Din literele n, e, b, o, r, t, i, t, u, l, u, i poți aranja următoarele cuvinte:

12- Cuvinte din litere  (2)

nebortitului (17)rebontitului (17)

11- Cuvinte din litere  (7)

euribiontul (16)neiubitorul (16)neorbitului (16)nerobitului (16)nerotitului (12)netrilobitu (16)robinetului (16)

10- Cuvinte din litere  (32)

bertonului (15)bonierului (15)bontitului (15)bortitului (15)bretonului (15)ebonitului (15)euribiontu (15)intuitelor (11)nebiruitul (14)neboitului (15)nebortitul (15)nebouritul (15)neiubitoru (15)neroitului (11)netrilobit (15)netriluitu (10)netulburii (14)neuluitori (11)nituitelor (11)obrintitul (15)orientului (11)rebontitul (15)reintuitul (10)renituitul (10)torentului (11)tretinului (10)tritonului (11)troienitul (11)turbionule (15)tutuniilor (11)uneltitori (11)uneltitoru (11)

9- Cuvinte din litere  (78)

betonului (14)biotitule (14)biterului (13)boieritul (14)boierului (14)boltituri (14)bontirile (14)bortelitu (14)boteiului (14)bruionule (14)euribiont (14)inertului (9)interului (9)inuitelor (10)iubitelor (14)iubitorul (14)libertino (14)libertinu (13)luntritei (9)nebiruito (14)nebiruitu (13)nebitului (13)neboltitu (14)nebortitu (14)nebouritu (14)neburlitu (13)neiubitor (14)neiubitul (13)neorbitul (14)nerobitul (14)nerotitul (10)netiuitul (9)netotului (10)netriluit (9)netutorii (10)netutorul (10)neuititul (9)neuluitor (10)nituitule (9)nituituro (10)obrinteli (14)obrintite (14)obrintitu (14)orbitului (14)reboltitu (14)rebontitu (14)reintuito (10)reintuitu (9)reiubitul (13)relutuito (10)renituito (10)renituitu (9)retiuitul (9)robinetul (14)robitului (14)rotitului (10)rotulieni (10)tenorului (10)terbiului (13)tineritul (9)tiuitelor (10)toritului (10)tribunule (13)tributule (13)trilobite (14)trilobitu (14)tritonule (10)troienitu (10)tulbureii (13)tulburiei (13)turbionul (14)turbulent (13)tutorelui (10)tutuirile (9)tutuniile (9)uititelor (10)uneltitor (10)urobiline (14)

8- Cuvinte din litere  (185)

