Din literele n, e, d, e, s, p, o, i, a, t, u, l poți aranja următoarele cuvinte:

12- Cuvinte din litere  (1)

nedespoiatul (16)

11- Cuvinte din litere  (5)

depoluantei (15)endoplastei (15)nedespoiatu (15)neposedatul (15)posedantule (15)

10- Cuvinte din litere  (39)

aneuploide (14)antipodule (14)asindetule (12)autodinele (13)depoluante (14)depoluatei (14)despoiatul (14)endoplaste (14)espadonule (14)neadiposul (14)nedepilatu (13)nedepliatu (13)nedepoluat (14)nedespoiat (14)nedespuiat (13)nedospitul (14)nedualiste (12)neduelista (12)nelutoasei (11)nepietosul (12)neplouatei (12)neplusatei (11)nepoluatei (12)neposedatu (14)nepudlatei (13)nepulsatei (11)nesoldatei (13)oaspetelui (12)pendulatei (13)pensulatei (11)piedestalu (13)pistoanele (12)planetoidu (14)posedantei (14)posedantul (14)sanepidule (13)spionatele (12)stadionule (13)undoiatele (13)

9- Cuvinte din litere  (148)

adonisule (12)aneuploid (13)anisetule (9)antepusei (10)antipodul (13)asindetul (11)depilante (12)depilanto (13)depilantu (12)depoluant (13)depoluase (13)depoluate (13)depontase (13)desantule (11)deseatino (12)desenatul (11)desinatul (11)despoiate (13)despoiatu (13)despotule (13)despuiate (12)despuiato (13)destinule (11)disputele (12)distenule (11)dospitele (13)duioasele (12)endoteliu (12)epidotule (13)episodule (13)espadonul (13)nadpisule (12)natpisule (10)neadiposu (13)nedeistul (11)nedepilat (12)nedepliat (12)nediluate (11)nedopatei (13)nedopatul (13)nedositul (12)nedospita (13)nedospite (13)nedospitu (13)nedualist (11)neduelist (11)neduioase (12)neelidatu (11)neeudista (11)neideatul (11)neiodatul (12)nelepuita (10)nelupoida (13)nelupoide (13)nelutoase (10)neoleiatu (10)nepaludos (13)nepielosu (11)nepietosu (11)nepileatu (10)nepiloase (11)nepisatul (10)nepledatu (12)nepletosu (11)neplisate (10)neplisatu (10)neplodita (13)neplodite (13)neploditu (13)neplouate (11)neplusate (10)nepoditul (13)nepoleita (11)nepoleitu (11)nepoluate (11)neposedai (13)neposedat (13)neposedau (13)nepudlate (12)nepuioase (11)nepulsate (10)nesaudite (11)nesedatul (11)nesodatei (12)nesodatul (12)nesoldate (12)nesoldatu (12)nespoitul (11)nestupida (12)nestupide (12)nesudatei (11)neteiosul (10)nudistele (11)ondulatei (12)opinatele (11)opulentei (11)paludenei (12)panditele (12)pedantise (12)pedantule (12)penaliste (10)penalistu (10)pendulase (12)pendulate (12)pendulato (13)pensulate (10)pensulato (11)piedestal (12)pietonale (11)pietonalu (11)pietonule (11)pistonule (11)pitoanele (11)planetoid (13)platinosu (11)pledantei (12)pleonastu (11)pletoasei (11)poluantei (11)posedante (13)posedantu (13)posedatei (13)posedatul (13)potasiule (11)puioasele (11)pulsantei (10)salopetei (11)sanepidul (12)sauditele (11)sepionule (11)septenali (10)septenalo (11)septenalu (10)sinoadele (12)spioanele (11)spionatul (11)stadionul (12)stupidele (12)tapinosul (11)tinoasele (10)topsinele (11)topsinule (11)undoitele (12)unipetale (10)unipetalo (11)unisepale (10)unisepalo (11)untoasele (10)

8- Cuvinte din litere  (383)

adeptule (11)adiposul (12)adonisul (11)aleutine (8)altoindu (11)anisetul (8)anostele (9)anosteli (9)antepuse (9)antilope (10)antipodu (12)apostile (10)apsidele (11)apusenei (9)asiduele (10)asindetu (10)aspidele (11)atinsele (8)audiente (10)audiento (11)autodine (11)autopsie (10)dantelei (10)delestai (10)delestau (10)denotase (11)dentalei (10)depilant (11)depilase (11)depilate (11)depilato (12)depilatu (11)depistau (11)depliase (11)depliate (11)depliato (12)depliatu (11)depoluai (12)depoluat (12)depontai (12)depontau (12)depuneai (11)desantul (10)desenato (11)desenatu (10)desetina (10)desetino (11)desinate (10)desinato (11)desinatu (10)despleti (11)despoaie (12)despoiat (12)despotul (12)despuiat (11)destinau (10)destinul (10)detonase (11)diastole (11)diluante (10)dipetale (11)dipetalo (12)dipetalu (11)disepale (11)disepalo (12)disepalu (11)disoluta (11)disolute (11)dispneea (11)dispunea (11)distenul (10)distonau (11)dolentei (11)donatele (11)dopatele (12)dositele (11)dospitul (12)dualiste (10)dualisto (11)duelatei (10)duelista (10)dueliste (10)elastine (8)elastino (9)elenista (8)elenisto (9)elenistu (8)eludatei (10)entalpie (9)epanodei (12)epidotul (12)episoade (12)episodul (12)epistola (10)epistole (10)espadonu (12)estonule (9)etiolase (9)euploide (12)inaptele (9)inaptule (9)indusele (10)ineptule (9)iodatele (11)ionatele (9)isoanele (9)lansetei (8)lenoasei (9)lusitene (8)lutoasei (9)nadpisul (11)naistele (8)natpisul (9)neadipos (12)neadusei (10)neaistul (8)neapodei (12)neapodul (12)neaposul (10)neapusei (9)neasidue (10)nedeista (10)nedeistu (10)nedepusa (11)nedilate (10)nedilatu (10)nediluat (10)nedoasei (11)nedopate (12)nedopatu (12)nedosita (11)nedosite (11)nedositu (11)nedospit (12)neduelat (10)needitul (10)neelidat (10)neeludat (10)neeudist (10)neidealu (10)neideatu (10)neiestul (8)neiodate (11)neiodatu (11)neipatul (9)nelepuit (9)nelisate (8)nelisatu (8)neluatei (8)nelupita (9)nelupite (9)nelupoid (12)neoleatu (9)neoleiat (9)neopusei (10)nepalide (11)nepalidu (11)nepielos (10)nepietos (10)nepileat (9)nepilosu (10)nepioase (10)nepiosul (10)nepisate (9)nepisatu (9)nepiuate (9)neplatei (9)nepledat (11)nepletos (10)nepliate (9)nepliatu (9)neplisat (9)neplodit (12)neplouat (10)neplusat (9)nepoatei (10)nepodita (12)nepodite (12)nepoditu (12)nepoleit (10)nepoluat (10)neposeda (12)nepotule (10)nepudlat (11)nepuiate (9)nepulsat (9)nepustia (9)nepustie (9)nesaudit (10)nesedatu (10)nesleita (8)nesleitu (8)nesodate (11)nesodatu (11)nesoldat (11)nesolida (11)nesolide (11)nesolidu (11)nespoita (10)nespoite (10)nespoitu (10)nestupid (11)nesudate (10)nesudita (10)nesudite (10)nesuplei (9)nesuptei (9)neteiosu (9)netoasei (9)neudatei (10)neuitase (8)neuleiat (8)neuleios (9)notesule (9)nuptiale (9)nuptialo (10)oaspelui (10)olteneai (9)olteneau (9)oltenise (9)ondulase (11)ondulate (11)opiatele (10)opiatule (10)opinatul (10)opinteau (10)opulenta (10)opulente (10)ospitale (10)ospitalu (10)osteneai (9)osteneau (9)osteneli (9)padinele (11)paietule (9)paionule (10)paludene (11)paludeni (11)panditul (11)panseule (9)pastelei (9)patinele (9)patioule (10)patosule (10)pauliene (9)pedantei (11)pedantul (11)pelotase (10)pelteauo (10)penalist (9)penaltiu (9)pendulai (11)pendulat (11)pendulei (11)penisule (9)pensatei (9)pensatul (9)pensulai (9)pensulat (9)pensulei (9)pentadei (11)pentodei (12)pieloase (10)pietoase (10)pietonal (10)pietonul (10)pietosul (10)pieunate (9)pilonase (10)pilonate (10)pilonatu (10)pilotase (10)pinasele (9)pinotule (10)pioasele (10)pisatele (9)pisatule (9)pistoale (10)pistoane (10)pistonau (10)pistonul (10)pitonule (10)pitulase (9)piuatele (9)planetei (9)plastide (11)plastido (12)platinos (10)pledante (11)pledanto (12)pledantu (11)pledatei (11)plenuise (9)plenuita (9)plenuite (9)plenuito (10)pleonast (10)plesneai (9)plesneau (9)plesnetu (9)plesnita (9)plesnite (9)plesnito (10)plesnitu (9)pletoase (10)plouatei (10)plusatei (9)plutoane (10)poantele (10)podanule (12)poditele (12)poditule (12)poleindu (12)poluante (10)poluatei (10)poneiule (10)ponitule (10)posadele (12)posedant (12)posedate (12)posedatu (12)postalei (10)postindu (12)postulai (10)potasiul (10)pudlatei (11)puiatele (9)pulsante (9)pulsanto (10)pulsatei (9)salontei (9)salopete (10)sanepidu (11)selenaut (8)seleniat (8)senatule (8)sepionul (10)septenal (9)sinodale (11)sinodalu (11)sinodule (11)sipetule (9)sodatele (11)soldatei (11)sonatele (9)sonetule (9)spaniole (10)spaniolu (10)spatelui (9)spatulei (9)spetealo (10)spetindu (11)spionate (10)spionatu (10)spionule (10)spoitele (10)stadionu (11)standule (10)staniolu (9)steanule (8)steliane (8)stoapele (10)sudatele (10)suditele (10)supleant (9)suplinea (9)sutanele (8)tapinosu (10)tasonule (9)telsoane (9)tenisule (8)toaipele (10)topsinul (10)tupilase (9)uleioase (9)undatele (10)unditele (10)undoiate (11)unelteai (8)uneltise (8)uniatele (8)unipetal (9)untoasei (9)

