Din literele n, e, a, g, r, i, c, u, l, t, o, r poți aranja următoarele cuvinte:

12- Cuvinte din litere  (1)

neagricultor (18)

11- Cuvinte din litere  (9)

agenturilor (17)centaurilor (12)contrariule (12)granulocite (17)interocular (12)neargoticul (17)reignoratul (17)teancurilor (12)turanicelor (12)

10- Cuvinte din litere  (66)

aconturile (11)agricultor (16)angrourile (16)anteriorul (11)arcuitelor (11)argoticule (16)calorigenu (16)cangurilor (16)canotierul (11)canturilor (11)cartingule (15)centurilor (11)ciortanule (11)cloruratei (11)contrageri (16)contrariul (11)contrarule (11)coraligenu (16)corigentul (16)cratogenul (16)cretanilor (11)curtenilor (11)curtinelor (11)geacurilor (16)gluconatei (16)granicelor (16)granturile (15)granulocit (16)greunatico (16)iatrogenul (16)ingratelor (16)locantieru (11)nauticelor (11)neagricolu (16)neaorticul (11)neargoticu (16)neclorurat (11)necuratori (11)negociatul (16)neloricatu (11)neotalgicu (16)netragicul (15)ogarnicule (16)organicule (16)organitule (16)realungito (16)reconturai (11)regrinotau (16)regulatori (16)reignoratu (16)reinoculat (11)relicurato (11)reticularo (11)ruinatelor (11)tancurilor (11)tangourile (16)taurinelor (11)tragicelor (16)tricornule (11)unicatelor (11)unitarelor (11)uranicelor (11)uranitelor (11)uretanilor (11)urinatelor (11)urogenital (16)

9- Cuvinte din litere  (232)

acetiluro (10)acritelor (10)agonicule (15)alegoricu (15)aleuronic (10)alungireo (15)anterioru (10)anticelor (10)anticloru (10)aorticule (10)argintule (14)argoticul (15)argourile (15)atonicule (10)atrocelui (10)auritelor (10)calorigen (15)canotieru (10)canturile (9)carourile (10)carteluri (9)cartierul (9)cartingul (14)cartoline (10)cartonule (10)cationule (10)centiarul (9)centrilor (10)centriolu (10)cenurilor (10)cetonuria (10)cinatelor (10)ciortanul (10)ciuntelor (10)clarineto (10)clarinetu (9)clorinare (10)clorurate (10)cointreau (10)colegianu (15)colinearu (10)congelatu (15)contrarei (10)contrarie (10)contrariu (10)contrarul (10)conturare (10)conturile (10)coralieru (10)coraligen (15)corigenta (15)corigentu (15)corinteul (10)cornarule (10)cornurile (10)cortegiul (15)corturile (10)corugatei (15)cratogenu (15)creatorul (10)crengilor (15)cruntelor (10)cuantelor (10)curatelor (10)enargitul (14)garnituro (15)geniculat (14)genitorul (15)genurilor (15)geraniolu (15)gionatule (15)girantule (14)giratelor (15)gitanelor (15)glauconit (15)gluconate (15)gonaciule (15)gornicule (15)gotcanule (15)granicule (14)granitule (14)greunatic (14)grinotare (15)iatrogenu (15)iconarule (10)ignarelor (15)ignatelor (15)ignoratul (15)iguanelor (15)increatul (9)ingeratul (14)inoculare (10)inoculate (10)integralo (15)integralu (14)interogau (15)lactogeni (15)lactogenu (15)legionaru (15)letargico (15)letargicu (14)lingurare (14)locantier (10)lucitoare (10)luntrirea (9)luntrireo (10)nacritule (9)naturilor (10)neacolitu (10)neacrilor (10)neacritul (9)neactorul (10)neagricol (15)nealogicu (15)neaorticu (10)neargotic (15)necloratu (10)neclorita (10)necloritu (10)necoraliu (10)necorlatu (10)necorlita (10)necorlitu (10)necorugat (15)necroatul (10)necroitul (10)necurator (10)negatorul (15)negiratul (14)negociatu (15)negoliatu (15)negoticul (15)negracilu (14)negriorul (15)negritura (14)negrituro (15)negurilor (15)nelictoru (10)nelicurat (9)nelocuita (10)neloricat (10)nelucitor (10)nelucrato (10)neogurlia (15)neorticul (10)neotalgic (15)neriglatu (14)neritorul (10)netragico (15)netragicu (14)neutrilor (10)ogarnicul (15)orceaguri (15)organicul (15)organitul (15)orgiacule (15)orientalu (10)rangurile (14)reacritul (9)reactorul (10)realungit (14)rearcuito (10)recinatul (9)reclinatu (9)reclonatu (10)recontrai (10)recontrau (10)recontura (10)recorlita (10)recorlitu (10)rectorali (10)rectoralu (10)reculanto (10)regionalu (15)regiratul (14)regonitul (15)regrinota (15)regulator (15)regunoita (15)reignorat (15)reignorau (15)reinocula (10)relicurat (9)relocuita (10)relucrato (10)relungita (14)relungito (15)reornatul (10)reruinato (10)reticular (9)retoricul (10)reurinato (10)rinocerul (10)ritornela (10)riturnela (9)riturnelo (10)rugatelor (15)rugitelor (15)runicelor (10)rutenilor (10)tacrirule (9)tacurilor (10)tagurilor (15)tancurile (9)tanicelor (10)tenacilor (10)tencuialo (10)tenurilor (10)tergaluri (14)tiranelor (10)toracelui (10)tragicule (14)trainelor (10)triacelor (10)tricornul (10)trigonale (15)trigonalu (15)trigonule (15)trocarule (10)trocurile (10)troianule (10)tronurile (10)tucanilor (10)tunarilor (10)ungarelor (15)ungarilor (15)ungerilor (15)uniatelor (10)untarilor (10)urcatelor (10)urnitelor (10)utrinelor (10)