belitori (13)belitoru (13)bertonul (13)beuturii (12)bietului (12)bintelor (13)biotitul (13)biotului (13)biroului (13)birtului (12)biruitul (12)boieritu (13)boitului (13)boltitei (13)bonierul (13)bontitei (13)bontitul (13)bontului (13)bonurile (13)bortelii (13)bortelit (13)bortitei (13)bortitul (13)bortului (13)boturile (13)boulenii (13)bourenii (13)bouritei (13)bouritul (13)breiului (12)bretonii (13)bretonul (13)brioului (13)bruionul (13)brunetul (12)buitelor (13)buletinu (12)buneilor (13)bunurile (12)burlitei (12)buruieni (12)butiilor (13)butileno (13)butirine (12)butirino (13)butoiule (13)butonule (13)ebonitul (13)enotului (9)erbiului (12)etniilor (9)ileonuri (9)intuireo (9)intuitul (8)iubitoru (13)iubitule (12)iuitelor (9)lentorii (9)libertin (12)luntrite (8)luntrito (9)luntritu (8)lutuireo (9)lutuitei (8)nebiruit (12)neboitul (13)nebolitu (13)neboltit (13)nebortit (13)nebourit (13)nebuitul (12)neburlit (12)neiubitu (12)neiuitul (8)nelotrii (9)nelutuit (8)neorbitu (13)nerobitu (13)neroitul (9)nerotitu (9)netiuitu (8)netulitu (8)netutori (9)netutoru (9)neuititu (8)neurluit (8)niobiule (13)nitritul (8)nituireo (9)nituitul (8)niturile (8)noriului (9)nutritei (8)nutritul (8)oberului (13)obrintit (13)oieritul (9)oierului (9)oltenitu (9)orientul (9)rebolitu (13)reboltii (13)reboltit (13)rebontii (13)rebontit (13)reboului (13)rebuitul (12)reintuit (8)reiubito (13)reiubitu (12)reiuitul (8)relutuii (8)relutuit (8)renituit (8)reniului (8)renutuii (8)renutuit (8)retinito (9)retiuito (9)retiuitu (8)retulito (9)retulitu (8)retutuii (8)reuluito (9)reunitul (8)robinetu (13)roibului (13)roitului (9)rubiniul (12)rubinule (12)ruteniul (8)teniilor (9)teribilo (13)teribilu (12)ternului (8)teutonii (9)teutonul (9)tibrului (12)tineritu (8)titrului (8)tontului (9)tonurile (9)torentul (9)toritule (9)tortului (9)trenului (8)tretinul (8)tribului (12)tribunei (12)tribunul (12)tributul (12)trieniul (8)trilionu (9)trilobit (13)triluite (8)triluito (9)triluitu (8)trioletu (9)trioului (9)tritiule (8)tritonul (9)troienit (9)tronului (9)tuburile (12)tuiorule (9)tulburei (12)tulburie (12)tulburii (12)tuneluri (8)tunurile (8)turbinei (12)turbionu (13)turuieli (8)tutorule (9)tutuieli (8)tutuireo (9)tutuniei (8)uluitori (9)uneltiri (8)uneltito (9)uneltitu (8)unitelor (9)unturile (8)urluitei (8)uterinul (8)

7- Cuvinte din litere  (324)