7- Cuvinte din litere  (692)

adeline (9)adelino (10)adenite (9)adenito (10)adeptei (10)adeptul (10)adiposu (11)adonisu (10)adultei (9)adusele (9)aistele (7)alduise (9)aleside (9)alesido (10)aleutin (7)altoind (10)altoise (8)alunite (7)anelide (9)anelidu (9)anisetu (7)anisolu (8)anodule (10)anostei (8)anostie (8)anostul (8)antepui (8)antepus (8)antipod (11)apidele (10)apodele (11)apostie (9)apusele (8)apusene (8)apuseni (8)asediul (9)asindet (9)asinele (7)asinule (7)astenie (7)ateneul (7)atinsul (7)atonele (8)atonule (8)audient (9)auitele (7)daniele (9)danielo (10)dansule (9)dantele (9)dantelo (10)dantise (9)daunele (9)deistul (9)delesta (9)denotai (10)denotau (10)dentale (9)dentali (9)dentalo (10)dentalu (9)depilat (10)depilau (10)depinse (10)depista (10)depliat (10)depliau (10)deplina (10)depline (10)deplino (11)deplinu (10)depolua (11)deponta (11)depunea (10)depusei (10)desantu (9)desenai (9)desenat (9)desenau (9)desenul (9)desetul (9)desinat (9)despina (10)despino (11)despoia (11)despotu (11)despuia (10)destina (9)destine (9)destinu (9)destule (9)destupa (10)desueta (9)desueto (10)detaliu (9)detonai (10)detonau (10)diatele (9)diluant (9)diluase (9)diluate (9)diluato (10)dineule (9)dintele (9)dipetal (10)disepal (10)disolut (10)dispnee (10)dispune (10)disputa (10)dispute (10)disputo (11)distale (9)distalo (10)distalu (9)distenu (9)distona (10)doapele (11)doasele (10)doineau (10)doinele (10)dolenta (10)dolente (10)dolentu (10)donatei (10)donatul (10)dopatei (11)dopatul (11)dositul (10)dospeli (11)dospita (11)dospite (11)dospitu (11)dotalei (10)dualist (9)duelase (9)duelate (9)duelato (10)duelist (9)duioase (10)dunetei (9)edentai (9)edentau (9)editase (9)elenist (7)elidase (9)elidate (9)elidato (10)elidatu (9)elineau (7)eludase (9)eludate (9)eludato (10)enotule (8)eolianu (8)epanode (11)epidotu (11)epilase (8)episodu (11)epoletu (9)eposule (9)espadon (11)estonei (8)estonia (8)estonul (8)etalonu (8)etanoli (8)etanolu (8)etanule (7)etilase (7)etilena (7)etileno (8)etiolau (8)etosule (8)eudista (9)eudiste (9)eupatie (8)euploid (11)ideatul (9)idoleau (10)inaptul (8)inatele (7)inelate (7)inelatu (7)ineptul (8)insolat (8)insolau (8)insulta (7)insulte (7)insulto (8)iodatul (10)ionatul (8)ipatele (8)isonule (8)isopule (9)lansete (7)lanseto (8)lasetei (7)lenoase (8)leptoni (9)leptonu (9)lepuind (10)lepuise (8)lepuita (8)lepuite (8)lepuito (9)letonei (8)letonia (8)lipseau (8)lopatei (9)lostuni (8)lunetei (7)lupenei (8)lupoaie (9)lupoane (9)lupoida (11)lupoide (11)luptase (8)lusitan (7)luteina (7)luteine (7)luteino (8)lutoase (8)nadpisu (10)naistul (7)naosule (8)nasolei (8)natpisu (8)neaduse (9)neaiste (7)neaistu (7)nealesu (7)neapode (11)neapodu (11)neapole (9)neaposu (9)neaptei (8)neaptul (8)neapuse (8)neauite (7)nedatei (9)nedatul (9)nedeist (9)nedelia (9)nedeliu (9)nedepus (10)nedesul (9)nedilat (9)nedoase (10)nedolia (10)nedolie (10)nedoliu (10)nedopat (11)nedosit (10)nedosul (10)neduios (10)needita (9)needitu (9)neideal (9)neideat (9)neiesta (7)neiestu (7)neioase (8)neiodat (10)neipate (8)neipatu (8)neiutea (7)nelatei (7)neleatu (7)neleita (7)neleitu (7)nelisat (7)neluate (7)neludei (9)nelupit (8)nelutos (8)neoleat (8)neopusa (9)neopuse (9)nepalid (10)nepilos (9)nepiosu (9)nepisat (8)nepiuat (8)neplate (8)neplatu (8)nepliat (8)nepoate (9)nepodit (11)neposed (11)nepotul (9)nepuiat (8)nepuios (9)nepuita (8)nepuite (8)nepusei (8)nesedat (9)nesleit (7)nesodat (10)nesolid (10)nespoit (9)nesudat (9)nesudei (9)nesudit (9)nesuita (7)nesuite (7)nesupla (8)nesuple (8)nesupli (8)nesupta (8)nesupte (8)netedul (9)neteios (8)netoase (8)netosul (8)neudate (9)neutila (7)neutile (7)neutilo (8)nielase (7)noadele (10)nodalei (10)nostele (8)notepad (11)notesul (8)nudista (9)nudiste (9)nudisto (10)oaspele (9)oaspete (9)odineau (10)odinele (10)odiseea (10)olandei (10)oleatei (8)oleiate (8)oleiatu (8)olteanu (8)oltenea (8)oltenei (8)oltenia (8)ondulai (10)ondulat (10)onestei (8)onestia (8)onestie (8)onestul (8)opaline (9)opalinu (9)openule (9)opiatul (9)opinase (9)opinate (9)opinatu (9)opintea (9)opisele (9)opisule (9)opleanu (9)optulea (9)opulent (9)opuneai (9)opusele (9)ospital (9)ostenea (8)ouatele (8)padelei (10)paietul (8)paionul (9)paletei (8)palotie (9)paltinu (8)paltonu (9)paludei (10)paludos (11)pandite (10)panditu (10)panoule (9)pansele (8)panseul (8)pantele (8)pasetei (8)pasiune (8)pastele (8)pastelo (9)pastelu (8)pastile (8)pastilo (9)pateule (8)patioul (9)patosul (9)pauline (8)peanule (8)pedalei (10)pedante (10)pedanti (10)pedanto (11)pedantu (10)peladei (10)pelotai (9)pelotau (9)pelotei (9)penalei (8)penalti (8)penatei (8)penatul (8)pendula (10)pendule (10)pendulo (11)penetul (8)penisul (8)pensate (8)pensato (9)pensatu (8)penseta (8)penseto (9)pensula (8)pensule (8)pensulo (9)pentade (10)pentado (11)pentoda (11)pentode (11)peonule (9)pesadei (10)pesoule (9)petalei (8)petealo (9)petunia (8)petunie (8)pianele (8)pianole (9)pianule (8)pielosu (9)pieseta (8)pieseto (9)pietonu (9)pietosu (9)pieunat (8)pileate (8)pileatu (8)piloase (9)pilonat (9)pilonau (9)pilotau (9)pineale (8)pinealo (9)pinealu (8)pinotul (9)pioletu (9)pionule (9)piotele (9)pisatul (8)pistele (8)pistolu (9)pistona (9)pistonu (9)pitoane (9)pitonul (9)planete (8)planeto (9)planetu (8)plantei (8)plastei (8)plastie (8)platine (8)platino (9)pledant (10)pledase (10)pledate (10)pledato (11)pledatu (10)pleiade (10)pleiado (11)plenuia (8)plenuit (8)plesnea (8)plesnei (8)plesnet (8)plesnit (8)pletina (8)pletine (8)pletino (9)pletosu (9)pliante (8)plianto (9)pliantu (8)plineau (8)plisate (8)plisato (9)plisatu (8)plodeai (11)plodeau (11)plodise (11)plodita (11)plodite (11)ploditu (11)plouase (9)plouate (9)plusate (8)plusato (9)pluteai (8)plutind (10)plutise (8)plutoni (9)poadele (11)poantei (9)podanul (11)podelei (11)poditul (11)poetesa (9)poetule (9)polatei (9)poleiau (9)poleind (11)poleise (9)poleita (9)poleite (9)poleitu (9)poluant (9)poluase (9)poluate (9)pondule (11)poneiul (9)ponitul (9)pontase (9)pontele (9)pontile (9)pontilu (9)pontule (9)posadei (11)posedai (11)posedat (11)posedau (11)postale (9)posteai (9)posteau (9)postele (9)postind (11)postula (9)postule (9)potasei (9)potasiu (9)pudlase (10)pudlate (10)pudlato (11)puioase (9)puitele (8)pulsant (8)pulsate (8)pulsato (9)pustele (8)pustind (10)saitule (7)sandule (9)sanepid (10)saudite (9)saunele (7)sedatei (9)sedatul (9)seleniu (7)senatul (7)sepionu (9)sileanu (7)siloane (8)silueta (7)siluete (7)silueto (8)sinealo (8)sinoade (10)sinodal (10)sinodul (10)sipetul (8)siteule (7)slatine (7)slatino (8)sleindu (9)snopeai (9)snopeau (9)snopule (9)soaiele (8)sodalei (10)sodatei (10)sodatul (10)sodiule (10)solanee (8)soldate (10)soldatu (10)solindu (10)sonatei (8)sondele (10)sonetul (8)spadele (10)spaniol (9)spatele (8)spatule (8)spatulo (9)speteai (8)speteau (8)speteli (8)spetind (10)spinale (8)spinalo (9)spinalu (8)spinele (8)spinelu (8)spinule (8)spioane (9)spionat (9)spionau (9)spionul (9)spitale (8)spitalo (9)spitalu (8)spoindu (11)spoitul (9)spoliat (9)spoliau (9)spotule (9)spuneai (8)stadion (10)stadiul (9)standul (9)stanele (7)staniol (8)steanul (7)stelian (7)stipula (8)stopele (9)stopule (9)stupeai (8)stupele (8)stupida (10)stupide (10)stupido (11)stupind (10)sudatei (9)suitele (7)sultani (7)supleai (8)supleat (8)suptele (8)sutanei (7)sutelea (7)sutiene (7)tainele (7)tainule (7)talionu (8)talpine (8)talpino (9)tanelei (7)tapinos (9)taseule (7)tasonul (8)teasule (7)teioase (8)teiosul (8)telsonu (8)tenisul (7)tindeau (9)tindele (9)tinoase (8)tinosul (8)tipoule (9)toanele (8)toasele (8)tonalei (8)topenia (9)topenie (9)topindu (11)topsine (9)topsinu (9)tulipan (8)tulpane (8)tulpina (8)tulpino (9)tunsele (7)udatele (9)uleiase (7)uleiate (7)uleiato (8)undatei (9)undoiat (10)undoita (10)undoite (10)unealto (8)uneltea (7)uneltei (7)unitele (7)untoase (8)usinale (7)usinalo (8)utilase (7)