8- Cuvinte din litere  (547)

acinelor (9)aconitul (9)acontule (9)aconturi (9)acortule (9)acrituro (9)acrolite (9)acrolitu (9)actorule (9)acutelor (9)aerolitu (9)agenturi (13)agenturo (14)agerilor (14)ageritul (13)agonicul (14)agricole (14)agricolu (14)alegoric (14)alergico (14)alergicu (13)alungire (13)alungite (13)alungito (14)angelico (14)angelicu (13)angroule (14)angrouri (14)anterior (9)anteriul (8)anticlor (9)anticule (8)antigelu (13)aorticul (9)arcuireo (9)arcurile (8)argintul (13)argonule (14)argotice (14)argoticu (14)articole (9)articolu (9)aticelor (9)atonicul (9)auitelor (9)aureilor (9)autogeni (14)autogire (14)caneluri (8)caneluro (9)canotier (9)cantorei (9)cantorul (9)cantoule (9)carentul (8)carilonu (9)carlingo (14)carnetul (8)carotine (9)cartelor (9)carterul (8)cartieru (8)cartingu (13)cartonul (9)carurile (8)caterino (9)cationul (9)catrenul (8)celuitor (9)centauri (8)centauro (9)centiaru (8)centrali (8)centralo (9)centralu (8)centriol (9)centurai (8)centuria (8)cergilor (14)cernitul (8)ceruialo (9)cineraro (9)cioltare (9)cioltaru (9)ciontare (9)cionteau (9)ciontule (9)ciortanu (9)cirtelor (9)ciutelor (9)clarinet (8)clinteau (8)clonatei (9)cloratei (9)clorurai (9)clorurat (9)cloruria (9)clorurie (9)cloutier (9)cognatei (14)cognatul (14)colagenu (14)colantei (9)colegatu (14)colegian (14)coligare (14)colinare (9)colinaru (9)colinear (9)congelai (14)congelat (14)congelau (14)contalei (9)contelui (9)contigua (14)contigue (14)contrare (9)contrari (9)contraru (9)conturai (9)conurile (9)coraiule (9)coralier (9)coranule (9)corelatu (9)corigent (14)corinteu (9)corlatei (9)corlirea (9)cornarul (9)cornatei (9)cornatul (9)cornelia (9)corneliu (9)cornerul (9)cornetul (9)corniera (9)cornutei (9)cortegiu (14)corturel (9)corugate (14)corurile (9)cotigeau (14)cotileau (9)coturile (9)craterul (8)cratogen (14)creatori (9)creatoru (9)creaturi (8)creaturo (9)creionat (9)creionau (9)creionul (9)cretanul (8)cretinul (8)cretonul (9)crotalei (9)crotalie (9)cruralei (8)crutoane (9)culinare (8)culinaro (9)culioane (9)curatelo (9)curatori (9)curelari (8)curentai (8)curtenia (8)cutioare (9)cutrelor (9)cutriera (8)eclatori (9)eclatoru (9)egolatri (14)egolatru (14)elogiatu (14)elongatu (14)enargitu (13)eraticul (8)ergotina (14)eronatul (9)eroticul (9)eurignat (13)eurocrat (9)galenico (14)galenicu (13)gelatino (14)genitalo (14)genitalu (13)genitoru (14)geraniol (14)geraniul (13)gerantul (13)geruialo (14)giacelor (14)gintelor (14)gionatul (14)girantul (13)gluconat (14)gluteina (13)gluteino (14)golancei (14)gonaciul (14)gornicul (14)gotcanul (14)goticule (14)granicul (13)granitul (13)grantule (13)granturi (13)granulei (13)granulie (13)granulit (13)gratenul (13)grecilor (14)grecitul (13)grinotau (14)gulerato (14)gunoirea (14)gurnelor (14)iatrogen (14)iconarul (9)iernatul (8)ignarule (13)ignorare (14)ignorate (14)ignoratu (14)inatelor (9)incertul (8)incotule (9)increatu (8)ingerato (14)ingeratu (13)ingratul (13)inoculat (9)integral (13)integrau (13)integrul (13)interoga (14)iratelor (9)iregular (13)iurtelor (9)lactogen (14)lecturai (8)lecuitor (9)legionar (14)lentigou (14)letargic (13)lictoare (9)licurare (8)licurate (8)licurato (9)lingoare (14)lingurar (13)lingurea (13)literaro (9)literaru (8)locantei (9)locuirea (9)loricate (9)loricatu (9)lucarnei (8)lucratei (8)lunateci (8)lunateco (9)lunatice (8)lunatico (9)lunecato (9)lungirea (13)lungireo (14)lungoare (14)luntreai (8)luntrica (8)luntrice (8)luntrire (8)nacritul (8)natrelor (9)natriule (8)naturile (8)neacolit (9)neacritu (8)neactori (9)neactoru (9)nealogic (14)neaortic (9)nearcuit (8)neaticul (8)neatroci (9)neaulico (9)neautori (9)neclorat (9)neclorit (9)necolatu (9)necorlat (9)necorlit (9)necroatu (9)necroita (9)necroitu (9)nectarul (8)necurato (9)negalico (14)negalicu (13)negatori (14)negatoru (14)negiratu (13)negociat (14)negociau (14)negoliat (14)negolita (14)negolitu (14)negotica (14)negoticu (14)negracil (13)negrilor (14)negrioru (14)negritul (13)negurato (14)neiratul (8)nelictor (9)nelocuit (9)nelogica (14)nelogicu (14)nelucita (8)nelucrat (8)neortica (9)neorticu (9)neriglat (13)neritoru (9)neroitul (9)nerolatu (9)nerugita (13)netragic (13)neurocit (9)neutrali (8)neutralo (9)nicoleta (9)noeticul (9)notarule (9)nucleari (8)nuclearo (9)nurcilor (9)nurorile (9)nutrirea (8)octanule (9)ocularei (9)ocurenta (9)ogarnice (14)ogarnicu (14)ogeacuri (14)oligante (14)oligantu (14)onerarul (9)ongleuri (14)onticule (9)orcanule (9)orceagul (14)organice (14)organicu (14)organite (14)organitu (14)organule (14)orgiacul (14)oriental (9)orientau (9)orientul (9)orinetau (9)ornatule (9)ornicule (9)ortacule (9)otalgice (14)otalgicu (14)oticneau (9)otincule (9)racoleri (9)racoleru (9)raionule (9)raitelor (9)ratonule (9)reacrito (9)reacritu (8)reactoru (9)realinto (9)realungi (13)rearcuit (8)rearunci (8)rearunco (9)reaurito (9)recinato (9)recinatu (8)recitalo (9)recitalu (8)reclatin (8)reclinat (8)reclonai (9)reclonat (9)reclonau (9)recolatu (9)recoltai (9)recoltau (9)recontai (9)recontau (9)recontra (9)recorlit (9)recortai (9)recortau (9)recroiau (9)recrutai (8)rectoral (9)rectorul (9)reculant (8)reculato (9)recurtai (8)regional (14)regirato (14)regiratu (13)regolita (14)regolitu (14)regonita (14)regonitu (14)regulari (13)regularo (14)regulato (14)regunoia (14)regunoit (14)reignora (14)reintrau (8)relaioru (9)relocuia (9)relocuit (9)relucita (8)relucito (9)relucrai (8)relucrat (8)relungit (13)reluntri (8)renglota (14)renitrau (8)reornatu (9)reriglat (13)reriglau (13)reroitul (9)rerugato (14)rerugita (13)rerugito (14)reruinat (8)rerulato (9)rerutina (8)retiarul (8)retinalu (8)retorcai (9)retorcau (9)retorica (9)retoricu (9)retronai (9)retronau (9)retrucai (8)returcai (8)returnai (8)reurcato (9)reurinat (8)reurlato (9)reurnita (8)reurnito (9)ringlota (14)ringlote (14)rinoceru (9)rocurile (9)rotarule (9)rotulian (9)ruginare (13)ruinelor (9)rulantei (8)rutinare (8)rutinaro (9)tacrirul (8)tacurile (8)tagurile (13)tainelor (9)taiorule (9)taloneri (9)taloneru (9)tangoule (14)tangouri (14)tanicule (8)tarocule (9)taurilor (9)teancuri (8)telurica (8)telurico (9)terariul (8)teriacul (8)tericola (9)tericolu (9)ternarul (8)ternilor (9)teucilor (9)teurilor (9)tiarelor (9)ticnealo (9)ticnelor (9)tiranule (8)toarceri (9)tocilaru (9)tocurile (9)toiagule (14)tonicule (9)tonurile (9)tracelor (9)tracilor (9)tragicul (13)traileru (8)trenciul (8)triacule (8)trianglu (13)tricornu (9)tricoule (9)trienalo (9)trienalu (8)trigoane (14)trigonal (14)trigonul (14)triorule (9)trocarul (9)troianul (9)turanice (8)turcelor (9)turcilor (9)turcirea (8)turcireo (9)ulcerato (9)ulcioare (9)ulterior (9)unarelor (9)unarilor (9)unicelor (9)unitelor (9)uranotil (9)uratelor (9)urceolat (9)urcioare (9)uretrali (8)uretralo (9)urgentai (13)uricelor (9)urinelor (9)urticare (8)