beiului (11)belitor (12)beriliu (11)berlino (12)bertonu (12)betonul (12)beuturi (11)beuturo (12)bilionu (12)binelui (11)biotine (12)biotite (12)biotitu (12)biotule (12)biroule (12)birtule (11)biruite (11)biruito (12)biruitu (11)birului (11)bitelor (12)biterul (11)bitului (11)biureto (12)boierit (12)boierul (12)boileru (12)boirile (12)boitule (12)bolitei (12)boltire (12)boltiri (12)boltite (12)boltitu (12)bonieru (12)bontire (12)bontiri (12)bontite (12)bontitu (12)bontule (12)bonului (12)borteli (12)bortite (12)bortitu (12)bortule (12)borului (12)boteiul (12)botinei (12)botului (12)bouleni (12)boureii (12)bourelu (12)boureni (12)bourite (12)bouritu (12)bourule (12)bretoni (12)bretonu (12)brioule (12)bruionu (12)brunelu (11)bruneto (12)brunetu (11)brunule (11)brutule (11)buirile (11)buletin (11)bulinei (11)bulionu (12)bunelor (12)bunilor (12)buntule (11)buretul (11)buriule (11)burletu (11)burlite (11)burlitu (11)butelii (11)butiile (11)butoiul (12)butonii (12)butonul (12)buturii (11)ebonitu (12)eonului (8)eroului (8)ierului (7)inertul (7)interul (7)intuire (7)intuite (7)intuito (8)intuitu (7)inuitul (7)inutile (7)inutilo (8)inutilu (7)ioniule (8)ionului (8)iotului (8)iubireo (12)iubitor (12)iubitul (11)iutelor (8)iutelui (7)lentori (8)letonii (8)letrino (8)libertu (11)libretu (11)litiero (8)litotei (8)lobitei (12)loitrei (8)lorinei (8)loterii (8)lotritu (8)luntrei (7)luntrii (7)luntrit (7)lunurii (7)luteino (8)lutieri (7)lutieru (7)lutuire (7)lutuiri (7)lutuite (7)lutuito (8)nebitul (11)neboitu (12)nebolit (12)nebuitu (11)neiubit (11)neiuitu (7)nelotri (8)nelotru (8)neoblii (12)neorbit (12)neoului (8)nerobit (12)neroitu (8)nerotit (8)netiuit (7)netotul (8)netulit (7)netului (7)netutor (8)neuitit (7)neuluit (7)neuruit (7)neutili (7)neutilo (8)neutilu (7)neutrii (7)neutrul (7)niobiul (12)nitelor (8)nitrilu (7)nitrite (7)nitritu (7)nituire (7)nituite (7)nituito (8)nituitu (7)nitului (7)nobeliu (12)nobilei (12)noriile (8)norului (8)noureii (8)nourelu (8)nourule (8)nubilei (11)nuorule (8)nutrite (7)nutrito (8)nutritu (7)obrinti (12)oieritu (8)oltenii (8)oltenit (8)orbelii (12)orbitei (12)orbitul (12)orbului (12)oribile (12)oribilu (12)orientu (8)ortului (8)rebolii (12)rebolit (12)rebolti (12)rebonti (12)rebuito (12)rebuitu (11)rebutul (11)reintui (7)reiubit (11)reiuito (8)reiuitu (7)relutui (7)renitui (7)renului (7)renutui (7)retiuit (7)retulii (7)retulit (7)retutui (7)reuluii (7)reuluit (7)reunito (8)reunitu (7)rinului (7)riolite (8)riolitu (8)ritului (7)robiile (12)robinet (12)robitei (12)robitul (12)robului (12)roibule (12)roitule (8)roiului (8)rotilei (8)rotitei (8)rotitul (8)rotulei (8)rubinie (11)rubiniu (11)rubinul (11)ruinule (7)rulotei (8)rutenii (7)rutenit (7)ruteniu (7)rutinei (7)teiului (7)tenorii (8)tenorul (8)tenului (7)tenurii (7)terbiul (11)teribil (11)teutoni (8)teutonu (8)tiberiu (11)tibetiu (11)tinerit (7)tirului (7)titluri (7)tiuireo (8)tiuitul (7)toiului (8)toluenu (8)tontule (8)tonului (8)torentu (8)toritul (8)tortule (8)torului (8)totului (8)trebuii (11)trebuit (11)tretini (7)tretino (8)tretinu (7)tribule (11)tribune (11)tribuni (11)tribuno (12)tribunu (11)tributu (11)trieniu (7)trilion (8)triluit (7)triolet (8)trioule (8)tritiul (7)tritoni (8)tritonu (8)troieni (8)tronule (8)trotilu (8)tubelor (12)tuiorul (8)tulbure (11)tulburi (11)tulireo (8)tulitei (7)tunetul (7)turbine (11)turbino (12)turbion (12)turneul (7)turnule (7)tutorii (8)tutorul (8)tutuire (7)tutuiri (7)tutunie (7)tutunii (7)uititul (7)uleiuri (7)uluireo (8)uluitei (7)uluitor (8)uneltii (7)uneltit (7)unielor (8)unirile (7)untiero (8)unturii (7)urluite (7)urluito (8)urnitei (7)urnitul (7)uruieli (7)uruitei (7)uterini (7)uterino (8)uterinu (7)utrenii (7)utrinei (7)

6- Cuvinte din litere  (388)