6- Cuvinte din litere  (928)

adelei (8)adelin (8)adepte (9)adepto (10)adeptu (9)adipos (10)adonis (9)adopte (10)adulte (8)adulto (9)adusei (8)aedule (8)aieste (6)aistul (6)aldine (8)aldino (9)aldinu (8)alduit (8)alenei (6)alesei (6)alesio (7)alinte (6)alintu (6)alison (7)alodiu (9)alpine (7)alpino (8)alpinu (7)alteon (7)alunei (6)alunet (6)alunie (6)alunit (6)anelid (8)anetei (6)anielo (7)aniset (6)anisol (7)anodul (9)anoste (7)anosti (7)anostu (7)ansele (6)antele (6)antile (6)apiolu (8)apletu (7)aplitu (7)apodei (10)apodul (10)aposul (8)apside (9)apsido (10)aptele (7)aptule (7)apusei (7)asediu (8)asidue (8)asiduo (9)asiete (6)asieto (7)asinul (6)aspide (9)aspido (10)astupe (7)atelei (6)atenei (6)ateneu (6)ateule (6)atinse (6)atinso (7)atinsu (6)atonei (7)atonie (7)atonul (7)dalino (9)danele (8)daniel (8)dansul (8)datele (8)datino (9)datule (8)daunei (8)deista (8)deiste (8)deisto (9)deistu (8)delase (8)deltei (8)denisa (8)denise (8)deniso (9)denota (9)densei (8)densul (8)dental (8)depeni (9)depila (9)depins (9)deplia (9)deplin (9)depoul (10)depuie (9)depune (9)depusa (9)depuse (9)desant (8)desena (8)desenu (8)desetu (8)despot (10)destin (8)destui (8)destul (8)destup (9)desuet (8)detona (9)detuna (8)diesel (8)dilate (8)dilatu (8)diluat (8)dineul (8)dinule (8)dipolu (10)dispun (9)distal (8)disten (8)doasei (9)doilea (9)doinea (9)dolent (9)dolina (9)doline (9)donase (9)donate (9)donatu (9)dopase (10)dopate (10)dopatu (10)dopule (10)doseai (9)doseau (9)dosita (9)dosite (9)dositu (9)dospit (10)dotale (9)dotali (9)dotalu (9)dotase (9)dotele (9)dualei (8)duelai (8)duelat (8)dunele (8)duneta (8)dunete (8)duneto (9)dunlop (10)dupont (10)dusele (8)edenta (8)edenul (8)edison (9)editau (8)editul (8)eleato (7)eleatu (6)eliano (7)elidat (8)elidau (8)elinda (8)elinde (8)elindo (9)elinea (6)elipsa (7)elipse (7)elipso (8)eluant (6)eludai (8)eludat (8)eluise (6)eneado (9)eneida (8)eneoda (9)enotul (7)eolian (7)eolite (7)eolitu (7)eonule (7)epidot (10)epilat (7)epilau (7)episod (10)epiule (7)epodei (10)epolet (8)eposul (8)estona (7)estone (7)estoni (7)estonu (7)estule (6)etalei (6)etalon (7)etanol (7)etanul (6)etapei (7)etilau (6)etiola (7)etolei (7)etosul (7)eudist (8)eustil (6)iadule (8)ideale (8)idealu (8)idease (8)ideate (8)ideatu (8)idolea (9)idoule (9)iedule (8)ieslea (6)iestea (6)iestul (6)ileano (7)ileonu (7)inapte (7)inapto (8)inaptu (7)inatul (6)indolu (9)indult (8)indusa (8)induse (8)induso (9)inelat (6)inepta (7)inepte (7)inepto (8)ineptu (7)insola (7)insula (6)insule (6)insulo (7)insult (6)iodate (9)iodatu (9)iodule (9)ionate (7)ionatu (7)ionela (7)ionele (7)ionule (7)iotele (7)iotule (7)ipatul (7)isoane (7)isonul (7)isopul (8)ispolu (8)iudele (8)iutele (6)ladine (8)ladino (9)ladinu (8)landei (8)landou (9)lapede (9)lapisu (7)laponi (8)laponu (8)lasete (6)laseto (7)latine (6)latino (7)latinu (6)laudei (8)leanei (6)leatei (6)lenosu (7)lentei (6)leonid (9)lepton (8)lepuia (7)lepuit (7)lestai (6)lestau (6)letona (7)letone (7)letoni (7)letonu (7)liantu (6)lintea (6)linteo (7)lintou (7)lipanu (7)lipeau (7)lipsea (7)lisate (6)lisato (7)lisatu (6)listau (6)lodene (9)lodenu (9)lopate (8)lostun (7)louise (7)luatei (6)luetei (6)luneta (6)lunete (6)luneto (7)lupeai (7)lupene (7)lupeni (7)lupind (9)lupise (7)lupita (7)lupite (7)lupoid (10)luptai (7)luptei (7)nadele (8)nadpis (9)naiste (6)naistu (6)naiule (6)naledi (8)naltei (6)naosul (7)napoli (8)napule (7)nasole (7)nasoli (7)nasolu (7)nastie (6)nasule (6)natele (6)natpis (7)nautil (6)neadus (8)neaist (6)neales (6)neapod (10)neapos (8)neapte (7)neaptu (7)neapus (7)neasei (6)neasul (6)neauit (6)nedate (8)nedatu (8)nedeia (8)nedesa (8)nedesu (8)nedosu (9)needit (8)neiest (6)neipat (7)neiute (6)nelase (6)nelate (6)nelatu (6)neleat (6)neleit (6)neluat (6)neluda (8)nelude (8)neopus (8)neotia (7)neotie (7)nepios (8)neplat (7)nepotu (8)nepuit (7)nepusa (7)nepuse (7)nepuso (8)nesuda (8)nesude (8)nesuit (6)nesule (6)nesupt (7)neteda (8)netedo (9)netedu (8)netosu (7)neudat (8)neuita (6)neuite (6)neutil (6)nielat (6)nielau (6)nitele (6)nitule (6)noadei (9)noapte (8)noaste (7)nodale (9)nodali (9)nodalu (9)nodele (9)nodule (9)noduli (9)nopalu (8)nopase (8)nostei (7)nosuid (9)notase (7)notele (7)notesu (7)nudele (8)nudist (8)nuiele (6)oasele (7)odinea (9)odisea (9)odisee (9)odiseu (9)odiule (9)olande (9)olanei (7)oleate (7)oleatu (7)oleiat (7)oleina (7)oleine (7)olinda (9)oltean (7)oltene (7)olteni (7)ondula (9)onesta (7)oneste (7)onestu (7)opalin (8)openul (8)opiate (8)opiatu (8)opinat (8)opinau (8)opisul (8)opiule (8)oplean (8)optase (8)optule (8)opunea (8)opusei (8)oseina (7)oseine (7)osetia (7)osteni (7)ostila (7)ostile (7)ostilu (7)ostule (7)ouledi (9)padele (9)padelo (10)padine (9)padino (10)paiele (7)paiete (7)paieto (8)paietu (7)paiolu (8)paionu (8)paiule (7)palete (7)paleto (8)palide (9)palido (10)palidu (9)paltin (7)palton (8)palude (9)paludo (10)pandit (9)panele (7)panelu (7)panoul (8)panseu (7)pantei (7)panule (7)pasele (7)pasete (7)paseto (8)pastei (7)pastel (7)pasule (7)pateul (7)patine (7)patino (8)patiou (8)patosu (8)patule (7)paulei (7)peanul (7)pedale (9)pedalo (10)pedant (9)pedelu (9)pelade (9)pelado (10)pelina (7)peline (7)pelinu (7)pelite (7)pelitu (7)pelota (8)pelote (8)peltea (7)penale (7)penali (7)penalo (8)penalu (7)penase (7)penate (7)penatu (7)pendul (9)peneai (7)peneau (7)penelu (7)penetu (7)penise (7)penisu (7)pensai (7)pensat (7)pensau (7)pensei (7)pensia (7)pensie (7)pensio (8)peonul (8)pesade (9)pesoul (8)pestei (7)petale (7)petalo (8)peteli (7)petila (7)petile (7)petilo (8)pianul (7)pielea (7)pieleo (8)pielos (8)pieton (8)pietos (8)pileat (7)pileau (7)pilona (8)pilonu (8)pilosu (8)pilota (8)pilote (8)pilotu (8)pinase (7)pinaso (8)pineal (7)pineau (7)pinola (8)pinole (8)pinotu (8)pinula (7)pinule (7)pinulo (8)pioase (8)piolet (8)pionul (8)piosul (8)pisate (7)pisato (8)pisatu (7)piseta (7)pisete (7)piseto (8)pistol (8)piston (8)piteau (7)pitele (7)pitonu (8)pitula (7)piuase (7)piuate (7)piuato (8)piuele (7)planei (7)planet (7)plante (7)planto (8)plasei (7)plaste (7)plasto (8)platei (7)platon (8)platou (8)pleanu (7)pledai (9)pledat (9)pledau (9)plenui (7)plesne (7)plesni (7)pletei (7)pletos (8)pliant (7)pliase (7)pliate (7)pliato (8)pliatu (7)plinea (7)plinta (7)plinte (7)plinto (8)plisat (7)plisau (7)pliseu (7)ploaie (8)plodea (10)plodit (10)plouat (8)plusai (7)plusat (7)plutea (7)plutei (7)pluton (8)pneule (7)poalei (8)poante (8)podani (10)podanu (10)podeai (10)podeau (10)podele (10)podeli (10)podina (10)podise (10)podita (10)podite (10)poditu (10)podule (10)poetei (8)poetul (8)poiene (8)polate (8)poleia (8)poleit (8)poleiu (8)polenu (8)polisu (8)poluai (8)poluat (8)pondul (10)poneiu (8)ponitu (8)pontai (8)pontau (8)pontei (8)pontil (8)pontul (8)posade (10)poseda (10)posede (10)postai (8)postau (8)postea (8)postei (8)postul (8)potaie (8)potase (8)potelu (8)potule (8)psaltu (7)pseudo (10)pudlai (9)pudlat (9)puiate (7)puiato (8)pulsai (7)pulsat (7)puneai (7)puntea (7)punteo (8)pusele (7)pustei (7)pustia (7)pustie (7)puteai (7)putina (7)putino (8)putnei (7)sadele (8)sadule (8)saitul (6)saline (6)salinu (6)salonu (7)salute (6)sandei (8)sapele (7)satele (6)satule (6)saudit (8)saulei (6)saunei (6)sedate (8)sedato (9)sedatu (8)sedila (8)sedile (8)sedilo (9)sediul (8)senate (6)senatu (6)sepion (8)setuid (8)setule (6)seulai (6)seulat (6)sileau (6)silenu (6)silonu (7)sinodu (9)sinule (6)sipete (7)sipetu (7)sitele (6)siteul (6)situla (6)situle (6)situlo (7)slanei (6)sleiau (6)sleind (8)sleita (6)sleite (6)sleito (7)sleitu (6)slutei (6)snopea (8)snopit (8)snopul (8)sodale (9)sodate (9)sodatu (9)sodiul (9)soiele (7)soindu (9)soiule (7)soldai (9)soldat (9)soldau (9)soldei (9)soleai (7)soleau (7)solida (9)solide (9)solidu (9)solind (9)sonate (7)sondai (9)sondat (9)sondau (9)sondei (9)sonete (7)sonetu (7)sopani (8)spadei (9)spatei (7)spatie (7)spetea (7)spinal (7)spinel (7)spinul (7)spiona (8)spionu (8)spital (7)splaiu (7)splina (7)spline (7)splino (8)spoiau (8)spoind (10)spoita (8)spoite (8)spoitu (8)spolia (8)spotul (8)spunea (7)spunei (7)stadiu (8)stalei (6)stalin (6)standu (8)stanei (6)staule (6)steane (6)steanu (6)stelei (6)stepai (7)stepau (7)stepei (7)stilau (6)stilou (7)stoape (8)stopai (8)stopau (8)stopei (8)stopul (8)studia (8)studie (8)studio (9)stupea (7)stupei (7)stupid (9)sudate (8)sudato (9)sudele (8)sudita (8)sudite (8)suedia (8)sulina (6)sultan (6)sunete (6)supele (7)suplea (7)suplei (7)suptei (7)sutane (6)sutano (7)sutele (6)sutien (6)tainul (6)talido (9)talion (7)talonu (7)tanele (6)taolei (7)tapele (7)tasele (6)taseul (6)tasonu (7)tasule (6)taulei (6)teasul (6)teiosu (7)teiule (6)telson (7)tendei (8)tenisu (6)tenule (6)teslei (6)tindea (8)tinosu (7)tipele (7)tipesa (7)tipese (7)tipeso (8)tipoul (8)tipule (7)toaipe (8)toanei (7)toasei (7)toiule (7)toluen (7)tonale (7)tonali (7)tonalu (7)tonele (7)tonule (7)topeai (8)topeau (8)topila (8)topile (8)topind (10)topise (8)topsin (8)topule (8)tudeai (8)tudise (8)tudose (9)tuleai (6)tulind (8)tulipa (7)tulipe (7)tulipo (8)tulise (6)tulpan (7)tunase (6)tundea (8)tunele (6)tunsei (6)tupila (7)tusele (6)udatei (8)udealo (9)uitase (6)uleiat (6)uleind (8)uleios (7)undase (8)undate (8)undato (9)undeai (8)undele (8)undise (8)undita (8)undite (8)undito (9)undoit (9)unelte (6)unelti (6)uniate (6)uniato (7)uniele (6)unsele (6)update (9)upload (10)usenet (6)usinal (6)usnele (6)utopia (8)utopie (8)