7- Cuvinte din litere  (966)

acetilu (7)acinule (7)acolite (8)acolitu (8)aconite (8)aconitu (8)acontul (8)acortei (8)acortul (8)acrelor (8)acrilor (8)acrireo (8)acritul (7)acriule (7)acrolit (8)actelor (8)actorie (8)actorul (8)aerolit (8)agentul (12)agerito (13)ageritu (12)agioule (13)agonice (13)agonicu (13)agricol (13)aiorule (8)alergic (12)aleurit (7)aleutin (7)alicote (8)alocuri (8)alogeni (13)alogenu (13)alogice (13)alogicu (13)alteori (8)alterni (7)alterno (8)alternu (7)altoire (8)aluneci (7)alungit (12)alunico (8)alunite (7)ancorei (8)angeito (13)angelic (12)angorei (13)angroul (13)antelor (8)anteriu (7)anticul (7)antigel (12)antreul (7)aortice (8)aorticu (8)arcelor (8)arcuire (7)arcuite (7)arcuito (8)areicul (7)argintu (12)argonul (13)argotic (13)argoule (13)argouri (13)arinule (7)artelor (8)articol (8)ateilor (8)aterino (8)aticule (7)atonice (8)atonicu (8)atonule (8)atrocei (8)aurireo (8)aurorei (8)autogen (13)autogir (13)cagulei (12)caierul (7)caietul (7)calorie (8)calotei (8)canelor (8)canguri (12)caniote (8)cantore (8)cantori (8)cantoru (8)cantoul (8)cantule (7)canturi (7)canulei (7)caolinu (8)carelor (8)carento (8)carentu (7)caretul (7)careuri (7)cargoul (13)cariero (8)carilon (8)carilor (8)cariole (8)carnetu (7)carolei (8)carotei (8)caroten (8)caroule (8)carouri (8)cartelo (8)cartelu (7)carteru (7)cartier (7)carting (12)cartonu (8)cartule (7)cationu (8)catrenu (7)catrino (8)ceairul (7)cegilor (13)celuita (7)celuito (8)centaur (7)centiar (7)centrai (7)central (7)centrau (7)centrul (7)centura (7)centuri (7)centuro (8)ceratul (7)ceritul (7)cernita (7)cernito (8)cernitu (7)cernuta (7)cernuto (8)certuri (7)ceruita (7)ceruito (8)cetluia (7)cianule (7)cianuro (8)cinatul (7)cinelor (8)ciolane (8)ciolanu (8)cioltar (8)ciontea (8)ciontul (8)ciortan (8)ciortea (8)ciotule (8)cioture (8)citelor (8)ciungea (12)ciuntea (7)ciurlan (7)clanuri (7)clatine (7)clienta (7)cliento (8)clientu (7)clintea (7)clonare (8)clonate (8)clonatu (8)clorate (8)cloratu (8)clorita (8)clorite (8)cloritu (8)clorura (8)cloruri (8)coaguli (13)coarnei (8)coartei (8)cognate (13)cognatu (13)coitule (8)colagen (13)colante (8)colantu (8)colatei (8)colegat (13)colegiu (13)colieru (8)colinar (8)coluria (8)colurie (8)conatei (8)conatul (8)congela (13)contale (8)contali (8)contalu (8)contare (8)contrai (8)contrar (8)contrau (8)contrei (8)contule (8)contura (8)conture (8)conturi (8)coraiul (8)coralei (8)coralie (8)coraliu (8)coranul (8)corelai (8)corelat (8)corelau (8)coriale (8)corialu (8)corlate (8)corlatu (8)corleai (8)corleau (8)corlire (8)corlita (8)corlite (8)corlitu (8)cornari (8)cornaru (8)cornate (8)cornatu (8)corneru (8)cornetu (8)cornule (8)cornuri (8)cornuta (8)cornute (8)cortare (8)cortelu (8)cortina (8)cortine (8)cortule (8)corturi (8)corugat (13)cotigea (13)cotilea (8)cotirea (8)crailor (8)craiule (7)craniul (7)crateru (7)creango (13)creator (8)creatul (7)creiona (8)creionu (8)cretani (7)cretanu (7)cretina (7)cretino (8)cretinu (7)cretonu (8)crinule (7)croatei (8)croatul (8)croirea (8)croitul (8)crotale (8)crotali (8)crotalu (8)cruntei (7)crurale (7)crurali (7)cruralo (8)cuantei (7)cugetai (12)cuielor (8)culinar (7)culoare (8)cuniale (7)cunialo (8)curatei (7)curator (8)curelar (7)curelor (8)curenta (7)curento (8)curgeai (12)curgeri (12)curiale (7)curialo (8)curiera (7)curiero (8)curtare (7)curtean (7)curteni (7)curtier (7)curtina (7)curtine (7)curtino (8)cutelor (8)cutrier (7)eclator (8)ecranul (7)ecrilor (8)ecuator (8)elanuri (7)elitaro (8)elitaru (7)elogiat (13)elogiau (13)elongat (13)enargit (12)eolianu (8)eratico (8)eraticu (7)erganul (12)ergilor (13)ergotai (13)ergotau (13)eroicul (8)eronatu (8)erotica (8)eroticu (8)eructai (7)etalonu (8)etanoli (8)etanolu (8)etiolau (8)etnicul (7)eurilor (8)eutocia (8)galenic (12)galionu (13)galiote (13)garline (12)garlinu (12)garneto (13)gaterul (12)geacuri (12)geluita (12)geluito (13)genatul (12)genialo (13)genialu (12)genicul (12)genital (12)genitor (13)gentila (12)gentilo (13)gentilu (12)geraniu (12)gerantu (12)gerarul (12)geratul (12)geruita (12)geruito (13)geticul (12)giolaru (13)gionate (13)gionatu (13)girantu (12)giratul (12)girueta (12)girueto (13)gloatei (13)glutoni (13)goarnei (13)golance (13)goleanu (13)goliate (13)goliatu (13)golirea (13)gonaciu (13)gonirea (13)gonitul (13)gornicu (13)gorunet (13)gotcani (13)gotcanu (13)goticul (13)gracile (12)gracilu (12)graiule (12)granice (12)granicu (12)granitu (12)grantul (12)granule (12)granulo (13)gratenu (12)greatul (12)grecita (12)grecitu (12)greilor (13)greoiul (13)grielor (13)grierul (12)grinota (13)groteai (13)groteau (13)guerila (12)guineat (12)gulerat (12)gunoaie (13)gunoier (13)gunoire (13)gunoita (13)gunoite (13)guralie (12)gurilor (13)gutelor (13)iacelor (8)icnealo (8)icnetul (7)iconaru (8)iconule (8)icrelor (8)icterul (7)iernato (8)iernatu (7)ierunca (7)ierunco (8)ignarul (12)ignatul (12)ignorat (13)ignorau (13)incerta (7)incerto (8)incertu (7)incotul (8)increat (7)inculta (7)inculte (7)inculto (8)inegalo (13)inegalu (12)inelaro (8)inelaru (7)inelatu (7)inertul (7)ingerat (12)ingerau (12)ingrate (12)ingratu (12)inocula (8)integra (12)integro (13)integru (12)interul (7)intrare (7)ionarul (8)ionatul (8)iorgule (13)iutelor (8)lacunei (7)lagunei (12)langori (13)laringe (12)latrine (7)latrino (8)leacuri (7)lectori (8)lectoru (8)lectura (7)lecturi (7)lecturo (8)lecuita (7)lecuito (8)leguani (12)lentigo (13)lentori (8)letconu (8)letonia (8)letrina (7)letrino (8)liceanu (7)licoare (8)licornu (8)lictaru (7)lictoru (8)licurat (7)linearo (8)linearu (7)lingeau (12)lingura (12)linguro (13)litarge (12)literar (7)literau (7)locante (8)locuire (8)locuita (8)locuite (8)loricat (8)lorneta (8)loteria (8)lucarne (7)lucarno (8)lucerna (7)lucerno (8)luciane (7)luciano (8)lucirea (7)lucireo (8)lucitor (8)lucoare (8)lucrare (7)lucrate (7)lucrato (8)luetica (7)luetico (8)lunarei (7)lunatec (7)lunatic (7)lunecai (7)lunecat (7)lungeai (12)lungire (12)lungita (12)lungite (12)lungito (13)lungori (13)luntrea (7)luntrei (7)luntric (7)luteina (7)luteino (8)luteran (7)nacritu (7)nacrule (7)nartule (7)natelor (8)natriul (7)nautice (7)nautico (8)neacrit (7)neacrul (7)neactor (8)neatico (8)neaticu (7)neaulic (7)neaurit (7)neautor (8)neclari (7)neclaro (8)neclaru (7)necolat (8)necroat (8)necroit (8)nectaru (7)necurat (7)negalic (12)negator (13)negatul (12)negilor (13)negirat (12)negocia (13)negolit (13)negotic (13)negrior (13)negrita (12)negrito (13)negritu (12)negriul (12)negurat (12)neguria (12)neiratu (7)nelaico (8)nelaicu (7)nelargi (12)nelogic (13)nelotra (8)nelotri (8)nelotru (8)nelucia (7)nelucit (7)neortic (8)neritor (8)neroita (8)neroitu (8)nerolat (8)nerugat (12)nerugit (12)nerulat (7)neurali (7)neuralo (8)neurcat (7)neurlat (7)neutila (7)neutilo (8)neutral (7)nicolae (8)nicolau (8)niculae (7)nitelor (8)nitrare (7)nitrura (7)noetica (8)noeticu (8)notarul (8)nucilor (8)nuclear (7)nucleat (7)nugalei (12)nurcile (7)nutreai (7)nutrire (7)ocarine (8)oceanul (8)ocnirea (8)octalei (8)octanul (8)oculare (8)oculari (8)ocultei (8)ocurent (8)ogarcei (13)ogarnic (13)ogarule (13)ogeacul (13)ogurlia (13)ogurlie (13)oleiatu (8)oligant (13)olteanu (8)oltenia (8)onerari (8)oneraru (8)onticul (8)oracule (8)orarule (8)orcanul (8)orceagu (13)organic (13)organit (13)organul (13)orgiace (13)orgiacu (13)oricare (8)orienta (8)orientu (8)orierul (8)orineta (8)ornatei (8)ornatul (8)ornicul (8)ortacul (8)ortalei (8)orticul (8)otacule (8)otagiul (13)otalgic (13)otalgie (13)oticnea (8)oticule (8)otincul (8)racilor (8)racleto (8)racloru (8)racoler (8)raionul (8)rangule (12)ranguri (12)ratelor (8)rateuri (7)ratiero (8)ratonul (8)reacrit (7)reactor (8)reagito (13)realino (8)realint (7)realoci (8)realtoi (8)realung (12)rearcui (7)rearunc (7)reating (12)reauito (8)reaurit (7)recilor (8)recinat (7)recinau (7)recital (7)recitau (7)reclona (8)recoiau (8)recolai (8)recolat (8)recolau (8)recolta (8)reconta (8)recorli (8)recorta (8)recotai (8)recotau (8)recroia (8)recroit (8)recruta (7)rectali (7)rectalo (8)rectalu (7)rectori (8)rectoru (8)rectoul (8)reculai (7)reculat (7)recurai (7)recurat (7)recurgi (12)recurta (7)recutai (7)regatul (12)regilor (13)regirat (12)regirau (12)regitul (12)reglani (12)reglanu (12)reglato (13)reglatu (12)reglori (13)regloru (13)regolit (13)regonit (13)regriat (12)regriau (12)regroti (13)regulai (12)regular (12)regulat (12)regunoi (13)reiatul (7)reignor (13)reintra (7)reintru (7)relaior (8)relicta (7)relicto (8)relictu (7)relirat (7)relirau (7)relocui (8)relogai (13)relogat (13)relogau (13)reluato (8)relucit (7)relucra (7)relungi (12)renciul (7)renilor (8)renitra (7)renotai (8)renotau (8)renutri (7)reornai (8)reornat (8)reornau (8)rerigla (12)reroiau (8)reroita (8)reroitu (8)rerugai (12)rerugat (12)rerugit (12)reruina (7)rerulai (7)rerulat (7)rerutai (7)retiaru (7)reticul (7)retinal (7)retocai (8)retocau (8)retorca (8)retoric (8)retorni (8)retorul (8)retragi (12)retriau (7)retrona (8)retroul (8)retruca (7)retunai (7)returca (7)returci (7)returna (7)reunita (7)reunito (8)reurato (8)reurcai (7)reurcat (7)reurina (7)reurlai (7)reurlat (7)reurnit (7)reutila (7)riglare (12)riglate (12)riglato (13)riglatu (12)rigleta (12)rigleto (13)rigoare (13)rinelor (8)ringule (12)rinocer (8)ritoare (8)ritorul (8)rituale (7)ritualo (8)roitule (8)rolatei (8)rotarul (8)roticea (8)rotirea (8)rotulei (8)rugatei (12)rugilor (13)ruginea (12)rugirea (12)rugireo (13)ruinare (7)ruinate (7)ruinato (8)rulante (7)rulanto (8)rulatei (7)rulotei (8)ruralei (7)rutelor (8)rutiera (7)rutinar (7)tacriru (7)taierul (7)tainule (7)taiorul (8)talgeru (12)talionu (8)taloner (8)tancule (7)tancuri (7)tangoul (13)tanicul (7)tarelor (8)tarelui (7)tarilor (8)tarocul (8)taurine (7)taurino (8)teancul (7)tecilor (8)teluric (7)tencuia (7)tenorul (8)terariu (7)terciul (7)tergalu (12)teriacu (7)tericol (8)terilor (8)ternari (7)ternaro (8)ternaru (7)teurgia (12)ticneau (7)tigoare (13)tigrule (12)tiranul (7)tocanei (8)tocilar (8)tocirea (8)tociule (8)toiagul (13)tolerai (8)tolerau (8)tonalei (8)tonicul (8)torceai (8)torceau (8)torrule (8)tracule (7)trageri (12)tragice (12)tragico (13)tragicu (12)trailer (7)traiule (7)trauler (7)trenciu (7)trenuri (7)triacul (7)tricorn (8)tricoul (8)trienal (7)trigonu (13)trioare (8)triorau (8)triorul (8)trioule (8)troacei (8)trocare (8)trocaru (8)trocule (8)trocuri (8)trogule (13)troianu (8)tronare (8)tronule (8)tronuri (8)trucare (7)tuceria (7)tuioare (8)tulcean (7)tulirea (7)tulireo (8)tulnice (7)turalei (7)turanic (7)turceai (7)turceni (7)turcile (7)turcire (7)turelor (8)turnare (7)turnire (7)ulcerai (7)ulcerat (7)uleiato (8)unciale (7)uncialo (8)unealto (8)ungarei (12)unicate (7)unielor (8)unitare (7)unitaro (8)untiera (7)untiero (8)uranice (7)uranico (8)uranite (7)urcatei (7)uretani (7)uretral (7)urgenta (12)urgento (13)urinale (7)urinalo (8)urinare (7)urinaro (8)urinate (7)urinato (8)urlatei (7)urloaie (8)urnelor (8)urnirea (7)urnireo (8)uterina (7)uterino (8)utilare (7)utrenia (7)