beilor (11)beirut (10)beliri (10)belito (11)belitu (10)benito (11)berilu (10)berlin (10)berton (11)betonu (11)bietul (10)bileto (11)biletu (10)bilion (11)bilonu (11)bintei (10)biotit (11)biotul (11)biroul (11)birtul (10)biruie (10)biruit (10)birule (10)biteru (10)bleotu (11)blinie (10)boieli (11)boieri (11)boieru (11)boiler (11)boitei (11)boitul (11)bolire (11)boliri (11)bolite (11)bolitu (11)boltei (11)boltii (11)boltit (11)boluri (11)bonier (11)bontei (11)bontii (11)bontit (11)bontul (11)bonule (11)bonuri (11)bornei (11)bortei (11)bortii (11)bortit (11)bortul (11)borule (11)boteiu (11)botine (11)botule (11)boturi (11)boului (11)bourei (11)bourel (11)bourii (11)bourit (11)bourne (11)bourul (11)breiul (10)breton (11)briile (10)brioul (11)bruion (11)brunei (10)brunel (10)brunet (10)brunii (10)brunul (10)brutei (10)brutul (10)buireo (11)buitei (10)buitul (10)buletu (10)buline (10)bulino (11)bulinu (10)bulion (11)bulonu (11)buneii (10)bunelu (10)buntul (10)bunule (10)bunuri (10)buretu (10)buriul (10)burlet (10)burlii (10)burlit (10)burule (10)buteno (11)butiei (10)butoiu (11)butoni (11)butonu (11)buture (10)buturi (10)ebonit (11)elinit (6)elitro (7)enorii (7)enotul (7)eolitu (7)erbiul (10)iernut (6)ileito (7)ileonu (7)ilionu (7)ilonei (7)inerto (7)inertu (6)interi (6)interu (6)intuit (6)inuite (6)inuitu (6)inului (6)inutil (6)ioniul (7)ionule (7)iotule (7)ironie (7)irului (6)iubire (10)iubite (10)iubito (11)iubitu (10)iuireo (7)iuitul (6)iurtei (6)letoni (7)letonu (7)liberi (10)libero (11)libert (10)liberu (10)libret (10)linteo (7)lintou (7)liotei (7)liteni (6)litero (7)litote (7)litrei (6)lobite (11)loburi (11)loitre (7)lotrei (7)lotrii (7)lotrit (7)loturi (7)luneto (7)luntre (6)luntri (6)lunuri (6)lunuro (7)lutier (6)lutrei (6)lutuii (6)lutuit (6)nebitu (10)neboit (11)nebuit (10)neiuit (6)neobli (11)neoblu (11)neotii (7)neroit (7)netotu (7)neutil (6)neutri (6)neutro (7)neutru (6)niobiu (11)nitril (6)nitrit (6)nituit (6)nitule (6)nituri (6)nobile (11)nobili (11)nobilu (11)noriei (7)noriul (7)norule (7)noului (7)nourei (7)nourel (7)nourii (7)nourul (7)nubile (10)nubili (10)nubilo (11)nubilu (10)nuorii (7)nuorul (7)nutrii (6)nutrit (6)nutuii (6)nutuit (6)oberii (11)oberul (11)oierit (7)oierul (7)olteni (7)orbeli (11)orbiei (11)orbite (11)orbitu (11)orbule (11)oribil (11)orient (7)oriile (7)ortule (7)otitei (7)reboii (11)reboit (11)reboli (11)reboul (11)rebuii (10)rebuit (10)rebutu (10)reiubi (10)reiuit (6)relonu (7)reniul (6)retino (7)retiui (6)retuli (6)retuni (6)reului (6)reunii (6)reunit (6)rinite (6)rinito (7)riolit (7)ritule (6)robiei (11)robite (11)robitu (11)robule (11)roibei (11)roibul (11)roieli (7)roitei (7)roitul (7)roiule (7)rotile (7)rotite (7)rotitu (7)rotule (7)rubine (10)rubinu (10)rublei (10)ruinei (6)ruinul (6)ruleto (7)rulote (7)ruteni (6)rutilu (6)rutine (6)rutino (7)rutule (6)teilor (7)teluri (6)teluru (6)tenori (7)tenoru (7)tenuri (6)tenuro (7)teorii (7)terbiu (10)terino (7)ternii (6)ternul (6)tetino (7)teului (6)teuton (7)tibrul (10)tineri (6)tineto (7)tirule (6)titlui (6)titrul (6)tiuire (6)tiuite (6)tiuito (7)tiuitu (6)toiule (7)tolbei (11)toluen (7)tontul (7)tonule (7)tonuri (7)torent (7)toritu (7)tortei (7)tortul (7)torule (7)trebii (10)trebui (10)trenul (6)tretin (6)tretio (7)tribul (10)tribun (10)tribut (10)trilui (6)trioul (7)tritiu (6)triton (7)troleu (7)trolii (7)troliu (7)tronul (7)trotil (7)tubule (10)tuburi (10)tuilor (7)tuioru (7)tuiule (6)tulbur (10)tuleii (6)tuleiu (6)tulire (6)tuliri (6)tulite (6)tulito (7)tulitu (6)tunelu (6)tunetu (6)tunule (6)tunuri (6)turbei (10)turion (7)turlei (6)turneu (6)turnul (6)turtei (6)turtii (6)turuie (6)turuit (6)turule (6)tutelo (7)tutore (7)tutori (7)tutoru (7)tutuii (6)uietul (6)uitite (6)uitito (7)uititu (6)ulubei (10)uluire (6)uluiri (6)uluite (6)uluito (7)unelti (6)uneori (7)unireo (7)unitei (6)unitul (6)uniule (6)untule (6)unturi (6)unturo (7)urbile (10)urinei (6)urletu (6)urloiu (7)urluii (6)urluit (6)urnite (6)urnito (7)urnitu (6)uruite (6)uruito (7)uterin (6)uterul (6)utilei (6)utrine (6)utrino (7)