5- Cuvinte din litere  (887)

adelo (8)adept (8)adino (8)adopt (9)adult (7)adune (7)aduni (7)aduse (7)aduso (8)aedul (7)aiest (5)aiste (5)aisto (6)aistu (5)aldin (7)aldui (7)alene (5)aleno (6)alese (5)alesu (5)alido (8)aline (5)alino (6)alint (5)alpin (6)altei (5)altoi (6)altui (5)alune (5)aluni (5)aluno (6)andei (7)aneto (6)anito (6)anodu (8)anost (6)ansei (5)antei (5)anule (5)aoleu (6)apele (6)apelu (6)apese (6)apide (8)apido (9)apiol (7)aplet (6)aplit (6)apnee (6)apode (9)apodu (9)aposu (7)aptei (6)aptul (6)apune (6)apuse (6)asele (5)asine (5)asino (6)asinu (5)astei (5)astup (6)asude (7)asule (5)atele (5)atelo (6)ateul (5)atilo (6)atins (5)atoli (6)atolu (6)atone (6)atoni (6)atonu (6)audio (8)auite (5)auito (6)aulei (5)dalei (7)dalie (7)dalio (8)dalto (8)danei (7)danie (7)danio (8)dansu (7)dante (7)danti (7)datei (7)datul (7)daune (7)dauno (8)dealu (7)deist (7)delas (7)delei (7)delia (7)delie (7)delio (8)deliu (7)delta (7)delte (7)delto (8)denia (7)denie (7)denio (8)denis (7)densa (7)dense (7)denso (8)densu (7)depou (9)depui (8)depun (8)depus (8)desei (7)desen (7)deset (7)desul (7)diale (7)dialo (8)dialu (7)diano (8)diase (7)diate (7)diato (8)dieta (7)diete (7)dieto (8)dilat (7)dilua (7)dineu (7)dinte (7)dipol (9)doape (9)doase (8)doina (8)doine (8)dolia (8)dolie (8)doliu (8)donai (8)donat (8)donau (8)dopai (9)dopat (9)dopau (9)dopul (9)dosea (8)dosit (8)dospi (9)dosul (8)dotai (8)dotal (8)dotau (8)dotei (8)duale (7)dualo (8)duela (7)duete (7)duios (8)dulap (8)dulia (7)dulie (7)dunei (7)dusei (7)edenu (7)edilu (7)edita (7)edite (7)editu (7)elani (5)elanu (5)eleat (5)elena (5)eleni (5)eleno (6)elenu (5)elian (5)elias (5)elida (7)elina (5)eline (5)elino (6)elinu (5)elisa (5)elita (5)elite (5)elito (6)eluda (7)enotu (6)eolit (6)eonul (6)epila (6)epiul (6)epoda (9)epode (9)eposu (7)epson (7)eseta (5)eseul (5)eston (6)estul (5)etale (5)etalo (6)etanu (5)etape (6)etapo (7)etena (5)eteno (6)etila (5)etilu (5)etnia (5)etnie (5)etola (6)etole (6)etosu (6)iadul (7)idale (7)idalo (8)ideal (7)ideat (7)ideau (7)ideea (7)idolu (8)idoul (8)iedul (7)iesla (5)iesle (5)ieslo (6)iesta (5)ieste (5)iesto (6)iestu (5)ilene (5)ileon (6)ilona (6)ilotu (6)inapt (6)inate (5)inatu (5)indol (8)indus (7)inela (5)inele (5)inelu (5)inept (6)inetd (7)input (6)insul (5)intel (5)inule (5)ioane (6)iodat (8)iodul (8)ionat (6)ionel (6)ionul (6)iosua (6)iotul (6)ipate (6)ipatu (6)isonu (6)isopu (7)ispol (7)iutea (5)ladin (7)lande (7)lando (8)landu (7)lapis (6)lapon (7)lapte (6)lasou (6)latei (5)latin (5)laude (7)laudo (8)leano (6)leaso (6)leate (5)leatu (5)leita (5)leite (5)leito (6)leitu (5)lenea (5)lenos (6)lenta (5)lente (5)lento (6)lentu (5)leone (6)lepui (6)lesei (5)lesne (5)lesta (5)lestu (5)letea (5)leton (6)leute (5)liane (5)liano (6)liant (5)liedu (7)lienu (5)linda (7)lindo (8)linou (6)linsa (5)linse (5)linso (6)linsu (5)linte (5)linus (5)liota (6)liote (6)lipan (6)lipea (6)lipsa (6)lipse (6)lipso (7)lisat (5)lisau (5)lista (5)liste (5)listo (6)loden (8)lotus (6)louie (6)louis (6)luase (5)luate (5)ludei (7)lueta (5)luete (5)lueto (6)luisa (5)lunea (5)lupan (6)lupea (6)lupei (6)lupin (6)lupit (6)lupoi (7)lupon (7)lupta (6)lupte (6)lupto (7)lutos (6)nadei (7)nadio (8)naist (5)naiul (5)nalte (5)nalto (6)naltu (5)naosu (6)napul (6)nasol (6)nasul (5)natei (5)natul (5)nealt (5)neapt (6)nease (5)neasu (5)nedat (7)nedei (7)nedes (7)nedos (8)nelas (5)nelat (5)nelud (7)neoei (6)neoul (6)nepal (6)nepot (7)nepus (6)nesud (7)nesul (5)neted (7)netei (5)netos (6)netul (5)neuit (5)niela (5)niele (5)nielo (6)niels (5)niplu (6)nitul (5)noade (8)nodal (8)nodei (8)nodul (8)noele (6)noile (6)nopai (7)nopal (7)nopat (7)nopau (7)nosta (6)noste (6)notai (6)notau (6)notei (6)notes (6)noule (6)nudei (7)nulei (5)oalei (6)oanei (6)oaspe (7)oaste (6)odaie (8)odele (8)odile (8)odina (8)odine (8)odiul (8)oedip (9)oindu (8)olane (6)olani (6)olanu (6)olate (6)olatu (6)oleat (6)olsen (6)oltea (6)onest (6)opale (7)opalu (7)openu (7)opiat (7)opina (7)opise (7)opisu (7)opiul (7)optai (7)optau (7)optul (7)opule (7)opune (7)opusa (7)opuse (7)opust (7)ostia (6)ostie (6)ostil (6)ostul (6)otele (6)otelu (6)otile (6)ouase (6)ouate (6)paiet (6)paile (6)paine (6)paiol (7)paion (7)paiul (6)palee (6)palei (6)palid (8)palie (6)paliu (6)panel (6)panou (7)pante (6)panto (7)panul (6)pasei (6)paste (6)pasto (7)pasul (6)patei (6)patel (6)pateu (6)patio (7)patos (7)patou (7)patul (6)paulo (7)peane (6)peano (7)peanu (6)pedel (8)pelin (6)pelit (6)penai (6)penal (6)penat (6)penau (6)penea (6)penei (6)penel (6)penet (6)penis (6)penit (6)pensa (6)pense (6)pensi (6)penso (7)peoni (7)peonu (7)pesou (7)pesta (6)peste (6)pesto (7)petei (6)piane (6)piano (7)pianu (6)piase (6)piele (6)piesa (6)piese (6)pieso (7)pieta (6)pilda (8)pilde (8)pildo (9)pilea (6)pilon (7)pilos (7)pilot (7)pinot (7)pinul (6)pionu (7)piosu (7)piota (7)piote (7)pisat (6)pisau (6)pista (6)piste (6)pisto (7)pitea (6)piton (7)piuat (6)plaiu (6)plane (6)plani (6)plano (7)planu (6)plase (6)plaso (7)plate (6)plato (7)platu (6)plean (6)pleda (8)pledu (8)plein (6)plene (6)plenu (6)plete (6)pliat (6)pliau (6)plina (6)pline (6)plino (7)plinu (6)plisa (6)plita (6)plite (6)plito (7)plodi (9)plodu (9)plotu (7)ploua (7)plusa (6)pluta (6)plute (6)pluti (6)pluto (7)pneul (6)poade (9)poale (7)poate (7)podan (9)podea (9)podit (9)podul (9)poeta (7)poete (7)poetu (7)point (7)polei (7)polen (7)polis (7)polua (7)pondu (9)ponei (7)ponit (7)ponta (7)ponte (7)pontu (7)posed (9)posta (7)poste (7)posti (7)postu (7)potul (7)psalt (6)pudel (8)pudla (8)pudli (8)puiat (6)puiet (6)puind (8)puios (7)puise (6)puita (6)puite (6)puito (7)pulia (6)pulie (6)pulsa (6)punea (6)punte (6)pusei (6)pusta (6)puste (6)pusti (6)pusto (7)putea (6)putin (6)putna (6)sadei (7)sadie (7)sadul (7)saint (5)saitu (5)saleu (5)salin (5)salon (6)salte (5)saltu (5)salut (5)sando (8)sandu (7)sanie (5)santi (5)santo (6)sapei (6)satul (5)saule (5)saulo (6)saune (5)sauno (6)sedai (7)sedat (7)sedau (7)sediu (7)senat (5)senei (5)sepia (6)sepie (6)setai (5)setau (5)setea (5)setei (5)seteo (6)setul (5)setup (6)seula (5)seule (5)sialo (6)sialu (5)siena (5)silea (5)silen (5)silon (6)sinea (5)sinod (8)sinul (5)sipet (6)siteu (5)situa (5)situl (5)sladu (7)slane (5)slano (6)sleia (5)sleit (5)slide (7)sloiu (6)slotu (6)sluta (5)slute (5)sluto (6)snopi (7)snopu (7)soaie (6)sodat (8)sodei (8)sodiu (8)soiau (6)soind (8)soiul (6)solda (8)solde (8)soldu (8)solea (6)solia (6)solid (8)solie (6)solit (6)sonai (6)sonat (6)sonau (6)sonda (8)sonde (8)sonet (6)sonia (6)sotai (6)sotau (6)spade (8)spado (9)spate (6)spato (7)spele (6)speli (6)spete (6)speti (6)spina (6)spine (6)spino (7)spinu (6)spion (7)splai (6)spoia (7)spoit (7)spotu (7)spuie (6)spune (6)stale (5)stalo (6)stalu (5)stand (7)stane (5)stano (6)staul (5)stean (5)steie (5)stela (5)stele (5)stelo (6)stepa (6)stepe (6)stepo (7)stila (5)stilu (5)stolu (6)stopa (7)stope (7)stopu (7)stupa (6)stupe (6)stupi (6)stupo (7)sudai (7)sudan (7)sudat (7)sudei (7)sudit (7)suind (7)suita (5)suite (5)suito (6)sulei (5)sunai (5)sunat (5)sunet (5)supai (6)supat (6)supei (6)supla (6)suple (6)supli (6)supta (6)supte (6)supto (7)sutea (5)sutei (5)taine (5)taino (6)tainu (5)talei (5)tales (5)talie (5)taliu (5)talon (6)talos (6)talpo (7)talus (5)taole (6)tapei (6)tasei (5)taseu (5)tason (6)tasul (5)taule (5)taulo (6)teasu (5)teina (5)teine (5)teino (6)teios (6)teiul (5)teliu (5)tenda (7)tende (7)tendo (8)tenia (5)tenie (5)tenis (5)tenul (5)tepei (6)tesla (5)tesle (5)teslo (6)teule (5)tiano (6)tilda (7)tilde (7)tildo (8)tinda (7)tinde (7)tindo (8)tinos (6)tiolu (6)tipou (7)tipul (6)toane (6)toase (6)toiul (6)tolei (6)tonal (6)tonei (6)tonul (6)tonus (6)topea (7)topul (7)tosul (6)tudea (7)tuile (5)tulea (5)tulei (5)tulip (6)tunai (5)tunde (7)tunel (5)tunis (5)tunsa (5)tunse (5)tusea (5)udase (7)udate (7)udato (8)udele (7)udeli (7)uiete (5)ulani (5)uleia (5)undai (7)undat (7)undea (7)undei (7)undit (7)uneai (5)uneia (5)unele (5)uniat (5)unise (5)unita (5)unite (5)unito (6)unsei (5)untos (6)usnei (5)utila (5)utile (5)utilo (6)

