Din literele n, e, c, o, m, p, u, l, s, i, v, u poți aranja următoarele cuvinte:

12- Cuvinte din litere  (1)

necompulsivu (20)

11- Cuvinte din litere  (1)

necompulsiv (19)

10- Cuvinte din litere  (9)

compulsive (18)compulsivu (18)musonicule (14)neciumosul (14)necompusul (15)necuviosul (14)neoclusivu (14)nepluviosu (15)nepuciosul (12)

9- Cuvinte din litere  (30)

clovnisem (16)compulsiv (17)compusule (14)consumule (13)convulsie (13)lovinescu (13)minuscule (12)minusculo (13)muscoiule (13)musonicul (13)neciumosu (13)necomisul (13)necompusu (14)necuviosu (13)neimpusul (13)neluciosu (10)nemucosul (13)neoclusiv (13)nepluvios (14)nepuciosu (11)nepuiosul (11)nescumpul (13)nevomicul (16)pomelnicu (14)pulmonice (14)pulmonicu (14)pumnicelu (13)pusnicule (10)univocule (13)venosului (13)

8- Cuvinte din litere  (96)

censului (8)ciumosul (12)ciumpule (12)clovnise (12)columnei (12)compusei (13)compusul (13)comunule (12)consumul (12)copsului (10)cuponule (10)cuviosul (12)ecusonul (9)emulsivo (15)emulsivu (14)eponimul (13)eposului (10)esculino (9)esopicul (10)locuisem (12)luminosu (12)lunecosu (9)meconiul (12)meniscul (11)menoului (12)minuscul (11)minusule (11)miocenul (12)moscului (12)movilesc (15)muscoiul (12)muselino (12)muselinu (11)musonice (12)musonicu (12)musonule (12)neciumos (12)necomisu (12)necompus (13)necuvios (12)neimosul (12)neimpusu (12)nelucios (9)nemilosu (12)nemucosu (12)neomisul (12)neomului (12)neopusul (10)nepilosu (10)nepiosul (10)nepucios (10)nepuiosu (10)nescumpi (12)nescumpu (12)nesimplu (12)neucisul (8)nevilosu (12)nevomicu (15)oclusive (12)oclusivu (12)openului (10)opiumule (13)opuscule (10)oselnicu (9)peonului (10)pesoului (10)piconule (10)pliocenu (10)pluviosu (13)pocnisem (13)poemului (13)polemicu (13)polenicu (10)pomelnic (13)puciosul (10)pulmonic (13)pulsiune (9)pumnicel (12)punciule (9)pusnicul (9)puvoiule (13)scopului (10)scumpeli (12)scumpule (12)semnului (11)sepionul (10)simplonu (13)slovenim (15)smocului (12)snopului (10)somnului (12)spionule (10)univocul (12)vomicule (15)vulpescu (12)vulpisem (15)

7- Cuvinte din litere  (209)