5- Cuvinte din litere  (383)

beiul (9)belii (9)belit (9)bento (10)berii (9)beril (9)berno (10)berto (10)beton (10)bielo (10)bieto (10)bietu (9)bilei (9)bilet (9)bilon (10)binte (9)binto (10)biotu (10)birou (10)birtu (9)birui (9)birul (9)bitei (9)biter (9)bitul (9)bleii (9)bleot (10)boier (10)boire (10)boiri (10)boite (10)boitu (10)bolii (10)bolit (10)bolte (10)bolti (10)bonei (10)bonte (10)bonti (10)bontu (10)bonul (10)borii (10)borne (10)borte (10)borti (10)bortu (10)borul (10)botei (10)botul (10)boule (10)bouri (10)bouru (10)breii (9)breiu (9)briei (9)briou (10)brune (9)bruni (9)bruno (10)brunu (9)brute (9)bruto (10)brutu (9)buire (9)buiri (9)buite (9)buito (10)buitu (9)bulei (9)bulet (9)bulin (9)bulon (10)bunei (9)bunel (9)bunii (9)buntu (9)bunul (9)burei (9)buret (9)burii (9)buriu (9)burli (9)burto (10)burul (9)butie (9)butii (9)butoi (10)buton (10)butur (9)elini (5)elino (6)elinu (5)elito (6)enotu (6)eolit (6)eonii (6)eonul (6)erbiu (9)eroii (6)eroul (6)etili (5)etilu (5)etnii (5)eului (5)ierni (5)ierul (5)ileon (6)ilion (6)ilire (5)iliro (6)iliru (5)ilotu (6)inelu (5)inert (5)intel (5)inter (5)intre (5)intri (5)intru (5)intui (5)inuit (5)inule (5)iolei (6)ionei (6)ionel (6)ioniu (6)ionul (6)iotei (6)iotul (6)ireno (6)irino (6)irite (5)irito (6)irule (5)iubit (9)iuire (5)iuite (5)iuito (6)iuitu (5)iulie (5)iulio (6)iuliu (5)iunie (5)iunio (6)iurie (5)iurte (5)iurto (6)iutei (5)leito (6)leitu (5)lenii (5)lento (6)lentu (5)leton (6)liber (9)lienu (5)linei (5)linie (5)linou (6)linte (5)liote (6)lirei (5)litie (5)litiu (5)litre (5)litri (5)litro (6)litru (5)liuru (5)lobii (10)lotre (6)lotri (6)lotru (6)louie (6)lueto (6)lunii (5)lutre (5)lutro (6)lutru (5)lutui (5)nebit (9)neoii (6)neoul (6)netot (6)netul (5)neuit (5)neuro (6)nielo (6)nitei (5)nitui (5)nitul (5)nobel (10)nobil (10)noble (10)noile (6)norei (6)norie (6)norii (6)noriu (6)norul (6)notei (6)noule (6)nouri (6)nouru (6)nubil (9)nulei (5)nulii (5)nuori (6)nuoru (6)nutri (5)nutui (5)oberi (10)oberu (10)oblei (10)oblii (10)oieri (6)oieru (6)oinei (6)oluri (6)orbei (10)orbie (10)orbii (10)orbit (10)orbul (10)oriei (6)ortul (6)otelu (6)otile (6)otite (6)oului (6)reboi (10)rebou (10)rebui (9)rebut (9)relio (6)relon (6)renii (5)reniu (5)rento (6)renul (5)reoii (6)reoit (6)retun (5)reuit (5)reuni (5)rilei (5)rinei (5)ritul (5)robei (10)robie (10)robii (10)robin (10)robit (10)robul (10)roibe (10)roibi (10)roibu (10)roite (6)roitu (6)roiul (6)rolei (6)rotii (6)rotit (6)rubin (9)ruble (9)rublo (10)ruine (5)ruini (5)ruino (6)ruinu (5)ruliu (5)rulou (6)rutei (5)rutil (5)rutul (5)teino (6)teiul (5)teliu (5)telor (6)telur (5)tenii (5)tenor (6)tento (6)tenul (5)terii (5)terni (5)terno (6)ternu (5)teuri (5)tibie (9)tibru (9)tinei (5)tioli (6)tiolu (6)tirul (5)titlu (5)titre (5)titru (5)tiuit (5)tobei (10)toiul (6)tolbe (10)tolei (6)tonei (6)tonii (6)tontu (6)tonul (6)torit (6)torni (6)torte (6)tortu (6)torul (6)totei (6)totul (6)trebi (9)treno (6)trent (5)trenu (5)tribu (9)trilu (5)triou (6)tronu (6)tubei (9)tubul (9)tuiei (5)tuile (5)tuior (6)tuiul (5)tulei (5)tuleu (5)tulii (5)tulit (5)tuliu (5)tultu (5)tunel (5)tunet (5)tunul (5)turbe (9)turbo (10)turei (5)turle (5)turlo (6)turnu (5)turte (5)turti (5)turto (6)turui (5)turul (5)tutor (6)tutui (5)tutun (5)uietu (5)uitit (5)uleiu (5)ulube (9)ulubo (10)uluii (5)uluit (5)uniei (5)unire (5)uniri (5)unite (5)unito (6)unitu (5)uniul (5)untul (5)unule (5)urbii (9)urile (5)urine (5)urino (6)urlet (5)urloi (6)urlui (5)urnei (5)urnii (5)urnit (5)uruit (5)uteru (5)utile (5)utili (5)utilo (6)utilu (5)

4- Cuvinte din litere  (251)

