Din literele n, e, d, e, p, i, l, a, t, o, r, u poți aranja următoarele cuvinte:

12- Cuvinte din litere  (1)

nedepilatoru (16)

11- Cuvinte din litere  (17)

audientelor (14)depoluantei (15)nedepilator (15)nedeploratu (15)neepilatoru (13)neparotidul (15)nepiuatelor (13)nepuiatelor (13)neredopatul (15)nereplodita (15)nereploditu (15)nerepoditul (15)peritonealu (13)pieunatelor (13)prundoaiele (15)reondulatei (14)rependulato (15)

10- Cuvinte din litere  (119)

adenitelor (13)adulterine (12)adulterino (13)aneroidule (13)aneuploide (14)antipodule (14)ardelenitu (12)autodinele (13)depilatoru (14)deploratei (14)depoluante (14)depoluatei (14)derulantei (12)europenita (12)induratele (12)interpelau (11)interpolau (12)neaerolitu (11)neauitelor (11)nedelatori (13)nedelatoru (13)nedeliratu (12)nedepilatu (13)nedepliatu (13)nedeplorat (14)nedepoluat (14)nedietarul (12)nedioptrul (14)nedipolare (14)nedipolaru (14)needitorul (13)neepilator (12)neerodatul (13)neidolatre (13)neidolatru (13)neipatelor (12)neoperatul (12)neparotide (14)neparotidu (14)neperiatul (11)neplouatei (12)nepoluatei (12)nepredatul (13)nepreludat (13)nepudlatei (13)nepudratei (13)nepuitelor (12)nepuitoare (12)nepuroiate (12)neredopatu (14)nerepliatu (11)nereplodit (14)nereplouat (12)nerepodita (14)nerepoditu (14)nerepoluat (12)nerepudiat (13)netorpidul (14)neudatelor (13)operandule (14)operantule (12)ordinatele (13)paleoteriu (12)panditelor (14)parotidele (14)patinorule (12)pedantelor (14)pediatrule (13)pendularei (13)pendulatei (13)pentadelor (14)pentaedrul (13)perdeluita (13)perdeluito (14)periantule (11)peridotule (14)perindatul (13)peritoneal (12)peritoneul (12)planetoidu (14)poanterule (12)poetardule (14)pointerule (12)poliuretan (12)ponderalei (14)ponderatei (14)ponderatul (14)preludatei (13)pretindeau (13)prunditele (13)puitoarele (12)puritanele (11)puroiatele (12)realtoindu (13)redepilato (14)redepilatu (13)redepliato (14)redepliatu (13)redepoluai (14)redepoluat (14)redepontai (14)redepontau (14)reneotipau (12)reondulate (13)reopinatul (12)reopinteau (12)rependulai (13)rependulat (13)repilonate (12)repilonatu (12)replenuita (11)replenuito (12)replouatei (12)repoleindu (14)repoluatei (12)reundoiate (13)trapionule (12)undoiatele (13)urdinatele (12)

9- Cuvinte din litere  (369)

adeptelor (13)aderentul (11)adulterei (11)adulterin (11)aleuronei (10)aneroidul (12)aneuploid (13)anteriule (9)antipodul (13)apunerile (10)ardelenit (11)ardentule (11)autoperie (11)danteluri (11)danteluro (12)danturile (11)delirante (11)deliranto (12)delirantu (11)dentarule (11)depanorul (13)depilante (12)depilanto (13)depilantu (12)depilator (13)deplorate (13)deploratu (13)depoluant (13)depoluare (13)depoluate (13)depontare (13)derulante (11)derulatei (11)deuteroni (12)dioptrele (13)dipterule (12)doinarule (12)dunetelor (12)duriloane (12)elateridu (11)endoteliu (12)epidotule (13)epilatoru (11)erodantei (12)erodantul (12)eterodina (12)europenit (11)ideatelor (12)iernatule (9)inaptelor (11)ineptelor (11)interlopa (11)interlope (11)interlopu (11)interpela (10)interpola (11)interpolu (11)intradele (11)iordanele (12)iordanule (12)iredentul (11)loredanei (12)neaerolit (10)neaptelor (11)neauditor (12)nedatelor (12)nedatorul (12)nedelator (12)nedelirat (11)nedepilat (12)nedepliat (12)nederulat (11)nedietaru (11)nediluate (11)nedioptra (13)nedioptre (13)nedioptru (13)nedipolar (13)nedopatei (13)nedopatul (13)nedoratei (12)nedoratul (12)nedoritul (12)nedreptul (12)neduratei (11)needitoru (12)neelidatu (11)neerodatu (12)neerudita (11)neideatul (11)neiodatul (12)neiutelor (10)nelepuita (10)nelupoida (13)nelupoide (13)neoleiatu (10)neoperatu (11)neopritul (11)neparotid (13)neperiatu (10)neperlatu (10)neperlita (10)neperlitu (10)nepileatu (10)nepiratul (10)nepledatu (12)nepliurda (12)nepliurde (12)neplodita (13)neplodite (13)neploditu (13)neplouare (11)neplouate (11)nepoditul (13)nepolarei (11)nepoleita (11)nepoleitu (11)nepoluate (11)nepredatu (12)neprelatu (10)nepreluat (10)nepudlate (12)nepudrate (12)nepuroiat (11)neputreda (12)neputrida (12)neputride (12)neradioul (12)nerapidul (12)neredatul (11)neredopat (13)nereiatul (9)nerepiuat (10)nereplatu (10)nerepliat (10)nerepodit (13)nerepuiat (10)nerepuita (10)neridatul (11)neripatul (10)nerodatei (12)nerodatul (12)neroditul (12)nerolatei (10)nerulatei (9)netoridul (12)netorpida (13)netorpide (13)netorpidu (13)neurlatei (9)neutralei (9)oleandrei (12)ondatrele (12)ondulatei (12)operandul (13)operantei (11)operantul (11)operatule (11)opinatele (11)opulentei (11)opunerile (11)ordinatul (12)orientale (10)orientalu (10)orientule (10)padinelor (13)paietelor (11)paloniere (11)palonieru (11)paludenei (12)paludrine (12)paludrino (13)panditele (12)pandorele (13)panierule (10)panourile (11)pardonule (13)parotidul (13)partidele (12)partidule (12)paternule (10)pateurile (10)patinelor (11)patinorul (11)patridele (12)patronule (11)pedalieru (12)pedantule (12)pediatrul (12)penatelor (11)pendulare (12)pendulari (12)pendularo (13)pendulate (12)pendulato (13)pentaedru (12)perdantei (12)perdantul (12)perdeluia (12)perdeluit (12)periantul (10)periatule (10)peridotul (13)perindate (12)perindato (13)perindatu (12)perinealu (10)periodule (13)peritoneu (11)peroneali (11)peronealu (11)pietonale (11)pietonalu (11)pietonule (11)piroanele (11)pitoanele (11)piuatelor (11)planetoid (13)planiedre (12)planiedro (13)planiedru (12)pledantei (12)pledoarie (13)plenuirea (10)plenuireo (11)plutoneri (11)plutonier (11)poanterul (11)poetardul (13)pointerul (11)poliandre (13)poliandru (13)poluantei (11)ponderale (13)ponderali (13)ponderalu (13)ponderate (13)ponderatu (13)ponderile (13)pondurile (13)pontilare (11)ponturile (11)pornitele (11)portlandu (13)portulane (11)prelatine (10)prelatino (11)prelatinu (10)preluatei (10)preludate (12)preludato (13)prenoitul (11)pretindea (12)prietenul (10)pritaneul (10)pritanule (10)protidele (13)prudentei (12)prundoaie (13)pudratele (12)puiatelor (11)puroaiele (11)putridele (12)realtoind (12)reantepui (10)redenotai (12)redenotau (12)redepilat (12)redepilau (12)redepliat (12)redepliau (12)redepolua (13)redeponta (13)redetonai (12)redetonau (12)redoineau (12)redonatei (12)redonatul (12)redopatei (13)redopatul (13)reduelato (12)reelidato (12)reelidatu (11)reeludato (12)reetiolau (10)reidoleau (12)relepuind (12)relepuita (10)relepuito (11)reneotipa (11)reodineau (12)reoleiatu (10)reondulai (12)reondulat (12)reopinate (11)reopinatu (11)reopintea (11)reopuneai (11)repedanti (12)repelotai (11)repelotau (11)rependula (12)repilonat (11)repilonau (11)repilotau (11)repledato (13)repledatu (12)replenuia (10)replenuit (10)replineau (10)replodeai (13)replodeau (13)replodita (13)replodite (13)reploditu (13)replouate (11)repluteai (10)replutind (12)repoditul (13)repoleiau (11)repoleind (13)repoleita (11)repoleitu (11)repoluate (11)repudiate (12)repudiato (13)retopindu (13)reuleiato (10)reundatei (11)reundoiat (12)reundoita (12)reundoite (12)rindelate (11)rindelato (12)rindelatu (11)rotuliene (10)rotundele (12)ruinatele (9)tandurele (11)taurinele (9)tendarule (11)tendorule (12)terpinolu (11)terpinule (10)torpidele (13)trapionul (11)trepanule (10)trepiedul (12)trioadele (12)tripodule (13)troianule (10)troieneau (10)tuioarele (10)tunderile (11)undatelor (12)unditelor (12)undoitele (12)uneltirea (9)uneltireo (10)uniatelor (10)uniparele (10)unipetale (10)unipetalo (11)unipolare (11)unitarele (9)uranitele (9)uredinale (11)uredinalo (12)urinatele (9)

