneau (14)dondănesc (14)dondănind (16)dondănire (14)dondăniri (14)dondăniră (14)dondănise (14)dondănita (14)dondănite (14)dondănito (15)dondănitu (14)dondănită (14)dondăniși (14)dondăniți (14)donează-l (18)donează-o (19)donițelor (13)donjonu-i (21)donjonule (22)donjuanea (21)donjuanii (21)donjuanim (24)donjuanit (21)donjuanul (21)donorilor (14)donorului (13)donându-i (13)donându-l (13)donărilor (13)dopajelor (23)dopajului (22)doparea-i (12)dopaserăm (16)dopatelor (14)dopatului (13)dopați-le (12)dopați-mă (15)dopați-ne (12)dopați-vă (15)dopaților (14)dopează-l (19)dopează-o (20)dopingu-i (17)dopingule (18)dopinguri (18)dopurilor (14)dopușoare (14)dopușorul (14)dopându-i (14)dopându-l (14)dopărilor (14)doratelor (13)doratului (12)doraților (13)dorește-i (11)dorește-l (11)dorește-o (12)doricelor (13)doricilor (13)doricului (12)dorienele (12)dorindu-i (13)dorindu-l (13)dorința-i (11)dorințele (12)dorințile (12)dorirea-i (11)doririlor (13)doriserăm (15)doritelor (13)doritoare (13)doritorii (13)doritorul (13)doritului (12)doriți-mă (14)doriți-ne (11)doriți-vă (14)doriților (13)dormezele (22)dormirile (15)dormirăți (15)dormiseră (15)dormiseși (15)dormiseți (15)dormitare (15)dormitară (15)dormitase (15)dormitata (15)dormitate (15)dormitato (16)dormitatu (15)dormitată (15)dormitași (15)dormitați (15)dormitele (15)dormiteze (22)dormitezi (22)dormitiva (18)dormitive (18)dormitivi (18)dormitivu (18)dormitivă (18)dormitoru (16)dormitu-i (14)dormitule (15)dormitând (17)dormitări (15)dornicele (12)dornicu-i (11)dornicule (12)dorobanți (17)dorobanțu (17)dorobănți (17)dorotheea (20)dorsalele (12)dorsalgia (17)dorsalgie (17)dorsalgii (17)dorsalu-i (11)dorsalule (12)dorurilor (13)doruțului (12)dos-urile (11)dosarelor (13)dosarului (12)dosește-i (11)dosește-l (11)dosește-o (12)dosindu-i (13)dosindu-l (13)dosirea-i (11)dosirilor (13)dosiserăm (15)dositelor (13)dositului (12)dosiți-mă (14)dosiți-ne (11)dosiți-vă (14)dosiților (13)dosnicele (12)dosnicu-i (11)dosnicule (12)dospelile (13)dospirile (13)dospitele (13)dospitori (14)dospitoru (14)dotalelor (13)dotalilor (13)dotalului (12)dotarea-i (11)dotaserăm (15)dotatelor (13)dotatului (12)dotați-le (11)dotați-mă (14)dotați-ne (11)dotați-vă (14)dotația-i (11)dotațiile (12)dotaților (13)dotațiune (12)dotațiuni (12)dotează-l (18)dotează-o (19)dotându-i (13)dotându-l (13)dotărilor (13)două-trei (11)douăzecea (19)dovedeați (17)dovedește (17)dovedești (17)dovedindu (19)dovedirea (17)dovedireo (18)dovedirii (17)dovedirăm (20)dovedisem (20)dovedit-o (17)doveditei (17)doveditor (18)doveditul (17)dovediții (17)dovezilor (23)dovleacul (15)dovleceii (15)dovlecelu (15)dovâncata (15)dovâncate (15)dovâncatu (15)dovâncată (15)dovâncați (15)downloada (14)downloadu (14)downloadă (14)doxologia (28)doxologic (28)doxologie (28)doxologii (28)dozabilei (23)dozabilii (23)dozabilul (23)dozajelor (29)dozajului (28)dozarea-i (18)dozaserăm (22)dozatelor (20)dozatoare (20)dozatorul (20)dozatului (19)dozați-le (18)dozați-mă (21)dozați-ne (18)dozați-vă (21)dozaților (20)dozează-l (25)dozează-o (26)dozimetre (22)dozimetru (22)dozându-i (20)dozându-l (20)dozărilor (20)dracilele (11)dracinele (11)draconian (12)draconica (12)draconice (12)draconici (12)draconico (13)draconicu (12)draconică (12)dragaju-i (24)dragajule (25)dragarăți (16)dragaseră (16)dragaseși (16)dragaseți (16)dragatele (16)dragaveii (19)dragaveiu (19)dragați-i (15)dragați-l (15)dragați-o (16)dragharea (23)draghează (30)draghinei (23)draghării (23)draglinei (16)dragoarei (17)dragomani (20)dragomanu (20)dragonu-i (16)dragonule (17)dragostea (17)dragostei (17)dragosteo (18)draguțele (16)dragând-o (18)dragările (16)dragăstos (17)drahmelor (22)draibărul (15)draifusul (14)drajefiai (23)drajefiam (26)drajefiat (23)drajefiau (23)drajefiez (30)drajefiăm (26)drajeului (20)drajonaje (30)drajonaju (30)drajonare (21)drajonata (21)drajonate (21)drajonato (22)drajonatu (21)drajonată (21)drajonați (21)drajonu-i (20)drajonule (21)drajonări (21)dramatica (14)dramatice (14)dramatici (14)dramatico (15)dramaticu (14)dramatică (14)dramatism (17)dramatiza (21)dramatiză (21)dramaturg (19)dramoleta (15)dramolete (15)dramoleto (16)dramoletă (15)dranițele (11)drapajele (21)drapaju-i (20)drapajule (21)draparăți (12)drapaseră (12)drapaseși (12)drapaseți (12)drapatele (12)drapați-i (11)drapați-l (11)drapați-o (12)drapelele (12)drapelu-i (11)drapelule (12)draperiei (12)drapând-o (14)drapările (12)drasticei (11)drasticii (11)drasticul (11)dravidian (16)drașovean (15)dregerile (16)dregeți-i (15)dregeți-l (15)dregeți-o (16)dregând-o (18)dregători (17)dregătoru (17)drenajele (20)drenaju-i (19)drenajule (20)drenarăți (11)drenaseră (11)drenaseși (11)drenaseți (11)drenatele (11)drenați-i (10)drenați-l (10)drenați-o (11)drenând-o (13)drenările (11)drepneaua (12)drepnelei (12)dreptacea (12)dreptacei (12)dreptacia (12)dreptacie (12)dreptacii (12)dreptaciu (12)dreptaciă (12)dreptarul (12)dreptatea (12)dreptelor (13)dreptului (12)dreptății (12)drepților (13)dresajele (20)dresaju-i (19)dresajule (20)dresarăți (11)dresaseră (11)dresaseși (11)dresaseți (11)dresatele (11)dresați-i (10)dresați-l (10)dresați-o (11)dreserăți (11)dreseseră (11)dreseseși (11)dreseseți (11)dresoru-i (11)dresorule (12)dresura-i (10)dresurile (11)dresând-o (13)dresările (11)drezinele (18)driadelor (14)driblajul (24)driblarea (15)driblarăm (18)driblasem (18)driblat-o (15)driblatei (15)driblatul (15)driblații (15)driblează (22)driblerii (15)driblerul (15)driblingu (20)driblându (17)driblării (15)dricaru-i (10)dricarule (11)dricurile (11)drilurile (11)driopitec (13)dripiseți (12)drive-uri (13)driver-ul (13)driveru-i (13)driverule (14)driveruri (14)drișcuiai (11)drișcuiam (14)drișcuiau (11)drișcuind (13)drișcuire (11)drișcuiri (11)drișcuiră (11)drișcuise (11)drișcuita (11)drișcuite (11)drișcuito (12)drișcuitu (11)drișcuită (11)drișcuiși (11)drișcuiți (11)driștelor (12)droagelor (18)drobițele (16)drobușori (17)drobușoru (17)drogantei (17)drogantul (17)droganții (17)drogarăți (17)drogaseră (17)drogaseși (17)drogaseți (17)drogatele (17)drogați-i (16)drogați-l (16)drogați-o (17)drogharea (24)droghează (31)drogheria (24)drogherie (24)drogherii (24)droghista (24)droghiste (24)droghisto (25)droghistu (24)droghistă (24)droghiști (24)droghării (24)drogurile (17)drogând-o (19)drogările (17)drojdia-i (22)drojdiile (23)drojdiuța (23)drojdiuțe (23)drojdiuțo (24)drojdiuță (23)dromadera (17)dromadere (17)dromaderi (17)dromadero (18)dromaderu (17)dromaderă (17)dropgolul (19)dropica-i (12)dropicosu (14)dropicoși (14)dropiilor (14)dropioiul (14)dropsului (13)drosofila (16)drosofile (16)drosofilo (17)drosofilă (16)drotaseți (12)droturile (12)droșcarii (12)droșcarul (12)droșcuței (12)droștelor (13)druguleți (16)drugulețu (16)druidicei (13)druidicii (13)druidicul (13)druidului (13)druizilor (19)drumaru-i (13)drumarule (14)drumașu-i (13)drumașule (14)drumeagul (19)drumețele (14)drumeției (14)drumețu-i (13)drumețule (14)drumlinul (14)drummerul (17)drumuiați (14)drumuiesc (14)drumuindu (16)drumuirea (14)drumuireo (15)drumuirii (14)drumuirăm (17)drumuisem (17)drumuit-o (14)drumuitei (14)drumuitul (14)drumuiții (14)drumulețe (14)drumulețu (14)drumurile (14)drumușoru (15)drupaceea (12)drușcelor (12)drâmbelor (19)drâmboaie (19)drâmboiai (19)drâmboiam (22)drâmboiat (19)drâmboiau (19)drâmboind (21)drâmboire (19)drâmboiri (19)drâmboiră (19)drâmboise (19)drâmboita (19)drâmboite (19)drâmboito (20)drâmboitu (19)drâmboită (19)drâmboiul (19)drâmboiși (19)drâmboiți (19)drângului (16)drângălăi (16)drângălău (16)drângănea (16)drângănii (16)drângănim (19)drângănit (16)drăceasca (11)drăcească (11)drăcescul (11)drăceștii (11)drăciilor (12)drăcind-o (13)drăcirăți (11)drăciseră (11)drăciseși (11)drăciseți (11)drăcitele (11)drăciți-i (10)drăciți-l (10)drăciți-o (11)drăcoaica (12)drăcoaice (12)drăcoaico (13)drăcoaică (12)drăcoasei (12)drăcuiați (11)drăcuiesc (11)drăcuindu (13)drăcuirea (11)drăcuireo (12)drăcuirii (11)drăcuirăm (14)drăcuisem (14)drăcuit-o (11)drăcuitei (11)drăcuitul (11)drăcuiții (11)drăculeți (11)drăculețu (11)drăcușori (12)drăcușoru (12)drăcăriei (11)drăgaicei (16)drăgostea (17)drăgostii (17)drăgostim (20)drăgostit (17)drăguleța (16)drăgulețe (16)drăguleți (16)drăgulețo (17)drăgulețu (16)drăguleță (16)drăgulica (16)drăgulice (16)drăgulici (16)drăgulico (17)drăgulicu (16)drăgulică (16)drăgulița (16)drăgulițe (16)drăgulițo (17)drăguliță (16)drăgușanu (16)drăguțele (16)drăguțu-i (15)drăguțule (16)drăgălașa (16)drăgălașe (16)drăgălași (16)drăgălașo (17)drăgălașu (16)drăgălașă (16)drăgănele (16)drăgăstos (17)drăgășani (16)drămuiați (14)drămuiesc (14)drămuindu (16)drămuirea (14)drămuireo (15)drămuirii (14)drămuirăm (17)drămuisem (17)drămuit-o (14)drămuitei (14)drămuitul (14)drămuiții (14)drămăluia (14)drămăluii (14)drămăluim (17)drămăluit (14)drăngălăi (16)drăngălău (16)drăngănit (16)drăniceri (11)drăniceru (11)dual-boot (16)dualismul (14)dualistei (11)dualistul (11)dualitate (11)dualități (11)dualiștii (11)dubasului (15)dubatelor (16)dubatului (15)dubaților (16)dubeala-i (14)dubelilor (16)dubește-i (14)dubește-l (14)dubește-o (15)dubindu-i (16)dubindu-l (16)dubioasei (16)dubirea-i (14)dubirilor (16)dubiserăm (18)dubitarea (15)dubitarăm (18)dubitasem (18)dubitat-o (15)dubitativ (18)dubitația (15)dubitație (15)dubitații (15)dubitează (22)dubitelor (16)dubitului (15)dubitându (17)dubitării (15)dubițelor (16)dubiți-mă (17)dubiți-ne (14)dubiți-vă (17)dubiților (16)dublajele (24)dublaju-i (23)dublajule (24)dublarăți (15)dublaseră (15)dublaseși (15)dublaseți (15)dublatele (15)dublați-i (14)dublați-l (14)dublați-o (15)dubletele (15)dubletu-i (14)dubletule (15)dubleului (15)dublonu-i (15)dublonule (16)dublura-i (14)dublurile (15)dublând-o (17)dublările (15)dubălarii (15)dubălarul (15)ducalelor (12)ducalilor (12)ducalului (11)ducatelor (12)ducatului (11)ducaților (12)ducerea-i (10)ducerilor (12)duceselor (12)duceți-le (10)duceți-mă (13)duceți-ne (10)duceți-vă (13)ducipalii (12)ducipalul (12)ductilele (11)ductilu-i (10)ductilule (11)ducându-i (12)ducându-l (12)ducânduse (13)ducăreața (11)ducăreațo (12)ducăreață (11)ducăreței (11)ducăreții (11)ducărețul (11)duducilor (14)duducuței (13)duduiască (13)duduiește (13)duduiești (13)duduind-o (15)duduirile (13)duduirăți (13)duduiseră (13)duduiseși (13)duduiseți (13)duduitele (13)duduitori (14)duduitoru (14)duduitu-i (12)duduitule (13)duduitura (13)duduituri (13)duduituro (14)duduitură (13)duduițele (13)duduiți-i (12)duduiți-l (12)duduiți-o (13)duecentou (12)duelarăți (11)duelaseră (11)duelaseși (11)duelaseți (11)duelatele (11)duelați-i (10)duelați-l (10)duelați-o (11)duelgeați (16)duelgește (16)duelgești (16)duelgiile (16)duelgindu (18)duelgirea (16)duelgireo (17)duelgirii (16)duelgirăm (19)duelgisem (19)duelgit-o (16)duelgitei (16)duelgitul (16)duelgiu-i (15)duelgiule (16)duelgiții (16)duelistei (11)duelistul (11)dueliștii (11)duelurile (11)duelând-o (13)duelările (11)duetistei (11)duetistul (11)duetiștii (11)dughenele (23)dughiilor (24)duglasu-i (15)duglasule (16)duglișele (16)duglișu-i (15)duglișule (16)duhanului (18)duhliilor (19)duhliului (18)duhnească (18)duhnind-o (20)duhnirile (18)duhnirăți (18)duhniseră (18)duhniseși (18)duhniseți (18)duhnitele (18)duhniți-i (17)duhniți-l (17)duhniți-o (18)duhoreați (19)duhorește (19)duhorești (19)duhorilor (20)duhorindu (21)duhorirea (19)duhorireo (20)duhoririi (19)duhorirăm (22)duhorisem (22)duhorit-o (19)duhoritei (19)duhoritul (19)duhoriții (19)duhovnici (22)duhovnicu (22)duhurilor (19)duhăneați (18)duhănește (18)duhănești (18)duhănindu (20)duhănirea (18)duhănireo (19)duhănirii (18)duhănirăm (21)duhănisem (21)duhănit-o (18)duhănitei (18)duhănitul (18)duhăniții (18)duioasele (12)duiosului (12)duioșia-i (11)duioșiile (12)duioșilor (13)duiumului (14)dulamelor (15)dulapului (12)dulbina-i (14)dulbinile (15)dulceagul (16)dulceaței (11)dulcețile (11)dulcețuri (11)dulcicola (12)dulcicole (12)dulcicoli (12)dulcicolo (13)dulcicolu (12)dulcicolă (12)dulciilor (12)dulcineea (11)dulciului (11)dulcișori (12)dulcișoru (12)dulgheria (23)dulgherie (23)dulgherii (23)dulgherit (23)dulgherul (23)dulăpașul (12)dulăpioru (13)dumbețu-i (17)dumbețule (18)dumbrăvii (21)dumbățu-i (17)dumbățule (18)dumereați (14)dumerește (14)dumerești (14)dumerindu (16)dumerirea (14)dumerireo (15)dumeririi (14)dumerirăm (17)dumerisem (17)dumerit-o (14)dumeritei (14)dumeritul (14)dumeriții (14)dumesnica (14)dumesnice (14)dumesnici (14)dumesnico (15)dumesnicu (14)dumesnică (14)dumicarea (14)dumicatei (14)dumicatul (14)dumicații (14)dumicării (14)duminecea (14)duminecii (14)duminical (14)duminicii (14)dumireați (14)dumirește (14)dumirești (14)dumirirea (14)dumirireo (15)dumiririi (14)dumirirăm (17)dumirisem (17)dumirit-o (14)dumiritei (14)dumiritul (14)dumiriții (14)dumitrașc (14)dumitrița (14)dumitrițe (14)dumitrițo (15)dumitriță (14)dumnealor (15)dumnealui (14)dumnezeia (21)dumnezeie (21)dumnezeii (21)dumnezeim (24)dumnezeit (21)dumnezele (21)dumnezeul (21)dumperele (15)dumperu-i (14)dumperule (15)dumpingul (20)dunetelor (12)dungarăți (16)dungaseră (16)dungaseși (16)dungaseți (16)dungatele (16)dungați-i (15)dungați-l (15)dungați-o (16)dungharea (23)dunghează (30)dunghării (23)dungulița (16)dungulițe (16)dungulițo (17)dunguliță (16)dunguțele (16)dungând-o (18)dungările (16)dungățele (16)dunăreana (11)dunăreanu (11)dunăreană (11)dunărenei (11)dunărenii (11)dunărințu (11)duodenala (14)duodenale (14)duodenali (14)duodenalo (15)duodenalu (14)duodenală (14)duodenita (14)duodenite (14)duodenito (15)duodenită (14)duodenu-i (13)duodenule (14)duotrioda (15)duotriode (15)duotriodo (16)duotriodă (15)duourilor (13)duplexu-i (20)duplexule (21)duplexuri (21)duplica-i (11)duplicare (12)duplicară (12)duplicase (12)duplicata (12)duplicate (12)duplicato (13)duplicatu (12)duplicată (12)duplicași (12)duplicați (12)duplicând (14)duplică-i (11)duplică-l (11)duplică-o (12)duplicări (12)dupuroasa (13)dupuroase (13)dupuroaso (14)dupuroasă (13)dupurosul (13)dupuroșii (13)după-masă (14)dupăiască (12)dupăiește (12)dupăiești (12)dupăind-o (14)dupăirile (12)dupăirăți (12)dupăiseră (12)dupăiseși (12)dupăiseți (12)dupăitele (12)dupăitu-i (11)dupăitule (12)dupăitura (12)dupăituri (12)dupăituro (13)dupăitură (12)dupăiți-i (11)dupăiți-l (11)dupăiți-o (12)durabilei (15)durabilii (15)durabilul (15)duracidul (13)duracizii (18)duramater (14)duramenul (14)durarea-i (10)duraserăm (14)duratelor (12)durativei (14)durativii (14)durativul (14)duratului (11)durați-le (10)durați-mă (13)durați-ne (10)durați-vă (13)durația-i (10)durațiile (11)duraților (12)durbacele (15)durduirea (13)durduireo (14)durduirii (13)durduitei (13)durduitul (13)durduiții (13)durduliei (13)durduliii (13)durduliul (13)durează-l (17)durează-n (17)durează-o (18)durerea-i (10)durerilor (12)dureroasa (12)dureroase (12)dureroaso (13)dureroasă (12)durerosul (12)dureroșii (12)durificai (14)durificam (17)durificat (14)durificau (14)durificăm (17)duriloane (12)durilonul (12)durinelor (12)duritatea (11)duritului (11)durității (11)durițelor (12)durmirile (14)durmiseți (14)durmitele (14)duroflexu (24)duroscopu (14)duruirile (11)duruiseți (11)duruitele (11)duruitu-i (10)duruitule (11)duruitura (11)duruituri (11)duruituro (12)duruitură (11)durutelor (12)durutului (11)duruților (12)durându-i (12)durându-l (12)durăirile (11)durăiseți (11)durăitele (11)durăitu-i (10)durăitule (11)durăitura (11)durăituri (11)durăituro (12)durăitură (11)durărilor (12)duseserăm (14)duumvirat (17)duumvirii (17)duumvirul (17)duzinilor (19)dușmancei (14)dușmanele (14)dușmanu-i (13)dușmanule (14)dușmăneai (14)dușmăneam (17)dușmăneau (14)dușmăneii (14)dușmănelu (14)dușmănesc (14)dușmăniei (14)dușmănind (16)dușmănire (14)dușmăniri (14)dușmăniră (14)dușmănise (14)dușmănita (14)dușmănite (14)dușmănito (15)dușmănitu (14)dușmănită (14)dușmăniși (14)dușmăniți (14)dușmănosu (15)dușmănoși (15)dușumeaua (14)dușumelei (14)dușurilor (12)duțulescu (11)dvd-urile (15)dvdplayer (16)dvoririle (15)dvoriseți (15)dvoritele (15)dyonissos (12)dâldorele (14)dâmbovița (22)dâmbulețe (18)dâmbulețu (18)dâmburile (18)dâmbușoru (19)dârdalele (13)dârdorele (14)dârdâiala (13)dârdâialo (14)dârdâială (13)dârdâieli (13)dârdâindu (15)dârdâirea (13)dârdâireo (14)dârdâirii (13)dârdâisem (16)dârdâitei (13)dârdâitul (13)dârdâiții (13)dârdăirea (13)dârdăireo (14)dârdăirii (13)dârdăisem (16)dârdăitei (13)dârdăitul (13)dârdăiții (13)dârjeniei (20)dârlogeii (17)dârlogelu (17)dârlogu-i (16)dârlogule (17)dârmonu-i (14)dârmonule (15)dârmoxu-i (23)dârmoxule (24)dârmozu-i (21)dârmozule (22)dârstelor (12)dârvalele (14)dârzeniei (18)dăbilarii (15)dăbilarul (15)dăbălatei (15)dăbălatul (15)dăbălații (15)dăbălăzai (22)dăbălăzam (25)dăbălăzat (22)dăbălăzau (22)dăbălăzez (29)dăbălăzăm (25)dădacelor (14)dăduserăm (16)dădăceala (13)dădăcealo (14)dădăceală (13)dădăceați (13)dădăcelii (13)dădăcește (13)dădăcești (13)dădăcindu (15)dădăcirea (13)dădăcireo (14)dădăcirii (13)dădăcirăm (16)dădăcisem (16)dădăcit-o (13)dădăcitei (13)dădăcitul (13)dădăciții (13)dăhularea (18)dăhulatei (18)dăhulatul (18)dăhulații (18)dăhulării (18)dăinaseți (11)dăinuiați (11)dăinuiesc (11)dăinuindu (13)dăinuirea (11)dăinuireo (12)dăinuirii (11)dăinuirăm (14)dăinuisem (14)dăinuit-o (11)dăinuitei (11)dăinuitor (12)dăinuitul (11)dăinuiții (11)dăjdiilor (23)dălbioara (16)dălbioare (16)dălbioaro (17)dălbioară (16)dălbiorii (16)dălbiorul (16)dălcăucii (11)dălcăucul (11)dălcăuții (11)dălcăuțul (11)dăltițele (11)dăltuiați (11)dăltuiesc (11)dăltuindu (13)dăltuirea (11)dăltuireo (12)dăltuirii (11)dăltuirăm (14)dăltuisem (14)dăltuit-o (11)dăltuitei (11)dăltuitor (12)dăltuitul (11)dăltuiții (11)dăltuțele (11)dănciucii (11)dănciucul (11)dăndănaia (13)dăndănaie (13)dăndănaio (14)dăndănăii (13)dăngăneai (16)dăngăneam (19)dăngăneau (16)dăngănesc (16)dăngănind (18)dăngănire (16)dăngăniri (16)dăngăniră (16)dăngănise (16)dăngănita (16)dăngănite (16)dăngănito (17)dăngănitu (16)dăngănită (16)dăngăniși (16)dăngăniți (16)dănuirile (11)dănuiseți (11)dănănăile (11)dănțuiați (11)dănțuiesc (11)dănțuindu (13)dănțuirea (11)dănțuireo (12)dănțuirii (11)dănțuirăm (14)dănțuisem (14)dănțuit-o (11)dănțuitei (11)dănțuitor (12)dănțuitul (11)dănțuiții (11)dăolirile (12)dăoliseți (12)dăolitele (12)dăpărarea (12)dăpăratei (12)dăpăratul (12)dăpărații (12)dăpărării (12)dărabelor (16)dăracelor (12)dăracului (11)dărmaseți (14)dărmatele (14)dărmările (14)dărmătura (14)dărmături (14)dărmăturo (15)dărmătură (14)dărniciei (11)dăruiască (11)dăruielii (11)dăruiește (11)dăruiești (11)dăruind-o (13)dăruinței (11)dăruirile (11)dăruirăți (11)dăruiseră (11)dăruiseși (11)dăruiseți (11)dăruitele (11)dăruitori (12)dăruitoru (12)dăruiți-i (10)dăruiți-l (10)dăruiți-o (11)dărâmarea (14)dărâmarăm (17)dărâmasem (17)dărâmat-o (14)dărâmatei (14)dărâmatul (14)dărâmații (14)dărâmându (16)dărâmă-le (13)dărâmă-mă (16)dărâmă-ne (13)dărâmă-te (13)dărâmării (14)dărâmător (15)dărăbanii (15)dărăbanul (15)dărăbuțul (15)dărăceați (11)dărăcește (11)dărăcești (11)dărăcindu (13)dărăcirea (11)dărăcireo (12)dărăcirii (11)dărăcirăm (14)dărăcisem (14)dărăcit-o (11)dărăcitei (11)dărăcitul (11)dărăciții (11)dărăpănai (12)dărăpănam (15)dărăpănat (12)dărăpănau (12)dărăpănez (19)dărăpănăm (15)dăscălași (11)dăscălașu (11)dăscăleai (11)dăscăleam (14)dăscăleau (11)dăscăleli (11)dăscălesc (11)dăscălici (11)dăscăliei (11)dăscălime (14)dăscălimi (14)dăscălind (13)dăscălire (11)dăscăliri (11)dăscăliră (11)dăscălise (11)dăscălita (11)dăscălite (11)dăscălito (12)dăscălitu (11)dăscălită (11)dăscăliși (11)dăscălița (11)dăscălițe (11)dăscăliți (11)dăscălițo (12)dăscăliță (11)dătătoare (12)dătătorii (12)dătătorul (12)dăularăți (11)dăulaseră (11)dăulaseși (11)dăulaseți (11)dăulatele (11)dăulați-i (10)dăulați-l (10)dăulați-o (11)dăulească (11)dăulind-o (13)dăulirile (11)dăulirăți (11)dăuliseră (11)dăuliseși (11)dăuliseți (11)dăulitele (11)dăuliți-i (10)dăuliți-l (10)dăuliți-o (11)dăulând-o (13)dăulările (11)dăunarăți (11)dăunaseră (11)dăunaseși (11)dăunaseți (11)dăunatele (11)dăunașu-i (10)dăunașule (11)dăunați-i (10)dăunați-l (10)dăunați-o (11)dăunoasei (12)dăunând-o (13)dăunările (11)dăunători (12)dăunătoru (12)