cepului (8)cimenul (10)ciumosu (11)ciumpul (11)cleiosu (8)clovnim (14)columne (11)coluviu (11)comisul (11)compune (12)compuse (12)compusu (12)comunei (11)comunul (11)consuli (8)consulu (8)consume (11)consumi (11)consumu (11)conului (8)copsule (9)copulei (9)copului (9)cosmine (11)culionu (8)cumenul (10)cupolei (9)cuponul (9)cupulei (8)cuviosu (11)eclipso (9)ecoului (8)ecusonu (8)emulsiv (13)eonului (8)eponimu (12)esopicu (9)iconule (8)icosule (8)imensul (10)impulsu (11)impusul (11)imunule (10)incluse (7)incluso (8)inclusu (7)inculpe (8)ionescu (8)isonule (8)isopule (9)lemnosu (11)leucomu (11)locuise (8)lovisem (14)luciosu (8)lucisem (10)lumescu (10)luminos (11)lunecos (8)lupescu (8)lupisem (11)meconiu (11)meniscu (10)minusul (10)miocelu (11)miocenu (11)miopule (12)mlecinu (10)mocneli (11)mocnise (11)mocului (11)moscule (11)mouseul (11)movului (14)mucosul (11)mulineu (10)muncelu (10)muncile (10)muncise (10)muscelu (10)muscoiu (11)muselin (10)musiule (10)musline (10)muslinu (10)musonic (11)musonul (11)necomis (11)neimosu (11)neimpus (11)neluciu (7)nemilos (11)nemucos (11)nemulsu (10)neolivu (11)neomisu (11)neopusu (9)neoului (8)nepilos (9)nepiosu (9)nepuios (9)nepusul (8)nescump (11)nesivul (10)nesului (7)nesupli (8)nesuplu (8)neucisu (7)nevilos (11)nevisul (10)nevomic (14)nevului (10)nocivul (11)nuculei (7)numelui (10)oclusiv (11)oiescul (8)openvms (15)opisule (9)opiumul (12)opuscul (9)opusule (9)oselnic (8)osmiule (11)ovinule (11)peculiu (8)pelvisu (11)penisul (8)pensulo (9)pescuim (11)piconul (9)pielosu (9)piemnul (11)pionule (9)piscule (8)plenuim (11)plesnim (11)plesuvi (11)plesuvu (11)plinesc (8)pliocen (9)plivesc (11)pluvios (12)pneului (8)pocisem (12)pocneli (9)pocnise (9)polecim (12)polemic (12)polenic (9)pomului (12)poneiul (9)puciosu (9)puciule (8)puiosul (9)pulmoni (12)pulmonu (12)pumnule (11)punciul (8)punicul (8)pusnicu (8)puvoiul (12)scopule (9)scumpei (11)scumpul (11)secuiul (7)secului (7)semicul (10)semului (10)sepionu (9)simplon (12)sincope (9)sloveni (11)slovenu (11)smocule (11)smuceli (10)snopule (9)socului (8)solemni (11)solemnu (11)somnule (11)speculo (9)spicule (8)spinelu (8)spinule (8)spionul (9)suplice (8)supunem (11)suveico (11)ucisule (7)uleiosu (8)uluiesc (7)uluisem (10)umilesc (10)umpluse (11)unicule (7)univocu (11)vecinul (10)venosul (11)viscole (11)viscolu (11)voicule (11)volnice (11)volnicu (11)vomicul (14)vopseli (12)vulpesc (11)vulpise (11)vulpoiu (12)

6- Cuvinte din litere  (363)

