Din literele n, e, d, u, r, u, i, t, u, l, u, i poți aranja următoarele cuvinte:

12- Cuvinte din litere  (2)

neduruitului (14)reunduitului (14)

11- Cuvinte din litere  (4)

nedurutului (13)neruditului (13)neuruitului (11)reunditului (13)

10- Cuvinte din litere  (11)

duruitului (12)eruditului (12)interludiu (12)neduruitul (12)relutuindu (12)reunduitul (12)reunitului (10)rindeluitu (12)ruteniului (10)unduitului (12)uterinului (10)

9- Cuvinte din litere  (27)

diurnului (11)duritului (11)duruitule (11)durutului (11)inertului (9)interului (9)neduruitu (11)nedurutul (11)neruditul (11)neurluitu (9)neuruitul (9)neutrului (9)relutuind (11)retiuindu (11)retulindu (11)reuluindu (11)reunditul (11)reunduitu (11)rindeluit (11)ruditului (11)trendului (11)triluindu (11)turneului (9)unditului (11)unduirile (11)urnitului (9)uruitului (9)

8- Cuvinte din litere  (63)

dineului (10)dintelui (10)diurnule (10)dritului (10)duetului (10)duritule (10)duruitei (10)duruitul (10)durutule (10)editului (10)eruditul (10)ineditul (10)iudeului (10)lutuindu (10)neduruit (10)nedurutu (10)neiuitul (8)neruditu (10)neuluitu (8)neurluit (8)neuruitu (8)niturile (8)nudurile (10)rediului (10)reiuitul (8)relutuii (8)reniului (8)renutuii (8)retiuind (10)retulind (10)reuluind (10)reuluitu (8)reunditu (10)reunduii (10)reunduit (10)reunitul (8)rindelui (10)ruinului (8)rundului (10)ruteniul (8)ternului (8)trenului (8)trieniul (8)triluind (10)tunderii (10)tuneluri (8)tunurile (8)turnului (8)turuieli (8)turuindu (10)uietului (8)uleiindu (10)undirile (10)unditule (10)unduitei (10)unduitul (10)uneltiri (8)unitului (8)unturile (8)urluindu (10)urluitei (8)uterinul (8)uterului (8)

7- Cuvinte din litere  (123)

dineuri (9)diurnei (9)diurnul (9)dritule (9)dueluri (9)durinei (9)duritul (9)duruite (9)duruitu (9)durului (9)durutei (9)durutul (9)edituri (9)eruditu (9)iedului (9)ierului (7)indiule (9)indultu (9)ineditu (9)inertul (7)interul (7)intuire (7)inuitul (7)inutile (7)inutilu (7)iutelui (7)lieduri (9)luntrei (7)luntrii (7)lunurii (7)lutieri (7)lutieru (7)lutuind (9)lutuire (7)lutuiri (7)nedurut (9)neiuitu (7)nerudit (9)netului (7)neuluit (7)neuruit (7)neutili (7)neutilu (7)neutrii (7)neutrul (7)nitrilu (7)nituire (7)nitului (7)nudului (9)reintui (7)reiuitu (7)relutui (7)renitui (7)renului (7)renutui (7)retudii (9)retulii (7)reuluii (7)reuluit (7)reundii (9)reundit (9)reundui (9)reunitu (7)ridului (9)rinului (7)ritului (7)rudenii (9)ruditei (9)ruditul (9)ruinule (7)rundule (9)rutenii (7)ruteniu (7)rutinei (7)rutului (7)teiului (7)tenului (7)tenurii (7)tinderi (9)tirului (7)tiuindu (9)trendul (9)trieniu (7)triindu (9)tuiului (7)tulindu (9)tunderi (9)tundrei (9)tunului (7)turneul (7)turnule (7)turuind (9)turului (7)uedului (9)uleiind (9)uleindu (9)uleiuri (7)uluindu (9)uluitei (7)unditei (9)unditul (9)unduire (9)unduiri (9)unduite (9)unduitu (9)uneltii (7)unirile (7)uniului (7)untului (7)unturii (7)urdului (9)urluind (9)urluite (7)urluitu (7)urnitei (7)urnitul (7)uruieli (7)uruitei (7)uruitul (7)uterini (7)uterinu (7)utrenii (7)utrinei (7)

