Din literele n, e, d, i, o, n, i, s, i, e, n, e poți aranja următoarele cuvinte:

12- Cuvinte din litere  (1)

nedionisiene (15)

10- Cuvinte din litere  (5)

dionisiene (13)neendienii (12)neindienei (12)neionienei (11)senonienei (11)

9- Cuvinte din litere  (9)

esenienii (9)neendieni (11)neindiene (11)neindieni (11)neioniene (10)neionieni (10)neseninei (9)neseninii (9)senoniene (10)

8- Cuvinte din litere  (11)

dionisie (11)endienei (10)endienii (10)esenieni (8)indienei (10)ionienei (9)nedensei (10)neninsei (8)nesenine (8)nesenini (8)sidoniei (11)

7- Cuvinte din litere  (18)

denisei (9)doinise (10)endiene (9)endieni (9)eneodei (10)indiene (9)indieni (9)ioniene (8)ionieni (8)nedense (9)nedesei (9)neninse (7)nesenin (7)odinise (10)ondinei (10)oseinei (8)seninei (7)seninii (7)

6- Cuvinte din litere  (29)

deniei (8)denise (8)deniso (9)dennis (8)densei (8)desene (8)doinei (9)doinii (9)edison (9)eneode (9)indiei (8)inioni (7)nedeie (8)nedeii (8)nedens (8)nedese (8)nenins (6)ninsei (6)odinei (9)odinii (9)odisee (9)ondine (9)oseine (7)senine (6)senini (6)senino (7)sienei (6)sondei (9)soniei (7)

5- Cuvinte din litere  (46)

denie (7)denii (7)denio (8)denis (7)denon (8)dense (7)denso (8)desei (7)desen (7)doine (8)doini (8)dosii (8)eonii (6)ideii (7)iedei (7)iniei (5)inion (6)innis (5)ionei (6)ionii (6)nedei (7)nedes (7)nedos (8)nenei (5)neoei (6)neoii (6)ninei (5)ninse (5)ninso (6)nisei (5)nodei (8)nonei (6)odine (8)odini (8)oinei (6)osiei (6)sedii (7)seini (5)senei (5)senin (5)sinii (5)sinod (8)sodei (8)soiei (6)soind (8)sonde (8)

4- Cuvinte din litere  (46)

deie (6)dens (6)dese (6)dise (6)dosi (7)edei (6)eden (6)eoni (5)idee (6)idei (6)iede (6)ieee (4)ieie (4)iese (4)indo (7)inei (4)ines (4)inie (4)inii (4)inod (7)ioni (5)isdn (6)ison (5)nene (4)neoe (5)neoi (5)neon (5)nids (6)nino (5)nins (4)node (7)noei (5)noii (5)none (5)odei (7)odin (7)oind (7)oine (5)oise (5)osie (5)osii (5)sine (4)sini (4)sode (7)soie (5)soii (5)

3- Cuvinte din litere  (36)

des (5)dii (5)din (5)dis (5)dns (5)doi (6)don (6)dos (6)edi (5)edo (6)ene (3)eon (4)ide (5)ido (6)ied (5)iei (3)ies (3)iii (3)ino (4)ins (3)iod (6)ion (4)iso (4)neo (4)nes (3)nis (3)nod (6)noe (4)noi (4)non (4)ode (6)oei (4)oii (4)sie (3)sin (3)soi (4)

2- Cuvinte din litere  (19)

de (4)di (4)dn (4)do (5)ed (4)ei (2)id (4)ie (2)ii (2)io (3)ne (2)ni (2)no (3)ns (2)oe (3)oi (3)os (3)se (2)so (3)