celomu (10)celuim (9)censul (6)cesiul (6)cimenu (9)cinelu (6)cinule (6)cipule (7)ciumos (10)ciumpu (10)cleios (7)clipsu (7)clisme (9)clismo (10)clonei (7)clovni (10)clovnu (10)clupei (7)coisem (10)coiule (7)coline (7)colinu (7)colive (10)colnei (7)coluni (7)colunu (7)comise (10)comisu (10)compui (11)compun (11)compus (11)comune (10)comuni (10)comunu (10)consul (7)consum (10)conule (7)copiem (11)copile (8)copsei (8)copsul (8)copule (8)cosmin (10)cuiule (6)culesu (6)culion (7)culise (6)culiso (7)culpei (7)cumenu (9)cupelo (8)cupeul (7)cuplei (7)cupole (8)cuponu (8)cupule (7)cupulo (8)cuveni (9)cuvine (9)cuvios (10)ecuson (7)elipso (8)eluviu (9)emisul (9)emului (9)epicul (7)eponim (11)eposul (8)esopic (8)eunuci (6)evinso (10)evului (9)iconul (7)icosul (7)ileonu (7)imenso (10)imensu (9)imnule (9)imosul (10)impuls (10)impune (10)impuse (10)impuso (11)impusu (10)imunul (9)inclus (6)incule (6)inculp (7)incuse (6)incuso (7)insule (6)insulo (7)invoce (10)ionule (7)isonul (7)isopul (8)ispolu (8)lecuim (9)lemniu (9)lemnos (10)lenosu (7)lepuim (10)leucom (10)limesu (9)lipesc (7)lipomu (11)locuim (10)louise (7)lovesc (10)lovise (10)lucios (7)lucise (6)lumesc (9)lumino (10)lumise (9)luneci (6)lupeni (7)lupesc (7)lupinu (7)lupise (7)lupoiu (8)luponu (8)meciul (9)meliso (10)melonu (10)melosu (10)menisc (9)meniul (9)menoul (10)meului (9)micelo (10)micule (9)mileno (10)milosu (10)miluco (10)minusu (9)miocel (10)miocen (10)miopul (11)mlecin (9)mocule (10)moscul (10)moulin (10)mouseu (10)movile (13)movule (13)mucine (9)mucino (10)mucles (9)mucosu (10)mucule (9)mulsei (9)muncel (9)muscel (9)muscoi (10)musiul (9)muslin (9)musoni (10)musonu (10)musule (9)neimos (10)nelumi (9)nemuls (9)neoliv (10)neomis (10)neomul (10)neopus (8)nepios (8)nepuso (8)nepusu (7)nesivu (9)neucis (6)nevisu (9)nevoim (13)nicole (7)nicule (6)niculo (7)nivelo (10)nivelu (9)nocive (10)nocivu (10)noului (7)novice (10)nucelo (7)nucile (6)nucleu (6)nucule (6)nuculo (7)numesc (9)numise (9)nuvelo (10)oiescu (7)oleicu (7)oleumu (10)omisul (10)omului (10)openul (8)opisul (8)opiule (8)opiumu (11)opului (8)opunem (11)opusei (8)opusul (8)oscile (7)osmeni (10)osmiul (10)osului (7)ovinul (10)peciul (7)pelinu (7)pelvis (10)penisu (7)pensio (8)peonul (8)pescui (7)pesoul (8)picolu (8)piconu (8)picule (7)pielmu (10)pielos (8)piemnu (10)pilesc (7)pilonu (8)pilosu (8)pinole (8)pinule (7)pinulo (8)pionul (8)piosul (8)piscul (7)plenui (7)pleosc (8)plesni (7)plesuv (10)pliscu (7)pliseu (7)poceli (8)pocise (8)pocnim (11)poemul (11)poleci (8)poleim (11)poleiu (8)polenu (8)polisu (8)pomeni (11)pomine (11)pomule (11)poneiu (8)pucios (8)puciul (7)pucule (7)puiesc (7)puiosu (8)puisem (10)puiule (7)pulmon (11)pumnul (10)punciu (7)punice (7)punicu (7)punule (7)puseul (7)pusnic (7)pusule (7)puvoiu (11)scopim (11)scopul (8)scuipe (7)sculei (6)scumpe (10)scumpi (10)scumpu (10)secolu (7)secuim (9)secuiu (6)semico (10)semicu (9)semnul (9)sepion (8)seului (6)sicone (7)silenu (6)silonu (7)simple (10)simplo (11)simplu (10)sinule (6)siveco (10)sivule (9)slomni (10)slovei (10)sloven (10)smocul (10)smunci (9)snopim (11)snopul (8)socule (7)soiule (7)solemn (10)somnie (10)somnul (10)spelci (7)spelco (8)spicul (7)spinel (7)spinul (7)spionu (8)spline (7)splino (8)spumei (10)spunei (7)spunem (10)suceli (6)sucule (6)supeul (7)suplei (7)supuie (7)supune (7)ucisul (6)uimesc (9)ulceuo (7)ulcuse (6)uleios (7)ulmeni (9)uluise (6)umplui (10)unesco (7)unicul (6)unimeo (10)unisem (9)uniule (6)univoc (10)uviolu (10)uvulei (9)vecino (10)vecinu (9)vecuim (12)velino (10)velinu (9)venosu (10)vilosu (10)vinclu (9)vinule (9)viscol (10)visule (9)vocile (10)voiesc (10)voisem (13)voleiu (10)volnic (10)volume (13)volumu (13)vomice (13)vomicu (13)vopsim (14)vuiesc (9)vuisem (12)vulpeo (11)vulpim (13)vulpoi (11)

5- Cuvinte din litere  (444)