8- Cuvinte din litere  (757)

adeptule (11)aderento (11)aderentu (10)adultere (10)adulteri (10)adultero (11)aerodine (11)aerolite (9)aerolitu (9)aleurite (8)aleurone (9)aleutine (8)alternei (8)altoindu (11)andrelei (10)aneroide (11)aneroidu (11)antereul (8)anteriul (8)antilope (10)antipodu (12)antreule (8)apidelor (12)aportule (10)apretule (9)aprodule (12)ardeiule (10)ardeleni (10)ardentei (10)ardentul (10)arenduit (10)atelieru (8)atropine (10)audiente (10)audiento (11)auitelor (9)aureolei (9)auritele (8)autodine (11)dantelei (10)daunelor (11)delatori (11)delatoru (11)deleatur (10)delirant (10)delirate (10)delirato (11)deliratu (10)denarule (10)denierul (10)denotare (11)dentalei (10)dentarei (10)dentarul (10)deoparte (12)depanori (12)depanoru (12)depilant (11)depilare (11)depilate (11)depilato (12)depilatu (11)depliare (11)depliate (11)depliato (12)depliatu (11)deplorai (12)deplorat (12)deplorau (12)depoluai (12)depoluat (12)depontai (12)depontau (12)deportai (12)deportau (12)depuneai (11)depuneri (11)derulant (10)derulate (10)derulato (11)detonare (11)detronai (11)detronau (11)detunare (10)deturnai (10)deuteron (11)diatelor (11)dietarul (10)dietelor (11)diluante (10)dinarule (10)dioptrul (12)dipetale (11)dipetalo (12)dipetalu (11)dipolare (12)dipolaru (12)dipterul (11)diurnale (10)diurnalo (11)diurnele (10)doinarul (11)dolentei (11)donatele (11)dopatele (12)dopurile (12)doratele (11)dorianul (11)doritele (11)drenatei (10)drenatul (10)dreptule (11)duelatei (10)duetelor (11)duratele (10)durinele (10)editelor (11)editoare (11)editorul (11)elaterid (10)eliportu (10)eludatei (10)entalpie (9)enterali (8)enteralo (9)enteralu (8)entropia (10)entropie (10)epanodei (12)epidotul (12)epilator (10)epuratei (9)erodante (11)erodantu (11)erodatei (11)erodatul (11)erodiule (11)eronatei (9)eronatul (9)etapelor (10)etiolare (9)eupatrid (11)euploide (12)european (10)europeni (10)idolatre (11)idolatru (11)ienupera (9)ienupero (10)iernatul (8)inaptele (9)inaptule (9)inatelor (9)indurate (10)indurato (11)ineptule (9)inertule (8)interlop (10)interpol (10)interule (8)iodatele (11)ionarele (9)ionatele (9)iordanul (11)ipatelor (10)iredenta (10)iredento (11)iredentu (10)lentoare (9)leopardu (12)lepuirea (9)lepuireo (10)lornetei (9)luntreai (8)lutereni (8)nadirule (10)natriule (8)naturile (8)neapodei (12)neapodul (12)nearidul (10)neaurite (8)neautori (9)nedatori (11)nedatoru (11)nedeilor (11)nedietar (10)nedilate (10)nedilatu (10)nediluat (10)nedopate (12)nedopatu (12)nedorate (11)nedoratu (11)nedorita (11)nedorite (11)nedoritu (11)nedrepta (11)nedrepto (12)nedreptu (11)neduelat (10)nedurate (10)needitor (11)needitul (10)neelidat (10)neeludat (10)neepurat (9)neerodat (11)neerudit (10)neidealu (10)neideatu (10)neiodate (11)neiodatu (11)neipatul (9)neiratul (8)nelepuit (9)nelotrei (9)neluatei (8)nelupita (9)nelupite (9)nelupoid (12)neoleatu (9)neoleiat (9)neoperat (10)neoprita (10)neoprite (10)neopritu (10)nepalide (11)nepalidu (11)nepelura (9)nepeluri (9)neperiat (9)neperlat (9)neperlit (9)nepileat (9)nepirate (9)nepiratu (9)nepiuate (9)neplatei (9)nepledat (11)nepliate (9)nepliatu (9)nepliurd (11)neplodit (12)neplouat (10)nepoatei (10)nepodita (12)nepodite (12)nepoditu (12)nepolare (10)nepolari (10)nepolaru (10)nepoleit (10)nepoluat (10)nepotule (10)nepredat (11)neprelat (9)neprudei (11)nepudlat (11)nepudrat (11)nepuiate (9)nepuitor (10)neputred (11)neputrid (11)neradioe (11)neradiou (11)nerapide (11)nerapidu (11)nereauit (8)neredatu (10)nereiatu (8)nerelatu (8)nereluat (8)nereplat (9)nerepuit (9)nereudat (10)neridate (10)neridatu (10)neripate (9)neripatu (9)nerodate (11)nerodatu (11)nerodita (11)nerodite (11)neroditu (11)neroitul (9)nerolate (9)nerolatu (9)nerudita (10)nerudite (10)nerulate (8)netorida (11)netoride (11)netoridu (11)netorpid (12)netripla (9)netriple (9)netriplu (9)neudatei (10)neuitare (8)neuleiat (8)neuralei (8)neuratei (8)neurlate (8)neutrale (8)neutrali (8)neutralo (9)nodurile (11)noptiera (10)noptiere (10)notarule (9)nulipare (9)nuliparo (10)nuptiale (9)nuptialo (10)oareunde (11)oleandre (11)oleandri (11)oleandru (11)olendrei (11)olteneai (9)olteneau (9)ondatrei (11)ondulare (11)ondulate (11)operandu (12)operante (10)operantu (10)operatei (10)operatul (10)opiatele (10)opiatule (10)opinatul (10)opinteau (10)opritele (10)opritule (10)opulenta (10)opulente (10)opunerea (10)ordinale (11)ordinalu (11)ordinate (11)ordinatu (11)ordinele (11)ordinule (11)oriental (9)orientau (9)orientul (9)orinetau (9)ornatele (9)ornatule (9)padinele (11)paietule (9)paionule (10)palonier (10)paludene (11)paludeni (11)panditul (11)pandorei (12)pandurit (11)panerule (9)panierul (9)pantelor (10)panterei (9)pardonul (12)paroindu (12)paroiule (10)parotide (12)parotidu (12)partidul (11)paternei (9)paternul (9)paterule (9)patinele (9)patinoru (10)patioule (10)patronul (10)patrulei (9)paturile (9)pauliene (9)peanelor (10)pedaleru (11)pedalier (11)pedantei (11)pedantul (11)pediatru (11)pelerina (9)pelerino (10)pelerinu (9)pelotare (10)pelteauo (10)penaltiu (9)penarule (9)pendulai (11)pendular (11)pendulat (11)pendulei (11)penetrai (9)penetrau (9)pentadei (11)pentodei (12)perdante (11)perdantu (11)perdeauo (12)perdelui (11)periante (9)periantu (9)periatul (9)peridote (12)peridotu (12)perindat (11)perindau (11)perineal (9)perineul (9)perioade (12)periodul (12)perlatei (9)peroneal (10)peroneul (10)peronule (10)peruanei (9)petardei (11)pianelor (10)pierdeau (11)pierduta (11)pierdute (11)pierduto (12)pietonal (10)pietonul (10)pieunate (9)pilonare (10)pilonate (10)pilonatu (10)pilotare (10)pinotule (10)piratele (9)pironeau (10)pironule (10)piroteau (10)pitarule (9)pitonule (10)pitoreau (10)pitulare (9)piuatele (9)planetei (9)platouri (10)pledante (11)pledanto (12)pledantu (11)pledatei (11)plenarei (9)plenuire (9)plenuita (9)plenuite (9)plenuito (10)pletorei (10)pleurita (9)pleurite (9)pleurito (10)plodirea (12)plouatei (10)plutirea (9)plutireo (10)plutoane (10)plutoner (10)pneurile (9)poantele (10)poanteri (10)poanteru (10)podanule (12)podarele (12)podarule (12)poditele (12)poditule (12)poditura (12)podurele (12)podurile (12)poetardu (12)pointeru (10)polatrei (10)poleieru (10)poleindu (12)poleirea (10)poliedre (12)poliedru (12)poluante (10)poluatei (10)ponderai (12)ponderal (12)ponderat (12)ponderau (12)ponderea (12)poneiule (10)ponitule (10)pornitul (10)portland (12)portulan (10)poterile (10)potirele (10)potirule (10)predatei (11)predatul (11)prediale (11)predialo (12)predialu (11)prelatei (9)prelatin (9)preluate (9)preluato (10)preludai (11)preludat (11)prenoita (10)prenoite (10)prenoitu (10)prenotai (10)prenotau (10)preotule (10)pretinde (11)prianele (9)prietena (9)prieteno (10)prietenu (9)prindeau (11)printule (9)pritanee (9)pritaneu (9)pritanul (9)proteida (12)proteide (12)proteina (10)proteine (10)proteule (10)protiule (10)prudenta (11)prudente (11)prudento (12)prundeai (11)prundita (11)prundite (11)prundito (12)prunelei (9)pudlatei (11)pudorile (12)pudratei (11)puiatele (9)puitelor (10)puitoare (10)punerile (9)purinele (9)puritane (9)puritano (10)puroiate (10)puterile (9)putorile (10)putredei (11)radinele (10)radioele (11)radioule (11)radonule (11)raionule (9)rapidele (11)ratonule (9)readopte (12)realduit (10)realinte (8)realinto (9)redanule (10)redenota (11)redepila (11)redeplia (11)redetona (11)rediluat (10)redoinea (11)redonate (11)redonatu (11)redopate (12)redopatu (12)reduelai (10)reduelat (10)reeditau (10)reelidat (10)reelidau (10)reeludai (10)reeludat (10)reepilat (9)reepilau (9)reetilau (8)reetiola (9)reidolea (11)relepuia (9)relepuit (9)relipeau (9)reluatei (8)relupeai (9)relupind (11)reluptai (9)reneuita (8)renielat (8)renielau (8)reodinea (11)reoleiat (9)reolteni (9)reondula (11)reopinat (10)reopinau (10)reopunea (10)repelota (10)repentul (9)repileau (9)repilona (10)repilota (10)repiteau (9)repitula (9)repiuate (9)repiuato (10)replatei (9)repledai (11)repledat (11)repledau (11)replenui (9)repliate (9)repliato (10)repliatu (9)replinea (9)replodea (12)replodit (12)replouat (10)replutea (9)repodeai (12)repodeau (12)repodita (12)repodite (12)repoditu (12)repoleia (10)repoleit (10)repoluai (10)repoluat (10)repontai (10)repontau (10)repudiat (11)repudlai (11)repudlat (11)repuiate (9)repuiato (10)repuneai (9)reputeai (9)retinale (8)retinalu (8)retopeai (10)retopeau (10)retopind (12)retudeai (10)retuleai (8)retulind (10)retupila (9)reudatei (10)reuleiat (8)reundate (10)reundato (11)reundeai (10)reundita (10)reundite (10)reundito (11)reundoit (11)reunelti (8)ridatele (10)rindeauo (11)rindelat (10)rindelau (10)ripatele (9)rodanele (11)rodanule (11)rodatele (11)rodinele (11)rodinule (11)roditele (11)rondelei (11)rotulian (9)rotundei (11)ruditele (10)rulantei (8)ruteneai (8)taierule (8)tainelor (9)taiorule (9)taloneri (9)taloneru (9)tandrele (10)tandurie (10)tapirule (9)tapurile (9)tarodule (11)tendarul (10)tendelor (11)tenderul (10)tendoare (11)tendorul (11)tenorule (9)tenurile (8)terilenu (8)terpinol (10)terpinul (9)tindelor (11)tinderea (10)tinereau (8)tinerela (8)tinerelo (9)tinerelu (8)tioureea (9)tiparele (9)tiparule (9)tiradele (10)tiranele (8)tiranule (8)toaipele (10)tonurile (9)topurile (10)toridele (11)torpidul (12)torpilau (10)trainele (8)trapionu (10)trendule (10)trepanul (9)trepidau (11)trepiedu (11)triadele (10)trienale (8)trienalo (9)trienalu (8)triodele (11)triodule (11)tripodul (12)troianul (9)troienea (9)tunderea (10)tundrele (10)tunelare (8)tupilare (9)udatelor (11)uietelor (9)undatele (10)unditele (10)undoiate (11)undoirea (11)undrelei (10)unelteai (8)uneltire (8)uniatele (8)unipetal (9)unipolar (10)unitelor (9)uranotil (9)urdinate (10)urdinato (11)urnitele (8)utrinele (8)