6- Cuvinte din litere  (1169)



5- Cuvinte din litere  (975)

acero (6)acilu (5)acine (5)acinu (5)acont (6)acort (6)acrei (5)acrit (5)acriu (5)acrul (5)actei (5)actor (6)actul (5)acule (5)acute (5)acuto (6)aerul (5)agent (10)ageri (10)ageru (10)agile (10)agilo (11)agilu (10)agiou (11)agite (10)agone (11)agore (11)aioru (6)alecu (5)alegi (10)aleno (6)alerg (10)alert (5)algei (10)alger (10)algie (10)alice (5)alicu (5)aline (5)alino (6)alint (5)alior (6)aloci (6)altei (5)altgr (10)altoi (6)altor (6)altui (5)alune (5)alung (10)aluni (5)aluno (6)aluri (5)aluro (6)ancie (5)aneto (6)angel (10)anglo (11)angro (11)anico (6)anito (6)antei (5)antic (5)anule (5)aoleu (6)aorte (6)arcei (5)arcui (5)arcul (5)areic (5)areno (6)aretu (5)argon (11)argou (11)argut (10)arilu (5)arinu (5)artei (5)artur (5)arule (5)arunc (5)atelo (6)ateul (5)atice (5)atico (6)aticu (5)atilo (6)ating (10)atoli (6)atolu (6)atone (6)atoni (6)atonu (6)atriu (5)auire (5)auite (5)auito (6)aulei (5)aulic (5)aurei (5)aurel (5)aurie (5)aurit (5)autor (6)caier (5)caiet (5)cairo (6)calei (5)calin (5)canei (5)cange (10)canoe (6)canto (6)cantu (5)carei (5)caret (5)careu (5)carie (5)carlo (6)carne (5)carol (6)caron (6)carou (6)carte (5)carto (6)cartu (5)carul (5)caute (5)ceair (5)ceaiu (5)ceato (6)ceaun (5)celar (5)celia (5)celio (6)celor (6)celta (5)celto (6)celtu (5)celui (5)centu (5)cenur (5)cerat (5)cerga (10)cergi (10)cergo (11)cerit (5)ceriu (5)cerna (5)cerni (5)cernu (5)certa (5)certo (6)certu (5)cerui (5)cerul (5)cerut (5)cianu (5)cieru (5)cinat (5)cinau (5)cinel (5)cinul (5)ciont (6)ciotu (6)cirta (5)cirte (5)cirto (6)cirul (5)citau (5)citea (5)citul (5)ciula (5)ciule (5)ciulo (6)ciung (10)ciunt (5)ciuta (5)ciute (5)ciuto (6)claie (5)claio (6)clanu (5)clare (5)clari (5)claro (6)claru (5)clean (5)cleiu (5)cleni (5)cleru (5)clina (5)cline (5)cling (10)clino (6)clint (5)clinu (5)clona (6)clone (6)clonu (6)cloru (6)coaie (6)coale (6)coane (6)coare (6)coate (6)coiau (6)coitu (6)coiul (6)colai (6)colan (6)colat (6)colau (6)colea (6)coleg (11)colet (6)colia (6)colie (6)colin (6)colir (6)colna (6)colne (6)coltu (6)colun (6)conat (6)conga (11)conta (6)conte (6)conti (6)contu (6)conul (6)corai (6)coral (6)coran (6)corei (6)corel (6)coreu (6)corla (6)corle (6)corli (6)cornu (6)corta (6)cortu (6)corul (6)cotai (6)cotau (6)cotea (6)cotei (6)cotul (6)craiu (5)creai (5)creat (5)creau (5)creol (6)creta (5)creto (6)crina (5)crino (6)crinu (5)croat (6)croia (6)croit (6)crunt (5)cuget (10)cugir (10)cuier (5)culeg (10)culei (5)culta (5)culte (5)culto (6)curai (5)curat (5)curea (5)curei (5)curge (10)curgi (10)curta (5)curte (5)cutai (5)cutei (5)cutia (5)cutie (5)cutra (5)cutre (5)cutro (6)eclat (5)ecoul (6)ecran (5)ecrul (5)egali (10)egalo (11)egalu (10)elani (5)elanu (5)elian (5)elina (5)elino (6)elinu (5)elita (5)elito (6)enotu (6)eolit (6)eonul (6)erato (6)ergan (10)ergul (10)erica (5)erico (6)eroic (6)erori (6)eroul (6)errol (6)etalo (6)etanu (5)etica (5)etico (6)eticu (5)etila (5)etilu (5)etira (5)etnia (5)etnic (5)etola (6)galei (10)galet (10)galic (10)galiu (10)galon (11)garou (11)gater (10)gatul (10)gauro (11)geacu (10)gealo (11)geano (11)gearu (10)gelat (10)gelui (10)genat (10)genic (10)geniu (10)genol (11)genul (10)gerai (10)gerar (10)gerat (10)gerau (10)gerui (10)gerul (10)getic (10)getul (10)giace (10)giaco (11)ginea (10)ginta (10)ginte (10)ginto (11)ginul (10)giolu (11)girat (10)girau (10)girul (10)gleiu (10)gletu (10)glota (11)glote (11)goale (11)goane (11)goian (11)golan (11)golea (11)golit (11)gonea (11)gonit (11)goran (11)gorun (11)gotca (11)gotce (11)gotic (11)grace (10)graiu (10)grale (10)gralo (11)gralu (10)grant (10)graur (10)greai (10)great (10)greau (10)greci (10)greco (11)grecu (10)grena (10)grenu (10)greoi (11)greta (10)greto (11)greul (10)griat (10)griau (10)grier (10)grila (10)grile (10)grilo (11)grilu (10)griul (10)grota (11)grote (11)groti (11)gruia (10)gruie (10)guano (11)guler (10)gulia (10)gulie (10)gunoi (11)gurna (10)gurne (10)gurno (11)gutei (10)iacul (5)iancu (5)iarno (6)iaurt (5)icnea (5)icnet (5)iconu (6)icter (5)icule (5)ierna (5)ierta (5)ierul (5)ignar (10)ignat (10)ignor (11)ilare (5)ilaro (6)ilaru (5)ileon (6)ilona (6)ilotu (6)inate (5)inatu (5)incot (6)incul (5)inela (5)inelu (5)inert (5)intel (5)inter (5)intra (5)intre (5)intru (5)inule (5)ioane (6)ionar (6)ionat (6)ionel (6)ionul (6)iorga (11)iorgu (11)iotul (6)irate (5)iratu (5)ireal (5)irena (5)ireno (6)irule (5)itera (5)iurta (5)iurte (5)iurto (6)iutea (5)lacre (5)lacro (6)lagon (11)laice (5)laico (6)laicu (5)lance (5)larei (5)largi (10)largu (10)latei (5)latin (5)latir (5)latre (5)latri (5)latru (5)lauri (5)lauro (6)leacu (5)leano (6)leatu (5)lecit (5)lecui (5)legai (10)legat (10)legau (10)legic (10)leica (5)leico (6)leita (5)leito (6)leitu (5)lenta (5)lento (6)lentu (5)letca (5)letci (5)letco (6)leton (6)leuca (5)leuci (5)leuco (6)liane (5)liano (6)liant (5)liceu (5)licur (5)lienu (5)linge (10)linou (6)linte (5)liota (6)liote (6)lirat (5)lirau (5)litra (5)litre (5)litro (6)litru (5)locui (6)logai (11)logan (11)logat (11)logau (11)logic (11)login (11)loran (6)lotca (6)lotci (6)lotra (6)lotre (6)lotri (6)lotru (6)louie (6)luare (5)luate (5)lucea (5)lucia (5)lucie (5)lucio (6)lucit (5)lucra (5)lucre (5)lueta (5)lueto (6)lunar (5)lunca (5)lunci (5)lunco (6)lunea (5)lunec (5)lunga (10)lungi (10)lutra (5)lutre (5)lutro (6)nacru (5)naico (6)naiul (5)nalte (5)nalto (6)naltu (5)nartu (5)natei (5)natre (5)natro (6)natul (5)neagu (10)nealt (5)necai (5)necat (5)necau (5)negai (10)negat (10)negau (10)negra (10)negri (10)negro (11)negru (10)negul (10)neica (5)neicu (5)nelat (5)neoul (6)netul (5)neuit (5)neuro (6)niela (5)nielo (6)niger (10)nitra (5)nitul (5)noica (6)noile (6)norea (6)norei (6)noria (6)norie (6)noriu (6)norul (6)notai (6)notar (6)notau (6)notei (6)nouar (6)noule (6)nouri (6)nucet (5)nulei (5)nuori (6)nurca (5)nurci (5)nurco (6)nutri (5)oalei (6)oanei (6)oarei (6)ocale (6)ocean (6)ocelu (6)ocina (6)ocine (6)ocnei (6)ocrul (6)octal (6)octan (6)ocult (6)ogari (11)ogaru (11)ogeac (11)oieru (6)olace (6)olaci (6)olacu (6)olane (6)olani (6)olanu (6)olari (6)olaru (6)olate (6)olatu (6)oleat (6)oleic (6)oltar (6)oltea (6)oluri (6)oniga (11)ontic (6)orale (6)orali (6)oralu (6)orare (6)orari (6)oraru (6)orcan (6)orcul (6)organ (11)orgia (11)orgie (11)orice (6)orier (6)ornai (6)ornat (6)ornau (6)ornic (6)ortac (6)ortic (6)ortul (6)otace (6)otacu (6)otelu (6)otice (6)oticu (6)otile (6)otinc (6)ouare (6)ouate (6)racer (5)racle (5)raclo (6)racul (5)raicu (5)raion (6)rairo (6)raite (5)raito (6)raiul (5)raliu (5)rango (11)rangu (10)rarei (5)rarul (5)ratei (5)rateu (5)raton (6)reali (5)realo (6)realu (5)reari (5)rearo (6)recar (5)recit (5)recoi (6)recto (6)rectu (5)recul (5)regal (10)regat (10)regia (10)regit (10)regla (10)regnu (10)reiat (5)reiau (5)relat (5)relia (5)relio (6)relon (6)relua (5)renal (5)renci (5)renia (5)reniu (5)renta (5)rento (6)renul (5)reoia (6)reoit (6)rerag (10)rerog (11)reroi (6)retac (5)retai (5)retau (5)retoc (6)retor (6)retro (6)retun (5)retur (5)reuit (5)reung (10)reuni (5)reura (5)reurc (5)rialu (5)rigla (10)rigle (10)riglo (11)ringu (10)ritor (6)ritul (5)roage (11)roate (6)rocul (6)roger (11)roiau (6)roire (6)roita (6)roite (6)roitu (6)roiul (6)rolan (6)rolat (6)rolei (6)rotar (6)rotea (6)rouge (11)rugai (10)rugat (10)rugea (10)ruget (10)rugit (10)ruina (5)ruine (5)ruino (6)rulai (5)rulat (5)runic (5)rural (5)rutai (5)rutei (5)ruter (5)rutil (5)tacul (5)tagul (10)taier (5)taine (5)taino (6)tainu (5)taior (6)talcu (5)talei (5)taler (5)talie (5)taliu (5)talon (6)tancu (5)tango (11)tanic (5)taole (6)tarei (5)tareo (6)targo (11)taroc (6)taule (5)taulo (6)tauri (5)teanc (5)tearo (6)tecul (5)teica (5)teico (6)teina (5)teino (6)teiul (5)teliu (5)telor (6)telur (5)tenia (5)tenor (6)tenul (5)terci (5)terna (5)terni (5)terno (6)ternu (5)terra (5)teuca (5)teuci (5)teuco (6)teuga (10)teugo (11)teuri (5)tiano (6)tiare (5)tiaro (6)tical (5)ticna (5)ticne (5)ticno (6)ticul (5)tigru (10)tiolu (6)tiran (5)tirul (5)toace (6)toane (6)tocai (6)tocau (6)tocea (6)tociu (6)tocul (6)toiag (11)toiul (6)tolei (6)tonal (6)tonei (6)tonga (11)tonic (6)tonul (6)torci (6)torni (6)torri (6)torru (6)torul (6)trace (5)traci (5)traco (6)tracu (5)trage (10)tragi (10)traiu (5)traul (5)treci (5)trecu (5)treia (5)trena (5)treno (6)trenu (5)triac (5)trial (5)triau (5)trico (6)trilu (5)trina (5)trior (6)triou (6)trocu (6)trogu (11)trona (6)tronc (6)tronu (6)truca (5)truci (5)truco (6)tucan (5)tuile (5)tuior (6)tulea (5)tulei (5)tunai (5)tunar (5)tunel (5)turca (5)turce (5)turci (5)turco (6)turei (5)turla (5)turle (5)turlo (6)turna (5)ulani (5)ulcea (5)ulcer (5)uleia (5)ultra (5)unare (5)unari (5)uncia (5)uncie (5)uneai (5)uneia (5)ungar (10)ungea (10)ungra (10)uniat (5)unica (5)unice (5)unico (6)unire (5)unita (5)unite (5)unito (6)unora (6)untar (5)urale (5)uralo (6)urare (5)urate (5)urato (6)urcai (5)urcat (5)ureca (5)urgia (10)urgie (10)urice (5)urile (5)urina (5)urine (5)urino (6)urlai (5)urlat (5)urlet (5)urloi (6)urnea (5)urnei (5)urnit (5)utila (5)utile (5)utilo (6)