celio (6)celom (9)celui (5)censu (5)cepul (6)cesiu (5)cimen (8)cinel (5)cinul (5)cipul (6)cisle (5)cislo (6)ciule (5)ciulo (6)ciulu (5)ciume (8)ciumo (9)ciump (9)cleiu (5)clemo (9)cleni (5)clime (8)climo (9)cline (5)clino (6)clinu (5)clipe (6)clipo (7)clips (6)clise (5)cliso (6)clone (6)clonu (6)clopu (7)clovn (9)clupe (6)clupo (7)coise (6)coiul (6)colie (6)colin (6)colne (6)colun (6)comei (9)comis (9)comun (9)conul (6)copie (7)copil (7)copsu (7)copul (7)cosei (6)cosim (9)cosme (9)covei (9)cuiul (5)culei (5)cules (5)culme (8)culmi (8)culmu (8)culpe (6)culpo (7)cumei (8)cumen (8)cupei (6)cupeu (6)cuple (6)cuplo (7)cuplu (6)cupon (7)cusei (5)cusui (5)cuvei (8)cuvin (8)ecoul (6)elino (6)elinu (5)elvis (8)emisu (8)emuli (8)emulu (8)eonul (6)epico (7)epicu (6)epiul (6)epoci (7)eposu (7)epson (7)eului (5)eunuc (5)evoci (9)iconu (6)icose (6)icosu (6)icule (5)ieslo (6)ileon (6)imens (8)imnul (8)imosu (9)impun (9)impus (9)imule (8)imune (8)imuno (9)imunu (8)incul (5)inelu (5)inemo (9)insul (5)inule (5)invoc (9)ionel (6)ionul (6)isonu (6)isopu (7)ispol (7)ivesc (8)lecui (5)leico (6)lemnu (8)lenos (6)lepui (6)leuci (5)leuco (6)liceu (5)lienu (5)limes (8)linou (6)linse (5)linso (6)linsu (5)linus (5)lipom (10)lipse (6)lipso (7)locui (6)louie (6)louis (6)lovim (12)lspci (6)lucie (5)lucim (8)lucio (6)luciu (5)luesu (5)lumei (8)lumeo (9)lunci (5)lunco (6)lunec (5)lupei (6)lupim (9)lupin (6)lupoi (7)lupon (7)lupus (6)meciu (8)meiul (8)melci (8)melcu (8)melon (9)melos (9)meniu (8)menou (9)micul (8)mielu (8)mileu (8)milos (9)mincu (8)minus (8)miope (10)miopu (10)mocni (9)mocul (9)moile (9)moine (9)moise (9)molei (9)molie (9)monei (9)moscu (9)mouse (9)movei (12)movul (12)mucos (9)mucul (8)mucus (8)muico (9)mulei (8)mulse (8)mulso (9)mulsu (8)munci (8)munco (9)musei (8)musiu (8)muson (9)musul (8)necum (8)neicu (5)neomu (9)neoul (6)nepus (6)nesiv (8)nesul (5)neumo (9)nevis (8)nevoi (9)nevul (8)nielo (6)niels (5)niplu (6)nivel (8)nociv (9)noemi (9)noile (6)noime (9)nomei (9)noule (6)novei (9)nucul (5)nulei (5)ocelu (6)ocine (6)ocnei (6)ocupe (7)ocupi (7)oiesc (6)oisem (9)oleic (6)oleum (9)olimp (10)olive (9)olivu (9)olsen (6)olumu (9)omeni (9)omise (9)omisu (9)omule (9)openu (7)opise (7)opisu (7)opiul (7)opium (10)opule (7)opune (7)opuse (7)opusu (7)osmiu (9)oului (6)ovine (9)ovinu (9)ovule (9)ovulu (9)peciu (6)pelin (6)penim (9)penis (6)pensi (6)penso (7)peoni (7)peonu (7)pesou (7)picol (7)picon (7)picul (6)pielm (9)piemn (9)pieso (7)pilcu (6)pilon (7)pilos (7)pinul (6)pionu (7)piosu (7)piscu (6)pleci (6)plein (6)plenu (6)plicu (6)pliem (9)pline (6)plino (7)plinu (6)plisc (6)plusu (6)pneul (6)pocie (7)pocim (10)pocni (7)poemu (10)polci (7)polcu (7)polei (7)polen (7)polis (7)pomul (10)ponce (7)ponei (7)puciu (6)pucul (6)puico (7)puios (7)puise (6)puiul (6)pulie (6)pulsu (6)pumei (9)pumni (9)pumnu (9)punci (6)punem (9)punic (6)punul (6)pusei (6)puseu (6)pusul (6)puvoi (10)sceno (6)scopi (7)scopu (7)scuip (6)scule (5)sculo (6)sculu (5)scump (9)secol (6)secui (5)secul (5)semic (8)semnu (8)semui (8)semul (8)silen (5)silon (6)simon (9)sinul (5)sivul (8)sleim (8)slice (5)sloiu (6)slove (9)smocu (9)smoli (9)smuci (8)snopi (7)snopu (7)soclu (6)socul (6)soiul (6)solie (6)solim (9)somni (9)somnu (9)sonic (6)speli (6)spice (6)spicu (6)spine (6)spino (7)spinu (6)spion (7)spoim (10)spuie (6)spume (9)spumo (10)spune (6)sucim (8)suciu (5)sucul (5)sulei (5)sumei (8)supei (6)supeu (6)suple (6)supli (6)suplu (6)supui (6)supun (6)ucise (5)ucisu (5)ucule (5)ulcus (5)uleiu (5)ulmio (9)uluce (5)uluci (5)uluco (6)uluim (8)umeni (8)umile (8)umilo (9)umilu (8)umple (9)umpli (9)umplu (9)uncie (5)unesc (5)unice (5)unico (6)unicu (5)unime (8)unise (5)uniul (5)unsei (5)unsul (5)unule (5)usnei (5)usuce (5)usuci (5)uviol (9)uvule (8)uvulo (9)vecin (8)vecui (8)velin (8)venim (11)venos (9)venus (8)vielo (9)vilos (9)vince (8)vinul (8)viole (9)violu (9)viple (9)viplo (10)visul (8)viule (8)voicu (9)voile (9)voise (9)volei (9)voleu (9)volum (12)vomei (12)vomic (12)vopsi (10)vuise (8)vulpe (9)vulpi (9)