7- Cuvinte din litere  (1133)

adeline (9)adelino (10)adenite (9)adenito (10)adeptei (10)adeptul (10)aderent (9)adultei (9)adulter (9)aerolit (8)aiorule (8)alertei (7)aleurit (7)aleutin (7)alteori (8)alterne (7)alterni (7)alterno (8)alternu (7)altoind (10)altoire (8)alunite (7)andorei (10)andreei (9)andreie (9)andrele (9)anelide (9)anelidu (9)aneroid (10)aneurie (7)anodule (10)antelor (8)antepui (8)anterei (7)antereu (7)anteriu (7)antipod (11)antreul (7)aortele (8)apeluri (8)apidele (10)apodele (11)aportul (9)apretul (8)aprinde (10)aprodul (11)aptelor (9)apunere (8)apuneri (8)ardeiul (9)ardente (9)ardento (10)ardentu (9)arendei (9)arendui (9)areolei (8)aretule (7)aridele (9)arinule (7)ateilor (8)atelier (7)ateneul (7)aterine (7)aterino (8)atonele (8)atonule (8)audient (9)audiere (9)auditor (10)auitele (7)aurelei (7)aureole (8)dairele (9)danelor (10)daniele (9)danielo (10)dantele (9)dantelo (10)danturi (9)danturo (10)datelor (10)datorie (10)datorul (10)daunele (9)dealeri (9)dealeru (9)dealuri (9)delator (10)delirat (9)delirau (9)denarul (9)denieru (9)denotai (10)denotau (10)dentale (9)dentali (9)dentalo (10)dentalu (9)dentare (9)dentari (9)dentaro (10)dentaru (9)depanor (11)departe (10)depilat (10)depilau (10)depliat (10)depliau (10)deplina (10)depline (10)deplino (11)deplinu (10)deplora (11)depolua (11)deponta (11)deporta (11)depunea (10)derulai (9)derulat (9)derutai (9)derutei (9)detaliu (9)detonai (10)detonau (10)detrona (10)deturna (9)diatele (9)dietare (9)dietaru (9)diluant (9)diluare (9)diluate (9)diluato (10)dinarul (9)dineule (9)dintele (9)dioptra (11)dioptre (11)dioptru (11)dipetal (10)dipolar (11)diptere (10)dipteru (10)diurnal (9)doapele (11)doinaru (10)doineau (10)doinele (10)dolenta (10)dolente (10)dolentu (10)donatei (10)donatul (10)dopatei (11)dopatul (11)doratei (10)doratul (10)dorianu (10)doriene (10)doritul (10)dornele (10)dornule (10)dotalei (10)drapele (10)drapelu (10)drenate (9)drenato (10)drenatu (9)drepnea (10)dreptei (10)dreptul (10)dritule (9)drotule (10)drupele (10)duelare (9)duelate (9)duelato (10)dunelor (10)dunetei (9)duratei (9)durilon (10)edentai (9)edentau (9)editare (9)editoru (10)editura (9)edituro (10)elanuri (7)eleronu (8)elidare (9)elidate (9)elidato (10)elidatu (9)elineau (7)eliport (9)elitare (7)elitaro (8)elitaru (7)eludare (9)eludate (9)eludato (10)enotule (8)enteral (7)eolianu (8)epanode (11)epidotu (11)epilare (8)epoletu (9)epurate (8)epurato (9)erodant (10)erodate (10)erodatu (10)erodiul (10)eronate (8)eronatu (8)erudita (9)erudite (9)erudito (10)erupeai (8)etalonu (8)etanoli (8)etanolu (8)etanule (7)eternul (7)etilare (7)etilena (7)etileno (8)etiolau (8)eupatie (8)euploid (11)europei (9)ideatul (9)idoleau (10)iedelor (10)iepelor (9)iepuran (8)iepurea (8)iepurel (8)iernate (7)iernato (8)iernatu (7)inaptul (8)inatele (7)indurat (9)inelare (7)inelaro (8)inelaru (7)inelate (7)inelatu (7)ineptul (8)inertul (7)interul (7)intrade (9)intrado (10)introdu (10)iodatul (10)iodlere (10)iodleru (10)ionarul (8)ionatul (8)iordane (10)iordanu (10)ipatele (8)iratele (7)iredent (9)irodule (10)iudelor (10)iurtele (7)iutelor (8)latrine (7)latrino (8)leaderi (9)leaderu (9)leandri (9)leandru (9)lentori (8)leonard (10)leopard (11)leordei (10)leptoni (9)leptonu (9)lepuind (10)lepuire (8)lepuita (8)lepuite (8)lepuito (9)letonei (8)letonia (8)letrina (7)letrine (7)letrino (8)leurdei (9)lineare (7)linearo (8)linearu (7)literau (7)londrei (10)lopatei (9)lorenei (8)lorneta (8)lornete (8)loteria (8)loterie (8)lunarei (7)lunetei (7)luntrea (7)luntrei (7)lupenei (8)lupoaie (9)lupoane (9)lupoida (11)lupoide (11)luptare (8)luteina (7)luteine (7)luteino (8)luteran (7)nadelor (10)nadirul (9)napilor (9)nardule (9)nartule (7)natelor (8)natrele (7)natriul (7)neapode (11)neapodu (11)neapole (9)neaptei (8)neaptul (8)nearide (9)nearidu (9)neauite (7)neaurie (7)neaurit (7)neautor (8)nedatei (9)nedator (10)nedatul (9)nedelia (9)nedeliu (9)nederul (9)nedilat (9)nedolia (10)nedolie (10)nedoliu (10)nedopat (11)nedorat (10)nedorit (10)nedrept (10)nedurat (9)needita (9)needitu (9)neideal (9)neideat (9)neiodat (10)neipate (8)neipatu (8)neirate (7)neiratu (7)neiutea (7)nelatei (7)neleatu (7)neleita (7)neleitu (7)nelotra (8)nelotre (8)nelotri (8)nelotru (8)neluate (7)neludei (9)nelupit (8)neoleat (8)neoprit (9)nepalid (10)nepelur (8)neperul (8)nepirat (8)nepiuat (8)neplate (8)neplatu (8)nepliat (8)nepoate (9)nepodit (11)nepolar (9)nepotul (9)nepruda (10)neprude (10)nepuiat (8)nepuita (8)nepuite (8)neradio (10)nerapid (10)nereali (7)nerealo (8)nerealu (7)neredat (9)nereiat (7)nereida (9)nereido (10)nerelat (7)neridat (9)neripat (8)nerodat (10)nerodei (10)nerodit (10)nerodul (10)neroita (8)neroite (8)neroitu (8)nerolat (8)nerudit (9)nerulat (7)netedul (9)netelor (8)netorid (10)neudate (9)neurale (7)neurali (7)neuralo (8)neurate (7)neurlat (7)neutila (7)neutile (7)neutilo (8)neutral (7)neutrei (7)nielare (7)nitelor (8)noadele (10)nodalei (10)nordele (10)norelei (8)notarul (8)notepad (11)nudelor (10)nutreai (7)oardele (10)odineau (10)odinele (10)oierule (8)olandei (10)oleatei (8)oleiate (8)oleiatu (8)olendre (10)olteanu (8)oltenea (8)oltenei (8)oltenia (8)ondatre (10)ondulai (10)ondulat (10)opaline (9)opalinu (9)openule (9)operand (11)operant (9)operate (9)operatu (9)opereta (9)opiatul (9)opinare (9)opinate (9)opinatu (9)opintea (9)opleanu (9)oprindu (11)opritul (9)optulea (9)opulent (9)opuneai (9)opunere (9)opuneri (9)ordalie (10)ordinal (10)ordinat (10)ordinea (10)ordinul (10)oreadei (10)orienta (8)orientu (8)orineta (8)oriunde (10)ornatei (8)ornatul (8)ortalei (8)otrepei (9)ouatele (8)padelei (10)paielor (9)paietul (8)paionul (9)pairule (8)paletei (8)paliere (8)palieru (8)palotie (9)paltinu (8)paltonu (9)paludei (10)pandite (10)panditu (10)pandore (11)panduri (10)panerul (8)paniere (8)panieru (8)panilor (9)panoule (9)panouri (9)pantele (8)pantere (8)pantero (9)pardonu (11)pariule (8)parodie (11)paroind (11)paroiul (9)parolei (9)parotid (11)partide (10)partido (11)partidu (10)partule (8)paterei (8)paterne (8)paterni (8)paterno (9)paternu (8)paterul (8)pateule (8)pateuri (8)patinor (9)patioul (9)patride (10)patrido (11)patroni (9)patronu (9)patrule (8)patrulo (9)pauline (8)peanule (8)pedalei (10)pedaler (10)pedante (10)pedanti (10)pedanto (11)pedantu (10)peladei (10)pelerin (8)pelotai (9)pelotau (9)pelotei (9)pelurei (8)penalei (8)penalti (8)penarul (8)penatei (8)penatul (8)pendula (10)pendule (10)pendulo (11)penelor (9)penetra (8)penetul (8)pentade (10)pentado (11)pentoda (11)pentode (11)penuria (8)penurie (8)peonule (9)perdant (10)pereiat (8)pereiau (8)perenul (8)periant (8)periate (8)periato (9)periatu (8)peridot (11)perinda (10)perineu (8)periodu (11)perlate (8)perlato (9)perlatu (8)perlita (8)perlite (8)perlitu (8)perlonu (9)peroane (9)peroneu (9)peronul (9)peruane (8)peruani (8)peruano (9)perueni (8)petalei (8)petarde (10)petardo (11)petealo (9)petelor (9)petrelu (8)petrila (8)petrolu (9)petunia (8)petunie (8)pianele (8)pianole (9)pianule (8)pielaru (8)pierdea (10)pierdut (10)piereau (8)pietonu (9)pieunat (8)pileate (8)pileatu (8)pilonat (9)pilonau (9)pilotau (9)pineale (8)pinealo (9)pinealu (8)pinotul (9)pioletu (9)pioneer (9)pionule (9)pioreea (9)piotele (9)piratul (8)pireule (8)piroane (9)pironea (9)pironul (9)pirotea (9)pirueta (8)piruete (8)pirueto (9)pitarul (8)pitelor (9)pitoane (9)pitonul (9)pitorea (9)piuelor (9)planete (8)planeto (9)planetu (8)planoru (9)plantei (8)planuri (8)platine (8)platino (9)pledant (10)pledare (10)pledate (10)pledato (11)pledatu (10)pleduri (10)pleiade (10)pleiado (11)plenare (8)plenari (8)plenaro (9)plenaru (8)plenuia (8)plenuit (8)pleteru (8)pletina (8)pletine (8)pletino (9)pletora (9)pletore (9)pleurei (8)pliante (8)plianto (9)pliantu (8)plierea (8)plineau (8)pliurda (10)pliurde (10)pliurdo (11)plodeai (11)plodeau (11)plodire (11)plodita (11)plodite (11)ploditu (11)plouare (9)plouate (9)pluteai (8)plutind (10)plutire (8)plutoni (9)poadele (11)poantei (9)poanter (9)podanul (11)podarei (11)podarul (11)podelei (11)podirea (11)poditul (11)podurel (11)poetard (11)poetule (9)pointer (9)polarei (9)polatei (9)polatre (9)poldere (11)polderu (11)poleiau (9)poleier (9)poleind (11)poleire (9)poleita (9)poleite (9)poleitu (9)poluant (9)poluare (9)poluate (9)pondera (11)pondere (11)ponderi (11)pondule (11)ponduri (11)poneiul (9)ponitul (9)pontare (9)pontele (9)pontile (9)pontilu (9)pontule (9)ponturi (9)porneai (9)porneau (9)porneli (9)pornita (9)pornite (9)pornitu (9)portalu (9)portele (9)portule (9)poterei (9)poteria (9)poterie (9)potirul (9)praline (8)pralino (9)predate (10)predato (11)predatu (10)predeal (10)predela (10)predelo (11)predial (10)prelate (8)prelato (9)prelatu (8)preluai (8)preluat (8)preluda (10)preluna (8)prenoit (9)prenota (9)preotul (9)pretind (10)prianul (8)prieten (8)prindea (10)printul (8)pritanu (8)prolani (9)prolanu (9)protale (9)protalu (9)proteul (9)protida (11)protide (11)protiul (9)prudele (10)prudent (10)prundea (10)prundit (10)prundoi (11)prunela (8)prunele (8)prunelo (9)pudlare (10)pudlate (10)pudlato (11)pudoare (11)pudrate (10)pudrato (11)pudrele (10)puerila (8)puerile (8)puerilo (9)puitele (8)punerea (8)punilor (9)puradei (10)puradel (10)puritan (8)puroaie (9)puroiat (9)puterea (8)putinar (8)putoare (9)putreda (10)putrede (10)putredo (11)putrida (10)putride (10)putrido (11)radioul (10)radiule (9)radonul (10)radulei (9)raidule (9)raionul (8)raitele (7)randele (9)rapidul (10)raptule (8)rateule (7)ratonul (8)readopt (11)readune (9)readuni (9)realdui (9)realine (7)realino (8)realint (7)realtoi (8)reapune (8)reauite (7)reauito (8)redanti (9)redanul (9)redatei (9)redatul (9)redepui (10)redepun (10)redilua (9)redonai (10)redonat (10)redonau (10)redopai (11)redopat (11)redopau (11)redotai (10)redotau (10)reduela (9)redutei (9)reedita (9)reelida (9)reeluda (9)reepila (8)reetila (7)reiatul (7)reideat (9)reideau (9)relatei (7)relaude (9)relepui (8)relipea (8)reluate (7)reluato (8)relupea (8)relupit (8)relupta (8)relupte (8)renalei (7)renatei (7)renetul (7)reneuit (7)reniela (7)renopai (9)renopat (9)renopau (9)renotai (8)renotau (8)reoindu (10)reopina (9)reoptai (9)reoptau (9)reopune (9)repenai (8)repenat (8)repenau (8)repenit (8)repenta (8)repento (9)repentu (8)repetai (8)repetau (8)repilea (8)repitea (8)repiuat (8)replate (8)replatu (8)repleda (10)repliat (8)repliau (8)replodi (11)repluti (8)repoate (9)repodea (11)repodit (11)repolei (9)repolua (9)reponta (9)reptila (8)reptile (8)reptilo (9)repudia (10)repudla (10)repuiat (8)repuind (10)repuita (8)repuite (8)repuito (9)repunea (8)reputea (8)retinal (7)retopea (9)retudea (9)retulea (7)retunai (7)reudate (9)reudato (10)reuleia (7)reundai (9)reundat (9)reundea (9)reundit (9)reuneai (7)reunita (7)reunite (7)reunito (8)reutila (7)ridatul (9)rindela (9)rindele (9)ripatul (8)rituale (7)ritualo (8)roadele (10)roatele (8)rodanul (10)rodatei (10)rodatul (10)rodinul (10)roditul (10)rodiule (10)roitele (8)roitule (8)rolatei (8)rondela (10)rondele (10)rondule (10)rotindu (10)rotulei (8)rotunda (10)rotunde (10)rudenia (9)rudenie (9)ruinate (7)ruinato (8)ruinele (7)ruladei (9)rulante (7)rulanto (8)rulatei (7)ruletei (7)rulotei (8)rundele (9)ruptele (8)rutenea (7)rutenei (7)taierul (7)tainele (7)tainule (7)taiorul (8)talionu (8)taloner (8)talpine (8)talpino (9)tandrei (9)tandrul (9)tandure (9)tanelei (7)tapelor (9)tapeuri (8)tapirul (8)tarelui (7)tarodul (10)taurine (7)taurino (8)teierul (7)tendare (9)tendaru (9)tenderu (9)tendoru (10)tenorul (8)terapie (8)terenul (7)terilen (7)ternule (7)terpena (8)terpeno (9)terpina (8)terpine (8)terpino (9)terpinu (8)teurile (7)tiarele (7)tindeau (9)tindele (9)tindere (9)tinerea (7)tinerel (7)tiouree (8)tiparul (8)tipelor (9)tipoule (9)tiranul (7)toanele (8)tolerai (8)tolerau (8)tonalei (8)topenia (9)topenie (9)topindu (11)topirea (9)toridul (10)torpida (11)torpide (11)torpidu (11)torpila (9)torpile (9)traiule (7)trapele (8)trapion (9)trapule (8)treilea (7)trendul (9)trenule (7)trepane (8)trepanu (8)trepida (10)trepied (10)trienal (7)trioade (10)triodul (10)trioule (8)tripale (8)tripalo (9)tripalu (8)triplau (8)tripodu (11)tripolu (9)tripoul (9)troianu (8)troiene (8)tronule (8)tropule (9)trudeai (9)trudele (9)trupeai (8)trupele (8)trupind (10)tudorei (10)tuioare (8)tulipan (8)tulirea (7)tulireo (8)tulpane (8)tulpina (8)tulpino (9)tundere (9)tunderi (9)tundrei (9)turalei (7)udatele (9)uleiare (7)uleiate (7)uleiato (8)unarele (7)undatei (9)undelor (10)undirea (9)undireo (10)undoiat (10)undoire (10)undoita (10)undoite (10)undrele (9)unealto (8)uneltea (7)uneltei (7)unielor (8)unipare (8)uniparo (9)unitare (7)unitaro (8)unitele (7)untiera (7)untiere (7)untiero (8)uranite (7)uratele (7)urdinat (9)uretani (7)urinale (7)urinalo (8)urinate (7)urinato (8)urinele (7)urlatei (7)urloaie (8)urodele (10)uterina (7)uterine (7)uterino (8)utilare (7)utrenia (7)utrenie (7)