4- Cuvinte din litere  (585)

acei (4)acel (4)acil (4)acin (4)aclu (4)acre (4)acri (4)acro (5)acru (4)acte (4)acto (5)actu (4)acul (4)acut (4)aeru (4)ager (9)agie (9)agil (9)agio (10)agit (9)aior (5)aleg (9)alei (4)alge (9)algo (10)alic (4)alin (4)alio (5)aloc (5)aloe (5)alor (5)alte (4)alto (5)altu (4)alui (4)alun (4)anco (5)anei (4)anio (5)ante (4)anti (4)anto (5)anul (4)arce (4)arco (5)arcu (4)aret (4)argi (9)arie (4)aril (4)arin (4)aron (5)arte (4)arto (5)arul (4)atei (4)ateu (4)atic (4)atol (5)aton (5)atul (4)auit (4)aule (4)aulo (5)auri (4)auro (5)auto (5)cale (4)calo (5)calu (4)cane (4)cano (5)cant (4)care (4)cari (4)carl (4)caro (5)cart (4)caru (4)caut (4)ceai (4)ceau (4)cega (9)cegi (9)cego (10)ceia (4)cela (4)celo (5)celt (4)cent (4)ceri (4)cern (4)cert (4)ceru (4)cian (4)cier (4)cilu (4)cina (4)cine (4)cino (5)cinu (4)ciot (5)ciru (4)cita (4)cite (4)cito (5)citu (4)ciul (4)ciur (4)ciut (4)clan (4)clar (4)clei (4)cler (4)clin (4)clon (5)clor (5)cnut (4)coia (5)coit (5)coiu (5)cola (5)cole (5)coli (5)colt (5)colu (5)cont (5)conu (5)cora (5)corn (5)cort (5)coru (5)cota (5)cote (5)coti (5)cotu (5)crai (4)crea (4)crin (4)croi (5)cron (5)ctrl (4)cuie (4)cula (4)cule (4)culo (5)cult (4)cura (4)cure (4)curg (9)curo (5)cuta (4)cute (4)cuto (5)earl (4)ecou (5)ecra (4)ecri (4)ecro (5)ecru (4)egal (9)elan (4)elia (4)elin (4)enot (5)eoni (5)eonu (5)erai (4)erau (4)ergi (9)ergu (9)eric (4)erin (4)eroi (5)erou (5)etan (4)etic (4)etil (4)euri (4)euro (5)gaie (9)gaio (10)gale (9)gali (9)galo (10)galu (9)garo (10)gatu (9)geac (9)gear (9)gelu (9)gena (9)geno (10)genu (9)gera (9)gert (9)geru (9)geta (9)geto (10)getu (9)gica (9)gico (10)gina (9)gino (10)ginu (9)giol (10)gira (9)giru (9)gita (9)glei (9)glen (9)glet (9)glia (9)glie (9)goli (10)golu (10)goni (10)gore (10)grai (9)gral (9)grea (9)grec (9)grei (9)gren (9)greu (9)gria (9)grie (9)gril (9)grio (10)griu (9)grui (9)gule (9)gura (9)guri (9)guro (10)guta (9)gute (9)guto (10)iace (4)iaco (5)iacu (4)ianc (4)iaru (4)icar (4)icon (5)icra (4)icre (4)icro (5)icul (4)iert (4)ieru (4)iglu (9)igor (10)ilar (4)ileu (4)ilot (5)inat (4)incu (4)inel (4)ineu (4)inga (9)ingo (10)inul (4)ioan (5)iola (5)iole (5)iona (5)ionu (5)iota (5)iote (5)iotu (5)iran (4)irat (4)irul (4)iune (4)iuta (4)iute (4)iuto (5)lacu (4)laic (4)laie (4)laio (5)lane (4)lanu (4)lare (4)larg (9)laro (5)late (4)lato (5)latu (4)laur (4)leac (4)leat (4)lega (9)legi (9)legu (9)leit (4)leni (4)lent (4)leon (5)lien (4)liga (9)ligo (10)lina (4)line (4)ling (9)lino (5)linu (4)lira (4)lire (4)liro (5)liur (4)loca (5)loci (5)locu (5)loga (10)logu (10)lotu (5)luai (4)luat (4)luca (4)luci (4)luco (5)luna (4)lune (4)lung (9)luni (4)naie (4)naiu (4)nalt (4)nare (4)naro (5)nart (4)nate (4)nato (5)natu (4)neca (4)nega (9)negi (9)negu (9)neil (4)nelu (4)neoa (5)neoi (5)neou (5)nera (4)nero (5)neta (4)netu (4)nicu (4)nita (4)nite (4)nitu (4)noei (5)noel (5)nora (5)nori (5)noru (5)nota (5)note (5)noua (5)noul (5)nour (5)nuca (4)nuci (4)nuco (5)nuga (9)nuia (4)nula (4)nule (4)nuli (4)nulo (5)nuor (5)nute (4)oaie (5)oale (5)oare (5)ocel (5)ocna (5)ocne (5)ocru (5)ogar (10)ogur (10)oiau (5)oier (5)oile (5)oina (5)oine (5)olac (5)olan (5)olar (5)olat (5)oleg (10)olga (10)olie (5)oral (5)orar (5)orcu (5)orei (5)orga (10)orgi (10)oria (5)orie (5)orig (10)orna (5)orta (5)ortu (5)otac (5)otel (5)otic (5)ouat (5)raci (4)rage (9)ragi (9)raiu (4)ralu (4)rang (9)rano (5)rare (4)rari (4)raro (5)raru (4)rate (4)rato (5)raul (4)real (4)rear (4)reci (4)rect (4)recu (4)regi (9)regn (9)reia (4)relu (4)reni (4)renu (4)reoi (5)reta (4)rial (4)rica (4)rico (5)riga (9)rila (4)rile (4)rilo (5)rina (4)rine (4)ring (9)rino (5)rita (4)ritu (4)roca (5)roci (5)rocu (5)rogi (10)roia (5)roit (5)roiu (5)rola (5)role (5)rolu (5)rona (5)rota (5)roti (5)roua (5)ruga (9)rugi (9)ruin (4)rula (4)runc (4)ruta (4)rute (4)ruto (5)tace (4)taci (4)tacu (4)tagu (9)taie (4)tain (4)talc (4)tale (4)talo (5)talu (4)tanc (4)tare (4)targ (9)tari (4)taur (4)teci (4)tecu (4)teiu (4)telu (4)tenu (4)tera (4)teri (4)tern (4)teul (4)tico (5)ticu (4)tina (4)tine (4)tino (5)tiol (5)tira (4)tiru (4)toca (5)toce (5)toci (5)tocu (5)toga (10)togi (10)toiu (5)tola (5)tole (5)tona (5)tone (5)toni (5)tonu (5)torc (5)torn (5)torr (5)toru (5)trac (4)trag (9)trai (4)trec (4)trei (4)tren (4)tria (4)trie (4)tril (4)trio (5)troc (5)trog (10)tron (5)truc (4)tuci (4)tuia (4)tuie (4)tule (4)tuli (4)tuna (4)tune (4)tuni (4)tura (4)turc (4)ture (4)turn (4)turo (5)ucea (4)uger (9)uiet (4)uita (4)uite (4)ulan (4)ulei (4)ulia (4)unar (4)unea (4)unei (4)unge (9)ungi (9)unia (4)unic (4)unie (4)unio (5)unit (4)unor (5)urai (4)ural (4)uran (4)urat (4)urca (4)urce (4)urci (4)uric (4)urla (4)urle (4)urli (4)urna (4)urne (4)urni (4)urno (5)uter (4)util (4)