6- Cuvinte din litere  (154)

deliru (8)dineul (8)dintre (8)dinule (8)diurne (8)diurni (8)diurnu (8)dritul (8)duetul (8)duiliu (8)duliei (8)durine (8)duritu (8)duruit (8)durule (8)durute (8)durutu (8)editul (8)elinit (6)erudit (8)iernut (6)indiul (8)indult (8)inedit (8)inertu (6)initrd (8)interi (6)interu (6)inuite (6)inuitu (6)inului (6)inutil (6)irului (6)iudeul (8)iuitul (6)iurtei (6)leduri (8)lideri (8)lideru (8)lidite (8)lindei (8)liteni (6)litrei (6)luntre (6)luntri (6)lunuri (6)lutier (6)lutrei (6)lutuii (6)neiuit (6)neludu (8)neutil (6)neutri (6)neutru (6)nitril (6)nitule (6)nituri (6)nudule (8)nuduri (8)nutrii (6)nutuii (6)rediul (8)reindu (8)reiuit (6)reniul (6)retiui (6)retudi (8)retuli (6)retuni (6)reului (6)reundi (8)reunii (6)reunit (6)ridule (8)rinite (6)ritule (6)rudite (8)ruditu (8)ruinei (6)ruinul (6)rundei (8)rundul (8)ruteni (6)rutilu (6)rutine (6)rutule (6)teluri (6)teluru (6)tenuri (6)ternii (6)ternul (6)teului (6)tildei (8)tindei (8)tineri (6)tirule (6)tiuind (8)tiuire (6)trendu (8)trenul (6)triind (8)trilui (6)trudei (8)trudii (8)tuiule (6)tuleii (6)tuleiu (6)tulind (8)tulire (6)tuliri (6)tundre (8)tunelu (6)tunule (6)tunuri (6)turlei (6)turneu (6)turnul (6)turuie (6)turule (6)udelii (8)ueduri (8)uietul (6)uleind (8)uluind (8)uluire (6)uluiri (6)uluite (6)uluitu (6)undire (8)undiri (8)undite (8)unditu (8)unduii (8)unduit (8)unelti (6)unitei (6)unitul (6)uniule (6)untule (6)unturi (6)unului (6)urinei (6)urletu (6)urluii (6)urluit (6)urnite (6)urnitu (6)uruind (8)uruite (6)uruitu (6)uterin (6)uterul (6)utilei (6)utrine (6)

5- Cuvinte din litere  (185)

delii (7)delir (7)deliu (7)denii (7)dieri (7)dineu (7)dinte (7)dintr (7)diurn (7)drilu (7)dritu (7)duelu (7)duetu (7)dulie (7)dulii (7)dunei (7)durei (7)durii (7)durit (7)durul (7)durut (7)edili (7)edilu (7)editu (7)elini (5)elinu (5)etili (5)etilu (5)etnii (5)eului (5)idile (7)idrei (7)iedul (7)ierni (5)ierul (5)ilire (5)iliru (5)indiu (7)inelu (5)inert (5)inetd (7)intel (5)inter (5)intre (5)intri (5)intru (5)intui (5)inuit (5)inule (5)irite (5)irule (5)iudei (7)iudeu (7)iuire (5)iuite (5)iuitu (5)iulie (5)iuliu (5)iunie (5)iurie (5)iurte (5)iutei (5)leitu (5)lenii (5)lentu (5)lider (7)liedu (7)lienu (5)linei (5)linie (5)linte (5)lirei (5)litie (5)litiu (5)litre (5)litri (5)litru (5)liuru (5)ludei (7)lunii (5)lutre (5)lutru (5)lutui (5)nelud (7)netul (5)neuit (5)nitei (5)nitui (5)nitul (5)nudei (7)nudul (7)nulei (5)nulii (5)nutri (5)nutui (5)redii (7)redit (7)rediu (7)renii (5)reniu (5)renul (5)retun (5)reuit (5)reuni (5)ridul (7)rilei (5)rinei (5)ritul (5)rudei (7)rudii (7)rudit (7)ruine (5)ruini (5)ruinu (5)ruliu (5)runde (7)rundu (7)rutei (5)rutil (5)rutul (5)teiul (5)teliu (5)telur (5)tenii (5)tenul (5)terii (5)terni (5)ternu (5)teuri (5)tilde (7)tinde (7)tinei (5)tirul (5)trend (7)trenu (5)trilu (5)trude (7)trudi (7)tudii (7)tuiei (5)tuile (5)tuiul (5)tulei (5)tuleu (5)tulii (5)tuliu (5)tunde (7)tunel (5)tunul (5)turei (5)turle (5)turnu (5)turui (5)turul (5)udeli (7)uedul (7)uietu (5)uleiu (5)uluii (5)uluit (5)undei (7)undii (7)undit (7)undui (7)uniei (5)unire (5)uniri (5)unite (5)unitu (5)uniul (5)untul (5)unule (5)urdul (7)urile (5)urine (5)urlet (5)urlui (5)urnei (5)urnii (5)urnit (5)uruit (5)uteru (5)utile (5)utili (5)utilu (5)

