Mergi înainte

Î 9-litere cuvinte cu Î (4642)

Dând clic pe un cuvânt, poți vedea ce alte cuvinte pot fi alcătuite din literele sale.

îmbarcare (16)îmbarcară (16)îmbarcase (16)îmbarcata (16)îmbarcate (16)îmbarcato (17)îmbarcatu (16)îmbarcată (16)îmbarcași (16)îmbarcați (16)îmbarcând (18)îmbarcă-i (15)îmbarcă-l (15)îmbarcă-o (16)îmbarcări (16)îmbelșuga (21)îmbelșugă (21)îmbiala-i (15)îmbiarăți (16)îmbiaseră (16)îmbiaseși (16)îmbiaseți (16)îmbiatele (16)îmbiatu-i (15)îmbiatule (16)îmbiază-l (22)îmbiază-o (23)îmbiați-i (15)îmbiați-l (15)îmbiați-o (16)îmbibarea (20)îmbibasem (23)îmbibatei (20)îmbibatul (20)îmbibații (20)îmbibându (22)îmbibării (20)îmbielile (16)îmbierile (16)îmbietori (17)îmbietoru (17)îmbietura (16)îmbieturi (16)îmbieturo (17)îmbietură (16)îmbiind-o (18)îmbinarea (16)îmbinasem (19)îmbinat-o (16)îmbinatei (16)îmbinatul (16)îmbinații (16)îmbinându (18)îmbinării (16)îmblaseți (16)îmblatele (16)îmbletele (16)îmbletu-i (15)îmbletule (16)îmblânzea (23)îmblânzii (23)îmblânzim (26)îmblânzit (23)îmblăcire (16)îmblăciri (16)îmblăcita (16)îmblăcite (16)îmblăcito (17)îmblăcitu (16)îmblăcită (16)îmblăciul (16)îmblăciți (16)îmblăneai (16)îmblăneam (19)îmblăneau (16)îmblănesc (16)îmblănind (18)îmblănire (16)îmblăniri (16)îmblăniră (16)îmblănise (16)îmblănita (16)îmblănite (16)îmblănito (17)îmblănitu (16)îmblănită (16)îmblăniși (16)îmblăniți (16)îmblările (16)îmblăteai (16)îmblăteam (19)îmblăteau (16)îmblătesc (16)îmblătind (18)îmblătire (16)îmblătiri (16)îmblătiră (16)îmblătise (16)îmblătita (16)îmblătite (16)îmblătito (17)îmblătitu (16)îmblătită (16)îmblătiși (16)îmblătiți (16)îmbobocea (22)îmbobocii (22)îmbobocim (25)îmbobocit (22)îmbodolea (20)îmbodolii (20)îmbodolim (23)îmbodolit (20)îmbogățea (22)îmbogății (22)îmbogățim (25)îmbogățit (22)îmbolboji (31)îmboldeai (19)îmboldeam (22)îmboldeau (19)îmboldesc (19)îmboldind (21)îmboldire (19)îmboldiri (19)îmboldiră (19)îmboldise (19)îmboldita (19)îmboldite (19)îmboldito (20)îmbolditu (19)îmboldită (19)îmboldiși (19)îmboldiți (19)îmbolnăvi (20)îmbonțata (17)îmbonțate (17)îmbonțatu (17)îmbonțată (17)îmbonțați (17)îmbracă-i (15)îmbracă-l (15)îmbracă-o (16)îmbrebena (20)îmbrebenă (20)îmbrobodi (24)îmbrâncea (16)îmbrâncii (16)îmbrâncim (19)îmbrâncit (16)îmbrăcare (16)îmbrăcară (16)îmbrăcase (16)îmbrăcata (16)îmbrăcate (16)îmbrăcato (17)îmbrăcatu (16)îmbrăcată (16)îmbrăcași (16)îmbrăcați (16)îmbrăcând (18)îmbrăcări (16)îmbrățișa (16)îmbrățișă (16)îmbucarea (16)îmbucarăm (19)îmbucasem (19)îmbucat-o (16)îmbucatei (16)îmbucatul (16)îmbucații (16)îmbucurai (16)îmbucuram (19)îmbucurat (16)îmbucurau (16)îmbucurăm (19)îmbucându (18)îmbucă-le (15)îmbucă-mă (18)îmbucă-ne (15)îmbucă-te (15)îmbucării (16)îmbucățea (16)îmbucății (16)îmbucățim (19)îmbucățit (16)îmbufnare (19)îmbufnară (19)îmbufnase (19)îmbufnata (19)îmbufnate (19)îmbufnato (20)îmbufnatu (19)îmbufnată (19)îmbufnași (19)îmbufnați (19)îmbufneze (26)îmbufnezi (26)îmbufnând (21)îmbufnări (19)îmbuibare (20)îmbuibase (20)îmbuibata (20)îmbuibate (20)îmbuibato (21)îmbuibatu (20)îmbuibată (20)îmbuibați (20)îmbuibând (22)îmbuibări (20)îmbujorai (26)îmbujoram (29)îmbujorat (26)îmbujorau (26)îmbujorez (33)îmbujorăm (29)îmbulzeai (23)îmbulzeam (26)îmbulzeau (23)îmbulzeli (23)îmbulzesc (23)îmbulzind (25)îmbulzire (23)îmbulziri (23)îmbulziră (23)îmbulzise (23)îmbulzita (23)îmbulzite (23)îmbulzito (24)îmbulzitu (23)îmbulzită (23)îmbulziși (23)îmbulziți (23)îmbumbare (23)îmbumbase (23)îmbumbata (23)îmbumbate (23)îmbumbato (24)îmbumbatu (23)îmbumbată (23)îmbumbați (23)îmbumbiat (23)îmbumbând (25)îmbumbări (23)îmbunarea (16)îmbunarăm (19)îmbunasem (19)îmbunat-o (16)îmbunatei (16)îmbunatul (16)îmbunații (16)îmbunează (23)îmbunându (18)îmbunării (16)îmbunător (17)îmbutelia (16)îmbuteliă (16)îmbușonai (17)îmbușonam (20)îmbușonat (17)îmbușonau (17)îmbușonez (24)îmbușonăm (20)îmbâcseai (16)îmbâcseam (19)îmbâcseau (16)îmbâcseli (16)îmbâcsesc (16)îmbâcsind (18)îmbâcsire (16)îmbâcsiri (16)îmbâcsiră (16)îmbâcsise (16)îmbâcsita (16)îmbâcsite (16)îmbâcsito (17)îmbâcsitu (16)îmbâcsită (16)îmbâcsiși (16)îmbâcsiți (16)îmbârliga (21)îmbârlige (21)îmbârligi (21)îmbârligă (21)îmbăiarea (16)îmbăiarăm (19)îmbăiasem (19)îmbăiat-o (16)îmbăiatei (16)îmbăiatul (16)îmbăiații (16)îmbăierat (16)îmbăierea (16)îmbăierii (16)îmbăiindu (18)îmbăind-o (18)îmbăirare (16)îmbăirata (16)îmbăirate (16)îmbăirato (17)îmbăiratu (16)îmbăirată (16)îmbăirați (16)îmbăirări (16)îmbălarea (16)îmbălarăm (19)îmbălasem (19)îmbălat-o (16)îmbălatei (16)îmbălatul (16)îmbălații (16)îmbălează (23)îmbălorai (17)îmbăloram (20)îmbălorat (17)îmbălorau (17)îmbălorez (24)îmbălorăm (20)îmbăloșai (17)îmbăloșam (20)îmbăloșat (17)îmbăloșau (17)îmbăloșez (24)îmbăloșăm (20)îmbălsăma (19)îmbălsămă (19)îmbălându (18)îmbălării (16)îmbărbăta (20)îmbărbătă (20)îmbătarea (16)îmbătarăm (19)îmbătasem (19)îmbătatei (16)îmbătatul (16)îmbătații (16)îmbătrâni (16)îmbătându (18)îmbătării (16)îmbătător (17)îmbățoșai (17)îmbățoșam (20)îmbățoșat (17)îmbățoșau (17)îmbățoșez (24)îmbățoșăm (20)împacheta (20)împachetă (20)împacă-le (12)împacă-mă (15)împacă-ne (12)împacă-te (12)împarte-i (12)împarte-l (12)împarte-o (13)împelițai (13)împelițam (16)împelițat (13)împelițau (13)împelițez (20)împelițăm (16)împenatei (13)împenatul (13)împenații (13)împerecai (13)împerecam (16)împerecat (13)împerecau (13)împerecăm (16)împeticat (13)împețeați (13)împețește (13)împețești (13)împețindu (15)împețirea (13)împețireo (14)împețirii (13)împețirăm (16)împețisem (16)împețit-o (13)împețitei (13)împețitul (13)împețiții (13)împiedeca (15)împiedece (15)împiedeci (15)împiedecă (15)împiedica (15)împiedice (15)împiedici (15)împiedică (15)împiegata (18)împiegate (18)împiegatu (18)împiegată (18)împiegați (18)împielița (13)împieliță (13)împietrea (13)împietrii (13)împietrim (16)împietrit (13)împilarea (13)împilarăm (16)împilasem (16)împilat-o (13)împilatei (13)împilatul (13)împilații (13)împilează (20)împilându (15)împilării (13)împilător (14)împinge-i (17)împinge-l (17)împinge-o (18)împingeai (18)împingeam (21)împingeau (18)împingere (18)împingeri (18)împingeți (18)împingând (20)împinsele (13)împinseră (13)împinsese (13)împinseși (13)împintena (13)împintenă (13)împistrea (13)împistrii (13)împistrim (16)împistrit (13)împleteai (13)împleteam (16)împleteau (13)împleteci (13)împletesc (13)împletici (13)împletind (15)împletire (13)împletiri (13)împletiră (13)împletise (13)împletita (13)împletite (13)împletito (14)împletitu (13)împletită (13)împletiși (13)împletiți (13)împlineai (13)împlineam (16)împlineau (13)împlinesc (13)împlinind (15)împlinire (13)împliniri (13)împliniră (13)împlinise (13)împlinita (13)împlinite (13)împlinito (14)împlinitu (13)împlinită (13)împliniși (13)împliniți (13)împluseți (13)împlântai (13)împlântam (16)împlântat (13)împlântau (13)împlântăm (16)împlătoșa (14)împlătoșă (14)împodobea (21)împodobii (21)împodobim (24)împodobit (21)împoncișa (14)împoncișă (14)împoponat (16)împoporai (16)împoporam (19)împoporat (16)împoporau (16)împoporez (23)împoporăm (19)împopoțai (16)împopoțam (19)împopoțat (16)împopoțau (16)împopoțez (23)împopoțăm (19)împosesui (14)împotmoli (18)împotriva (17)împotrivi (17)împotrivă (17)împovărai (17)împovăram (20)împovărat (17)împovărau (17)împovărez (24)împovărăm (20)împrejmui (25)împrejura (22)împrejură (22)împresura (13)împresură (13)împreunai (13)împreunam (16)împreunat (13)împreunau (13)împreunez (20)împreunăm (16)împricina (13)împricină (13)împroașcă (14)împroaște (14)împroșcai (14)împroșcam (17)împroșcat (14)împroșcau (14)împroșcăm (17)împrumuta (16)împrumute (16)împrumutu (16)împrumută (16)împrumuți (16)împrăștia (13)împrăștie (13)împuiarea (13)împuiarăm (16)împuiasem (16)împuiat-o (13)împuiatei (13)împuiatul (13)împuiații (13)împuierea (13)împuierii (13)împuiindu (15)împuind-o (15)împungaci (18)împunge-i (17)împunge-l (17)împunge-o (18)împungeai (18)împungeam (21)împungeau (18)împungere (18)împungeri (18)împungeți (18)împungând (20)împunsele (13)împunseră (13)împunsese (13)împunseși (13)împupeați (14)împupește (14)împupești (14)împupindu (16)împupirea (14)împupireo (15)împupirii (14)împupirăm (17)împupisem (17)împupit-o (14)împupitei (14)împupitul (14)împupiții (14)împurpura (14)împurpură (14)împuscata (13)împuscate (13)împuscatu (13)împuscată (13)împuscați (13)împușcare (13)împușcară (13)împușcase (13)împușcata (13)împușcate (13)împușcato (14)împușcatu (13)împușcată (13)împușcași (13)împușcați (13)împușcând (15)împușcă-i (12)împușcă-l (12)împușcă-o (13)împușcări (13)împuțeați (13)împuținai (13)împuținam (16)împuținat (13)împuținau (13)împuțindu (15)împuținez (20)împuținăm (16)împuțirea (13)împuțireo (14)împuțirii (13)împuțirăm (16)împuțisem (16)împuțitei (13)împuțitul (13)împuțiții (13)împâcleai (13)împâcleam (16)împâcleau (13)împâclesc (13)împâclind (15)împâclire (13)împâcliri (13)împâcliră (13)împâclise (13)împâclita (13)împâclite (13)împâclito (14)împâclitu (13)împâclită (13)împâcliși (13)împâcliți (13)împânzeai (20)împânzeam (23)împânzeau (20)împânzesc (20)împânzind (22)împânzire (20)împânziri (20)împânziră (20)împânzise (20)împânzita (20)împânzite (20)împânzito (21)împânzitu (20)împânzită (20)împânziși (20)împânziți (20)împâsleai (13)împâsleam (16)împâsleau (13)împâslesc (13)împâslind (15)împâslire (13)împâsliri (13)împâsliră (13)împâslise (13)împâslita (13)împâslite (13)împâslito (14)împâslitu (13)împâslită (13)împâsliși (13)împâsliți (13)împăcarea (13)împăcarăm (16)împăcasem (16)împăcat-o (13)împăcatei (13)împăcatul (13)împăcații (13)împăciuia (13)împăciuii (13)împăciuim (16)împăciuit (13)împăcându (15)împăcării (13)împădurea (15)împădurii (15)împădurim (18)împădurit (15)împăiarea (13)împăiarăm (16)împăiasem (16)împăiat-o (13)împăiatei (13)împăiatul (13)împăiații (13)împăierea (13)împăierii (13)împăiindu (15)împământa (16)împământă (16)împănarea (13)împănarăm (16)împănasem (16)împănat-o (13)împănatei (13)împănatul (13)împănații (13)împănează (20)împănându (15)împănării (13)împăpurea (14)împăpurii (14)împăpurim (17)împăpurit (14)împăratei (13)împăratul (13)împărații (13)împăroșai (14)împăroșam (17)împăroșat (14)împăroșau (14)împăroșez (21)împăroșăm (17)împărtăși (13)împărătea (13)împărătii (13)împărătim (16)împărătit (13)împărătuș (13)împărățea (13)împărăței (13)împărățel (13)împărăția (13)împărăție (13)împărății (13)împărățim (16)împărățit (13)împărțeai (13)împărțeam (16)împărțeau (13)împărțeli (13)împărțind (15)împărțire (13)împărțiri (13)împărțiră (13)împărțise (13)împărțita (13)împărțite (13)împărțito (14)împărțitu (13)împărțită (13)împărțiși (13)împărțiți (13)împătimai (16)împătimam (19)împătimat (16)împătimau (16)împătimea (16)împătimez (23)împătimii (16)împătimim (19)împătimit (16)împătimăm (19)împătreai (13)împătream (16)împătreau (13)împătresc (13)împătrind (15)împătrire (13)împătriri (13)împătriră (13)împătrise (13)împătrita (13)împătrite (13)împătrito (14)împătritu (13)împătrită (13)împătriși (13)împătriți (13)împăturat (13)împăturea (13)împăturii (13)împăturim (16)împăturit (13)împăunare (13)împăunară (13)împăunase (13)împăunata (13)împăunate (13)împăunato (14)împăunatu (13)împăunată (13)împăunași (13)împăunați (13)împăuneze (20)împăunezi (20)împăunând (15)împăunări (13)înaintare (9)înaintară (9)înaintase (9)înaintata (9)înaintate (9)înaintato (10)înaintatu (9)înaintată (9)înaintașa (9)înaintașe (9)înaintași (9)înaintașo (10)înaintașu (9)înaintașă (9)înaintați (9)înainteze (16)înaintezi (16)înaintând (11)înaintări (9)înaltelor (10)înaltului (9)înalților (10)înalță-le (8)înalță-mă (11)înalță-ne (8)înalță-te (8)înamorare (13)înamorară (13)înamorase (13)înamorata (13)înamorate (13)înamorato (14)înamoratu (13)înamorată (13)înamorași (13)înamorați (13)înamoreze (20)înamorezi (20)înamorând (15)înamorări (13)înapoiare (11)înapoiară (11)înapoiase (11)înapoiata (11)înapoiate (11)înapoiato (12)înapoiatu (11)înapoiată (11)înapoiază (18)înapoiași (11)înapoiați (11)înapoiere (11)înapoieri (11)înapoieze (18)înapoiezi (18)înapoiind (13)înapoindu (13)înapoirea (11)înapoireo (12)înapoirii (11)înapoitei (11)înapoitul (11)înapoiții (11)înaripare (10)înaripară (10)înaripase (10)înaripata (10)înaripate (10)înaripato (11)înaripatu (10)înaripată (10)înaripași (10)înaripați (10)înaripeze (17)înaripezi (17)înaripând (12)înaripări (10)înarmarea (12)înarmarăm (15)înarmasem (15)înarmat-o (12)înarmatei (12)înarmatul (12)înarmații (12)înarmează (19)înarmându (14)înarmării (12)înaurarea (9)înauratei (9)înauratul (9)înaurații (9)înaureați (9)înaurește (9)înaurești (9)înaurindu (11)înaurirea (9)înaurireo (10)înauririi (9)înaurirăm (12)înaurisem (12)înaurit-o (9)înauritei (9)înauritul (9)înauriții (9)înaurării (9)înavuțeai (12)înavuțeam (15)înavuțeau (12)înavuțesc (12)înavuțind (14)înavuțire (12)înavuțiri (12)înavuțiră (12)înavuțise (12)înavuțita (12)înavuțite (12)înavuțito (13)înavuțitu (12)înavuțită (12)înavuțiși (12)înavuțiți (12)încadrare (11)încadrară (11)încadrase (11)încadrata (11)încadrate (11)încadrato (12)încadratu (11)încadrată (11)încadrași (11)încadrați (11)încadreze (18)încadrezi (18)încadrând (13)încadrări (11)încalcă-i (8)încalcă-l (8)încalcă-o (9)încalecăm (12)încalță-i (8)încalță-l (8)încalță-o (9)încapsula (10)încapsulă (10)încarcera (9)încarceră (9)încarcă-i (8)încarcă-l (8)încarcă-o (9)încarnare (9)încarnară (9)încarnase (9)încarnata (9)încarnate (9)încarnato (10)încarnatu (9)încarnată (9)încarnași (9)încarnați (9)încarneze (16)încarnezi (16)încarnând (11)încarnări (9)încasabil (13)încasarea (9)încasarăm (12)încasasem (12)încasat-o (9)încasatei (9)încasator (10)încasatul (9)încasații (9)încasează (16)încastrai (9)încastram (12)încastrat (9)încastrau (9)încastrez (16)încastrăm (12)încasându (11)încasării (9)încazarma (19)încazarmă (19)începeați (10)începerea (10)începerii (10)începurăm (13)începusem (13)început-o (10)începutei (10)începutul (10)începuții (10)începându (12)începător (11)încercare (9)încercară (9)încercase (9)încercata (9)încercate (9)încercato (10)încercatu (9)încercată (9)încercași (9)încercați (9)încercuia (9)încercuii (9)încercuim (12)încercuit (9)încercând (11)încercă-i (8)încercă-l (8)încercă-o (9)încercănă (9)încercări (9)încetarea (9)încetarăm (12)încetasem (12)încetat-o (9)încetatei (9)încetatul (9)încetații (9)încetează (16)încetelor (10)încetinea (9)încetinei (9)încetinel (9)încetinii (9)încetinim (12)încetinit (9)încetișor (10)încetului (9)încetându (11)încetării (9)înceților (10)încețoșat (10)încețoșau (10)închegare (21)închegară (21)închegase (21)închegata (21)închegate (21)închegato (22)închegatu (21)închegată (21)închegași (21)închegați (21)închegând (23)închegă-i (20)închegă-l (20)închegă-o (21)închegări (21)încheiară (16)încheiase (16)încheiata (16)încheiate (16)încheiato (17)încheiatu (16)încheiată (16)încheiați (16)încheiere (16)încheieri (16)încheindu (18)închide-i (17)închide-l (17)închide-o (18)închideai (18)închideam (21)închideau (18)închidere (18)închideri (18)închideți (18)închinare (16)închinară (16)închinase (16)închinata (16)închinate (16)închinato (17)închinatu (16)închinată (16)închinași (16)închinați (16)închingat (21)închinând (18)închină-i (15)închină-l (15)închină-o (16)închinări (16)închipuia (17)închipuie (17)închipuii (17)închipuim (20)închipuit (17)închircea (16)închircii (16)închircim (19)închircit (16)închiriai (16)închiriam (19)închiriat (16)închiriau (16)închiriem (19)închiriez (23)închiriăm (19)închisele (16)închiseră (16)închisese (16)închiseși (16)închisori (17)închistai (16)închistam (19)închistat (16)închistau (16)închistez (23)închistăm (19)închisu-i (15)închisule (16)închizând (25)încifrare (12)încifrară (12)încifrase (12)încifrata (12)încifrate (12)încifrato (13)încifratu (12)încifrată (12)încifrași (12)încifrați (12)încifreze (19)încifrezi (19)încifrând (14)încifrări (12)încinceai (9)încinceam (12)încinceau (9)încincesc (9)încinchit (16)încincind (11)încincire (9)încinciri (9)încinciră (9)încincise (9)încincita (9)încincite (9)încincito (10)încincitu (9)încincită (9)încinciși (9)încinciți (9)încingară (14)încingase (14)încingași (14)încingați (14)încinge-i (13)încinge-l (13)încinge-o (14)încingeai (14)încingeam (17)încingeau (14)încingere (14)încingeri (14)încingeți (14)încingând (16)încingă-i (13)încingă-l (13)încingă-o (14)încinsele (9)încinseră (9)încinsese (9)încinseși (9)încinsu-i (8)încinsule (9)înciocăla (10)înciocălă (10)înciripat (10)înciudare (11)înciudară (11)înciudase (11)înciudata (11)înciudate (11)înciudato (12)înciudatu (11)înciudată (11)înciudași (11)înciudați (11)înciudeze (18)înciudezi (18)înciudând (13)înciudări (11)încleiala (9)încleialo (10)încleială (9)încleiare (9)încleiară (9)încleiase (9)încleiata (9)încleiate (9)încleiato (10)încleiatu (9)încleiată (9)încleiază (16)încleiași (9)încleiați (9)încleieli (9)încleiere (9)încleieri (9)încleieze (16)încleiezi (16)încleiind (11)încleindu (11)încleștai (9)încleștam (12)încleștat (9)încleștau (9)încleștez (16)încleștăm (12)înclinare (9)înclinară (9)înclinase (9)înclinata (9)înclinate (9)înclinato (10)înclinatu (9)înclinată (9)înclinași (9)înclinați (9)înclinând (11)înclină-i (8)înclină-l (8)înclină-o (9)înclinări (9)încolonai (11)încolonam (14)încolonat (11)încolonau (11)încolonez (18)încolonăm (14)încolăcea (10)încolăcii (10)încolăcim (13)încolăcit (10)încolțata (10)încolțate (10)încolțato (11)încolțatu (10)încolțată (10)încolțați (10)încolțeai (10)încolțeam (13)încolțeau (10)încolțesc (10)încolțind (12)încolțire (10)încolțiri (10)încolțiră (10)încolțise (10)încolțita (10)încolțite (10)încolțito (11)încolțitu (10)încolțită (10)încolțiși (10)încolțiți (10)încomatei (13)încomatul (13)încomații (13)încondeia (12)încondeiă (12)înconjura (19)înconjure (19)înconjuri (19)înconjuru (19)înconjură (19)încontrai (10)încontram (13)încontrat (10)încontrau (10)încontrez (17)încontrăm (13)încopciai (11)încopciam (14)încopciat (11)încopciau (11)încopciez (18)încopciăm (14)încordare (12)încordară (12)încordase (12)încordata (12)încordate (12)încordato (13)încordatu (12)încordată (12)încordași (12)încordați (12)încordeze (19)încordezi (19)încordând (14)încordări (12)încornora (11)încornoră (11)încoronai (11)încoronam (14)încoronat (11)încoronau (11)încoronez (18)încoronăm (14)încorpora (12)încorporă (12)încorseta (10)încorsetă (10)încotelor (11)încotului (10)încovoaie (14)încovoiai (14)încovoiam (17)încovoiat (14)încovoiau (14)încovoiem (17)încovoiez (21)încovoind (16)încovoiăm (17)încovriga (18)încovrige (18)încovrigi (18)încovrigă (18)încrede-i (10)încrede-l (10)încrede-o (11)încredeai (11)încredeam (14)încredeau (11)încredere (11)încrederi (11)încredeți (11)încremeni (12)încrestai (9)încrestam (12)încrestat (9)încrestau (9)încrestez (16)încrestăm (12)încrezură (16)încrezuse (16)încrezuta (16)încrezute (16)încrezuto (17)încrezutu (16)încrezută (16)încrezuși (16)încrezuți (16)încrezând (18)încrețeai (9)încrețeam (12)încrețeau (9)încrețesc (9)încrețind (11)încrețire (9)încrețiri (9)încrețiră (9)încrețise (9)încrețita (9)încrețite (9)încrețito (10)încrețitu (9)încrețită (9)încrețiși (9)încrețiți (9)încrețu-i (8)încrețule (9)încrețuri (9)încrimina (12)încrimină (12)încriptai (10)încriptam (13)încriptat (10)încriptau (10)încriptez (17)încriptăm (13)încropeai (11)încropeam (14)încropeau (11)încropesc (11)încropind (13)încropire (11)încropiri (11)încropiră (11)încropise (11)încropita (11)încropite (11)încropito (12)încropitu (11)încropită (11)încropiși (11)încropiți (11)încruceai (9)încruceam (12)încruceau (9)încrucesc (9)încrucind (11)încrucire (9)încruciri (9)încruciră (9)încrucise (9)încrucita (9)încrucite (9)încrucito (10)încrucitu (9)încrucită (9)încrucișa (9)încruciși (9)încrucișă (9)încruciți (9)încruntai (9)încruntam (12)încruntat (9)încruntau (9)încruntăm (12)încrustai (9)încrustam (12)încrustat (9)încrustau (9)încrustez (16)încrustăm (12)încrușeai (9)încrușeam (12)încrușeau (9)încrușesc (9)încrușind (11)încrușire (9)încrușiri (9)încrușiră (9)încrușise (9)încrușita (9)încrușite (9)încrușito (10)încrușitu (9)încrușită (9)încrușiși (9)încrușiți (9)încuiarăm (12)încuiasem (12)încuiatei (9)încuiatul (9)încuiații (9)încuibare (13)încuibară (13)încuibase (13)încuibata (13)încuibate (13)încuibato (14)încuibatu (13)încuibată (13)încuibași (13)încuibați (13)încuibeze (20)încuibezi (20)încuibând (15)încuibări (13)încuierea (9)încuierii (9)încuietor (10)încujbare (22)încujbară (22)încujbase (22)încujbata (22)încujbate (22)încujbato (23)încujbatu (22)încujbată (22)încujbași (22)încujbați (22)încujbeze (29)încujbezi (29)încujbând (24)încujbări (22)încumetai (12)încumetam (15)încumetat (12)încumetau (12)încumetea (12)încumetem (15)încumetri (12)încumetăm (15)încumătai (12)încumătam (15)încumătat (12)încumătau (12)încumătăm (15)încunjuru (18)încununai (9)încununam (12)încununat (9)încununau (9)încununez (16)încununăm (12)încurajai (18)încurajam (21)încurajat (18)încurajau (18)încurajez (25)încurajăm (21)încurarea (9)încuratei (9)încuratul (9)încurații (9)încurcala (9)încurcale (9)încurcală (9)încurcare (9)încurcară (9)încurcase (9)încurcata (9)încurcate (9)încurcato (10)încurcatu (9)încurcată (9)încurcași (9)încurcați (9)încurcând (11)încurcă-i (8)încurcă-l (8)încurcă-o (9)încurcăli (9)încurcări (9)încurelai (9)încurelam (12)încurelat (9)încurelau (9)încurelez (16)încurelăm (12)încurării (9)încuscrea (9)încuscrii (9)încuscrim (12)încuscrit (9)încâinare (9)încâinară (9)încâinase (9)încâinata (9)încâinate (9)încâinato (10)încâinatu (9)încâinată (9)încâinași (9)încâinați (9)încâineze (16)încâinezi (16)încâinita (9)încâinite (9)încâinito (10)încâinitu (9)încâinită (9)încâiniți (9)încâinând (11)încâinări (9)încâlceai (9)încâlceam (12)încâlceau (9)încâlceli (9)încâlcesc (9)încâlcind (11)încâlcire (9)încâlciri (9)încâlciră (9)încâlcise (9)încâlcita (9)încâlcite (9)încâlcito (10)încâlcitu (9)încâlcită (9)încâlciși (9)încâlciți (9)încântare (9)încântară (9)încântase (9)încântata (9)încântate (9)încântato (10)încântatu (9)încântată (9)încântași (9)încântați (9)încântând (11)încântă-i (8)încântă-l (8)încântă-o (9)încântări (9)încârdoșa (12)încârdoșă (12)încârduia (11)încârduii (11)încârduim (14)încârduit (11)încârliga (14)încârligă (14)încăierai (9)încăieram (12)încăierat (9)încăierau (9)încăierăm (12)încălarai (9)încălaram (12)încălarat (9)încălarau (9)încălarez (16)încălarăm (12)încălatei (9)încălatul (9)încălații (9)încălcare (9)încălcară (9)încălcase (9)încălcata (9)încălcate (9)încălcato (10)încălcatu (9)încălcată (9)încălcași (9)încălcați (9)încălcând (11)încălcări (9)încălecai (9)încălecam (12)încălecat (9)încălecau (9)încălecăm (12)încălicat (9)încălușai (9)încălușam (12)încălușat (9)încălușau (9)încălușez (16)încălușăm (12)încălzeai (16)încălzeam (19)încălzeau (16)încălzesc (16)încălzind (18)încălzire (16)încălziri (16)încălziră (16)încălzise (16)încălzita (16)încălzite (16)încălzito (17)încălzitu (16)încălzită (16)încălziși (16)încălziți (16)încălărai (9)încălăram (12)încălărat (9)încălărau (9)încălărez (16)încălărăm (12)încălțare (9)încălțară (9)încălțase (9)încălțata (9)încălțate (9)încălțato (10)încălțatu (9)încălțată (9)încălțași (9)încălțați (9)încălțând (11)încălțări (9)încăpeați (10)încăperea (10)încăperii (10)încăpuiai (10)încăpuiam (13)încăpuiau (10)încăpuind (12)încăpuire (10)încăpuiri (10)încăpuiră (10)încăpuise (10)încăpuita (10)încăpuite (10)încăpuito (11)încăpuitu (10)încăpuită (10)încăpuiși (10)încăpuiți (10)încăputai (10)încăputam (13)încăputat (10)încăputau (10)încăputei (10)încăputez (17)încăputul (10)încăputăm (13)încăpușat (10)încăpușit (10)încăpuții (10)încăpându (12)încăpător (11)încărcare (9)încărcară (9)încărcase (9)încărcata (9)încărcate (9)încărcato (10)încărcatu (9)încărcată (9)încărcași (9)încărcați (9)încărcând (11)încărcări (9)încărnare (9)încărnară (9)încărnase (9)încărnași (9)încărnați (9)încărneze (16)încărnezi (16)încărnând (11)încărnări (9)încărunți (9)încătușai (9)încătușam (12)încătușat (9)încătușau (9)încătușez (16)încătușăm (12)îndatinat (11)îndatorai (12)îndatoram (15)îndatorat (12)îndatorau (12)îndatorez (19)îndatorit (12)îndatorăm (15)îndeajuns (20)îndeasă-i (10)îndeasă-l (10)îndeasă-o (11)îndelunga (16)îndelunge (16)îndelungi (16)îndelungu (16)îndelungă (16)îndemnare (14)îndemnară (14)îndemnase (14)îndemnata (14)îndemnate (14)îndemnato (15)îndemnatu (14)îndemnată (14)îndemnași (14)îndemnați (14)îndemnu-i (13)îndemnule (14)îndemnuri (14)îndemnând (16)îndemnări (14)îndemânai (14)îndemânam (17)îndemânat (14)îndemânau (14)îndemânez (21)îndemânos (15)îndemânăm (17)îndemănos (15)îndeobște (16)îndeosebi (16)îndeplini (12)îndepărta (12)îndepărtă (12)îndesarea (11)îndesarăm (14)îndesasem (14)îndesat-o (11)îndesatei (11)îndesatul (11)îndesații (11)îndeseați (11)îndesește (11)îndesești (11)îndesindu (13)îndesirea (11)îndesireo (12)îndesirii (11)îndesirăm (14)îndesisem (14)îndesit-o (11)îndesitei (11)îndesitul (11)îndesiții (11)îndestula (11)îndestule (11)îndestuli (11)îndestulo (12)îndestulu (11)îndestulă (11)îndesându (13)îndesării (11)îndiguiai (16)îndiguiam (19)îndiguiau (16)îndiguind (18)îndiguire (16)îndiguiri (16)îndiguiră (16)îndiguise (16)îndiguita (16)îndiguite (16)îndiguito (17)îndiguitu (16)îndiguită (16)îndiguiși (16)îndiguiți (16)îndirjire (20)îndirjiri (20)îndocarea (12)îndocarăm (15)îndocasem (15)îndocasți (12)îndocat-o (12)îndocatei (12)îndocatul (12)îndocații (12)îndochare (19)îndocheze (26)îndochezi (26)îndochări (19)îndocându (14)îndocării (12)îndoiască (12)îndoielii (12)îndoiește (12)îndoiești (12)îndoind-o (14)îndoinței (12)îndoioasa (13)îndoioase (13)îndoioaso (14)îndoioasă (13)îndoiosul (13)îndoioșii (13)îndoirile (12)îndoirăți (12)îndoiseră (12)îndoiseși (12)îndoiseți (12)îndoitele (12)îndoitura (12)îndoituri (12)îndoituro (13)îndoitură (12)îndoiți-i (11)îndoiți-l (11)îndoiți-o (12)îndoliare (12)îndoliară (12)îndoliase (12)îndoliata (12)îndoliate (12)îndoliato (13)îndoliatu (12)îndoliată (12)îndoliază (19)îndoliași (12)îndoliați (12)îndoliere (12)îndolieri (12)îndolieze (19)îndoliezi (19)îndoliind (14)îndoparea (13)îndoparăm (16)îndopasem (16)îndopatei (13)îndopatul (13)îndopații (13)îndopării (13)îndosaria (12)îndosariă (12)îndoseați (12)îndosește (12)îndosești (12)îndosindu (14)îndosirea (12)îndosireo (13)îndosirii (12)îndosirăm (15)îndosisem (15)îndosit-o (12)îndositei (12)îndositul (12)îndosiții (12)îndreaptă (12)îndreptai (12)îndreptam (15)îndreptar (12)îndreptat (12)îndreptau (12)îndreptui (12)îndreptăm (15)îndrituia (11)îndrituii (11)îndrituim (14)îndrituit (11)îndrugare (16)îndrugară (16)îndrugase (16)îndrugata (16)îndrugate (16)îndrugato (17)îndrugatu (16)îndrugată (16)îndrugași (16)îndrugați (16)îndrugând (18)îndrugă-i (15)îndrugă-l (15)îndrugă-o (16)îndrugări (16)îndrumare (14)îndrumaru (14)îndrumară (14)îndrumase (14)îndrumata (14)îndrumate (14)îndrumato (15)îndrumatu (14)îndrumată (14)îndrumași (14)îndrumați (14)îndrumeze (21)îndrumezi (21)îndrumând (16)îndrumări (14)îndrăceai (11)îndrăceam (14)îndrăceau (11)îndrăcesc (11)îndrăcind (13)îndrăcire (11)îndrăciri (11)îndrăciră (11)îndrăcise (11)îndrăcita (11)îndrăcite (11)îndrăcito (12)îndrăcitu (11)îndrăcită (11)îndrăciși (11)îndrăciți (11)îndrăgeai (16)îndrăgeam (19)îndrăgeau (16)îndrăgesc (16)îndrăgind (18)îndrăgire (16)îndrăgiri (16)îndrăgiră (16)îndrăgise (16)îndrăgita (16)îndrăgite (16)îndrăgito (17)îndrăgitu (16)îndrăgită (16)îndrăgiși (16)îndrăgiți (16)îndrăznea (18)îndrăzneț (18)îndrăznii (18)îndrăznim (21)îndrăznit (18)înduioșai (12)înduioșam (15)înduioșat (12)înduioșau (12)înduioșez (19)înduioșit (12)înduioșăm (15)îndulceai (11)îndulceam (14)îndulceau (11)îndulcesc (11)îndulcind (13)îndulcire (11)îndulciri (11)îndulciră (11)îndulcise (11)îndulcita (11)îndulcite (11)îndulcito (12)îndulcitu (11)îndulcită (11)îndulciși (11)îndulciți (11)îndupleca (12)înduplece (12)îndupleci (12)înduplecă (12)îndurarea (11)îndurarăm (14)îndurasem (14)înduratei (11)înduratul (11)îndurații (11)îndurerai (11)îndureram (14)îndurerat (11)îndurerau (11)îndurerez (18)îndurerăm (14)îndurându (13)îndurării (11)îndurător (12)îndușmăni (14)îndârjeai (20)îndârjeam (23)îndârjeau (20)îndârjeli (20)îndârjesc (20)îndârjind (22)îndârjire (20)îndârjiri (20)îndârjiră (20)îndârjise (20)îndârjita (20)îndârjite (20)îndârjito (21)îndârjitu (20)îndârjită (20)îndârjiși (20)îndârjiți (20)îndărătul (11)îndătinai (11)îndătinam (14)îndătinat (11)îndătinau (11)îndătinez (18)îndătinăm (14)înecarăți (9)înecaseră (9)înecaseși (9)înecaseți (9)înecatele (9)înecați-i (8)înecați-l (8)înecați-o (9)înecurile (9)înecând-o (11)înecăcios (10)înecările (9)înecători (10)înecătoru (10)înegrește (14)înfeudare (14)înfeudară (14)înfeudase (14)înfeudata (14)înfeudate (14)înfeudato (15)înfeudatu (14)înfeudată (14)înfeudași (14)înfeudați (14)înfeudeze (21)înfeudezi (21)înfeudând (16)înfeudări (14)înfiarăți (12)înfiaseră (12)înfiaseși (12)înfiaseți (12)înfiatele (12)înfiază-l (18)înfiază-o (19)înfiați-i (11)înfiați-l (11)înfiați-o (12)înfierare (12)înfierară (12)înfierase (12)înfierata (12)înfierate (12)înfierato (13)înfieratu (12)înfierată (12)înfierași (12)înfierați (12)înfiereze (19)înfierezi (19)înfierile (12)înfierând (14)înfierări (12)înfietori (13)înfietoru (13)înfige-mi (19)înfige-mă (19)înfige-ne (16)înfige-ți (16)înfigeați (17)înfigerea (17)înfigerii (17)înfigându (19)înfigăreț (17)înfiind-o (14)înființai (12)înființam (15)înființat (12)înființau (12)înființez (19)înființăm (15)înfiletai (12)înfiletam (15)înfiletat (12)înfiletau (12)înfiletez (19)înfiletăm (15)înfiltrai (12)înfiltram (15)înfiltrat (12)înfiltrau (12)înfiltrez (19)înfiltrăm (15)înfiolare (13)înfiolară (13)înfiolase (13)înfiolași (13)înfiolați (13)înfioleze (20)înfiolezi (20)înfiolând (15)înfiolări (13)înfiorare (13)înfiorară (13)înfiorase (13)înfiorata (13)înfiorate (13)înfioratu (13)înfiorată (13)înfiorași (13)înfiorați (13)înfioreze (20)înfiorezi (20)înfiorând (15)înfiorări (13)înfipsese (13)înfiptele (13)înfiripai (13)înfiripam (16)înfiripat (13)înfiripau (13)înfiripez (20)înfiripăm (16)înfisesem (15)înflorare (13)înflorară (13)înflorase (13)înflorata (13)înflorate (13)înflorato (14)înfloratu (13)înflorată (13)înflorași (13)înflorați (13)înfloreai (13)înfloream (16)înfloreau (13)înfloresc (13)înfloreze (20)înflorezi (20)înflorind (15)înflorire (13)înfloriri (13)înfloriră (13)înflorise (13)înflorita (13)înflorite (13)înflorito (14)înfloritu (13)înflorită (13)înfloriși (13)înfloriți (13)înflorând (15)înflorări (13)înflăcăra (12)înflăcără (12)înfocarea (13)înfocarăm (16)înfocasem (16)înfocasți (13)înfocat-o (13)înfocatei (13)înfocatul (13)înfocații (13)înfochare (20)înfocheze (27)înfochezi (27)înfochări (20)înfocându (15)înfocării (13)înfofolea (17)înfofolii (17)înfofolim (20)înfofolit (17)înfoiarea (13)înfoiarăm (16)înfoiasem (16)înfoiat-o (13)înfoiatei (13)înfoiatul (13)înfoiații (13)înfoierea (13)înfoierii (13)înfoiindu (15)înfoind-o (15)înfomatei (16)înfomatul (16)înfomații (16)înfometai (16)înfometam (19)înfometat (16)înfometau (16)înfometez (23)înfometăm (19)înfricare (12)înfricata (12)înfricate (12)înfricato (13)înfricatu (12)înfricată (12)înfricați (12)înfricoșa (13)înfricoșă (13)înfricări (12)înfrigura (17)înfrigură (17)înfrumoșa (16)înfrumoșă (16)înfruntai (12)înfruntam (15)înfruntat (12)înfruntau (12)înfruntăm (15)înfrunzea (19)înfrunzii (19)înfrunzim (22)înfrunzit (19)înfruptat (13)înfrânare (12)înfrânară (12)înfrânase (12)înfrânata (12)înfrânate (12)înfrânato (13)înfrânatu (12)înfrânată (12)înfrânași (12)înfrânați (12)înfrâneze (19)înfrânezi (19)înfrângea (17)înfrângem (20)înfrânsei (12)înfrânt-o (12)înfrântei (12)înfrântul (12)înfrânând (14)înfrânări (12)înfrânții (12)înfrățeai (12)înfrățeam (15)înfrățeau (12)înfrățesc (12)înfrățind (14)înfrățire (12)înfrățiri (12)înfrățiră (12)înfrățise (12)înfrățita (12)înfrățite (12)înfrățito (13)înfrățitu (12)înfrățită (12)înfrățiși (12)înfrățiți (12)înfulecai (12)înfulecam (15)înfulecat (12)înfulecau (12)înfulecăm (15)înfulicat (12)înfumurai (15)înfumuram (18)înfumurat (15)înfumurau (15)înfumurez (22)înfumurăm (18)înfundare (14)înfundase (14)înfundata (14)înfundate (14)înfundato (15)înfundatu (14)înfundată (14)înfundați (14)înfundând (16)înfundări (14)înfuntară (12)înfuntase (12)înfuntași (12)înfuntați (12)înfuntând (14)înfuntă-i (11)înfuntă-l (11)înfuntă-o (12)înfurcare (12)înfurcară (12)înfurcase (12)înfurcata (12)înfurcate (12)înfurcato (13)înfurcatu (12)înfurcată (12)înfurcași (12)înfurcați (12)înfurcire (12)înfurciri (12)înfurcita (12)înfurcite (12)înfurcito (13)înfurcitu (12)înfurcită (12)înfurciți (12)înfurcând (14)înfurcă-i (11)înfurcă-l (11)înfurcă-o (12)înfurcări (12)înfuriase (12)înfuriata (12)înfuriate (12)înfuriato (13)înfuriatu (12)înfuriată (12)înfuriați (12)înfuriere (12)înfurieri (12)înfuriind (14)înfurnica (12)înfurnică (12)înfăptuia (13)înfăptuii (13)înfăptuim (16)înfăptuit (13)înfăsurau (12)înfășarea (12)înfășarăm (15)înfășasem (15)înfășatei (12)înfășatul (12)înfășații (12)înfășoare (13)înfășoară (13)înfășurai (12)înfășuram (15)înfășurat (12)înfășurăm (15)înfășându (14)înfășării (12)înfășăt-o (12)înfățarea (12)înfățarăm (15)înfățasem (15)înfățat-o (12)înfățatei (12)înfățatul (12)înfățații (12)înfățișai (12)înfățișam (15)înfățișat (12)înfățișau (12)înfățișez (19)înfățișăm (15)înfățoșat (13)înfățării (12)îngeamănă (17)îngemănai (17)îngemănam (20)îngemănat (17)îngemănau (17)îngemănez (24)îngemănăm (20)îngenunca (14)îngenuncă (14)îngerașii (14)îngerașul (14)îngereați (14)îngerelul (14)îngerescu (14)îngerește (14)îngerești (14)îngerilor (15)îngerindu (16)îngerirăm (17)îngerisem (17)îngerit-o (14)îngeritei (14)îngeritul (14)îngeriții (14)îngerului (14)înghemuia (24)înghemuii (24)înghemuim (27)înghemuit (24)înghesuia (21)înghesuie (21)înghesuim (24)înghesuit (21)înghețare (21)înghețară (21)înghețase (21)înghețata (21)înghețate (21)înghețato (22)înghețatu (21)înghețată (21)înghețați (21)înghețu-i (20)înghețule (21)înghețuri (21)înghețând (23)înghețări (21)înghimpat (25)înghioldi (24)înghionti (22)înghițeai (21)înghițeam (24)înghițeau (21)înghițind (23)înghițire (21)înghițiri (21)înghițiră (21)înghițise (21)înghițita (21)înghițite (21)înghițito (22)înghițitu (21)înghițită (21)înghițiși (21)înghițiți (21)înglobare (19)înglobară (19)înglobase (19)înglobata (19)înglobate (19)înglobato (20)înglobatu (19)înglobată (19)înglobași (19)înglobați (19)înglobeze (26)înglobezi (26)înglobând (21)înglobări (19)înglodare (17)înglodară (17)înglodase (17)înglodata (17)înglodate (17)înglodato (18)înglodatu (17)înglodată (17)înglodași (17)înglodați (17)înglodeze (24)înglodezi (24)înglodire (17)înglodiri (17)înglodita (17)înglodite (17)înglodito (18)îngloditu (17)înglodită (17)înglodiți (17)înglodând (19)înglodări (17)îngloteai (15)îngloteam (18)îngloteau (15)înglotesc (15)înglotind (17)înglotire (15)înglotiri (15)înglotiră (15)înglotise (15)înglotita (15)înglotite (15)înglotito (16)înglotitu (15)înglotită (15)înglotiși (15)înglotiți (15)îngreuiai (14)îngreuiam (17)îngreuiat (14)îngreuiau (14)îngreuiem (17)îngreuiez (21)îngreuind (16)îngreuiăm (17)îngreunai (14)îngreunam (17)îngreunat (14)îngreunau (14)îngreunez (21)îngreunăm (17)îngrețoșa (15)îngrețoșă (15)îngrijare (23)îngrijară (23)îngrijase (23)îngrijata (23)îngrijate (23)îngrijato (24)îngrijatu (23)îngrijată (23)îngrijași (23)îngrijați (23)îngrijeai (23)îngrijeam (26)îngrijeau (23)îngrijesc (23)îngrijeze (30)îngrijezi (30)îngrijind (25)îngrijire (23)îngrijiri (23)îngrijiră (23)îngrijise (23)îngrijita (23)îngrijite (23)îngrijito (24)îngrijitu (23)îngrijită (23)îngrijiși (23)îngrijiți (23)îngrijora (24)îngrijoră (24)îngrijând (25)îngrijări (23)îngropare (16)îngropară (16)îngropase (16)îngropata (16)îngropate (16)îngropato (17)îngropatu (16)îngropată (16)îngropași (16)îngropați (16)îngropând (18)îngropări (16)îngrozeai (22)îngrozeam (25)îngrozeau (22)îngrozesc (22)îngrozind (24)îngrozire (22)îngroziri (22)îngroziră (22)îngrozise (22)îngrozita (22)îngrozite (22)îngrozito (23)îngrozitu (22)îngrozită (22)îngroziși (22)îngroziți (22)îngroșare (15)îngroșase (15)îngroșata (15)îngroșate (15)îngroșato (16)îngroșatu (15)îngroșată (15)îngroșați (15)îngroșând (17)îngroșări (15)îngruzire (21)îngruziri (21)îngruzita (21)îngruzite (21)îngruzito (22)îngruzitu (21)îngruzită (21)îngruziți (21)îngrădeai (16)îngrădeam (19)îngrădeau (16)îngrădesc (16)îngrădind (18)îngrădire (16)îngrădiri (16)îngrădiră (16)îngrădise (16)îngrădita (16)îngrădite (16)îngrădito (17)îngrăditu (16)îngrădită (16)îngrădiși (16)îngrădiți (16)îngrămădi (19)îngrășare (14)îngrășase (14)îngrășata (14)îngrășate (14)îngrășato (15)îngrășatu (14)îngrășată (14)îngrășați (14)îngrășând (16)îngrășări (14)îngurgita (19)îngurgită (19)îngurluia (14)îngurluii (14)îngurluim (17)îngurluit (14)îngurzeai (21)îngurzeam (24)îngurzeau (21)îngurzesc (21)îngurzind (23)îngurzire (21)îngurziri (21)îngurziră (21)îngurzise (21)îngurzita (21)îngurzite (21)îngurzito (22)îngurzitu (21)îngurzită (21)îngurziși (21)îngurziți (21)îngustare (14)îngustară (14)îngustase (14)îngustata (14)îngustate (14)îngustato (15)îngustatu (14)îngustată (14)îngustași (14)îngustați (14)îngustele (14)îngusteze (21)îngustezi (21)îngustime (17)îngustimi (17)îngustând (16)îngustări (14)îngâmfare (20)îngâmfata (20)îngâmfate (20)îngâmfato (21)îngâmfatu (20)îngâmfată (20)îngâmfați (20)îngâmfări (20)îngânarea (14)îngânarăm (17)îngânasem (17)îngânat-o (14)îngânatei (14)îngânatul (14)îngânații (14)îngândura (16)îngândură (16)îngânându (16)îngână-le (13)îngână-mă (16)îngână-ne (13)îngână-te (13)îngânării (14)îngăduiai (16)îngăduiam (19)îngăduiau (16)îngăduind (18)îngăduire (16)îngăduiri (16)îngăduiră (16)îngăduise (16)îngăduita (16)îngăduite (16)îngăduito (17)îngăduitu (16)îngăduită (16)îngăduiși (16)îngăduiți (16)îngădurat (16)îngăimare (17)îngăimase (17)îngăimata (17)îngăimate (17)îngăimato (18)îngăimatu (17)îngăimată (17)îngăimați (17)îngăimeli (17)îngăimând (19)îngăimări (17)îngălarea (14)îngălarăm (17)îngălasem (17)îngălat-o (14)îngălatei (14)îngălatul (14)îngălații (14)îngălbeni (18)îngălează (21)îngălându (16)îngălării (14)înhamă-le (18)înhamă-mă (21)înhamă-ne (18)înhamă-te (18)înhumarea (19)înhumarăm (22)înhumasem (22)înhumat-o (19)înhumatei (19)înhumatul (19)înhumații (19)înhumează (26)înhumându (21)înhumării (19)înhăitare (16)înhăitară (16)înhăitase (16)înhăitata (16)înhăitate (16)înhăitato (17)înhăitatu (16)înhăitată (16)înhăitași (16)înhăitați (16)înhăiteze (23)înhăitezi (23)înhăitând (18)înhăitări (16)înhămarea (19)înhămarăm (22)înhămasem (22)înhămat-o (19)înhămatei (19)înhămatul (19)înhămații (19)înhămându (21)înhămării (19)înhățarea (16)înhățasem (19)înhățatei (16)înhățatul (16)înhățații (16)înhățându (18)înhățării (16)înierbare (13)înierbară (13)înierbase (13)înierbata (13)înierbate (13)înierbato (14)înierbatu (13)înierbată (13)înierbași (13)înierbați (13)înierbeze (20)înierbezi (20)înierbând (15)înierbări (13)înjghebai (34)înjghebam (37)înjghebat (34)înjghebau (34)înjghebez (41)înjghebăm (37)înjoseați (19)înjosește (19)înjosești (19)înjosindu (21)înjosirea (19)înjosireo (20)înjosirii (19)înjosirăm (22)înjosisem (22)înjosit-o (19)înjositei (19)înjositor (20)înjositul (19)înjosiții (19)înjugarea (23)înjugarăm (26)înjugasem (26)înjugat-o (23)înjugatei (23)înjugatul (23)înjugații (23)înjugându (25)înjugă-le (22)înjugă-mă (25)înjugă-ne (22)înjugă-te (22)înjugării (23)înjunghia (30)înjunghie (30)înjurarea (18)înjurarăm (21)înjurasem (21)înjurat-o (18)înjuratei (18)înjuratul (18)înjurații (18)înjurându (20)înjură-le (17)înjură-mă (20)înjură-ne (17)înjură-te (17)înjurării (18)înlemneai (12)înlemneam (15)înlemneau (12)înlemnesc (12)înlemnind (14)înlemnire (12)înlemniri (12)înlemniră (12)înlemnise (12)înlemnita (12)înlemnite (12)înlemnito (13)înlemnitu (12)înlemnită (12)înlemniși (12)înlemniți (12)înlesneai (9)înlesneam (12)înlesneau (9)înlesnesc (9)înlesnind (11)înlesnire (9)înlesniri (9)înlesniră (9)înlesnise (9)înlesnita (9)înlesnite (9)înlesnito (10)înlesnitu (9)înlesnită (9)înlesniși (9)înlesniți (9)înlocuiai (10)înlocuiam (13)înlocuiau (10)înlocuind (12)înlocuire (10)înlocuiri (10)înlocuiră (10)înlocuise (10)înlocuita (10)înlocuite (10)înlocuito (11)înlocuitu (10)înlocuită (10)înlocuiși (10)înlocuiți (10)înluminai (12)înluminam (15)înluminat (12)înluminau (12)înluminez (19)înluminăm (15)înlăcrima (12)înlăcrimă (12)înlănțuia (9)înlănțuie (9)înlănțuim (12)înlănțuit (9)înlăturai (9)înlăturam (12)înlăturat (9)înlăturau (9)înlăturăm (12)înlăuntru (9)înmiind-o (14)înmiirile (12)înmiiseră (12)înmiiseși (12)înmiiseți (12)înmiitele (12)înmindu-i (13)înmindu-l (13)înmiresma (15)înmiresmă (15)înmiserăm (15)înmiți-mă (14)înmiți-ne (11)înmiți-vă (14)înmlădiai (14)înmlădiam (17)înmlădiat (14)înmlădiau (14)înmlădiem (17)înmlădiez (21)înmlădios (15)înmlădiăm (17)înmoinare (13)înmoinata (13)înmoinate (13)înmoinato (14)înmoinatu (13)înmoinată (13)înmoinați (13)înmoinări (13)înmugurea (17)înmugurii (17)înmugurim (20)înmugurit (17)înmuiasem (15)înmuiatei (12)înmuiatul (12)înmuiații (12)înmuierea (12)înmuierii (12)înmuietor (13)înmuind-o (14)înmulțeai (12)înmulțeam (15)înmulțeau (12)înmulțesc (12)înmulțind (14)înmulțire (12)înmulțiri (12)înmulțiră (12)înmulțise (12)înmulțita (12)înmulțite (12)înmulțito (13)înmulțitu (12)înmulțită (12)înmulțiși (12)înmulțiți (12)înmurgeai (17)înmurgeam (20)înmurgeau (17)înmurgesc (17)înmurgind (19)înmurgire (17)înmurgiri (17)înmurgiră (17)înmurgise (17)înmurgita (17)înmurgite (17)înmurgito (18)înmurgitu (17)înmurgită (17)înmurgiși (17)înmurgiți (17)înmânarea (12)înmânarăm (15)înmânasem (15)înmânat-o (12)înmânatei (12)înmânatul (12)înmânații (12)înmânează (19)înmânându (14)înmânării (12)înmănunca (12)înmănuncă (12)înmănușat (12)înmărmuri (15)înnebunea (13)înnebunii (13)înnebunim (16)înnebunit (13)înnegreai (14)înnegream (17)înnegreau (14)înnegreli (14)înnegresc (14)înnegrind (16)înnegrire (14)înnegriri (14)înnegriră (14)înnegrise (14)înnegrita (14)înnegrite (14)înnegrito (15)înnegritu (14)înnegrită (14)înnegriși (14)înnegriți (14)înnegurai (14)înneguram (17)înnegurat (14)înnegurau (14)înnegurez (21)înnegurăm (17)înnemurea (12)înnemurii (12)înnemurim (15)înnemurit (12)înnisipat (10)înnobilai (14)înnobilam (17)înnobilat (14)înnobilau (14)înnobilez (21)înnobilăm (17)înnodarea (12)înnodarăm (15)înnodasem (15)înnodatei (12)înnodatul (12)înnodații (12)înnodându (14)înnodării (12)înnoiască (10)înnoiește (10)înnoiești (10)înnoind-o (12)înnoirile (10)înnoirăți (10)înnoiseră (10)înnoiseși (10)înnoiseți (10)înnoitele (10)înnoitori (11)înnoitoru (11)înnoiți-i (9)înnoiți-l (9)înnoiți-o (10)înnomolit (14)înnoptare (11)înnoptară (11)înnoptase (11)înnoptata (11)înnoptate (11)înnoptato (12)înnoptatu (11)înnoptată (11)înnoptași (11)înnoptați (11)înnopteze (18)înnoptezi (18)înnoptând (13)înnoptări (11)înnorarea (10)înnorarăm (13)înnorasem (13)înnorat-o (10)înnoratei (10)înnoratul (10)înnorații (10)înnorează (17)înnoroiai (11)înnoroiam (14)înnoroiat (11)înnoroiau (11)înnoroind (13)înnoroire (11)înnoroiri (11)înnoroiră (11)înnoroise (11)înnoroita (11)înnoroite (11)înnoroito (12)înnoroitu (11)înnoroită (11)înnoroiși (11)înnoroiți (11)înnorându (12)înnorării (10)înnourare (10)înnourata (10)înnourate (10)înnourato (11)înnouratu (10)înnourată (10)înnourați (10)înnourări (10)înnăbușea (13)înnăbușii (13)înnăbușim (16)înnăbușit (13)înnădeați (11)înnădește (11)înnădești (11)înnădindu (13)înnădirea (11)înnădireo (12)înnădirii (11)înnădirăm (14)înnădisem (14)înnădit-o (11)înnăditei (11)înnăditul (11)înnădiții (11)înnădușit (11)înnămețit (12)înnămolea (13)înnămolii (13)înnămolim (16)înnămolit (13)înnărăvea (12)înnărăvii (12)înnărăvim (15)înnărăvit (12)înnăscuta (9)înnăscute (9)înnăscuto (10)înnăscutu (9)înnăscută (9)înnăscuți (9)înoculare (10)înoculata (10)înoculate (10)înoculato (11)înoculatu (10)înoculată (10)înoculați (10)înoculări (10)înotarăți (10)înotaseră (10)înotaseși (10)înotaseți (10)înotatele (10)înotatu-i (9)înotatule (10)înotând-o (12)înotările (10)înotători (11)înotătoru (11)înotătura (10)înotături (10)înotăturo (11)înotătură (10)înrobeați (14)înrobește (14)înrobești (14)înrobindu (16)înrobirea (14)înrobireo (15)înrobirii (14)înrobirăm (17)înrobisem (17)înrobit-o (14)înrobitei (14)înrobitor (15)înrobitul (14)înrobiții (14)înrolarea (10)înrolarăm (13)înrolasem (13)înrolat-o (10)înrolatei (10)înrolatul (10)înrolații (10)înrolează (17)înrolându (12)înrolării (10)înrourare (10)înrourase (10)înrourata (10)înrourate (10)înrourato (11)înrouratu (10)înrourată (10)înrourați (10)înrourând (12)înrourări (10)înroșeați (10)înroșește (10)înroșești (10)înroșindu (12)înroșirea (10)înroșireo (11)înroșirii (10)înroșirăm (13)înroșisem (13)înroșit-o (10)înroșitei (10)înroșitul (10)înroșiții (10)înrudeați (11)înrudește (11)înrudești (11)înrudindu (13)înrudirea (11)înrudireo (12)înrudirii (11)înrudirăm (14)înrudisem (14)înrudit-o (11)înruditei (11)înruditul (11)înrudiții (11)înrâureai (9)înrâuream (12)înrâureau (9)înrâuresc (9)înrâurind (11)înrâurire (9)înrâuriri (9)înrâuriră (9)înrâurise (9)înrâurita (9)înrâurite (9)înrâurito (10)înrâuritu (9)înrâurită (9)înrâuriși (9)înrâuriți (9)înrăiască (9)înrăiește (9)înrăiești (9)înrăind-o (11)înrăirile (9)înrăirăți (9)înrăiseră (9)înrăiseși (9)înrăiseți (9)înrăitele (9)înrăiți-i (8)înrăiți-l (8)înrăiți-o (9)înrămarea (12)înrămarăm (15)înrămasem (15)înrămat-o (12)înrămatei (12)înrămatul (12)înrămații (12)înrămează (19)înrămându (14)înrămării (12)înrăutăți (9)înscenare (9)înscenară (9)înscenase (9)înscenata (9)înscenate (9)înscenato (10)înscenatu (9)înscenată (9)înscenași (9)înscenați (9)însceneze (16)înscenezi (16)înscenând (11)înscenări (9)înscriați (9)înscriere (9)înscrieri (9)înscrieți (9)înscriind (11)înscrisei (9)înscrisul (9)înscrișii (9)înscăunai (9)înscăunam (12)înscăunat (9)înscăunau (9)înscăunez (16)înscăunăm (12)înseilare (9)înseilară (9)înseilase (9)înseilata (9)înseilate (9)înseilato (10)înseilatu (9)înseilată (9)înseilași (9)înseilați (9)înseileze (16)înseilezi (16)înseilând (11)înseilări (9)însemnare (12)însemnară (12)însemnase (12)însemnata (12)însemnate (12)însemnato (13)însemnatu (12)însemnată (12)însemnași (12)însemnați (12)însemnele (12)însemneze (19)însemnezi (19)însemnu-i (11)însemnule (12)însemnând (14)însemnări (12)înseninai (9)înseninam (12)înseninat (9)înseninau (9)înseninez (16)înseninăm (12)înserarea (9)înserarăm (12)înserasem (12)înserat-o (9)înseratei (9)înseratul (9)înserații (9)înserează (16)înseriare (9)înseriară (9)înseriase (9)înseriata (9)înseriate (9)înseriato (10)înseriatu (9)înseriată (9)înseriază (16)înseriași (9)înseriați (9)înseriere (9)înserieri (9)înserieze (16)înseriezi (16)înseriind (11)înserându (11)înserării (9)însetarea (9)însetarăm (12)însetasem (12)însetat-o (9)însetatei (9)însetatul (9)însetații (9)însetează (16)însetoșai (10)însetoșam (13)însetoșat (10)însetoșau (10)însetoșez (17)însetoșăm (13)însetându (11)însetării (9)însilozai (17)însilozam (20)însilozat (17)însilozau (17)însilozez (24)însilozăm (20)însingura (14)însingură (14)însoară-i (9)însoară-l (9)însoară-o (10)însoreați (10)însorește (10)însorești (10)însorindu (12)însorirea (10)însorireo (11)însoririi (10)însorirăm (13)însorisem (13)însorit-o (10)însoritei (10)însoritul (10)însoriții (10)însoțeați (10)însoțește (10)însoțești (10)însoțindu (12)însoțirea (10)însoțireo (11)însoțirii (10)însoțirăm (13)însoțisem (13)însoțit-o (10)însoțitei (10)însoțitor (11)însoțitul (10)însoțiții (10)înspicare (10)înspicară (10)înspicase (10)înspicata (10)înspicate (10)înspicato (11)înspicatu (10)înspicată (10)înspicași (10)înspicați (10)înspicând (12)înspică-i (9)înspică-l (9)înspică-o (10)înspicări (10)înspițare (10)înspițară (10)înspițase (10)înspițata (10)înspițate (10)înspițato (11)înspițatu (10)înspițată (10)înspițași (10)înspițați (10)înspițeze (17)înspițezi (17)înspițând (12)înspițări (10)înspumare (13)înspumară (13)înspumase (13)înspumata (13)înspumate (13)înspumato (14)înspumatu (13)înspumată (13)înspumași (13)înspumați (13)înspumega (18)înspumege (18)înspumegi (18)înspumegă (18)înspumeze (20)înspumezi (20)înspumând (15)înspumări (13)înstelare (9)înstelase (9)înstelata (9)înstelate (9)înstelato (10)înstelatu (9)înstelată (9)înstelați (9)înstelând (11)înstelări (9)înstreină (9)înstrunai (9)înstrunam (12)înstrunat (9)înstrunau (9)înstrunez (16)înstrunăm (12)înstrăina (9)înstrăină (9)înstăpâni (10)înstăreai (9)înstăream (12)înstăreau (9)înstăresc (9)înstărind (11)înstărire (9)înstăriri (9)înstăriră (9)înstărise (9)înstărita (9)înstărite (9)înstărito (10)înstăritu (9)înstărită (9)înstăriși (9)înstăriți (9)însufleți (12)însumarea (12)însumarăm (15)însumasem (15)însumat-o (12)însumatei (12)însumativ (15)însumatul (12)însumații (12)însumează (19)însumându (14)însumării (12)însurarea (9)însurarăm (12)însurasem (12)însurat-o (9)însuratei (9)însuratul (9)însurații (9)însureați (9)însurește (9)însurești (9)însurindu (11)însurirăm (12)însurisem (12)însurit-o (9)însurându (11)însurării (9)însurăței (9)însurățel (9)însurăția (9)însurăție (9)însurății (9)însuteați (9)însutește (9)însutești (9)însutindu (11)însutirea (9)însutireo (10)însutirii (9)însutirăm (12)însutisem (12)însutit-o (9)însutitei (9)însutitul (9)însutiții (9)însușeați (9)însușește (9)însușești (9)însușindu (11)însușirea (9)însușireo (10)însușirii (9)însușirăm (12)însușisem (12)însușit-o (9)însușitei (9)însușitul (9)însușiții (9)însâmbrai (16)însâmbram (19)însâmbrat (16)însâmbrau (16)însâmbrez (23)însâmbrăm (19)însângera (14)însângeră (14)însăcuita (9)însăcuite (9)însăcuito (10)însăcuitu (9)însăcuită (9)însăcuiți (9)însăilare (9)însăilară (9)însăilase (9)însăilata (9)însăilate (9)însăilato (10)însăilatu (9)însăilată (9)însăilași (9)însăilați (9)însăileze (16)însăilezi (16)însăilând (11)însăilări (9)însămânța (12)însămânță (12)însăngera (14)însăngeră (14)însărcina (9)însărcină (9)însăxănat (18)întemeiai (12)întemeiam (15)întemeiat (12)întemeiau (12)întemeiem (15)întemeiez (19)întemeind (14)întemeiăm (15)întemnița (12)întemniță (12)întețeați (9)întețește (9)întețești (9)întețindu (11)întețirea (9)întețireo (10)întețirii (9)întețirăm (12)întețisem (12)întețit-o (9)întețitei (9)întețitul (9)întețiții (9)întinarea (9)întinarăm (12)întinasem (12)întinat-o (9)întinatei (9)întinatul (9)întinații (9)întinde-i (10)întinde-l (10)întinde-o (11)întindeai (11)întindeam (14)întindeau (11)întindere (11)întinderi (11)întindeți (11)întinează (16)întinerea (9)întinerii (9)întinerim (12)întinerit (9)întinge-i (13)întinge-l (13)întinge-o (14)întingeai (14)întingeam (17)întingeau (14)întingeți (14)întingând (16)întinsele (9)întinseră (9)întinsese (9)întinseși (9)întinsu-i (8)întinsule (9)întinsura (9)întinsuri (9)întinsuro (10)întinsură (9)întinzând (18)întinându (11)întinării (9)întipărea (10)întipării (10)întipărim (13)întipărit (10)întitulat (9)întoarcem (13)întoarsei (10)întocmeai (13)întocmeam (16)întocmeau (13)întocmesc (13)întocmind (15)întocmire (13)întocmiri (13)întocmiră (13)întocmise (13)întocmita (13)întocmite (13)întocmito (14)întocmitu (13)întocmită (13)întocmiși (13)întocmiți (13)întomnare (13)întomnase (13)întomnata (13)întomnate (13)întomnato (14)întomnatu (13)întomnată (13)întomnați (13)întomnând (15)întomnări (13)întonarea (10)întonatei (10)întonatul (10)întonații (10)întonării (10)întorceai (10)întorceam (13)întorceau (10)întorcând (12)întorsele (10)întorsese (10)întorseși (10)întorsu-i (9)întorsule (10)întorsura (10)întorsuri (10)întorsuro (11)întorsură (10)întortoca (11)întortocă (11)într-ales (8)într-alta (8)într-alte (8)într-alto (9)într-altă (8)într-atât (8)într-unul (8)întraripa (10)întraripă (10)întrarmai (12)întrarmam (15)întrarmat (12)întrarmau (12)întrarmez (19)întrarmăm (15)întraseți (9)întratele (9)întraurea (9)întraurii (9)întraurim (12)întraurit (9)întrebare (13)întrebară (13)întrebase (13)întrebata (13)întrebate (13)întrebato (14)întrebatu (13)întrebată (13)întrebași (13)întrebați (13)întrebând (15)întrebări (13)întrece-i (8)întrece-l (8)întrece-o (9)întreceai (9)întreceam (12)întreceau (9)întrecere (9)întreceri (9)întreceți (9)întrecură (9)întrecuse (9)întrecuta (9)întrecute (9)întrecutu (9)întrecută (9)întrecuși (9)întrecuți (9)întrecând (11)întrefier (12)întregeai (14)întregeam (17)întregeau (14)întregele (14)întregesc (14)întregile (14)întregime (17)întregimi (17)întregind (16)întregire (14)întregiri (14)întregiră (14)întregise (14)întregita (14)întregite (14)întregito (15)întregitu (14)întregită (14)întregiși (14)întregiți (14)întregolu (15)întregu-i (13)întregule (14)întreguța (14)întreguțe (14)întreguți (14)întreguțo (15)întreguțu (14)întreguță (14)întreiați (9)întreiesc (9)întreindu (11)întreirea (9)întreireo (10)întreirii (9)întreirăm (12)întreisem (12)întreit-o (9)întreitei (9)întreitul (9)întreiții (9)întremare (12)întremară (12)întremase (12)întremata (12)întremate (12)întremato (13)întrematu (12)întremată (12)întremași (12)întremați (12)întremeze (19)întremezi (19)întremând (14)întremări (12)întrepida (12)întrepide (12)întrepido (13)întrepidu (12)întrepidă (12)întrepizi (17)întrerupe (10)întrerupi (10)întrerupt (10)întrerupă (10)întretaie (9)întretăia (9)întrevadă (14)întrevază (19)întrevede (14)întrevezi (19)întrevăzu (19)întrezări (16)întrețese (9)întreține (9)întreținu (9)întrețină (9)întristai (9)întristam (12)întristat (9)întristau (9)întristez (16)întristăm (12)întroieni (10)întronare (10)întronară (10)întronase (10)întronata (10)întronate (10)întronato (11)întronatu (10)întronată (10)întronași (10)întronați (10)întroneze (17)întronezi (17)întronând (12)întronări (10)întruneai (9)întruneam (12)întruneau (9)întrunesc (9)întrunind (11)întrunire (9)întruniri (9)întruniră (9)întrunise (9)întrunita (9)întrunite (9)întrunito (10)întrunitu (9)întrunită (9)întruniși (9)întruniți (9)întrupare (10)întrupară (10)întrupase (10)întrupata (10)întrupate (10)întrupato (11)întrupatu (10)întrupată (10)întrupași (10)întrupați (10)întrupeze (17)întrupezi (17)întrupând (12)întrupări (10)întrările (9)întunecai (9)întunecam (12)întunecat (9)întunecau (9)întunecos (10)întunecăm (12)întunerec (9)întuneric (9)înturnare (9)înturnata (9)înturnate (9)înturnato (10)înturnatu (9)înturnată (9)înturnați (9)înturnări (9)întâietor (10)întâiului (9)întâlneai (9)întâlneam (12)întâlneau (9)întâlnesc (9)întâlnind (11)întâlnire (9)întâlniri (9)întâlniră (9)întâlnise (9)întâlnita (9)întâlnite (9)întâlnito (10)întâlnitu (9)întâlnită (9)întâlniși (9)întâlnișu (9)întâlniți (9)întâmpina (13)întâmpine (13)întâmpini (13)întâmpină (13)întâmplat (13)întâmplau (13)întârtare (9)întârtata (9)întârtate (9)întârtato (10)întârtatu (9)întârtată (9)întârtați (9)întârtări (9)întârzi-o (16)întârziai (16)întârziam (19)întârziat (16)întârziau (16)întârziem (19)întârziăm (19)întăreați (9)întărește (9)întărești (9)întărindu (11)întărirea (9)întărireo (10)întăririi (9)întărirăm (12)întărisem (12)întărit-o (9)întăritei (9)întăritor (10)întăritul (9)întăriții (9)întărnița (9)întărniță (9)întărtare (9)întărtata (9)întărtate (9)întărtato (10)întărtatu (9)întărtată (9)întărtați (9)întărtări (9)întărâtai (9)întărâtam (12)întărâtat (9)întărâtau (9)întărâtăm (12)învață-le (11)învață-mă (14)învață-ne (11)învață-te (11)învecheai (19)învecheam (22)învecheau (19)învechesc (19)învechind (21)învechire (19)învechiri (19)învechiră (19)învechise (19)învechita (19)învechite (19)învechito (20)învechitu (19)învechită (19)învechiși (19)învechiți (19)învecinai (12)învecinam (15)învecinat (12)învecinau (12)învecinez (19)învecinăm (15)învederai (14)învederam (17)învederat (14)învederau (14)învederez (21)învederăm (17)învegarăm (20)învegasem (20)învegat-o (17)înveghare (24)învegheze (31)înveghezi (31)înveghări (24)învegându (19)înveleați (12)învelește (12)învelești (12)învelindu (14)învelirea (12)învelireo (13)învelirii (12)învelirăm (15)învelisem (15)învelit-o (12)învelitei (12)învelitul (12)învelișul (12)înveliții (12)înveninai (12)înveninam (15)înveninat (12)înveninau (12)înveninez (19)înveninăm (15)învergare (17)învergata (17)învergate (17)învergato (18)învergatu (17)învergată (17)învergați (17)învergări (17)înverzeai (19)înverzeam (22)înverzeau (19)înverzesc (19)înverzind (21)înverzire (19)înverziri (19)înverziră (19)înverzise (19)înverzita (19)înverzite (19)înverzito (20)înverzitu (19)înverzită (19)înverziși (19)înverziți (19)înverșuna (12)înverșună (12)înveselea (12)înveselii (12)înveselim (15)înveselit (12)învesteai (12)învesteam (15)învesteau (12)învestesc (12)învestind (14)învestire (12)învestiri (12)învestiră (12)învestise (12)învestita (12)învestite (12)învestito (13)învestitu (12)învestită (12)învestiși (12)învestiți (12)înveterat (12)înveșnici (12)învește-i (11)învește-l (11)învește-o (12)înviarăți (12)înviaseră (12)înviaseși (12)înviaseți (12)înviatele (12)învierile (12)învietori (13)învietoru (13)înviforat (16)înviforit (16)învigorai (18)învigoram (21)învigorat (18)învigorau (18)învigorez (25)învigorăm (21)înviind-o (14)învindu-i (13)învindu-l (13)învinețea (12)învineții (12)învinețim (15)învinețit (12)învinge-i (16)învinge-l (16)învinge-o (17)învingeai (17)învingeam (20)învingeau (17)învingere (17)învingeri (17)învingeți (17)învingând (19)învinoșat (13)învinsele (12)învinseră (12)învinsese (12)învinseși (12)învinuiai (12)învinuiam (15)învinuiau (12)învinuind (14)învinuire (12)învinuiri (12)învinuiră (12)învinuise (12)învinuita (12)învinuite (12)învinuito (13)învinuitu (12)învinuită (12)învinuiși (12)învinuiți (12)înviorare (13)înviorară (13)înviorase (13)înviorata (13)înviorate (13)înviorato (14)învioratu (13)înviorată (13)înviorași (13)înviorați (13)învioreze (20)înviorezi (20)înviorând (15)înviorări (13)învioșare (13)învioșară (13)învioșase (13)învioșata (13)învioșate (13)învioșato (14)învioșatu (13)învioșată (13)învioșași (13)învioșați (13)învioșeze (20)învioșezi (20)învioșând (15)învioșări (13)înviserăm (15)învitelor (13)învitului (12)înviți-mă (14)înviți-ne (11)înviți-vă (14)înviților (13)învoiască (13)învoielii (13)învoiește (13)învoiești (13)învoind-o (15)învoinici (13)învoioșai (14)învoioșam (17)învoioșat (14)învoioșau (14)învoioșez (21)învoioșăm (17)învoirile (13)învoirăți (13)învoiseră (13)învoiseși (13)învoiseți (13)învoitele (13)învoiți-i (12)învoiți-l (12)învoiți-o (13)învolatei (13)învolatul (13)învolații (13)învolbura (17)învoltare (13)învoltară (13)învoltase (13)învoltata (13)învoltate (13)învoltato (14)învoltatu (13)învoltată (13)învoltași (13)învoltați (13)învoltele (13)învolteze (20)învoltezi (20)învoltu-i (12)învoltule (13)învoltând (15)învoltări (13)învrâstat (12)învrăjbea (25)învrăjbii (25)învrăjbim (28)învrăjbit (25)învâltori (13)învâlvoră (16)învârstai (12)învârstam (15)învârstat (12)învârstau (12)învârstez (19)învârstăm (15)învârteai (12)învârteam (15)învârteau (12)învârteji (21)învârteli (12)învârtesc (12)învârtind (14)învârtire (12)învârtiri (12)învârtiră (12)învârtise (12)învârtita (12)învârtite (12)învârtito (13)învârtitu (12)învârtită (12)învârtiși (12)învârtiți (12)învârtoșa (13)învârtoșă (13)învălmăși (15)învăluiai (12)învăluiam (15)învăluiau (12)învăluind (14)învăluire (12)învăluiri (12)învăluiră (12)învăluise (12)învăluita (12)învăluite (12)învăluito (13)învăluitu (12)învăluită (12)învăluiși (12)învăluiți (12)învălurai (12)învăluram (15)învălurat (12)învălurau (12)învălurez (19)învălurit (12)învălurăm (15)învăpăiai (13)învăpăiam (16)învăpăiat (13)învăpăiau (13)învăpăiez (20)învăpăiăm (16)învăscuta (12)învăscute (12)învăscuto (13)învăscutu (12)învăscută (12)învăscuți (12)învățarea (12)învățarăm (15)învățasem (15)învățat-o (12)învățatei (12)învățatul (12)învățații (12)învățului (12)învățându (14)învățăcea (12)învățăcei (12)învățăcel (12)învățării (12)învățător (13)înzeceați (16)înzecește (16)înzecești (16)înzecindu (18)înzecirea (16)înzecireo (17)înzecirii (16)înzecirăm (19)înzecisem (19)înzecit-o (16)înzecitei (16)înzecitul (16)înzeciții (16)înzeitele (16)înzestrai (16)înzestram (19)înzestrat (16)înzestrau (16)înzestrez (23)înzestrăm (19)înzeuatei (16)înzeuatul (16)înzeuații (16)înzideați (18)înzidește (18)înzidești (18)înzidindu (20)înzidirea (18)înzidireo (19)înzidirii (18)înzidirăm (21)înzidisem (21)înzidit-o (18)înziditei (18)înziditul (18)înzidiții (18)înzileați (16)înzilește (16)înzilești (16)înzilindu (18)înzilirea (16)înzilireo (17)înzilirii (16)înzilirăm (19)înzilisem (19)înzilit-o (16)înzilitei (16)înzilitul (16)înziliții (16)înzorzona (25)înzorzonă (25)înzăbălai (20)înzăbălam (23)înzăbălat (20)înzăbălau (20)înzăbălez (27)înzăbălăm (23)înzăpezea (24)înzăpezii (24)înzăpezim (27)înzăpezit (24)înzăpușea (17)înzăpușii (17)înzăpușim (20)înzăpușit (17)înzăuarea (16)înzăuarăm (19)înzăuasem (19)înzăuat-o (16)înzăuatei (16)înzăuatul (16)înzăuații (16)înzăuează (23)înzăuându (18)înzăuării (16)înzăvorai (20)înzăvoram (23)înzăvorau (20)înzăvorâi (20)înzăvorâm (23)înzăvorât (20)înăbușeai (13)înăbușeam (16)înăbușeau (13)înăbușeli (13)înăbușesc (13)înăbușind (15)înăbușire (13)înăbușiri (13)înăbușiră (13)înăbușise (13)înăbușita (13)înăbușite (13)înăbușito (14)înăbușitu (13)înăbușită (13)înăbușiși (13)înăbușiți (13)înăclăiai (9)înăclăiam (12)înăclăiau (9)înăclăind (11)înăclăire (9)înăclăiri (9)înăclăiră (9)înăclăise (9)înăclăita (9)înăclăite (9)înăclăito (10)înăclăitu (9)înăclăită (9)înăclăiși (9)înăclăiți (9)înăcreala (9)înăcrealo (10)înăcreală (9)înăcreați (9)înăcrelii (9)înăcrește (9)înăcrești (9)înăcrindu (11)înăcrirea (9)înăcrireo (10)înăcririi (9)înăcrirăm (12)înăcrisem (12)înăcrit-o (9)înăcritei (9)înăcritul (9)înăcriții (9)înădușeai (11)înădușeam (14)înădușeau (11)înădușeli (11)înădușesc (11)înădușind (13)înădușire (11)înădușiri (11)înădușiră (11)înădușise (11)înădușita (11)înădușite (11)înădușito (12)înădușitu (11)înădușită (11)înădușiși (11)înădușiți (11)înălbeala (13)înălbealo (14)înălbeală (13)înălbeați (13)înălbelii (13)înălbește (13)înălbești (13)înălbindu (15)înălbirea (13)înălbireo (14)înălbirii (13)înălbirăm (16)înălbisem (16)înălbit-o (13)înălbitei (13)înălbitul (13)înălbiții (13)înălticei (9)înălticel (9)înăltișor (10)înăltuței (9)înăltuții (9)înăltuțul (9)înălțarea (9)înălțarăm (12)înălțasem (12)înălțat-o (9)înălțatei (9)înălțatul (9)înălțații (9)înălțimea (12)înălțimeo (13)înălțimii (12)înălțându (11)înălțării (9)înălțător (10)înăspreai (10)înăspream (13)înăspreau (10)înăspresc (10)înăsprind (12)înăsprire (10)înăspriri (10)înăspriră (10)înăsprise (10)înăsprita (10)înăsprite (10)înăsprito (11)înăspritu (10)înăsprită (10)înăspriși (10)înăspriți (10)înăuntrul (9)înșeală-i (8)înșeală-l (8)înșeală-o (9)înșelarea (9)înșelarăm (12)înșelasem (12)înșelat-o (9)înșelatei (9)înșelatul (9)înșelații (9)înșelându (11)înșelării (9)înșelător (10)înșesitei (9)înșesitul (9)înșesiții (9)înșeuarea (9)înșeuarăm (12)înșeuasem (12)înșeuat-o (9)înșeuatei (9)înșeuatul (9)înșeuații (9)înșeuează (16)înșeuându (11)înșeuării (9)înșfacă-i (11)înșfacă-l (11)înșfacă-o (12)înșfăcare (12)înșfăcară (12)înșfăcase (12)înșfăcata (12)înșfăcate (12)înșfăcato (13)înșfăcatu (12)înșfăcată (12)înșfăcași (12)înșfăcați (12)înșfăcând (14)înșfăcări (12)înșirarea (9)înșirasem (12)înșiratei (9)înșiratul (9)înșirații (9)înșiruiai (9)înșiruiam (12)înșiruiau (9)înșiruind (11)înșiruire (9)înșiruiri (9)înșiruise (9)înșiruita (9)înșiruite (9)înșiruito (10)înșiruitu (9)înșiruită (9)înșiruiți (9)înșirându (11)înșirării (9)înștiința (9)înștiință (9)înșurubai (13)înșurubam (16)înșurubat (13)înșurubau (13)înșurubez (20)înșurubăm (16)înțeleagă (14)înțeleasa (9)înțeleasă (9)înțelegea (14)înțelegem (17)înțelenea (9)înțelenii (9)înțelenim (12)înțelenit (9)înțelepta (10)înțelepte (10)înțelepto (11)înțeleptu (10)înțeleptă (10)înțelepți (10)înțeles-o (9)înțelesei (9)înțelesul (9)înțeleșii (9)înțeparea (10)înțeparăm (13)înțepasem (13)înțepatei (10)înțepatul (10)înțepații (10)înțepenea (10)înțepenii (10)înțepenim (13)înțepenit (10)înțepoasa (11)înțepoase (11)înțepoaso (12)înțepoasă (11)înțeposul (11)înțepoșii (11)înțepușai (10)înțepușam (13)înțepușat (10)înțepușau (10)înțepușez (17)înțepușăm (13)înțepându (12)înțepării (10)înțepător (11)înțesarea (9)înțesatei (9)înțesatul (9)înțesații (9)înțesează (16)înțestata (9)înțestate (9)înțestatu (9)înțestată (9)înțestați (9)înțesării (9)înțiglata (14)înțiglate (14)înțiglatu (14)înțiglată (14)înțiglați (14)înținarea (9)înținarăm (12)înținasem (12)înținat-o (9)înținatei (9)înținatul (9)înținații (9)înținează (16)înținându (11)înținării (9)înțoleați (10)înțolește (10)înțolești (10)înțolindu (12)înțolirea (10)înțolireo (11)înțolirii (10)înțolirăm (13)înțolisem (13)înțolit-o (10)înțolitei (10)înțolitul (10)înțoliții (10)înțoponat (12)înțoțonai (11)înțoțonam (14)înțoțonat (11)înțoțonau (11)înțoțonez (18)înțoțonăm (14)înțurțură (9)înțărcare (9)înțărcară (9)înțărcase (9)înțărcata (9)înțărcate (9)înțărcato (10)înțărcatu (9)înțărcată (9)înțărcași (9)înțărcați (9)înțărcuia (9)înțărcuii (9)înțărcuim (12)înțărcuit (9)înțărcând (11)înțărcă-i (8)înțărcă-l (8)înțărcă-o (9)înțărcări (9)îracanu-i (8)îracanule (9)