beii (8)beiu (8)beli (8)belo (9)belu (8)beni (8)beno (9)beri (8)biet (8)bile (8)bilo (9)bine (8)biot (9)birt (8)biru (8)bite (8)bitu (8)blei (8)bleu (8)boii (9)boit (9)boli (9)bolu (9)bone (9)bont (9)bonu (9)bori (9)bort (9)boru (9)bote (9)botu (9)boul (9)bour (9)brei (8)bret (8)brie (8)brii (8)brio (9)brun (8)brut (8)buii (8)buit (8)bule (8)bulo (9)bune (8)buni (8)buno (9)bunt (8)bunu (8)bure (8)buri (8)buro (9)buru (8)bute (8)elin (4)enot (5)eoni (5)eonu (5)erin (4)eroi (5)erou (5)etil (4)euri (4)euro (5)ieri (4)iert (4)ieru (4)ileu (4)ilie (4)ilio (5)ilir (4)ilot (5)inei (4)inel (4)ineu (4)inie (4)init (4)inul (4)iole (5)ioni (5)ionu (5)iote (5)iotu (5)irit (4)irul (4)iubi (8)iuit (4)iune (4)iute (4)iuto (5)leii (4)leit (4)leni (4)lent (4)leon (5)liei (4)lien (4)line (4)lini (4)lino (5)linu (4)lire (4)liro (5)liur (4)lobi (9)lobu (9)lott (5)lotu (5)lune (4)luni (4)lutu (4)neil (4)nelu (4)neoi (5)neou (5)nero (5)netu (4)nite (4)nitu (4)noei (5)noel (5)noii (5)nori (5)noru (5)note (5)noul (5)nour (5)nule (4)nuli (4)nulo (5)nulu (4)nuor (5)nute (4)ober (9)oble (9)obli (9)oblu (9)oier (5)oile (5)oine (5)olie (5)orbe (9)orbi (9)orbu (9)orei (5)orie (5)orii (5)ortu (5)otel (5)rebo (9)relu (4)reni (4)renu (4)reoi (5)rile (4)rilo (5)rine (4)rino (5)ritu (4)robe (9)robi (9)robu (9)roib (9)roii (5)roit (5)roiu (5)role (5)rolu (5)roti (5)ruin (4)rute (4)ruto (5)rutu (4)teii (4)teiu (4)telu (4)tenu (4)teri (4)tern (4)teto (5)teul (4)tine (4)tino (5)tiol (5)tiru (4)titi (4)titu (4)tiui (4)tobe (9)toiu (5)tole (5)tone (5)toni (5)tont (5)tonu (5)torn (5)tort (5)toru (5)tote (5)trei (4)tren (4)trib (8)trie (4)tril (4)trio (5)tron (5)tube (8)tubo (9)tubu (8)tuie (4)tuii (4)tuiu (4)tule (4)tuli (4)tult (4)tulu (4)tune (4)tuni (4)tunu (4)ture (4)turn (4)turo (5)turu (4)uiet (4)uite (4)ulei (4)ulii (4)uliu (4)ului (4)unei (4)unie (4)unii (4)unio (5)unit (4)uniu (4)unor (5)untu (4)unui (4)unul (4)urbe (8)urbi (8)urii (4)urle (4)urli (4)urlu (4)urne (4)urni (4)urno (5)urui (4)uter (4)util (4)

3- Cuvinte din litere  (95)

bei (7)bel (7)ben (7)bio (8)bir (7)bit (7)bnr (7)boi (8)bol (8)bon (8)bor (8)bot (8)bou (8)bre (7)bui (7)bun (7)bur (7)eon (4)ero (4)eul (3)eur (3)iei (3)ier (3)ino (4)inu (3)ion (4)iot (4)iru (3)ito (4)iul (3)iun (3)lei (3)leo (4)leu (3)lin (3)lob (8)lor (4)lot (4)lui (3)lut (3)neo (4)net (3)nil (3)nit (3)noe (4)noi (4)nor (4)nou (4)nul (3)oei (4)oii (4)oit (4)ole (4)oli (4)olt (4)olu (4)onu (4)orb (8)ore (4)ori (4)ort (4)oul (4)ren (3)rin (3)rio (4)rit (3)rob (8)roi (4)rol (4)ron (4)rut (3)tei (3)tel (3)ten (3)teo (4)teu (3)tir (3)tnb (7)tnt (3)toi (4)ton (4)tor (4)tot (4)ttl (3)tub (7)tui (3)tul (3)tun (3)tur (3)uit (3)uni (3)unt (3)unu (3)uri (3)url (3)

2- Cuvinte din litere  (32)

bi (6)ei (2)el (2)eu (2)ie (2)ii (2)io (3)ir (2)it (2)le (2)li (2)lu (2)ne (2)ni (2)no (3)nr (2)nt (2)nu (2)oe (3)oi (3)ol (3)or (3)ou (3)re (2)ro (3)tb (6)te (2)to (3)tu (2)ue (2)ul (2)un (2)