4- Cuvinte din litere  (564)

adei (6)adel (6)adie (6)adio (7)adsl (6)adun (6)adus (6)aedu (6)aido (7)aids (6)aist (4)aiud (6)alde (6)aldo (7)alee (4)alei (4)alep (5)ales (4)alin (4)alio (5)aloe (5)alpi (5)alte (4)alto (5)altu (4)alui (4)alun (4)ando (7)anei (4)anio (5)anod (7)anse (4)ansi (4)anso (5)ante (4)anti (4)anto (5)anul (4)anus (4)apei (5)apel (5)apis (5)apod (8)apoi (6)apos (6)apte (5)apto (6)aptu (5)apui (5)apun (5)apus (5)asei (4)asin (4)aste (4)asto (5)asud (6)asul (4)atei (4)ateu (4)atol (5)aton (5)atul (4)aude (6)auit (4)aule (4)aulo (5)auto (5)dale (6)dali (6)dalo (7)dane (6)dani (6)dano (7)dans (6)dase (6)date (6)dato (7)datu (6)deai (6)deal (6)dean (6)deau (6)deie (6)dela (6)dele (6)delo (7)dens (6)desa (6)dese (6)desu (6)deta (6)dete (6)dial (6)diat (6)diau (6)dinu (6)dise (6)dolu (7)dona (7)dopa (8)dopu (8)dosi (7)dosu (7)dota (7)dote (7)doua (7)dual (6)duel (6)duet (6)duna (6)dune (6)duno (7)dusa (6)duse (6)duso (7)edei (6)eden (6)edil (6)edit (6)edna (6)eisa (4)elan (4)elen (4)elia (4)elin (4)enot (5)eoni (5)eonu (5)epiu (5)epos (6)eseu (4)este (4)estu (4)etan (4)etil (4)etos (5)iadu (6)iapo (6)idea (6)idee (6)idol (7)idou (7)iede (6)iedu (6)iele (4)iepe (5)iese (4)iest (4)ileu (4)ilot (5)ilsa (4)inat (4)indo (7)indu (6)inel (4)ines (4)ineu (4)inod (7)insu (4)inul (4)ioan (5)iodu (7)iola (5)iole (5)iona (5)ionu (5)iota (5)iote (5)iotu (5)ipat (5)ipod (8)isdn (6)ison (5)isop (6)ista (4)iuda (6)iude (6)iudo (7)iune (4)iuta (4)iute (4)iuto (5)lado (7)laie (4)laio (5)land (6)lane (4)lanu (4)laos (5)lase (4)late (4)lato (5)latu (4)laud (6)ldap (7)leat (4)leda (6)ledu (6)leit (4)lene (4)leni (4)lent (4)leon (5)lesa (4)lese (4)leso (5)lest (4)lied (6)lien (4)lina (4)line (4)lino (5)lins (4)linu (4)lipa (5)lipu (5)lisa (4)lise (4)liso (5)load (7)lois (5)lotu (5)luai (4)luat (4)luda (6)lude (6)ludo (7)lues (4)luis (4)luna (4)lune (4)luni (4)lupa (5)lupe (5)lupi (5)lupo (6)lupt (5)lusi (4)nade (6)nado (7)naie (4)naiu (4)nalt (4)naos (5)napi (5)napu (5)nasu (4)nate (4)nato (5)natu (4)neas (4)neil (4)nele (4)nelu (4)neoa (5)neoe (5)neoi (5)neou (5)nesu (4)neta (4)nete (4)netu (4)neue (4)nids (6)nisa (4)nita (4)nite (4)nitu (4)noda (7)node (7)nodu (7)noei (5)noel (5)nopa (6)nota (5)note (5)noua (5)noul (5)nptl (5)ntpd (7)nuda (6)nude (6)nudo (7)nuia (4)nula (4)nule (4)nuli (4)nulo (5)nute (4)oaie (5)oale (5)oase (5)odei (7)odin (7)odiu (7)oele (5)oiau (5)oile (5)oina (5)oind (7)oine (5)oise (5)olan (5)olat (5)olie (5)opal (6)open (6)opis (6)opiu (6)opta (6)optu (6)opui (6)opul (6)opun (6)opus (6)osia (5)osie (5)ostu (5)osul (5)otel (5)otis (5)ouat (5)paie (5)paiu (5)pale (5)pali (5)palo (6)palu (5)pani (5)pano (6)panu (5)pase (5)paso (6)pasu (5)pate (5)pato (6)patu (5)paul (5)paus (5)pean (5)pele (5)pena (5)pene (5)peni (5)peno (6)peon (6)pese (5)peso (6)pete (5)pian (5)piat (5)piau (5)pila (5)pile (5)pilo (6)pinu (5)pion (6)pios (6)pisa (5)pita (5)pite (5)pito (6)piua (5)piue (5)piuo (6)pius (5)plai (5)plan (5)plat (5)pled (7)plen (5)pleu (5)plia (5)plin (5)pliu (5)plod (8)ploi (6)plot (6)plus (5)pneu (5)podi (8)podu (8)poet (6)poli (6)polu (6)pond (8)pont (6)post (6)potu (6)pudl (7)puia (5)puie (5)puit (5)pule (5)puls (5)pune (5)puni (5)punt (5)pusa (5)puse (5)pute (5)sade (6)sado (7)sadu (6)sait (4)sale (4)salo (5)salt (4)salu (4)sape (5)sapi (5)sapo (6)sate (4)satu (4)saud (6)sean (4)seda (6)sedu (6)sena (4)sept (5)seta (4)sete (4)seto (5)setu (4)seul (4)sial (4)sida (6)sila (4)sile (4)silo (5)sine (4)sinu (4)sita (4)site (4)sito (5)situ (4)slad (6)slei (4)sloi (5)slot (5)slut (4)snop (6)soda (7)sode (7)soia (5)soie (5)soit (5)soiu (5)sold (7)sole (5)soli (5)solu (5)sona (5)sota (5)spin (5)spoi (6)spot (6)spui (5)spun (5)stai (4)stal (4)stan (4)stau (4)stea (4)stil (4)stol (5)stop (6)stup (5)suda (6)sude (6)suia (4)suid (6)suie (4)suit (4)sula (4)sule (4)sulo (5)suna (4)sune (4)suni (4)sunt (4)supa (5)supe (5)supo (6)supt (5)suta (4)sute (4)suto (5)taie (4)tain (4)tale (4)talo (5)talu (4)tape (5)tapo (6)tase (4)taso (5)tasu (4)teas (4)teiu (4)tele (4)telu (4)tenu (4)tepe (5)teul (4)tina (4)tind (6)tine (4)tino (5)tins (4)tiol (5)tipa (5)tipe (5)tipo (6)tipu (5)tisa (4)toiu (5)tola (5)tole (5)tona (5)tone (5)toni (5)tonu (5)topi (6)topu (6)tosu (5)tudi (6)tuia (4)tuie (4)tule (4)tuli (4)tuna (4)tune (4)tuni (4)tuns (4)tuse (4)udai (6)udat (6)udei (6)uiet (4)uita (4)uite (4)ulan (4)ulei (4)ulia (4)unda (6)unde (6)undi (6)undo (7)unea (4)unei (4)unia (4)unie (4)unio (5)unit (4)unsa (4)unse (4)unso (5)upia (5)usna (4)usne (4)usno (5)usta (4)util (4)

3- Cuvinte din litere  (222)

adi (5)adn (5)ado (6)adu (5)aed (5)ale (3)ali (3)alo (4)alt (3)ani (3)ano (4)anu (3)aol (4)ape (4)api (4)apo (5)aps (4)apt (4)ase (3)asp (4)asu (3)ati (3)atu (3)aud (5)aul (3)aut (3)dai (5)dan (5)dat (5)dau (5)dea (5)des (5)dia (5)din (5)dis (5)dit (5)dna (5)dns (5)doi (6)dol (6)don (6)dop (7)dos (6)dpi (6)dsl (5)dsp (6)dtp (6)duo (6)dus (5)eda (5)edi (5)edo (6)ela (3)ele (3)ene (3)eon (4)epi (4)est (3)eul (3)iad (5)ian (3)iau (3)ida (5)ide (5)ido (6)ied (5)ies (3)ila (3)ina (3)ino (4)ins (3)inu (3)iod (6)ion (4)iot (4)ipl (4)isa (3)iso (4)isp (4)ist (3)ita (3)ito (4)iul (3)iun (3)lan (3)las (3)lat (3)led (5)lee (3)lei (3)leo (4)les (3)leu (3)lia (3)lin (3)lip (4)los (4)lot (4)lpd (6)ltd (5)lua (3)lud (5)lui (3)lup (4)lut (3)nae (3)nai (3)nap (4)nas (3)nat (3)nea (3)neo (4)nes (3)net (3)nil (3)nis (3)nit (3)nls (3)noa (4)nod (6)noe (4)noi (4)nou (4)nsa (3)ntp (4)nud (5)nul (3)oda (6)ode (6)oei (4)oia (4)oit (4)ole (4)oli (4)olt (4)olu (4)onu (4)opt (5)opu (5)ost (4)osu (4)oua (4)oul (4)pai (4)pal (4)pan (4)pas (4)pat (4)pdl (6)pen (4)pia (4)pin (4)piu (4)pna (4)pnl (4)pod (7)pol (5)pot (5)psd (6)pti (4)pud (6)pui (4)pul (4)pun (4)pus (4)sad (5)sal (3)san (3)sao (4)sap (4)sat (3)sau (3)sep (4)set (3)seu (3)sie (3)sin (3)sip (4)sit (3)snp (4)soi (4)sol (4)sta (3)sua (3)sud (5)sue (3)sui (3)sul (3)sun (3)tai (3)tal (3)tao (4)tas (3)tea (3)ted (5)tei (3)tel (3)ten (3)teo (4)teu (3)tip (4)toi (4)ton (4)top (5)tos (4)tui (3)tul (3)tun (3)uda (5)ude (5)udo (6)udp (6)ued (5)uit (3)ula (3)una (3)uni (3)uns (3)unt (3)usa (3)usd (5)utp (4)

2- Cuvinte din litere  (63)

ad (4)ai (2)al (2)an (2)as (2)at (2)au (2)da (4)de (4)di (4)dl (4)dn (4)do (5)du (4)ea (2)ed (4)ei (2)el (2)eu (2)ia (2)id (4)ie (2)io (3)ip (3)it (2)la (2)le (2)li (2)lu (2)na (2)ne (2)ni (2)no (3)ns (2)nt (2)nu (2)oa (3)oe (3)oi (3)ol (3)op (4)os (3)ou (3)pa (3)pd (5)pe (3)pi (3)pn (3)ps (3)sa (2)se (2)so (3)st (2)su (2)ta (2)te (2)to (3)tu (2)ud (4)ue (2)ul (2)un (2)us (2)