6- Cuvinte din litere  (1303)



5- Cuvinte din litere  (1033)

adelo (8)adept (8)adere (7)aderi (7)adino (8)adopt (9)adore (8)adori (8)adult (7)adune (7)aduni (7)aedul (7)aerul (5)aioru (6)aldin (7)aldui (7)alene (5)aleno (6)alert (5)alido (8)aline (5)alino (6)alint (5)alior (6)alpin (6)altei (5)altoi (6)altor (6)altui (5)alune (5)aluni (5)aluno (6)aluri (5)aluro (6)andei (7)andro (8)aneto (6)anito (6)anodu (8)antei (5)anule (5)aoleu (6)aorte (6)apele (6)apelu (6)apere (6)aperi (6)apide (8)apido (9)apiol (7)aplet (6)aplit (6)apnee (6)apode (9)apodu (9)aport (7)apret (6)april (6)aprod (9)aptei (6)aptul (6)apune (6)ardei (7)arene (5)areno (6)aretu (5)aride (7)arido (8)aridu (7)arilu (5)arinu (5)aripo (7)arpei (6)artei (5)arule (5)atele (5)atelo (6)ateul (5)atilo (6)atoli (6)atolu (6)atone (6)atoni (6)atonu (6)atriu (5)audio (8)auire (5)auite (5)auito (6)aulei (5)aurei (5)aurel (5)aurie (5)aurit (5)autor (6)dalei (7)dalie (7)dalio (8)dalto (8)danei (7)danie (7)danio (8)dante (7)danti (7)darie (7)dario (8)darul (7)datei (7)dator (8)datul (7)daune (7)dauno (8)dealu (7)delei (7)delia (7)delie (7)delio (8)delir (7)deliu (7)delta (7)delte (7)delto (8)denar (7)denia (7)denie (7)denio (8)depou (9)depui (8)depun (8)diale (7)dialo (8)dialu (7)diano (8)diare (7)diate (7)diato (8)dieta (7)diete (7)dieto (8)dilat (7)dilua (7)dinar (7)dineu (7)dinte (7)dintr (7)dipol (9)diurn (7)doape (9)doare (8)doina (8)doine (8)dolar (8)dolia (8)dolie (8)doliu (8)donai (8)donat (8)donau (8)dopai (9)dopat (9)dopau (9)dopul (9)dorat (8)dorea (8)dorei (8)dorin (8)dorit (8)dorne (8)dornu (8)dorul (8)dotai (8)dotal (8)dotau (8)dotei (8)drela (7)drele (7)drelo (8)drena (7)drene (7)dreno (8)drept (8)drilu (7)dritu (7)drotu (8)drupa (8)drupe (8)drupo (9)duale (7)dualo (8)duela (7)duete (7)dulap (8)dulia (7)dulie (7)dunei (7)durai (7)durat (7)durea (7)durei (7)durit (7)duron (8)edenu (7)edilu (7)edita (7)edite (7)editu (7)elani (5)elanu (5)eleat (5)elena (5)eleni (5)eleno (6)elenu (5)elian (5)elida (7)elina (5)eline (5)elino (6)elinu (5)elita (5)elite (5)elito (6)eluda (7)enotu (6)enter (5)eolit (6)eonul (6)epila (6)epiul (6)epoda (9)epode (9)epura (6)epure (6)epuro (7)erate (5)erato (6)erdal (7)ernie (5)eroda (8)eroul (6)erupe (6)erupi (6)erupt (6)etale (5)etalo (6)etanu (5)etape (6)etapo (7)etena (5)eteno (6)eteri (5)etern (5)eteru (5)etila (5)etilu (5)etira (5)etnia (5)etnie (5)etola (6)etole (6)euler (5)eurip (6)iadul (7)iarno (6)iaurt (5)idale (7)idalo (8)ideal (7)ideat (7)ideau (7)ideea (7)idolu (8)idoul (8)iedul (7)ierna (5)ierta (5)ierte (5)ierul (5)ilare (5)ilaro (6)ilaru (5)ilene (5)ileon (6)ilona (6)ilotu (6)inapt (6)inate (5)inatu (5)indol (8)indra (7)inela (5)inele (5)inelu (5)inept (6)inert (5)inetd (7)input (6)intel (5)inter (5)intra (5)intre (5)intru (5)inule (5)ioane (6)iodat (8)iodul (8)ionar (6)ionat (6)ionel (6)ionul (6)iotul (6)ipate (6)ipatu (6)irate (5)iratu (5)ireal (5)irena (5)irene (5)ireno (6)irodu (8)irule (5)itera (5)iurta (5)iurte (5)iurto (6)iutea (5)ladin (7)lande (7)lando (8)landu (7)lapon (7)lapte (6)lardu (7)larei (5)latei (5)latin (5)latir (5)latre (5)latri (5)latru (5)laude (7)laudo (8)lauri (5)lauro (6)leano (6)leate (5)leatu (5)leita (5)leite (5)leito (6)leitu (5)lenea (5)lenta (5)lente (5)lento (6)lentu (5)leone (6)lepra (6)lepre (6)lepro (7)lepui (6)letea (5)leton (6)leute (5)liane (5)liano (6)liant (5)lider (7)liedu (7)lienu (5)linda (7)lindo (8)linou (6)linte (5)liota (6)liote (6)lipan (6)lipea (6)lirat (5)lirau (5)litra (5)litre (5)litro (6)litru (5)loden (8)loran (6)lordu (8)lotra (6)lotre (6)lotri (6)lotru (6)louie (6)luare (5)luate (5)ludei (7)lueta (5)luete (5)lueto (6)lunar (5)lunea (5)lupan (6)lupea (6)lupei (6)lupin (6)lupit (6)lupoi (7)lupon (7)lupta (6)lupte (6)lupto (7)lutra (5)lutre (5)lutro (6)nadei (7)nadio (8)nadir (7)naiul (5)nalte (5)nalto (6)naltu (5)napul (6)nardu (7)nartu (5)natei (5)natre (5)natro (6)natul (5)nealt (5)neapt (6)nedat (7)nedei (7)neder (7)nelat (5)nelud (7)neoei (6)neoul (6)nepal (6)neper (6)nepot (7)nerod (8)neted (7)netei (5)netul (5)neuit (5)neuro (6)niela (5)niele (5)nielo (6)niplu (6)nitra (5)nitul (5)noade (8)nodal (8)nodei (8)nodul (8)noele (6)noile (6)nopai (7)nopal (7)nopat (7)nopau (7)norda (8)norde (8)nordu (8)norea (6)norei (6)noria (6)norie (6)noriu (6)norul (6)notai (6)notar (6)notau (6)notei (6)nouar (6)noule (6)nouri (6)nudei (7)nulei (5)nuori (6)nutri (5)oalei (6)oanei (6)oarde (8)oarei (6)odaie (8)odele (8)odile (8)odina (8)odine (8)odiul (8)oedip (9)oieru (6)oindu (8)olane (6)olani (6)olanu (6)olari (6)olaru (6)olate (6)olatu (6)oleat (6)oltar (6)oltea (6)oluri (6)opale (7)opalu (7)openu (7)opera (7)opere (7)opiat (7)opina (7)opiul (7)oprea (7)oprit (7)optai (7)optau (7)optul (7)opule (7)opune (7)orale (6)orali (6)oralu (6)ordia (8)ordie (8)ordin (8)orele (6)ornai (6)ornat (6)ornau (6)ortul (6)otele (6)otelu (6)otile (6)ouare (6)ouate (6)paiet (6)paile (6)paine (6)paiol (7)paion (7)pairu (6)paiul (6)palee (6)palei (6)palid (8)palie (6)paliu (6)panel (6)paner (6)panou (7)pante (6)panto (7)panul (6)parei (6)pariu (6)paroi (7)parte (6)partu (6)parul (6)patei (6)patel (6)pater (6)pateu (6)patio (7)patou (7)patru (6)patul (6)paulo (7)peane (6)peano (7)peanu (6)pearl (6)pedel (8)pelin (6)pelit (6)pelur (6)penai (6)penal (6)penar (6)penat (6)penau (6)penea (6)penei (6)penel (6)penet (6)penit (6)peoni (7)peonu (7)perei (6)peren (6)pereu (6)peria (6)perie (6)perla (6)perle (6)perlo (7)perna (6)perne (6)perno (7)peron (7)petei (6)peter (6)petra (6)petre (6)petro (7)petru (6)piane (6)piano (7)pianu (6)piare (6)piele (6)pierd (8)piere (6)pieta (6)pilar (6)pilda (8)pilde (8)pildo (9)pilea (6)pilon (7)pilor (7)pilot (7)pinot (7)pinul (6)pionu (7)piota (7)piote (7)pirat (6)pireu (6)pirol (7)piron (7)pirul (6)pitar (6)pitea (6)piton (7)piuar (6)piuat (6)piure (6)plaiu (6)plane (6)plani (6)plano (7)planu (6)plate (6)plato (7)platu (6)plaur (6)plean (6)pleda (8)pledu (8)plein (6)plene (6)plenu (6)plete (6)pliat (6)pliau (6)plina (6)pline (6)plino (7)plinu (6)plita (6)plite (6)plito (7)plodi (9)plodu (9)plotu (7)ploua (7)pluta (6)plute (6)pluti (6)pluto (7)pneul (6)poade (9)poale (7)poare (7)poate (7)podan (9)podar (9)podea (9)podit (9)podul (9)poeta (7)poete (7)poetu (7)point (7)polar (7)polei (7)polen (7)polua (7)pondu (9)ponei (7)ponit (7)ponta (7)ponte (7)pontu (7)porni (7)porta (7)porte (7)portu (7)porul (7)potir (7)potul (7)prade (8)preda (8)preia (6)preot (7)preta (6)prian (6)priau (6)prind (8)print (6)produ (9)pruda (8)prude (8)prudo (9)pruna (6)prund (8)prune (6)pruni (6)pruno (7)pudel (8)pudla (8)pudli (8)pudra (8)pudre (8)pudro (9)puiat (6)puiet (6)puind (8)puire (6)puita (6)puite (6)puito (7)pulia (6)pulie (6)punea (6)punte (6)purei (6)puroi (7)purta (6)putea (6)putin (6)putna (6)radei (7)radio (8)radiu (7)radon (8)radou (8)raidu (7)raion (6)raite (5)raito (6)raiul (5)ralid (7)raliu (5)rande (7)rando (8)rapel (6)rapid (8)raptu (6)ratei (5)rateu (5)raton (6)readu (7)reale (5)reali (5)realo (6)realu (5)reaud (7)redai (7)redan (7)redat (7)redau (7)redea (7)redia (7)redie (7)redit (7)rediu (7)reiat (5)reiau (5)relat (5)relei (5)releu (5)relia (5)relio (6)relon (6)relua (5)renal (5)renet (5)renia (5)renie (5)reniu (5)renta (5)rente (5)rento (6)renul (5)reoia (6)reoit (6)repai (6)repat (6)repau (6)reped (8)repet (6)repia (6)repot (7)repui (6)repun (6)retai (5)retau (5)retun (5)reuda (7)reude (7)reuit (5)reuni (5)rialu (5)ridat (7)ridau (7)ridul (7)ripat (6)ripau (6)ritul (5)roade (8)roate (6)rodai (8)rodan (8)rodat (8)rodau (8)rodea (8)rodia (8)rodie (8)rodin (8)rodit (8)rodiu (8)rodul (8)roiau (6)roind (8)roita (6)roite (6)roitu (6)roiul (6)rolan (6)rolat (6)rolei (6)ronda (8)ronde (8)rondu (8)rotea (6)rudea (7)rudei (7)rudit (7)ruina (5)ruine (5)ruino (6)rulai (5)rulat (5)runda (7)runde (7)rundo (8)rupea (6)rupia (6)rupie (6)rupta (6)rupte (6)rupto (7)rutai (5)rutei (5)rutil (5)taier (5)taine (5)taino (6)tainu (5)taior (6)talei (5)taler (5)talie (5)taliu (5)talon (6)talpo (7)taole (6)tapei (6)tapir (6)tarei (5)tareo (6)tarod (8)taule (5)taulo (6)tauri (5)tearo (6)teier (5)teina (5)teine (5)teino (6)teiul (5)teliu (5)telor (6)telur (5)tenda (7)tende (7)tendo (8)tenia (5)tenie (5)tenor (6)tenul (5)tepei (6)teren (5)terna (5)terne (5)terni (5)terno (6)ternu (5)teule (5)teuri (5)tiano (6)tiare (5)tiaro (6)tilda (7)tilde (7)tildo (8)tinda (7)tinde (7)tindo (8)tiolu (6)tipar (6)tipou (7)tipul (6)tiran (5)tirul (5)toane (6)toiul (6)tolei (6)tonal (6)tonei (6)tonul (6)topea (7)topul (7)torid (8)torni (6)torul (6)tradu (7)traiu (5)trape (6)trapo (7)trapu (6)traul (5)treia (5)trena (5)trend (7)trene (5)treno (6)trenu (5)trial (5)triau (5)trilu (5)trina (5)triod (8)triou (6)trona (6)tronu (6)tropi (7)tropu (7)truda (7)trude (7)trudi (7)trudo (8)trupa (6)trupe (6)trupi (6)trupo (7)tudea (7)tudor (8)tuile (5)tuior (6)tulea (5)tulei (5)tulip (6)tunai (5)tunar (5)tunde (7)tunel (5)turda (7)turei (5)turla (5)turle (5)turlo (6)turna (5)udare (7)udate (7)udato (8)udele (7)udeli (7)udrea (7)uiete (5)ulani (5)uleia (5)ultra (5)unare (5)unari (5)undai (7)undat (7)undea (7)undei (7)undit (7)uneai (5)uneia (5)unele (5)uniat (5)unire (5)unita (5)unite (5)unito (6)unora (6)untar (5)urale (5)uralo (6)urate (5)urato (6)ureea (5)urile (5)urina (5)urine (5)urino (6)urlai (5)urlat (5)urlet (5)urloi (6)urnea (5)urnei (5)urnit (5)utere (5)utila (5)utile (5)utilo (6)