3- Cuvinte din litere  (205)

ace (3)aci (3)act (3)acu (3)aer (3)ale (3)ali (3)alo (4)alt (3)ani (3)ano (4)anu (3)aol (4)arc (3)are (3)arg (8)ari (3)arn (3)aro (4)art (3)aru (3)ati (3)atu (3)aug (8)aul (3)aur (3)aut (3)cai (3)cal (3)car (3)cea (3)cei (3)cel (3)cer (3)cil (3)cin (3)cir (3)cit (3)cna (3)coi (4)col (4)con (4)cor (4)cot (4)cui (3)cur (3)cut (3)ego (9)ela (3)eon (4)era (3)erg (8)ero (4)etc (3)eul (3)eur (3)gal (8)gat (8)gel (8)gen (8)geo (9)ger (8)get (8)gil (8)gin (8)gir (8)gnu (8)goe (9)goi (9)gol (9)gre (8)gri (8)gui (8)iac (3)ian (3)iar (3)iau (3)icu (3)iec (3)ier (3)igo (9)ila (3)ina (3)inc (3)ino (4)inu (3)ioc (4)ion (4)iot (4)irc (3)iru (3)ita (3)ito (4)iul (3)iun (3)lac (3)lan (3)lat (3)leg (8)lei (3)leo (4)leu (3)lia (3)lin (3)loc (4)log (9)lor (4)lot (4)lua (3)lug (8)lui (3)lut (3)nae (3)nai (3)nat (3)nea (3)neg (8)neo (4)net (3)nic (3)nil (3)nit (3)noa (4)noe (4)noi (4)nor (4)nou (4)nra (3)nuc (3)nul (3)oca (4)ocr (4)oct (4)oei (4)oia (4)oit (4)ole (4)oli (4)olt (4)olu (4)ong (9)onu (4)ora (4)orc (4)ore (4)org (9)ori (4)ort (4)oua (4)oul (4)rac (3)rae (3)rag (8)rai (3)ral (3)rar (3)rca (3)rea (3)rec (3)ren (3)rin (3)rio (4)rit (3)roc (4)rog (9)roi (4)rol (4)ron (4)rug (8)rut (3)tac (3)tag (8)tai (3)tal (3)tao (4)tar (3)tcl (3)tea (3)tec (3)tei (3)tel (3)ten (3)teo (4)teu (3)tic (3)tir (3)toc (4)toi (4)ton (4)tor (4)tui (3)tul (3)tun (3)tur (3)uit (3)ula (3)una (3)ung (8)uni (3)unt (3)ura (3)urc (3)uri (3)url (3)utc (3)

2- Cuvinte din litere  (51)

ac (2)ai (2)al (2)an (2)ar (2)at (2)au (2)ca (2)ce (2)ci (2)co (3)cu (2)ea (2)ei (2)el (2)eu (2)go (8)ia (2)ic (2)ie (2)io (3)ir (2)it (2)la (2)le (2)li (2)lu (2)na (2)ne (2)ni (2)no (3)nr (2)nt (2)nu (2)oa (3)oe (3)oi (3)ol (3)or (3)ou (3)rc (2)re (2)ro (3)ta (2)te (2)tg (7)to (3)tu (2)ue (2)ul (2)un (2)