4- Cuvinte din litere  (138)

dili (6)dinu (6)dril (6)drit (6)duel (6)duet (6)dune (6)dure (6)duri (6)duru (6)edil (6)edit (6)elin (4)erin (4)etil (4)euri (4)idei (6)idre (6)iedu (6)ieri (4)iert (4)ieru (4)ileu (4)ilie (4)ilir (4)indu (6)inei (4)inel (4)ineu (4)inie (4)init (4)inul (4)irit (4)irul (4)iude (6)iuit (4)iune (4)iute (4)ledu (6)leii (4)leit (4)leni (4)lent (4)lied (6)liei (4)lien (4)line (4)lini (4)linu (4)lire (4)liur (4)lude (6)ludu (6)lune (4)luni (4)lutu (4)neil (4)nelu (4)netu (4)nite (4)nitu (4)nude (6)nudu (6)nule (4)nuli (4)nulu (4)nute (4)redi (6)relu (4)reni (4)renu (4)reud (6)ridu (6)rile (4)rine (4)ritu (4)rude (6)rudi (6)ruin (4)rund (6)rute (4)rutu (4)teii (4)teiu (4)telu (4)tenu (4)teri (4)tern (4)teul (4)tind (6)tine (4)tiru (4)tiui (4)trei (4)tren (4)trie (4)tril (4)tudi (6)tuie (4)tuii (4)tuiu (4)tule (4)tuli (4)tulu (4)tune (4)tuni (4)tunu (4)ture (4)turn (4)turu (4)udei (6)uedu (6)uiet (4)uite (4)ulei (4)ulii (4)uliu (4)ului (4)unde (6)undi (6)unei (4)unie (4)unii (4)unit (4)uniu (4)untu (4)unui (4)unul (4)urdu (6)urii (4)urle (4)urli (4)urlu (4)urne (4)urni (4)urui (4)uter (4)util (4)

3- Cuvinte din litere  (52)

dii (5)din (5)dit (5)dur (5)edi (5)eul (3)eur (3)ide (5)ied (5)iei (3)ier (3)inu (3)iru (3)iul (3)iun (3)led (5)lei (3)leu (3)lin (3)ltd (5)lud (5)lui (3)lut (3)net (3)nil (3)nit (3)nud (5)nul (3)red (5)ren (3)rid (5)rin (3)rit (3)rut (3)ted (5)tei (3)tel (3)ten (3)teu (3)tir (3)tui (3)tul (3)tun (3)tur (3)ude (5)ued (5)uit (3)uni (3)unt (3)unu (3)uri (3)url (3)

2- Cuvinte din litere  (30)

de (4)di (4)dl (4)dn (4)dr (4)du (4)ed (4)ei (2)el (2)eu (2)id (4)ie (2)ii (2)ir (2)it (2)le (2)li (2)lu (2)ne (2)ni (2)nr (2)nt (2)nu (2)re (2)te (2)tu (2)ud (4)ue (2)ul (2)un (2)