4- Cuvinte din litere  (597)

adei (6)adel (6)ader (6)adie (6)adio (7)ador (7)adun (6)aedu (6)aere (4)aeru (4)aido (7)aior (5)aiud (6)alde (6)aldo (7)alee (4)alei (4)alep (5)alin (4)alio (5)aloe (5)alor (5)alpi (5)alte (4)alto (5)altu (4)alui (4)alun (4)ando (7)anei (4)anio (5)anod (7)ante (4)anti (4)anto (5)anul (4)apei (5)apel (5)apod (8)apoi (6)apte (5)apto (6)aptu (5)apui (5)apun (5)arde (6)aret (4)arid (6)arie (4)aril (4)arin (4)aron (5)arpe (5)arpo (6)arte (4)arto (5)arul (4)atei (4)ateu (4)atol (5)aton (5)atul (4)aude (6)auit (4)aule (4)aulo (5)auri (4)auro (5)auto (5)dale (6)dali (6)dalo (7)dane (6)dani (6)dano (7)dare (6)daru (6)date (6)dato (7)datu (6)deai (6)deal (6)dean (6)deau (6)deie (6)dela (6)dele (6)delo (7)deta (6)dete (6)dial (6)diat (6)diau (6)dinu (6)doar (7)dolu (7)dona (7)dopa (8)dopu (8)dora (7)dori (7)dorn (7)doru (7)dota (7)dote (7)doua (7)dril (6)drit (6)drot (7)dual (6)duel (6)duet (6)duna (6)dune (6)duno (7)dura (6)dure (6)duri (6)duro (7)earl (4)edei (6)eden (6)edil (6)edit (6)edna (6)elan (4)elen (4)elia (4)elin (4)enot (5)eoni (5)eonu (5)epiu (5)erai (4)erau (4)erei (4)erin (4)eroi (5)erou (5)erup (5)etan (4)eter (4)etil (4)euri (4)euro (5)iadu (6)iapo (6)iaru (4)idea (6)idee (6)idol (7)idou (7)idra (6)idre (6)idro (7)iede (6)iedu (6)iele (4)iepe (5)iert (4)ieru (4)ilar (4)ileu (4)ilot (5)inat (4)indo (7)indu (6)inel (4)ineu (4)inod (7)inul (4)ioan (5)iodu (7)iola (5)iole (5)iona (5)ionu (5)iota (5)iote (5)iotu (5)ipat (5)ipod (8)iran (4)irat (4)irod (7)irul (4)iuda (6)iude (6)iudo (7)iune (4)iuta (4)iute (4)iuto (5)lado (7)laie (4)laio (5)land (6)lane (4)lanu (4)lard (6)lare (4)laro (5)late (4)lato (5)latu (4)laud (6)laur (4)ldap (7)leat (4)leda (6)ledu (6)leit (4)lene (4)leni (4)lent (4)leon (5)lied (6)lien (4)lina (4)line (4)lino (5)linu (4)lipa (5)lipu (5)lira (4)lire (4)liro (5)liur (4)load (7)lord (7)lotu (5)luai (4)luat (4)luda (6)lude (6)ludo (7)luna (4)lune (4)luni (4)lupa (5)lupe (5)lupi (5)lupo (6)lupt (5)nade (6)nado (7)naie (4)naiu (4)nalt (4)napi (5)napu (5)nard (6)nare (4)naro (5)nart (4)nate (4)nato (5)natu (4)neil (4)nele (4)nelu (4)neoa (5)neoe (5)neoi (5)neou (5)nera (4)nero (5)neta (4)nete (4)netu (4)neue (4)nita (4)nite (4)nitu (4)noda (7)node (7)nodu (7)noei (5)noel (5)nopa (6)nora (5)nord (7)nori (5)noru (5)nota (5)note (5)noua (5)noul (5)nour (5)nptl (5)ntpd (7)nuda (6)nude (6)nudo (7)nuia (4)nula (4)nule (4)nuli (4)nulo (5)nuor (5)nute (4)oaie (5)oale (5)oare (5)odei (7)odin (7)odiu (7)oele (5)oiau (5)oier (5)oile (5)oina (5)oind (7)oine (5)olan (5)olar (5)olat (5)olie (5)opal (6)open (6)opiu (6)opri (6)opta (6)optu (6)opui (6)opul (6)opun (6)oral (5)orei (5)oria (5)orie (5)orna (5)orta (5)ortu (5)otel (5)ouat (5)paie (5)pair (5)paiu (5)pale (5)pali (5)palo (6)palu (5)pani (5)pano (6)panu (5)pare (5)pari (5)paro (6)part (5)paru (5)pate (5)pato (6)patu (5)paul (5)pean (5)pele (5)pena (5)pene (5)peni (5)peno (6)peon (6)pere (5)peri (5)perl (5)peru (5)pete (5)pian (5)piat (5)piau (5)pier (5)pila (5)pile (5)pilo (6)pinu (5)pion (6)pire (5)piru (5)pita (5)pite (5)pito (6)piua (5)piue (5)piuo (6)plai (5)plan (5)plat (5)pled (7)plen (5)pleu (5)plia (5)plin (5)pliu (5)plod (8)ploi (6)plot (6)pneu (5)podi (8)podu (8)poet (6)poli (6)polu (6)pond (8)pont (6)pori (6)port (6)poru (6)potu (6)prad (7)prai (5)prat (5)prau (5)prea (5)pria (5)prin (5)prit (5)prud (7)prun (5)prut (5)pudl (7)puia (5)puie (5)puit (5)pule (5)pune (5)puni (5)punt (5)pura (5)pure (5)puri (5)puro (6)pute (5)rade (6)rado (7)radu (6)raid (6)raiu (4)ralu (4)rano (5)rapt (5)rate (4)rato (5)raul (4)real (4)reda (6)redi (6)reia (4)rele (4)relu (4)rene (4)reni (4)renu (4)reoi (5)repa (5)reta (4)reud (6)rial (4)rida (6)ridu (6)rila (4)rile (4)rilo (5)rina (4)rine (4)rino (5)ripa (5)rita (4)ritu (4)roda (7)rodi (7)rodu (7)roia (5)roit (5)roiu (5)rola (5)role (5)rolu (5)rona (5)rond (7)rota (5)roti (5)roua (5)ruda (6)rude (6)rudi (6)rudo (7)ruin (4)rula (4)rund (6)rupe (5)rupi (5)rupt (5)ruta (4)rute (4)ruto (5)taie (4)tain (4)tale (4)talo (5)talu (4)tape (5)tapo (6)tare (4)tari (4)taur (4)teiu (4)tele (4)telu (4)tenu (4)tepe (5)tera (4)teri (4)tern (4)teul (4)tina (4)tind (6)tine (4)tino (5)tiol (5)tipa (5)tipe (5)tipo (6)tipu (5)tira (4)tiru (4)toiu (5)tola (5)tole (5)tona (5)tone (5)toni (5)tonu (5)topi (6)topu (6)torn (5)toru (5)trai (4)trap (5)trei (4)tren (4)tria (4)trie (4)tril (4)trio (5)tron (5)trop (6)trup (5)tudi (6)tuia (4)tuie (4)tule (4)tuli (4)tuna (4)tune (4)tuni (4)tura (4)ture (4)turn (4)turo (5)udai (6)udat (6)udei (6)uiet (4)uita (4)uite (4)ulan (4)ulei (4)ulia (4)unar (4)unda (6)unde (6)undi (6)undo (7)unea (4)unei (4)unia (4)unie (4)unio (5)unit (4)unor (5)upia (5)urai (4)ural (4)uran (4)urat (4)urda (6)urdo (7)uree (4)urla (4)urle (4)urli (4)urna (4)urne (4)urni (4)urno (5)uter (4)util (4)

3- Cuvinte din litere  (222)

adi (5)adn (5)ado (6)adu (5)aed (5)aer (3)ale (3)ali (3)alo (4)alt (3)ani (3)ano (4)anu (3)aol (4)ape (4)api (4)apo (5)apr (4)apt (4)ard (5)are (3)ari (3)arn (3)aro (4)art (3)aru (3)ati (3)atu (3)aud (5)aul (3)aur (3)aut (3)dai (5)dan (5)dar (5)dat (5)dau (5)dea (5)dia (5)din (5)dit (5)dna (5)doi (6)dol (6)don (6)dop (7)dor (6)dpi (6)dtp (6)duo (6)dur (5)eda (5)edi (5)edo (6)ela (3)ele (3)ene (3)eon (4)epi (4)era (3)ere (3)ero (4)eul (3)eur (3)iad (5)ian (3)iar (3)iau (3)ida (5)ide (5)ido (6)ied (5)ier (3)ila (3)ina (3)ino (4)inu (3)iod (6)ion (4)iot (4)ipl (4)iru (3)ita (3)ito (4)iul (3)iun (3)lan (3)lat (3)led (5)lee (3)lei (3)leo (4)leu (3)lia (3)lin (3)lip (4)lor (4)lot (4)lpd (6)ltd (5)lua (3)lud (5)lui (3)lup (4)lut (3)nae (3)nai (3)nap (4)nat (3)nea (3)neo (4)net (3)nil (3)nit (3)noa (4)nod (6)noe (4)noi (4)nor (4)nou (4)nra (3)ntp (4)nud (5)nul (3)oda (6)ode (6)oei (4)oia (4)oit (4)ole (4)oli (4)olt (4)olu (4)onu (4)opt (5)opu (5)ora (4)ore (4)ori (4)ort (4)oua (4)oul (4)pai (4)pal (4)pan (4)par (4)pat (4)pdl (6)pen (4)per (4)pia (4)pin (4)pir (4)piu (4)pna (4)pnl (4)pod (7)pol (5)por (5)pot (5)pra (4)pre (4)pri (4)pro (5)pti (4)pud (6)pui (4)pul (4)pun (4)pur (4)rad (5)rae (3)rai (3)ral (3)rea (3)red (5)ren (3)rid (5)rin (3)rio (4)rit (3)rod (6)roi (4)rol (4)ron (4)rup (4)rut (3)tai (3)tal (3)tao (4)tar (3)tea (3)ted (5)tei (3)tel (3)ten (3)teo (4)teu (3)tip (4)tir (3)toi (4)ton (4)top (5)tor (4)tui (3)tul (3)tun (3)tur (3)uda (5)ude (5)udo (6)udp (6)ued (5)uit (3)ula (3)una (3)uni (3)unt (3)ura (3)uri (3)url (3)utp (4)

2- Cuvinte din litere  (60)

ad (4)ai (2)al (2)an (2)ar (2)at (2)au (2)da (4)de (4)di (4)dl (4)dn (4)do (5)dr (4)du (4)ea (2)ed (4)ei (2)el (2)eu (2)ia (2)id (4)ie (2)io (3)ip (3)ir (2)it (2)la (2)le (2)li (2)lu (2)na (2)ne (2)ni (2)no (3)nr (2)nt (2)nu (2)oa (3)oe (3)oi (3)ol (3)op (4)or (3)ou (3)pa (3)pd (5)pe (3)pi (3)pn (3)re (2)ro (3)ta (2)te (2)to (3)tu (2)ud (4)ue (2)ul (2)un (2)