4- Cuvinte din litere  (346)

celo (5)cens (4)cepu (5)cilu (4)cime (7)cimo (8)cine (4)cino (5)cinu (4)cipu (5)ciul (4)clei (4)clin (4)clip (5)clon (5)clop (6)cmos (8)coim (8)coiu (5)cole (5)coli (5)colu (5)come (8)comp (9)cons (5)conu (5)cops (6)copu (6)cose (5)cosi (5)cuie (4)cuiu (4)cule (4)culm (7)culo (5)cume (7)cumo (8)cupe (5)cupo (6)cuse (4)cusu (4)cuve (7)cuvo (8)ecou (5)elin (4)emil (7)emis (7)emul (7)eoni (5)eonu (5)epic (5)epiu (5)epos (6)evoc (8)evul (7)icmp (8)icon (5)icos (5)icul (4)ileu (4)imnu (7)imos (8)imul (7)imun (7)incu (4)inel (4)ines (4)ineu (4)insu (4)inul (4)iole (5)ionu (5)iove (8)isce (4)ison (5)isop (6)iune (4)lemn (7)lemo (8)leni (4)leon (5)leso (5)levi (7)lien (4)line (4)lino (5)lins (4)linu (4)lipu (5)lise (4)liso (5)loci (5)locu (5)lois (5)lomu (8)lovi (8)luci (4)luco (5)lues (4)luis (4)lume (7)lumi (7)lune (4)luni (4)lupe (5)lupi (5)lupo (6)lupu (5)lusi (4)meci (7)meiu (7)melc (7)melu (7)meni (7)meso (8)meul (7)mico (8)micu (7)miel (7)mile (7)milo (8)mine (7)mino (8)miop (9)mips (8)mise (7)miso (8)moci (8)mocu (8)mole (8)moli (8)molu (8)mosc (8)mose (8)move (11)movu (11)muci (7)mucu (7)muie (7)mule (7)muli (7)mulo (8)muls (7)mulu (7)muse (7)muso (8)musu (7)neil (4)nelu (4)nemo (8)neoi (5)neom (8)neou (5)nesu (4)nevi (7)nevu (7)nicu (4)noei (5)noel (5)nome (8)noul (5)nove (8)nuci (4)nuco (5)nucu (4)nule (4)nuli (4)nulo (5)nulu (4)nume (7)numi (7)ocel (5)ocne (5)ocup (6)oile (5)oine (5)oise (5)olie (5)oliv (8)olmu (8)olum (8)omis (8)omul (8)opec (6)open (6)opis (6)opiu (6)opui (6)opul (6)opun (6)opus (6)osie (5)osul (5)ovei (8)ovin (8)ovul (8)peci (5)peni (5)peno (6)peon (6)peso (6)pice (5)pico (6)picu (5)pilc (5)pile (5)pilo (6)pinu (5)pion (6)pios (6)pisc (5)piue (5)piuo (6)pius (5)pive (8)pivo (9)plec (5)plen (5)pleu (5)plic (5)plin (5)pliu (5)ploi (6)plus (5)pneu (5)poci (6)poem (9)polc (6)poli (6)polu (6)pomi (9)pomu (9)puci (5)pucu (5)puie (5)puim (8)puiu (5)pule (5)puls (5)pulu (5)pume (8)pumn (8)pune (5)puni (5)punu (5)puse (5)pusu (5)scol (5)scop (6)scul (4)seci (4)secu (4)semi (7)semn (7)semu (7)seul (4)sevo (8)sile (4)silo (5)simu (7)sine (4)sinu (4)sive (7)sivo (8)sivu (7)slei (4)sloi (5)smoc (8)snop (6)soci (5)socu (5)soie (5)soim (8)soiu (5)sole (5)soli (5)solu (5)somn (8)spic (5)spin (5)spoi (6)spui (5)spun (5)suci (4)sucu (4)suie (4)suim (7)sule (4)sulo (5)sulu (4)sume (7)sumo (8)sune (4)suni (4)supe (5)supo (6)sven (7)ucis (4)ucul (4)uime (7)uimo (8)uium (7)ulei (4)uliu (4)ulmi (7)ulmu (7)uluc (4)ului (4)umil (7)unei (4)unic (4)unie (4)unim (7)unio (5)uniu (4)unse (4)unso (5)unsu (4)unui (4)unul (4)usce (4)usne (4)usno (5)usuc (4)veci (7)velo (8)veni (7)veno (8)vice (7)vile (7)vilo (8)vilu (7)vine (7)vino (8)vinu (7)viol (8)vise (7)visu (7)viul (7)voce (8)voci (8)voie (8)voim (11)voip (9)vome (11)vuim (10)

3- Cuvinte din litere  (150)

cei (3)cel (3)cep (4)cil (3)cin (3)cip (4)coi (4)col (4)con (4)cop (5)cos (4)cpu (4)csv (6)cui (3)cum (6)cuv (6)cvs (6)emi (6)emu (6)eon (4)epi (4)esc (3)eul (3)evo (7)evu (6)icu (3)iec (3)ies (3)imn (6)imu (6)inc (3)ino (4)ins (3)inu (3)ioc (4)ion (4)ipl (4)isc (3)iso (4)isp (4)iul (3)iun (3)ivo (7)lei (3)leo (4)les (3)leu (3)lin (3)lip (4)loc (4)lom (7)los (4)lui (3)lup (4)lvm (9)mei (6)mel (6)meu (6)mic (6)mie (6)mio (7)moc (7)moi (7)mol (7)mos (7)mov (10)muc (6)mul (6)mus (6)neo (4)nes (3)nev (6)nic (3)nil (3)nis (3)nls (3)noe (4)noi (4)nou (4)nuc (3)nul (3)oei (4)oem (7)oim (7)ole (4)oli (4)olm (7)olu (4)omu (7)onu (4)opu (5)osc (4)osu (4)oul (4)ove (7)pci (4)pcm (7)pen (4)pic (4)pin (4)piu (4)pnl (4)pol (5)pom (8)puc (4)pui (4)pul (4)pun (4)pus (4)scm (6)sec (3)sem (6)sep (4)seu (3)sic (3)sie (3)sin (3)sip (4)siv (6)smp (7)snp (4)soc (4)soi (4)sol (4)suc (3)sue (3)sui (3)sul (3)sun (3)ucu (3)ulm (6)ume (6)uml (6)uni (3)uns (3)unu (3)upc (4)usc (3)vei (6)vie (6)vil (6)vim (9)vin (6)vis (6)viu (6)vlc (6)vnc (6)voi (7)vom (10)vui (6)

2- Cuvinte din litere  (52)

ce (2)ci (2)cm (5)co (3)cu (2)cv (5)ei (2)el (2)eu (2)ev (5)ic (2)ie (2)im (5)io (3)ip (3)iv (5)le (2)li (2)lu (2)me (5)mi (5)ml (5)mo (6)ms (5)ne (2)ni (2)no (3)ns (2)nu (2)oe (3)oi (3)ol (3)om (6)op (4)os (3)ou (3)pc (3)pe (3)pi (3)pn (3)ps (3)sc (2)se (2)so (3)su (2)ue (2)ul (2)un (2)us (2)vi (5)vm (8)vs (5)